KÁC TIN KHÁC


Pớ bṷ pắt zư̭ 8 dổi tươ̭ng wê̒l hă̒nh bi “Gâi zổi tlâ̭t tư̭ kôông kôô̭ng” ớ La̭c Xơn: Ba̒i hoo̭c tắt zả cho thải dô̭, hă̒nh bi koi thươ̒ng fáp lwâ̭t

Bất chấp ta̒n kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t, kỏ ta̒n kác hă̒nh bi kán tlớ hwa̭t dôô̭ng kuố kác kơ kwan, tố tlức, la̒ bất tlâ̭t tư̭ ớ diḙ̂ fương. Tư̒ mo̭l i ta̒ bưởng fái woo̒ng law lỉ tlỉnh la̒ ba̒i hoo̭c tắt zả cho ta̒n mo̭l kỏ thải dô̭ thắch thức, koi thươ̒ng fáp lwâ̭t.

Chiển xi̭ Kôông an tlé mưw chỉ, zuủng kám

(HBDT) – Dâ̒w năm 2023, Châ̒n Mă̭nh Dưức xuung foong thư̭c hiḙ̂n ngiḙ̂ vṷ tloong Kôông an nhân zân. Tloong môi tlươ̒ng kwân ngṷ nhê̒w áp lưư̭c, chắch nhiḙ̂m, binh nhất Châ̒n Dưức Mă̭nh luôn thế hiḙ̂n xư̭ kâ̒w thi̭, tu zươ̭ng, re̒n liḙ̂n, tích kưư̭c ngiên kửw, hoo̭c hói dôô̒ng dô̭i, bước dâ̒w da̒ kỏ nhưửng doỏng kóp kwan tloo̭ng baw kôông wiḙ̂c chuung kuố dơn vi̭. Dă̭c biḙ̂t tloong kuô̭c chiển chôổng "ză̭c kúi” mởi ni, eenh zuủng kám law baw dảm chẳl zái kửw ngươ̒i zân bi̭ vắc kḙt, dớ la̭i ẩn tươ̭ng thôốch dḙp tloong loo̒ng nhân zân.

Muô paảnh, xứ zṷng dôô̭ng bâ̭t hwnag za̭ - chăng tí ỉ mắi ớ bưởng woo̒ng law lỉ

(HBDT) - Tlêênh ta̭ng khả zoong 3 kả thế bảw (dôông lă̭nh) kỏ thên khwa hoo̭c la̒ Catopuma temminckii, thuô̭c nhỏm I, zănh mṷc lwa̒i ngwi kấp, kwỉ hiểm ản ưw tiên báw bḙ̂ zoong ti paảnh, Bu̒i Văn Miên (TN 1988), tlủ ớ xa̭ Hơ̭p Foong (Kaw Foong) bi̭ lư̭c lươ̭ng tlức năng ản dố, pắt zư̭. Kôô̒ng pơ̭i thô̭i "Bi fa̭m kwi di̭nh wê̒l báw bḙ̂ dôô̭ng bâ̭t ngwi kấp, kwỉ hiểm”, Bu̒i Văn Miên bi̭ Twa̒ ản nhân zân (TANZ) tính xứ fa̭t 4 năm tu̒…

Ngwi hiếm pớ wiḙ̂c zaw xe cho mo̭l chuô tú diê̒w kiḙ̂n kâ̒m lải xe

(HBDT) - Kwa tliến khai "Khảng kaw diếm an twa̒n zaw thôông (ATZT) cho hoo̭c xinh têểnh tlươ̒ng - khảng 9”, lư̭c lươ̭ng Kắnh xát zaw thôông (KXZT) Kâng an tính ản dố 306 tlươ̒ng hơ̭p hoo̭c xinh xứ zṷng xe mô tô, xe mẳi diḙ̂n, xe ta̭p diḙ̂n bi fa̭m Lwâ̭t Zaw thôông ta̭ng khả bô̭. Tloong di̭, lô̭i bi fa̭m tlú iểw la̒ chăng tú dô̭ thuối kâ̒m lải fương tiḙ̂n, chăng kỏ chẩi fép lải xe hơ̭p lḙ̂, chăng puông mṷ báw hiếm, chớ mo̭l tlêênh xe chăng puông mṷ báw hiếm…

Kắnh zác tlước ta̒n kác dổi tươ̭ng zá zănh, ma̭w zănh kwân nhân tí lươ̒ dáw chiểm dwa̭t ta̒i xán

(HBDT) - Bươ̒ kwa, Bô̭ Chí hwi kwân xư̭ tính kỏ kôông văn thôông tin wê̒l wiḙ̂c zấp ni̒ tlêênh diḙ̂ pa̒n tính xwất hiḙ̂n môô̭ch khổ dổi tươ̭ng lơ̭i zṷng hi̒nh ắnh xi̭ kwan, kwân nhân chwiên ngiḙ̂p kuố Kwân dô̭i tí ma̭w zănh, zá zănh la̒ kwân nhân kuố Ban Chí hwi kwân xư̭ ta̒n kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tí thư̭c hiḙ̂n hă̒nh bi lươ̒ dáw chiểm dwa̭t ta̒i xán.

Teẻnh thẳn thô̭i fa̭m “tỉn zṷng den”, zám nguô̒n fát xinh thô̭i fa̭m

(HBDT) - Xác di̭nh hă̒nh bi cho wăl nă̭ng la̭i tloong zaw zi̭ch zân xư̭ la̒ thô̭i fa̭m nguô̒n, la̒ fát xinh ta̒n kác lwa̭i thô̭i fa̭m pơ̭i hă̒nh bi bi fa̭m fáp lwâ̭t khác ắnh hướng têểnh an ninh tlâ̭t tư̭ (ANTT), an twa̒n xa̭ hô̭i, thơ̒i zan kwa, lư̭c lươ̭ng tlức năng tâ̭p tlung teẻnh thẳn paw thô̭i fa̭m ni̒. Pớ di̭ poóc gơ̭, la̒ ho̭ tư̒ dươ̒ng zâi, dổi tươ̭ng fa̭m thô̭i, ản mo̭l zân dôô̒ng ti̒nh, hướng ửng.