(HBDT) – Nhửng ngă̒i dâ̒w năm 2018, kwa nẳm ti̒nh hi̒nh, fát hiḙ̂n ớ xa̭ Tiển Xơn (Lương Xơn) kỏ dỏi tươ̭ng tố chức dươ 8 ngươ̒i di xinh hwa̭t tôn zảw tlải fép. Kôông an wiḙ̂n da̒ tham mưw UBND xa̭ Tiẻn Xơn tiên chiê̒n xổ ngươ̒i tlêênh zái tản ó xinh hwa̭t tôn zảw tlải fép.Kôông an wiḙ̂n fổi hơ̭p vởi Kôông an xa̭ Nhwâ̭n Cha̭ch (Lương Xơn) chiến khai kôông tác dẩw chanh foo̒ng chôổng thô̭i fa̭m tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Dâ̒w khảng 2, môô̭ch xổ zảw zân ớ thôn Thanh Xwân, xa̭ Tha̒nh Lương tố chức xâi zư̭ng nha̒ ngwiḙ̂n ó xin fép chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương. Kôông an wiḙ̂n da̒ tham mưw cho chỉnh kwiê̒n hưởng zẩn ngươ̒i zân thư̭c hiḙ̂n xâi zư̭ng thew dủng kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t. Tlung twâ̒n khảng 4, kỏ khwáng 10 ngươ̒i zân ớ thôn Dô̒ng Bon, xa̭ Kaw Zương kán chớ hwa̭t dôô̭ng kuố kơ xớ xán xwất than tlêênh diḙ̂ ba̒n gâi khỏi bṷi, ánh hướng dêểnh môi tlươ̒ng. Lư̭c lươ̭ng chức năng ki̭p thơ̒i zái kwiết ốn di̭nh ti̒nh hi̒nh...

6 khảng dâ̒w năm, wiḙ̂n Lương Xơn xắi tha va̒ fát hiḙ̂n 63 vṷ vi fa̭m wê̒l châ̭t tư̭ xa̭ hô̭i, la̒ chết 11 ngươ̒i, bi̭ thương 21, thiḙ̂t ha̭i ta̒i xán khwáng hơn 1 tí dôô̒ng, tăng 5 vṷ xo ku̒ng kỉ 2017. Môô̭ch xổ ản xắi tha nhơ: kổ ỉ gâi thương tích 20 vṷ, lô̭m kắp ta̒i xán 20 vṷ... Lư̭c lươ̭ng chức năng da̒ dê̒w tla la̒ ro̭ 47/63 vṷ, da̭t 74,6%, tloong ri khảm fả 2/2 vṷ kướp ta̒i xán, zái kwiết 13 tṷ diếm fức ta̭p wê̒l hi̒nh xư̭ va̒ tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i. Kwa kôông tác twâ̒n tla vṷ chang, mâ̭t fṷc bắt kwá tang 28 vṷ, tloong dỏ kỏ 16 vṷ deẻnh ba̭c, 1 vṷ lô̭m kắp ta̒i xán, môô̭ch vṷ môi zởi ma̭i zâm, 1 vṷ xứ zṷng tlải fép vâ̭t liḙ̂w rố, 9 vṷ liên kwan dêểnh ma twỉ.

La̒ wiḙ̂n záp ranh vởi Ha̒ Nô̭i, kỏ dươ̒ng Hô̒ Chỉ Minh va̒ kuốc lô̭ 6 chă̭l kwa. Thwâ̭n lơ̭i cho wiḙ̂c zaw thương, fát chiến kinh tể, kác lo̭i thô̭i fa̭m i rḙ̂ tham nhâ̭p bớ wa̒i baw hwa̭t dôô̭ng ku̒ng nhơ tấw thwát, gâi khỏ khăn cho kôông tác foo̒ng ngươ̒, dẩw chanh chôổng thô̭i fa̭m. Wiḙ̂n Lương Xơn da̒ tăng kươ̒ng kôông tác kwán lỉ Nha̒ nước wê̒l an ninh châ̭t tư̭ (ANCT). Lư̭c lươ̭ng kôông an wiḙ̂n fát wi vai tlo̒ noo̒ng kốt, chú dôô̭ng chiến khai thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp foo̒ng chôổng thô̭i fa̭m va̒ vi fa̭m fáp lwâ̭t da̒ ta̭w nhê̒w chiến biển tích kư̭c. Ti̒nh hi̒nh an ninh chỉnh tli̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n ản dám báw, ó kỏ dô̭t xwất bất ngơ̒, ó dớ hi̒nh tha̒nh diếm noỏng. Foong tla̒w To̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc ản fát dôô̭ng rôô̭ng, dám báw ANCT bớ kơ xớ.

Ngăi bớ dâ̒w năm, UBND wiḙ̂n da̒ ban ha̒nh Chí thi̭ wê̒l dám báw ANCT tlêênh diḙ̂ ba̒n. Dâ̒w năm la̒ zi̭p kỏ nhê̒w lḙ̂ hô̭i, Tết kố chiê̒n kuố zân tô̭c, wiḙ̂n da̒ tố chức dơ̭t kaw diếm tẩn kôông, chẩn áp thô̭i fa̭m, dám báw an twa̒n Thết Năm mởi Mâ̭w Twất 2018. Kôông tác tiên chiê̒n, fố biển fáp lwâ̭t cho nhân zân ản tăng kươ̒ng ta̭i 148 thôn, xỏm, khu zân kư tlêênh diḙ̂ ba̒n. 6 khảng dâ̒w năm kác kấp, kác nga̒nh tố chức tiên chiê̒n 19 buối tiê̒n chiê̒n fáp lwâ̭t cho 4.000 lươ̭t hoo̭c xinh, kản bô̭, nhân zân kác xa̭ wê̒l thô̭i fa̭m xâm ha̭i ti̒nh zṷc tlé em, lô̭m káp ta̒i xán, ba̭w lư̭c hoo̭c dươ̒ng. Fát 35 tin ba̒i tlênh Da̒i PT-TH wiḙ̂n va̒ hḙ̂ thôổng lwa chiê̒n than kơ xớ wê̒l foo̒ng chôổng thô̭i fa̭m cho nhân zân mắt.

Wiḙ̂n da̒ kwan tâm dấi meḙnh kôông tác kwán lỉ Nha̒ nước wê̒l châ̭t tư̭ xa̭ hô̭i, kwán lỉ kư chủ, kwán lỉ nga̒nh ngê̒ kinh zwanh kỏ diê̒w kiḙ̂n, foo̒ng chẳl chươ chẳl. Hiḙ̂n tlêênh diḙ̂ ba̒n kwán lỉ 103 kơ xớ kinh zwanh nga̒nh ngê̒ kỏ diê̒w kiḙ̂n wê̒l ANCT, 100% kơ xớ kie kam kết dám báw ANCT, an twa̒n foo̒ng chươ chẳl. Kwa kôông tác kiếm tla, fát hiḙ̂n, xứ lỉ 7 tlươ̒ng hơ̭p vi fa̭m, thấm di̭nh la̭i, dối zẩi chửng nhâ̭n dú diê̒w kiḙ̂n ANCT 5 kơ xớ, kấp mởi la̭i cho 6 kơ xớ.

Foong tla̒w To̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc ản fát dôô̭ng khu, rôô̭ng tloong nhân zân. Wiḙ̂n chiến khai nhê̒w chương chi̒nh fổi hơ̭p ha̒nh dôô̭ng ku̒ng UB MTTQ wiḙ̂n va̒ kác nga̒nh tha̒nh viên tham za foong tla̒w, zảw zṷc kon em tloong za di̒nh ó vắc tai, tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i, ó fa̭m thô̭i. Zwi chi̒ 7 kṷm an ninh záp ranh, 2 kṷm, 2 tiếw kṷm an twa̒n diḙ̂ ba̒n, 184 tố an ninh, tố hwa̒ zái kóp fâ̒n dám báw ANCT ớ kơ xớ. Kác hwa̭t dôô̭ng nhơ "Thiểng kéng vâi bắt thô̭i fa̭m’’ ớ xa̭ Tân Tha̒nh, nha̒ tlươ̒ng "3 khôông” wê̒l ANCT Tlươ̒ng Ku̒ Chỉnh Lan, Hô̭i KCB tư̭ kwán wê̒l ANCT – thi̭ chẩn Lươ̒ng Xơn, kṷm an ninh záp ranh Kim Lương, Hô̭i nôông zân – Kôông an xa̭ fổi hơ̭p twâ̒n tla kiếm xwát wê̒l ANCT – xa̭ Nhwâ̭n Chă̭ch... da̒ ta̭w hiḙ̂w ửng tích kư̭c, lan twá tloong nhân zân, khơi zâ̭l tinh thâ̒n kánh zác foo̒ng chôổng thô̭i fa̭m.


Ha̒ Thu


KÁC TIN KHÁC


Chiến khai lâ̭p chốt kiếm xwát kác tiển dươ̒ng dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ 15, 16 kuố Thú tưởng Chỉnh fú, Kôông văn xổ 2100 kuố Chú ti̭ch UBNZ tính va̒ Kôông diḙ̂n xổ 02 kuố Bô̭ tlướng Bô̭ Kôông an vê̒ thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp kấp bắch foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19, Kôông an tính da̒ fổi hơ̭p vởi kác ngă̒nh chức năng chiến khai thă̒nh lâ̭p kác chốt kiếm xwát tlêênh kác tiển da̒ng dổi vởi ngươ̒i, fương tiḙ̂n di kwa diḙ̂ ba̒n tính dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch Covid-19

Hwiḙ̂n Kim Bôi nhức nhổi ti̒nh tla̭ng xá rác bươ̒ ba̭i ớ vu̒ng nôông thôn

(HBDT) – Chai, lo̭, bím, xác dôô̭ng vâ̭t chết... chăng thiểw thử chi chéw thuổng ngâ̒m Koóc, xa̭ Kim Bôi va̒ ngâ̭m Tla̭i Ối, záp rănh zươ̭ hal xa̭ Kuổi Ha̭ va̒ Kim Bôi (hwiḙ̂n Kim Bôi). Ẩy la̒ chươ kế kác la liḙ̂t kác lo̭i baw tái, li̭ch ni lôông, kẳi to, kẳi kon buô̭c ki̭ chăng mắt bên tloong doơ̭ng kẳi chi, dê̒w nối lê̒w fê̒w tlêênh mă̭t tác, chéw lănh lắc tlêênh kác ko̒ kaách, vắc baw bu̒l kâl chơ̒ hỏl

Hwiḙ̂n Tân La̭c xứ fa̭t 10 tliḙ̂w dôô̒ng dổi tươ̭ng dươ tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Ngă̒I 26/3, Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c tha Kwiết di̭nh xứ fa̭t vi fa̭m hă̒nh chỉnh xổ thiê̒n 10 tliḙ̂w dôổng dổi tươ̭ng kỏ hă̒nh vi dăng tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh chăng facebook kả nhân.

Li̭nh 5 năm 6 khảng tu̒ vi̒ ta̒ng chư̭ tlải fép chất ma twỉ

(HBDT) – Ngă̒I 20/2, TĂN tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ fuc sthấm xét xứ thew dơn khảng kảw xin zám nhḙl hi̒nh fa̭t kuố bi̭ kảw Bu̒i Văn Án (KN 1969), chú ta̭i xỏm Nhón, xa̭ Xwân Fong, năi lag xa̭ Hơ̭p Fong (Kaw Fong) bi̭ TĂN hwiḙ̂n Tân La̭c xét xứ wê̒l thô̭i "ta̒ng chư̭ tlải fép” chất ma twỉ

Hwiḙ̂n La̭c Xơn chủ tloo̭ng kôông tác kwán lỉ, báw vḙ̂ va̒ fát chiến rư̒ng

(HBDT) - Hwiḙ̂n la̭c Xơn kỏ tống ziḙ̂n tích dất lâm ngiḙ̂p 35.255ha, chiểm 60,07% ziḙ̂n tích rư̒ng tư̭ nhiên to̒n hwiḙ̂n. Nhửng năm kwa kôông tác kwán lỉ, báw vḙ̂ va̒ fát chiến rư̒ng (BV&FCR) ản hwiḙ̂n chủ tloo̭ng lẳnh da̭w, chí da̭w thư̭c hiên. Dă̭c biḙ̂t tloong kôông tác tiên chiê̒n, fố biển kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t wê̒l kwán lỉ, BV&FCR, nơng kaw nhâ̭n thức kuố chú rư̒ng va̒ ngươ̒i zân; fát hiḙ̂n va̒ xứ lỉ kác vṷ vi fa̭m Lwâ̭t BV&FCR... Kwa rỉ ki̭p thơ̒i ngăn chă̭n kác hă̒nh vi vi fa̭m tloong lỉnh vư̭c lâm ngiḙ̂p.

Hwiḙ̂n Iên Thwí hoo̭c va̒ la̒ thew Bác, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp

(HBDT) – Hwiḙ̂n wí Iên Thwí da̒ dươ wiḙ̂c hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh va̒ Chương chi̒nh hă̒nh dôô̭ng xổ 05 wê̒l thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i (NKWDH) Dáng bô̭ kác kấp nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020, gẳn ku̒ng thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭ kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương. Ni la̒ kắch la̒ zúp Dáng bô̭ hwiḙ̂n lẳnh da̭w thư̭c hiên tốt kác mṷc tiêw wê̒l xâi zư̭ng Dáng va̒ hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng thư̭c hiên kác chí tiêw dê̒ tha ta̭i NKWDH Dáng bô̭ kác kấp.