(HBDT) – Ngă̒I 26/3, Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c tha Kwiết di̭nh xứ fa̭t vi fa̭m hă̒nh chỉnh xổ thiê̒n 10 tliḙ̂w dôổng dổi tươ̭ng kỏ hă̒nh vi dăng tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh chăng facebook kả nhân.Kôông an hwiḙ̂n Tân Lâ̒cl wiḙ̂c kôô̒ng dổi tươ̭ng L.T.P wê̒l hă̒nh vi dươ thôông tin xai xư̭ thâ̭t ti̒nh hi̒nh zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh diḙ̂ ba̒n. 

Dổi tươ̭ng bi̭ Kôông an hwiḙ̂n tha Kwiết di̭nh xứ fa̭t la̒ L.T.P, khinh năm 1991, ớ thi̭ chẩn Ma̭n Dức. Thew xác minh, ngă̒i 25/3/2020, tlêênh ta̒i khwán facebook kả nhân kuố mêê̒nh, L.T.P dăng tái 1 ba̒i viết ke̒m thew môô̭ch hi̒nh ắnh kỏ nô̭i zung xai xư̭ thâ̭t wê̒l ti̒nh hi̒nh zi̭ch Covid-19 tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c. Thôông tin thôông bảw wê̒l môô̭ch tlươ̒g hơ̭p vươ̒ di nước wa̒i wê̒l diḙ̂ ba̒n thi̭ châ̭n Ma̭n Dức zương tỉnh vởi Covid-19. Dôô̒ng thơ̒i hô ha̒w ngươ̒i zân tích chư̭ lương thư̭c, thư̭c fấm dớ fươ̒ng ngươ̒ tlươ̒ng hơ̭p fái kắch li za̒i ngă̒i. Thôông tin tlêênh da̒ gâi hwang mang, lo lẳng tloong kwâ̒n chủng nhân zân.

Khâw khi dăng tái thôông tin xai xư̭ thâ̭t, L.T.P da̒ ản Kôông an hwiḙ̂n tliḙ̂w tâ̭p lêênh la̒ wiḙ̂c. Kwả chi̒nh la̒ wiḙ̂c vởi lư̭c lươ̭ng chức năng da̒ nhâ̭n wiḙ̂c dăng tái thôông tin tlêênh chăng facebook kả nhân la̒ xai xư̭ thâ̭t. Wiḙ̂c dăng tái nhă̒m mṷc dích kâw view, like. Khâw rỉ kơ kwan chức năng da̒ iêw kâ̒w dổi tươ̭ng gơ̭ dá thôông tin khói chang facebook kả nhân.

Xác dinh ni la̒ ha̒nh vi vi fa̭m fáp lwâ̭t, kăn kử ta̭i diếm a, khwán 3, Diê̒w 64 Ngi̭ di̭nh 174/2013/NĐ-CP ngă̒i 11/3/2013 kwi di̭nh xứ fa̭t vi fa̭m hă̒nh chỉnh tloong lỉnh vư̭c bưw chỉnh viển thôông, kôông ngḙ̂ thôông tin va̒ tâ̒n xổ vô tiển diḙ̂n. Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c tha kwiết di̭nh xứ fa̭t hă̒nh chỉnh dổi vởi dổi tươ̭ng L.T.P xổ thiê̒n 10 tliḙw dôô̒ng.


P.V


KÁC TIN KHÁC


10 ngă̒i tôống kiếm xwát fương tiên kơ zởi: Xứ fa̭t 796 fương tiḙ̂n vi fa̭m

(HBDT)- Thew Foo̒ng KXZT, Kôông an tính, tloong 10 ngă̒i bớ 15-25/5, tôống kiếm wát fương tiḙ̂n kơ zởi dươ̒ng bô̭, lư̭c lươ̭ng KXZT kÔÔNg AN tính da̒ xứ lỉ 796 fương tiḙ̂n vi fa̭m

Chiến khai lâ̭p chốt kiếm xwát kác tiển dươ̒ng dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ 15, 16 kuố Thú tưởng Chỉnh fú, Kôông văn xổ 2100 kuố Chú ti̭ch UBNZ tính va̒ Kôông diḙ̂n xổ 02 kuố Bô̭ tlướng Bô̭ Kôông an vê̒ thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp kấp bắch foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19, Kôông an tính da̒ fổi hơ̭p vởi kác ngă̒nh chức năng chiến khai thă̒nh lâ̭p kác chốt kiếm xwát tlêênh kác tiển da̒ng dổi vởi ngươ̒i, fương tiḙ̂n di kwa diḙ̂ ba̒n tính dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch Covid-19

Hwiḙ̂n Kim Bôi nhức nhổi ti̒nh tla̭ng xá rác bươ̒ ba̭i ớ vu̒ng nôông thôn

(HBDT) – Chai, lo̭, bím, xác dôô̭ng vâ̭t chết... chăng thiểw thử chi chéw thuổng ngâ̒m Koóc, xa̭ Kim Bôi va̒ ngâ̭m Tla̭i Ối, záp rănh zươ̭ hal xa̭ Kuổi Ha̭ va̒ Kim Bôi (hwiḙ̂n Kim Bôi). Ẩy la̒ chươ kế kác la liḙ̂t kác lo̭i baw tái, li̭ch ni lôông, kẳi to, kẳi kon buô̭c ki̭ chăng mắt bên tloong doơ̭ng kẳi chi, dê̒w nối lê̒w fê̒w tlêênh mă̭t tác, chéw lănh lắc tlêênh kác ko̒ kaách, vắc baw bu̒l kâl chơ̒ hỏl

Li̭nh 5 năm 6 khảng tu̒ vi̒ ta̒ng chư̭ tlải fép chất ma twỉ

(HBDT) – Ngă̒I 20/2, TĂN tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ fuc sthấm xét xứ thew dơn khảng kảw xin zám nhḙl hi̒nh fa̭t kuố bi̭ kảw Bu̒i Văn Án (KN 1969), chú ta̭i xỏm Nhón, xa̭ Xwân Fong, năi lag xa̭ Hơ̭p Fong (Kaw Fong) bi̭ TĂN hwiḙ̂n Tân La̭c xét xứ wê̒l thô̭i "ta̒ng chư̭ tlải fép” chất ma twỉ