(HBDT) - Ngă̒i 17/9, thư̭c hiḙ̂n xư̭ chí da̭w kuố WBNZ thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, ta̭i nha̒ văn hwả tố 4, WBNZ fươ̒ng Fương Lâm tố tlức lḙ̂ tha mă̭t mô hi̒nh "Khu zân kư an twa̒n wê̒l FCCC” pơ̭i ‘Diếm chiḙ̂ chẳl kôông kôô̭ng”.

Da̭i ziḙ̂n lă̭nh da̭w fươ̒ng Fương Lâm tlaw biến tên mô hi̒nh cho kác tố zân fổ.

Tlêênh kơ xớ kết kwá kháw xát, nẳm ti̒nh hi̒nh, WBNZ fươ̒ng Fương Lâm ta̒ lươ̭ cho̭n tố zân kư xổ 4 tí xâi zư̭ng diếm Mô hi̒nh "Khu zân kư an twa̒n wê̒l foo̒ng chẳl chiḙ̂ chẳl” kôô̒ng kác tố zân kư xổ 9, tố zân kư xổ 14 ản lươ̭ cho̭n la̒ diếm tố tlức thư̭c hiḙ̂n mô hi̒nh "diếm chiḙ̂ chẳl kôông kôô̭ng” ản lả kơ xớ nhân rôô̭ng tlêênh diḙ̂ ba̒n fươ̒ng.

Thew di̭, mô hi̒nh "Khu zân kư an twa̒n FCCC” pơ̭i "Diếm chiḙ̂ chẳl kôông kôô̭ng” la̒ tố tlức tư̭ ngwiḙ̂n khươ̭ Chỉnh kwiê̒n kơ xớ pơ̭i Nhân zân. Tă̭ch chơ̒ xư̭ lă̭nh da̭w kuố Chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương kôô̒ng hưởng zâ̭n ngiḙ̂p bṷ kuố lư̭c lươ̭ng Kắnh xát FCCC tí foo̒ng ngươ̒ chẳl dố, chú dôô̭ng chiḙ̂ chẳl, ha̭n chể têểnh mức éw nhất thiḙ̂t ha̭i zo chẳl dố gâi tha. Tí mô hi̒nh hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w kwá, kấp wí, chỉnh kwê̒n dỉḙ̂ fương pơ̭i tố zân fổ tăng kươ̒ng fổi hơ̭p pơ̭i kác ban, ngă̒nh, dwa̒n thế, dô̭i zân foo̒ng, tố báw bḙ̂ zân fổ thươ̒ng xwiên kiếm tla, dám báw an twa̒n FCCC, lâ̭p xứ lỉ kác ti̒nh huổng chẳl dố xắi tha; bâ̭n dôô̭ng nhân zân tham za hwa̭t dôô̭ng, thư̭c hiḙ̂n tốt kác tiêw chỉ xâi zư̭ng "Khu zân kư an twa̒n wê̒l FCCC” chấp hă̒nh tốt kác kwi di̭nh wê̒l FCCC; bâ̭n dô mo̭l tloong za di̒nh thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác FCCC, khă̭n kha̒ng tham za chiḙ̂ chẳl khâi kỏ kác ti̒nh huổng chẳl dố, xắi tha; thươ̒ng xwiên kiếm tla wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n kác diê̒w kiḙ̂n FCCC, thwát na̭n, ti̒nh tlaa̭ng hwa̭t dôô̭ng kuố kác fương tiḙ̂n FCCC ản tlang bi̭ ta̭i hô̭ za di̒nh, lâ̭p xướ chươ̭, thăi thể hi kác fương tiḙ̂n chiḙ̂ chẳl bi̭ hoóng; chú dôô̭ng khắc fṷc nhửng tô̒n ta̭i, thiểw xót wê̒l FCCC…

Khăw khi lḙ̂ tha mă̭t, da̭i ziḙ̂n kác kơ kwan tlức năng kôô̒ng kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương tlaw biến thên mô hi̒nh cho kác tố zân fổ pơ̭i tlaw tă̭ng kác fương tiḙ̂n chiḙ̂ chẳl ban dâ̒w cho kác tố zân fổ kôô̒ng kác dô̭i zân foo̒ng.

 


KÁC TIN KHÁC


Fỏ tlướng Kâng an fươ̒ng Thi̭nh Lang ản Bô̭ Kâng an khen thướng dô̭t xwất

(HBDT) - Mởi ni, Bô̭ tlướng Bô̭ Kâng an Tô Lâm kỉ kwiết di̭nh khen thướng dô̭t xwất wê̒l thă̒nh tích xwất xắc kửw mo̭l éw nươ bi̭ chít tẳm cho Da̭i wỉ Bu̒i Văn Tiê̒w - Fỏ Tlướng Kâng an fươ̒ng Thi̭nh Lang, TF Hwa̒ Bi̒nh. Wa̒i tha, Hô̭i dôô̒ng Thi duô, khen thướng tính Hwa̒ Bi̒nh i ta̒ kỏ kể hwă̭ch nhân hôô̭ng diến hi̒nh tiên tiển kấp tính cho tlươ̒ng hơ̭p Da̭i wỉ Bu̒i Văn Tiê̒w.

Hwiḙ̂n Tân La̭c dám báw châ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông zi̭p kuổi năm

(HBDT) - Baw nhưửng ngă̒i khảng kuổi ăm, mâ̭t dô̭ mo̭l va̒ fương tiḙ̂n zaw thôông dươ̒ng bô̭ kwa la̭i hwiḙ̂n Tân La̭c tăng kaw. Dớ dám báw châ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông (ATZT) tloong thơ̒i diếm ni̒, Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c da̒ xâi ziư̭ng kể hwă̭ch va̒ chiến khai thư̭c hiḙ̂n nhưửng biḙ̂n fáp kwiết liḙ̂t.

Kwiết liḙ̂t chiến khai kác zái fáp an twa̒n zaw thôông

(HBDT) - Zu̒ lư̭c lươ̭ng chức năng va̒ chỉnh kwiê̒n kác kấp da̒ tâ̭p chung dám báw châ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông (CTAZT). Twi nhiên ti̒nh hi̒nh tai na̭n zaw thôông (TNZT) vấn ziển biển fức ta̭p. Tỉnh bớ tluung twâ̒n khảng 12/2021 dêểnh tluung twâ̒n 10/2022, tlêênh diḙ̂ ba̒n tính xắi tha 67 vṷ TNZT, tăng 4 vṷ xo kuu̒ng ki̒, tăng 5 ngươ̒i chết va̒ 7 ngươ̒i bi̭ thương.

Hwiḙ̂n Lương Xơn: Kắnh bảw thô̭i fa̭m la̒ zá zẩi chửng nhâ̭n kwiê̒n xứ zuṷng dất dớ chiểm dwa̭t ta̒i xán

(HBDT) - Bớ nguô̒n tin bảw tổ zác thô̭i fa̭m kuố kwâ̒nc hủng nhân zân va̒ kác foo̒ng kôông chư, Kôông an hwiḙ̂n Lương Xơn da̒ tiếp nhâ̭n, xứ lỉ nhê̒w vṷ wiḙ̂c, dổi tươ̭ng la̒ zá zẩi chửng nhâ̭n kwiê̒n xứ zuṷng dất (ZCNKXZD) dớ zaw zi̭ch, muô baảnh, wăl vổn, chiến nhươ̭ng nhă̒m chiểm dwa̭t ta̒i xán.

Hwiḙ̂n Kaw Foong dám báw kôông tác kuốc foo̒ng - kwân xư̭ diḙ̂ fương

(HBDT) - Thơ̒i zan kwa, kản bô̭, chiển xi̭ lư̭c lươ̭ng bṷ tlang (LLBT) hwiḙ̂n Kaw Foong i ta̒ thư̭c hiḙ̂n tư̒ nhiḙ̂m bṷ kwan tloo̭ng kôô̒ng xư̭ kwản tliḙ̂t, tliến khai nô̭i zung kể hwă̭ch năm kuố kấp wí, chí hwi dơn bi̭. Tơ̒ng mă̭t kôông tác ản kṷ thế hwả pă̒ng kác hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c, nhất la̒ tloong kôông tác hwẩn lwiḙ̂n, zảw zṷc chỉnh tli̭, ta̭w tâm thể khă̭n kha̒ng nhâ̭n pơ̭i hwa̒n thă̒nh mo̭i nhiḙ̂m bṷ ản zaw.