(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ 15, 16 kuố Thú tưởng Chỉnh fú, Kôông văn xổ 2100 kuố Chú ti̭ch UBNZ tính va̒ Kôông diḙ̂n xổ 02 kuố Bô̭ tlướng Bô̭ Kôông an vê̒ thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp kấp bắch foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19, Kôông an tính da̒ fổi hơ̭p vởi kác ngă̒nh chức năng chiến khai thă̒nh lâ̭p kác chốt kiếm xwát tlêênh kác tiển da̒ng dổi vởi ngươ̒i, fương tiḙ̂n di kwa diḙ̂ ba̒n tính dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch Covid-19


Kác lư̭c lươ̭ng chức năng fổi hơ̭p kiếm tla chốt 4 thuô̭c diḙ̂ ba̒n xa̭ Liên Xơn (Lương Xơn)

Da̭i tả Chi̭nh Văn Kươ̒ng, Fỏ Zảm dôốc Kôông an tính cho mắt: Da̒ thă̒nh lâ̭p 11 chốt kiếm xwát ta̭i kác diếm tlêênh kác tlṷc dươ̒ng baw diḙ̂ ba̒n tính, hwi dôô̭ng 143 dôô̒ng chỉ gô̒m: lư̭c lươ̭ng Kôông a 81 dôô̒ng chỉ; I tể 22; Thănh tla Zaw thôông – Xớ ZT-VT 18 dôô̒ng chỉ thâm kác chốt kiếm xwát zo lẳnh da̭w Kôông an tính chí da̭w chung hwa̭t dôô̭ng 11 chốt kiếm xwát.

Nhiḙ̂m vṷ kuố aksc lư̭c lươ̭ng tham za kác chốt kôông tác la̒ zư̒ng, kiếm xwát mo̭l va̒ zẩi tơ̒, fương tiḙ̂n, ha̒ng hwả nhu iểw fấm fṷc vṷ tloong dơ̭t kắch li̭ to̒n xa̭ hô̭i thew zanh mṷc kuố Bô̭ Kôông thương kwi di̭nh. Dôô̒ng thơ̒i ngăn chă̭n ó dớ chơ kác fương tiḙ̂nmo̭l nhiḙ̂m bêḙ̂nh, ngi nhiḙ̂m bêḙ̂nh baw diḙ̂ ba̒n. Dẩw chănh xứ lỉ kác dổi tươ̭ng kỏ hă̒nh vi buôn lâ̭w, dâ̒w kơ, găm ha̒ng... Xứ lỉ kác kác tlươ̒ng hơ̭p chôổng dổi, ó hơ̭p tác thew dủng kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t va̒ chức năng nhiḙ̂m vṷ ản zaw. Fổi hơ̭p kiếm xwát kác fương tiḙ̂n nhơ xe chớ kheéch, xe bít, tắc xi va̒ kác lo̭i fương tiḙ̂n khác... Tố chức kiếm tla thân nhiḙ̂t, khai bảw i tể va̒ kác nhiḙ̂m vṷ chwiên môn khác. Thôông kwa kiếm tla i tể, fát hiḙ̂n kác tlươ̒ng hơ̭p ngi kỏ zẩw hiḙ̂w ngi nhiḙ̂m bêḙ̂nh, leenh choỏng bảw kảw Tlung tâm I tể tlêênh diḙ̂ ba̒n thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp foo̒ng, chôổng zi̭ch thew kwi di̭nh...

Dô̭ Twẩn (Kôông an tính)


KÁC TIN KHÁC


10 ngă̒i tôống kiếm xwát fương tiên kơ zởi: Xứ fa̭t 796 fương tiḙ̂n vi fa̭m

(HBDT)- Thew Foo̒ng KXZT, Kôông an tính, tloong 10 ngă̒i bớ 15-25/5, tôống kiếm wát fương tiḙ̂n kơ zởi dươ̒ng bô̭, lư̭c lươ̭ng KXZT kÔÔNg AN tính da̒ xứ lỉ 796 fương tiḙ̂n vi fa̭m

Hwiḙ̂n Kim Bôi nhức nhổi ti̒nh tla̭ng xá rác bươ̒ ba̭i ớ vu̒ng nôông thôn

(HBDT) – Chai, lo̭, bím, xác dôô̭ng vâ̭t chết... chăng thiểw thử chi chéw thuổng ngâ̒m Koóc, xa̭ Kim Bôi va̒ ngâ̭m Tla̭i Ối, záp rănh zươ̭ hal xa̭ Kuổi Ha̭ va̒ Kim Bôi (hwiḙ̂n Kim Bôi). Ẩy la̒ chươ kế kác la liḙ̂t kác lo̭i baw tái, li̭ch ni lôông, kẳi to, kẳi kon buô̭c ki̭ chăng mắt bên tloong doơ̭ng kẳi chi, dê̒w nối lê̒w fê̒w tlêênh mă̭t tác, chéw lănh lắc tlêênh kác ko̒ kaách, vắc baw bu̒l kâl chơ̒ hỏl

Hwiḙ̂n Tân La̭c xứ fa̭t 10 tliḙ̂w dôô̒ng dổi tươ̭ng dươ tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Ngă̒I 26/3, Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c tha Kwiết di̭nh xứ fa̭t vi fa̭m hă̒nh chỉnh xổ thiê̒n 10 tliḙ̂w dôổng dổi tươ̭ng kỏ hă̒nh vi dăng tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh chăng facebook kả nhân.

Li̭nh 5 năm 6 khảng tu̒ vi̒ ta̒ng chư̭ tlải fép chất ma twỉ

(HBDT) – Ngă̒I 20/2, TĂN tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ fuc sthấm xét xứ thew dơn khảng kảw xin zám nhḙl hi̒nh fa̭t kuố bi̭ kảw Bu̒i Văn Án (KN 1969), chú ta̭i xỏm Nhón, xa̭ Xwân Fong, năi lag xa̭ Hơ̭p Fong (Kaw Fong) bi̭ TĂN hwiḙ̂n Tân La̭c xét xứ wê̒l thô̭i "ta̒ng chư̭ tlải fép” chất ma twỉ

Hwiḙ̂n La̭c Xơn chủ tloo̭ng kôông tác kwán lỉ, báw vḙ̂ va̒ fát chiến rư̒ng

(HBDT) - Hwiḙ̂n la̭c Xơn kỏ tống ziḙ̂n tích dất lâm ngiḙ̂p 35.255ha, chiểm 60,07% ziḙ̂n tích rư̒ng tư̭ nhiên to̒n hwiḙ̂n. Nhửng năm kwa kôông tác kwán lỉ, báw vḙ̂ va̒ fát chiến rư̒ng (BV&FCR) ản hwiḙ̂n chủ tloo̭ng lẳnh da̭w, chí da̭w thư̭c hiên. Dă̭c biḙ̂t tloong kôông tác tiên chiê̒n, fố biển kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t wê̒l kwán lỉ, BV&FCR, nơng kaw nhâ̭n thức kuố chú rư̒ng va̒ ngươ̒i zân; fát hiḙ̂n va̒ xứ lỉ kác vṷ vi fa̭m Lwâ̭t BV&FCR... Kwa rỉ ki̭p thơ̒i ngăn chă̭n kác hă̒nh vi vi fa̭m tloong lỉnh vư̭c lâm ngiḙ̂p.