KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Lương Xơm xâi zư̭ng văn hwả ửng xứ tloong tlươ̒ng hoo̭c

(HBDT) – Ba̭w lư̭c hoo̭c dươ̒ng za tăng; thẩi fô̭ zươ̭ thâ̒i va̒ tlo̒, mỏi kwan hḙ̂ ba̭n be̒ dôi khi chươ chấn mư̭c. Dỏ la̒ nhửng vẩn dê̒ dang dă̭ch tha cho ngă̒nh zảw tloong xư̭ ngiḙ̂p "tlôông mo̭l” ka̭ ni̒. Thew tinh thâ̒n "Tlước hoo̭c lḙ̂”, nhửng năm khânh ni, hwiḙ̂n Lương Xơn da̒ kỏ nhửng zái fáp dớ xâi zư̭ng văn hwả ửng xứ tloong tlươ̒ng hoo̭c, nhă̒m ta̭w xư̭ chiến biển tloong văn hwả kuố kản bô̭ kwán lỉ, zảw viên, nhân viên, hoo̭c xinh. Kwa rỉ hwa̒n thiḙ̂n nhân kắch, lổi khôổng văn hwả, xâi zư̭ng văn hwả tlươ̒ng hoo̭c lee̒nh meḙnh.

Xin dư̒ng la̒ ngươ̒i zân hwang mang

(HBDT) – Tloong khi kác kơ kwan chức năng, kấp wí, chỉnh kwiê̒n kác kấp, kác diḙ̂ fương tloong to̒n tính thế hiḙ̂n ro̭ kwiết tâm kaw nhất dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 thi̒ nhê̒w ké vấn lơ̭i zṷng ti̒nh hi̒nh dớ dăng tái th tin xai lâ̭ch, xẩw dôô̭c lêênh internet va̒ ma̭ng xa̭ hô̭i gâi hwang mang, bức xúc tloong zư lwâ̭n

Tiếp tṷc cho hoo̭c xinh to̒n tính ngí hoo̭c bớ 14h ngă̒i 9/3

(HBDT) – Ngă̒i 9/3, Xớ ZZ&DT da̒ kỏ kôông văn xổ 395/SZZ-CTTT wê̒l wiḙ̂c cho hoo̭c xinh, xinh viên, hoo̭c viên tiếp tṷc ngí hoo̭c dớ thư̭c hiḙ̂n foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19