(HBDT) - Thew thôông tin pớ lư̭c lươ̭ng chức năng, ngă̒i 15/9/2022, Kâng an hwiḙ̂n Iên Thwí nhâ̭n ản tin bảw kuố kwâ̒n chủng nhân zân wê̒l wiḙ̂c fát hiḙ̂n pa̒ Kwắch Thi̭ B (XN 1956), tlủ ta̭i xỏm Tích, xa̭ Iên Tli̭ kỏ hă̒nh bi xứ zṷng tiê̒n zá (lwa̭i tiê̒n mêḙ̂nh zả 500 ngi̒n dôô̒ng) tí thănh twản tiê̒n diḙ̂n.Dổi tươ̭ng Kwắch Thi̭ B. kôô̒ng twa̒n bô̭ taang bâ̭t la̒ 12 tơ̒ tiê̒n polymer zá mêḙ̂nh zả 
500 ngi̒n dôô̒ng bi̭ lư̭c lươ̭ng chức năng Kâng an hwiḙ̂n Iên Thwí pắt zư̭.

Zuu̒ng tiê̒n zá muô dô̒ thâ̭t

Thươ̭ng tả Ngwiḙ̂n Hô̒ Bắc, Tlướng Kâng an hwiḙ̂n Iên Thwí cho hăi: Ngăi khăw khi nhâ̭n ản tin bảw tổ zác thô̭i fa̭m, Ban lă̭nh da̭w kâng an hwiḙ̂n kứ tố kôông tác tiển hă̒nh xác minh, khảm xét khấn kấp miểng ớ kuố pa̒ Kwắch Thi̭ B. Kwả tli̒nh khảm xét, lư̭c lươ̭ng chức năng thu zư̭ ta̭i miểng ớ kuố pa̒ B. 11 tơ̒ tiê̒n polymer zá mêḙ̂nh zả 500 ngi̒n dôô̒ng. Kôô̒ng ngă̒i, khăw khi hăi hă̒nh bi tiêw thṷ, ta̒ng tlư̭ tiê̒n zá kuố pa̒ Kwắch Thi̭ B. bi̭ fát zác. Bu̒i Văn Q. (XN 1992), tlủ ta̭i xỏm Dôô̒ng Mai, xa̭ Iên Tli̭ ta̒ têểnh kơ kwan kâng an zaw nô̭p 3 tơ̒ tiê̒n polymer zá kỏ kôô̒ng mêḙ̂nh zả 500 ngi̒n dôô̒ng. Hiḙ̂n năi, bṷ wiḙ̂c ản lư̭c lươ̭ng chức năng Kâng an hwiḙ̂n Iên Thwí tiếp tṷc diê̒w tla, la̒ ro̭.

Tảng pô̭, ni chăng fái la̒ lâ̒n dâ̒w tiên tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Iên Thwí fát hiḙ̂n, pắt zư̭ dổi tươ̭ng tiêw thṷ, ta̒ng tlư̭ tiê̒n zá. Tlước di̭, Kâng an thi̭ tlẩn Ha̒ng Tla̭m fổi hơ̭p Kâng an hwiḙ̂n pắt kwá tang dổi tươ̭ng Ngwiḙ̂n Thi̭ Th. (XN 1982), tlủ ta̭i xỏm Xỉ Ngiḙ̂p, xa̭ La̭c Thi̭nh lưw hă̒nh tiê̒n zá ta̭i chơ̭ thi̭ tlẩn Ha̒ng Tla̭m. Thew di̭, zo tư̒ lâ̒n bi̭ kác dổi tươ̭ng xứ zṷng tiê̒n zá vởi mêḙ̂nh zả lởn tí thănh twản khi têểnh muô hwa kwá ta̭i kướ ha̒ng, chi̭ Mai Thi̭ H. i ta̒ kắnh zác pơ̭i chiêw thức tlêênh. Cho dêênh, khâi ản dố Ngwiḙ̂n Thi̭ Th. Têểnh hói muô 2kg chôm chôm, xoong tlá bă̒ng tơ̒ tiê̒n mêḙ̂nh zả 200 ngi̒n dôô̒ng, chi̭ H. kiếm tla fát hiḙ̂n la̒ tiê̒n zá. Chi̭ H pắt dâ̒w thu zư̭ tiê̒n zá pơ̭i pắt dâ̒w tli hô ta̒n mo̭l xuung kwănh têểnh zúp khức. Ản zư̭ zúp khức kuố kwâ̒n chủng nhân zân, lư̭c lươ̭ng Kâng an thi̭ tlẩn ta̒ pắt ản Ngwiḙ̂n Thi̭ Th. Khi dổi tươ̭ng ni̒ kỏ ỉ di̭nh fi taang 4 tơ̒ tiê̒n zá mêḙ̂nh zả 200 ngi̒n dôô̒ng ko̒n zư̭ ớ tloong mo̭l.

Wa̒i bṷ wiḙ̂c nêw tlêênh, pớ tin bảw, tổ zác thô̭i fa̭m kuố kwâ̒n chủng nhân zân. Kâng an hwiḙ̂n Iên Thwí ko̒n fát hiḙ̂n, pắt zư̭ 2 dổi tươ̭ng tiêw thṷ tiê̒n zá ta̭i fổ Zương, xa̭ Ngoo̭c Lương la̒ Ngwiḙ̂n Văn Linh (1988), tlủ ta̭i Lâ̭p Thă̭ch (Vi̭nh Fúc) kôô̒ng Tlâ̒n Hái Ănh (XN 1986), tlủ ta̭i Di̒nh Tlṷ (Vi̭nh Fúc), thu zư̭ kuố kác dổi tươ̭ng 5 tơ̒ tiê̒n zá mêḙ̂nh zả 200 ngi̒n dôô̒ng.

Kắnh bảw tư̒ thú dwa̭n, hwa̭t dôô̭ng thô̭i fa̭m

Pớ thư̭c tể tlêênh, Kâng an hwiḙ̂n Iên Thwí ta̒ tư̒ lâ̒n fát ti thôông bảw pơ̭i khwiển kảw ngươ̒i zân kâ̒n nêw kaw tinh thâ̒n kắnh zác tlước ziḙ̂n biển fức ta̭p wê̒l tinh hi̒nh thô̭i fa̭m "la̒, ta̒ng tlư̭, lưw hă̒nh tie̒n zá”. Thew Thươ̭ng tả Ngwiḙ̂n Hô̒ Bắc, tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n i ta̒ tơ̒ng fát hiḙ̂n tư̒ bṷ wiḙ̂c tiê̒n zá ản zoong paw lưw hă̒nh thôông kwa hwa̭t dôô̭ng muô paảnh, tlaw dối ha̒ng hwả, xứ zṷng zi̭ch bṷ. Kác dổi tươ̭ng thươ̒ng xứ zṷng thú dwa̭n zu̒ng tiê̒n polymer mêḙ̂nh zả kaw (200 ngi̒n pơ̭i 500 ngi̒n dôô̒ng) ản xán xwất, la̒ zá môô̭ch kắch tinh vi, kỏ nhửng nét khả tương dôô̒ng wê̒l mă̭t hi̒nh thức la̒ tiê̒n zo Ngân ha̒ng Nha̒ nước fát hă̒nh.

Tí tiêw thṷ ản lwa̭i tiê̒n ni̒, kác dổi tươ̭ng lơ̭i zṷng xư̭ bất kắnh zác kuố ngươ̒i zân, kṷng nhơ xứ zṷng tư̒ thú dwa̭n tinh vi tí kwa mă̭t ngươ̒i paảnh ha̒ng nhơ: tiêw thṷ tiê̒n zá paw ka̭ tlơ̒i thổl, ớ ta̒n kác khu zân kư kho̭m mo̭l kwa la̭i, chơ̭ tư̭ fát; zu̒ng tiê̒n zá thănh twản zi̭ch bṷ ăn oỏng, zái tlỉ nhơ Karaoke; lơ̭i zṷng mo̭l paảnh ha̒ng la̒ ngươ̒i kha̒ pơ̭i dét kon; lơ̭i zṷng ka̭ kho̭m kheéch, mo̭l paảnh ha̒ng taang nhô̭n tí thănh twản tiê̒n muô ha̒ng hwả; muô kác lwa̭i ha̒ng hwả kỏ zả tli̭ ít nhơ dác zái khát, baw thuốc lả, thé ka̒w diḙ̂n thwa̭i, tố xăng râ̒w… pă̒ng kác lwa̭i tiê̒n zá kỏ mêḙ̂nh zả kaw tí ản tlá la̭i tiê̒n thâ̭t; zuu̒ng tiê̒n zá cho wăl hăi biểw ngươ̒i thân, úng hô̭ kác hwa̭t dôô̭ng thiḙ̂n ngwiḙ̂n, xư̭ kiḙ̂n văn hwả - thế thaw ta̭i diḙ̂ fương. Wiḙ̂c thiêw thṷ tlót lo̭t tiê̒n zá chăng như̭ng gâi ắnh hướng xẩw têểnh nê̒n kinh tể kôô̒ng chỉnh xắch tiê̒n tḙ̂ kuố Nha̒ nước mo̒ ko̒n gâi tâm lỉ hwang mang, lo lẳng cho ngươ̒i zân kôô̒ng zư lwâ̭n xa̭ hô̭i…

Kâng an hwiḙ̂n Iên Thwí khwiển kảw ngươ̒i zân kâ̒n nêw kaw hơn nươ ỉ thức kắnh zác tlước kác thú dwa̭n xứ zṷng, tiêw thṷ, lưw hă̒nh tiê̒n zá kuố kác dổi tươ̭ng fa̭m thô̭i. Tí chăng tlớ thă̒nh na̭n nhân kuố kác dổi tươ̭ng tiêw thṷ tiê̒n zá. Mô̭i ngươ̒i zân luôn tư̭ kiếm tla tiê̒n mă̭t tang kỏ; thươ̒ng xwiên kiếm tla tiê̒n tú tể tlước khi thư̭c hiḙ̂n zaw zi̭ch muô paảnh ha̒ng hwả, tlaw tối tiê̒n pớ mo̭l khác tí chú dôô̭ng, lâ̭p fát hiḙ̂n tiê̒n zá hăi la̒ ngi la̒ tiê̒n zá. Chủ ỉ kác lwa̭i tiê̒n mêḙ̂nh zả ká kỏ dă̭c diếm khác la̭ xo pơ̭i tiê̒n zo Ngân ha̒ng Nha̒ nước fát hă̒nh nhơ: Tơ̒ tiê̒n kỏ kôô̒ng xổ seri, mă̒w xắc nha̭t laa̭ch hơn pô̭i moóng hơn xơ pơ̭i tiê̒n thâ̭t; hwa văn tlơ̒nh nhă̭n chăng kỏ dô̭ ma xát nhơ tiê̒n thâ̭t; chăng kỏ hi̒nh poỏng ti̒m hăi kỏ thi̒ mơ̒, chăng kỏ nét in nối; ka̭ vo̒ tiê̒n chăng kỏ tỉnh da̒n hô̒i ma̒ bi̭ lé gâ̭p. "Khi fát hiḙ̂n dổi tươ̭ng ngi bẩn ta̒ng tlư̭, lưw hă̒nh, tiêw thṷ tiê̒n zá ngươ̒i zân kâ̒n nhănh choỏng kwăi fim, chṷp ắnh mo̭l kôô̒ng fương tiḙ̂n khá ngi, bảw ngăi pơ̭i kơ kwan Kâng an khânh nhất tí lâ̭p diê̒w tla, xứ lỉ thew kwi di̭nh. Ngươ̒i zân twiḙ̂t dổi tleẻnh tiếp thăi cho thô̭i fa̭m pơ̭i tốt nhất tleẻnh xa ta̒n mă̭t ha̒ng kuốc kẩm ngwi hiếm nhơ tiê̒n zá, bới bi̒ hă̒nh vi xán xwất, muô paảnh, vâ̭n chwiến, tiêw thṷ tiê̒n zá tê̒w bi̭ xứ lỉ ngiêm thew kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t” - Thươ̭ng tả Ngwiḙ̂n Hô̒ Bắc nhẩn mă̭nh.

* Hă̒nh vi la̒, ta̒ng tlư̭, vâ̭n chwiến, lưw hă̒nh tiê̒n zá la̒ hă̒nh bi vi fa̭m fáp lwâ̭t kỏ thế bi̭ tlwi kửw tlắch nhiḙ̂m hi̒nh xư̭ ta̭i Diê̒w 207, Bô̭ lwâ̭t Hi̒nh xư̭ năm 2015. Thew di̭, mức fa̭t tu̒ kỏ thế pớ 3 - 20 năm hwă̭c tu̒ tluung thân. Wa̒i tha, mo̭l chwấn bi̭ fa̭m thô̭i ni̒ xḙ bi̭ fa̭t kái ta̭w chăng zam zư̭ têểnh 3 năm, hwă̭c fa̭t tu̒ pớ 1 - 3 năm. Khâi thư̭c hiḙ̂n hă̒nh bi vi fa̭m, ká mo̭l tă̭ch muô kôô̒ng mo̭l raw paảnh tiê̒n zá tê̒w vi fa̭m fáp lwâ̭t.


KÁC TIN KHÁC


Fỏ tlướng Kâng an fươ̒ng Thi̭nh Lang ản Bô̭ Kâng an khen thướng dô̭t xwất

(HBDT) - Mởi ni, Bô̭ tlướng Bô̭ Kâng an Tô Lâm kỉ kwiết di̭nh khen thướng dô̭t xwất wê̒l thă̒nh tích xwất xắc kửw mo̭l éw nươ bi̭ chít tẳm cho Da̭i wỉ Bu̒i Văn Tiê̒w - Fỏ Tlướng Kâng an fươ̒ng Thi̭nh Lang, TF Hwa̒ Bi̒nh. Wa̒i tha, Hô̭i dôô̒ng Thi duô, khen thướng tính Hwa̒ Bi̒nh i ta̒ kỏ kể hwă̭ch nhân hôô̭ng diến hi̒nh tiên tiển kấp tính cho tlươ̒ng hơ̭p Da̭i wỉ Bu̒i Văn Tiê̒w.

Hwiḙ̂n Tân La̭c dám báw châ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông zi̭p kuổi năm

(HBDT) - Baw nhưửng ngă̒i khảng kuổi ăm, mâ̭t dô̭ mo̭l va̒ fương tiḙ̂n zaw thôông dươ̒ng bô̭ kwa la̭i hwiḙ̂n Tân La̭c tăng kaw. Dớ dám báw châ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông (ATZT) tloong thơ̒i diếm ni̒, Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c da̒ xâi ziư̭ng kể hwă̭ch va̒ chiến khai thư̭c hiḙ̂n nhưửng biḙ̂n fáp kwiết liḙ̂t.

Kwiết liḙ̂t chiến khai kác zái fáp an twa̒n zaw thôông

(HBDT) - Zu̒ lư̭c lươ̭ng chức năng va̒ chỉnh kwiê̒n kác kấp da̒ tâ̭p chung dám báw châ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông (CTAZT). Twi nhiên ti̒nh hi̒nh tai na̭n zaw thôông (TNZT) vấn ziển biển fức ta̭p. Tỉnh bớ tluung twâ̒n khảng 12/2021 dêểnh tluung twâ̒n 10/2022, tlêênh diḙ̂ ba̒n tính xắi tha 67 vṷ TNZT, tăng 4 vṷ xo kuu̒ng ki̒, tăng 5 ngươ̒i chết va̒ 7 ngươ̒i bi̭ thương.

Hwiḙ̂n Lương Xơn: Kắnh bảw thô̭i fa̭m la̒ zá zẩi chửng nhâ̭n kwiê̒n xứ zuṷng dất dớ chiểm dwa̭t ta̒i xán

(HBDT) - Bớ nguô̒n tin bảw tổ zác thô̭i fa̭m kuố kwâ̒nc hủng nhân zân va̒ kác foo̒ng kôông chư, Kôông an hwiḙ̂n Lương Xơn da̒ tiếp nhâ̭n, xứ lỉ nhê̒w vṷ wiḙ̂c, dổi tươ̭ng la̒ zá zẩi chửng nhâ̭n kwiê̒n xứ zuṷng dất (ZCNKXZD) dớ zaw zi̭ch, muô baảnh, wăl vổn, chiến nhươ̭ng nhă̒m chiểm dwa̭t ta̒i xán.

Hwiḙ̂n Kaw Foong dám báw kôông tác kuốc foo̒ng - kwân xư̭ diḙ̂ fương

(HBDT) - Thơ̒i zan kwa, kản bô̭, chiển xi̭ lư̭c lươ̭ng bṷ tlang (LLBT) hwiḙ̂n Kaw Foong i ta̒ thư̭c hiḙ̂n tư̒ nhiḙ̂m bṷ kwan tloo̭ng kôô̒ng xư̭ kwản tliḙ̂t, tliến khai nô̭i zung kể hwă̭ch năm kuố kấp wí, chí hwi dơn bi̭. Tơ̒ng mă̭t kôông tác ản kṷ thế hwả pă̒ng kác hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c, nhất la̒ tloong kôông tác hwẩn lwiḙ̂n, zảw zṷc chỉnh tli̭, ta̭w tâm thể khă̭n kha̒ng nhâ̭n pơ̭i hwa̒n thă̒nh mo̭i nhiḙ̂m bṷ ản zaw.