HBDT) – Ngă̒i 13/9, Twa̒ ản nhân zân (TANZ) tính da̒ vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ fúc thấm xét xứ thew dơn khaảng kảw kuố kác bi̭ kảw Ngwiḙ̂n Văn Fương (KN 1989); Diinh Thể Hwa̒ng (KN 1987) Dê̒W ớ xa̭ Liên Xơn (Lương Sơn); Dinh Kôông Ha̒ (KN 1964) ớ Kaw Zương (Lương Xơn) dổi vởi bán ản xơ thấm zo TANZ hwiḙ̂n Lương Xơn xét xứ.


Ta̭i fiên twa̒ fúc thấm, Ngwiḙ̂n Văn Fương, Dinh Thể Hwaa̒ng va̒ Dinh Kôông Ha̒ da̒ ản HDXX chấp nhâ̭n khaảng kảw chiến bớ ản tu̒ la̭i tu̒ tlew.

Thew hô̒ xơ vṷ ản, baw khwáng 22h30’ ngă̒i 14/1/2021, Ngwiḙ̂n Văn Fương, Ngwiḙ̂n Văn Loong, Dinh Thể Hwaa̒ng, Ngwiḙ̂n Thă̒nh Tôn kă̭p kha̒ ta̭i kwản biê xỏm Xoo̒ng, xa̭ Liên Xơn. Khâw rỉ 4 ngươ̒i rú kha̒ wê̒l nha̒ Fương dớ deẻnh ba̭c. Khi̒ rỉ Fương, Loong va̒ Tôn wê̒l nha̒ Fương tlước, ko̒n Hwa̒ng di dỏn Vṷ Kươ̒ng dêểnh nha̒ Fương dớ dê̒w deẻnh ba̭c.

Nhỏm dổi tươ̭ng ni̒ da̒ deẻnh ba̭c bă̒ng hi̒nh thức xóc diḙ̂ thua, ản tỉnh bă̒ng thiê̒n. Mắt nhỏm ni̒ daang deẻnh ba̭c, Kwắch Văn Lân, Dinh Kôông Ha̒, Bu̒i Văn Binh, Bu̒i Văn Foong dêểnh dê̒w tham za. Tloong khi deẻnh ba̭c, Fương kỏ thu thiê̒n diḙ̂n, dác va̒ zo̭n zḙp nha̒ kướ mối ngươ̒i 100 ngi̒n dôô̒ng. Kác dổi tươ̭ng deẻnh ba̭c dêểnh 00h30' ngă̒i 15/1/2021 thi̒ bi̭ Kôông an hwiḙ̂n Lương Xơn bắt kwá taang, thu zư̭ tlêênh chiểw ba̭c xổ thiê̒n 6.360.000 dôô̒ng kuu̒ng kác zuṷng kṷ fṷc vṷ deẻnh ba̭c. Tloong kwả chi̒nh bắt zư̭ Fương, Loong, Foong, Bi̒nh Ha̒, Hwa̒ng dá chă̭l. Khâw khi ản vâ̭n dôô̭ng kác dổi tươ̭ng da̒ dêểnh kơ kwan kôông an hwiḙ̂n Lương Xơn xin dâ̒w thủ.

Tta̭i fiên twa̒ xét xứ xơ thấm, TANZ hwiḙ̂n Lương Xơn da̒ twiên fa̭t Ngwiḙ̂n Văn Fương 9 khaảng tu̒; Dinh Thể Hwaa̒ng 9 khaảng tu̒; Kwắch Văn Lân 10 khaảng tu̒; Dinh Kôông Ha̒ 9 khaảng tu̒; Ngwiḙ̂n Văn Loong, Ngwiḙ̂n Thă̒nh Tôn, Bu̒i Văn Binh, Bu̒i Văn Foong, mối ngươ̒i 7 khaảng tu̒ nhuưng cho hướng ản tlew.

Cho ră̒ng mức ản tlêênh la̒ kwả nă̭ng, Ngwiḙ̂n Văn Fương, Dinh Thể Hwa̒ng va̒ Dinh Kôông Ha̒ la̒ dơn khaảng kảw xin ản kái ta̭w ó zam zư̭. Twi nhiên ta̭i fiên twa̒ fúc thấm, kác bi̭ kảw da̒ xin thăi dối nô̭i zuung khaảng kảw chwiến la̭i hướng ản tlew. Khâw khi xem xét, ngỏ la̭i to̒n bô̭ nô̭i z vṷ ản, HDXX TANZ tính da̒ chấp nhâ̭n khaảng kảw kuố kác bi̭ kảw, twiên fa̭t Ngwiḙ̂n Văn Fương, Dinh Thể Hwa̒ng va̒ Dinh Kôông Ha̒ mối ngươ̒i 9 khaảng tu̒ mê cho hướng ản tlew.KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Mai Châw: Kiên kwiết xứ lỉ hă̒nh vi dươ thôông tin xẩw, dôô̭c lênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Kwa nẳm bắt ti̒nh hi̒nh, lư̭c lươ̭ng chức năng hwiḙ̂n Mai Châw fát hiḙ̂n tlêênh facebook kả nhân kuố H.T.N ớ xa̭ Kun Few dăng tái thôông tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l chú chương, chỉnh xắch kuố Daáng va̒ Nha̒ nước dổi vởi vuu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c. Ngăi khi fát hiḙ̂n hiḙ̂n, kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương da̒ mơ̒i H.T.N lêênh la̒ wiḙ̂c. Kwả chi̒nh la̒ wiḙ̂c, H.T.N da̒ nhâ̭n thức ro̭ nhửng thôông tin mêê̒nh dươ lêênh maa̭ng xa̭ hô̭i (MXH) la̒ khwáng xư̭ thâ̭t, tư̭ ngwiḙ̂n dá, gơx va̒ kam kết chăng tải fa̭m.