(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ 15, 16 kuố Thú tưởng Chỉnh fú, Kôông văn xổ 2100 kuố Chú ti̭ch UBNZ tính va̒ Kôông diḙ̂n xổ 02 kuố Bô̭ tlướng Bô̭ Kôông an vê̒ thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp kấp bắch foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19, Kôông an tính da̒ fổi hơ̭p vởi kác ngă̒nh chức năng chiến khai thă̒nh lâ̭p kác chốt kiếm xwát tlêênh kác tiển da̒ng dổi vởi ngươ̒i, fương tiḙ̂n di kwa diḙ̂ ba̒n tính dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch Covid-19


Kác lư̭c lươ̭ng chức năng fổi hơ̭p kiếm tla chốt 4 thuô̭c diḙ̂ ba̒n xa̭ Liên Xơn (Lương Xơn)

Da̭i tả Chi̭nh Văn Kươ̒ng, Fỏ Zảm dôốc Kôông an tính cho mắt: Da̒ thă̒nh lâ̭p 11 chốt kiếm xwát ta̭i kác diếm tlêênh kác tlṷc dươ̒ng baw diḙ̂ ba̒n tính, hwi dôô̭ng 143 dôô̒ng chỉ gô̒m: lư̭c lươ̭ng Kôông a 81 dôô̒ng chỉ; I tể 22; Thănh tla Zaw thôông – Xớ ZT-VT 18 dôô̒ng chỉ thâm kác chốt kiếm xwát zo lẳnh da̭w Kôông an tính chí da̭w chung hwa̭t dôô̭ng 11 chốt kiếm xwát.

Nhiḙ̂m vṷ kuố aksc lư̭c lươ̭ng tham za kác chốt kôông tác la̒ zư̒ng, kiếm xwát mo̭l va̒ zẩi tơ̒, fương tiḙ̂n, ha̒ng hwả nhu iểw fấm fṷc vṷ tloong dơ̭t kắch li̭ to̒n xa̭ hô̭i thew zanh mṷc kuố Bô̭ Kôông thương kwi di̭nh. Dôô̒ng thơ̒i ngăn chă̭n ó dớ chơ kác fương tiḙ̂nmo̭l nhiḙ̂m bêḙ̂nh, ngi nhiḙ̂m bêḙ̂nh baw diḙ̂ ba̒n. Dẩw chănh xứ lỉ kác dổi tươ̭ng kỏ hă̒nh vi buôn lâ̭w, dâ̒w kơ, găm ha̒ng... Xứ lỉ kác kác tlươ̒ng hơ̭p chôổng dổi, ó hơ̭p tác thew dủng kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t va̒ chức năng nhiḙ̂m vṷ ản zaw. Fổi hơ̭p kiếm xwát kác fương tiḙ̂n nhơ xe chớ kheéch, xe bít, tắc xi va̒ kác lo̭i fương tiḙ̂n khác... Tố chức kiếm tla thân nhiḙ̂t, khai bảw i tể va̒ kác nhiḙ̂m vṷ chwiên môn khác. Thôông kwa kiếm tla i tể, fát hiḙ̂n kác tlươ̒ng hơ̭p ngi kỏ zẩw hiḙ̂w ngi nhiḙ̂m bêḙ̂nh, leenh choỏng bảw kảw Tlung tâm I tể tlêênh diḙ̂ ba̒n thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp foo̒ng, chôổng zi̭ch thew kwi di̭nh...

Dô̭ Twẩn (Kôông an tính)


KÁC TIN KHÁC


Bắt zư̭ dổi tươ̭ng tloong vṷ kướp ngân ha̒ng ớ hwiḙ̂n La̭c Xơn

(HBDT) – Thew thôông tin bớ lư̭c lươ̭ng chức năng, baw khwáng 20h20’ ngă̒i 2/11, Kṷc Kắnh xát Hi̒nh xư̭ - Bô̭ Kôông an fổi hơ̭p Kôông an tính bắt zư̭ dổi tươ̭ng Fa̭m Văn Xi̭ (KN 1977) chủ ớ thôn Liên Hôô̒ng, xa̭ Khwan Zṷ (La̭c Thwí), la̒ dổi tươ̭ng thư̭c hiḙ̂n vṷ kướp thiê̒n ta̭i Chi nhẳnh Ngân ha̒ng Nôông ngiḙ̂p va̒ fát chiến nôông thôn (Agribank) hwiḙ̂n La̭c Xơn

Chiển xi̭ kắnh xát zaw thôông “khẻw la̒, khẻw vâ̭n dôô̭ng”

(HBDT) – La̒ kản bô̭ Dô̭i tham mưw, Foo̒ng kắnh xát zaw thông (Kôông an tính), Thươ̭ng wỉ Bu̒i Ngo̭c Tiển luôn kương mâ̭w tloong thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ ma̒ lẳnh da̭w dơn vi̭ va̒ chí hwi dô̭i zaw, ản deẻnh zả la̒ mô̭ch tloong nhửng chiển xi̭ tlé tiêw biếw kuố dơn vi̭, nhất la̒ tloong thư̭c hiḙ̂n kác foong tla̒w thi duô tlêênh tinh thâ̒n ""Khẻw la̒, khẻw vâ̭n dôô̭ng”...