(HBDT) – Nhửng ngă̒i dâ̒w năm 2018, kwa nẳm ti̒nh hi̒nh, fát hiḙ̂n ớ xa̭ Tiển Xơn (Lương Xơn) kỏ dỏi tươ̭ng tố chức dươ 8 ngươ̒i di xinh hwa̭t tôn zảw tlải fép. Kôông an wiḙ̂n da̒ tham mưw UBND xa̭ Tiẻn Xơn tiên chiê̒n xổ ngươ̒i tlêênh zái tản ó xinh hwa̭t tôn zảw tlải fép.Kôông an wiḙ̂n fổi hơ̭p vởi Kôông an xa̭ Nhwâ̭n Cha̭ch (Lương Xơn) chiến khai kôông tác dẩw chanh foo̒ng chôổng thô̭i fa̭m tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Dâ̒w khảng 2, môô̭ch xổ zảw zân ớ thôn Thanh Xwân, xa̭ Tha̒nh Lương tố chức xâi zư̭ng nha̒ ngwiḙ̂n ó xin fép chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương. Kôông an wiḙ̂n da̒ tham mưw cho chỉnh kwiê̒n hưởng zẩn ngươ̒i zân thư̭c hiḙ̂n xâi zư̭ng thew dủng kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t. Tlung twâ̒n khảng 4, kỏ khwáng 10 ngươ̒i zân ớ thôn Dô̒ng Bon, xa̭ Kaw Zương kán chớ hwa̭t dôô̭ng kuố kơ xớ xán xwất than tlêênh diḙ̂ ba̒n gâi khỏi bṷi, ánh hướng dêểnh môi tlươ̒ng. Lư̭c lươ̭ng chức năng ki̭p thơ̒i zái kwiết ốn di̭nh ti̒nh hi̒nh...

6 khảng dâ̒w năm, wiḙ̂n Lương Xơn xắi tha va̒ fát hiḙ̂n 63 vṷ vi fa̭m wê̒l châ̭t tư̭ xa̭ hô̭i, la̒ chết 11 ngươ̒i, bi̭ thương 21, thiḙ̂t ha̭i ta̒i xán khwáng hơn 1 tí dôô̒ng, tăng 5 vṷ xo ku̒ng kỉ 2017. Môô̭ch xổ ản xắi tha nhơ: kổ ỉ gâi thương tích 20 vṷ, lô̭m kắp ta̒i xán 20 vṷ... Lư̭c lươ̭ng chức năng da̒ dê̒w tla la̒ ro̭ 47/63 vṷ, da̭t 74,6%, tloong ri khảm fả 2/2 vṷ kướp ta̒i xán, zái kwiết 13 tṷ diếm fức ta̭p wê̒l hi̒nh xư̭ va̒ tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i. Kwa kôông tác twâ̒n tla vṷ chang, mâ̭t fṷc bắt kwá tang 28 vṷ, tloong dỏ kỏ 16 vṷ deẻnh ba̭c, 1 vṷ lô̭m kắp ta̒i xán, môô̭ch vṷ môi zởi ma̭i zâm, 1 vṷ xứ zṷng tlải fép vâ̭t liḙ̂w rố, 9 vṷ liên kwan dêểnh ma twỉ.

La̒ wiḙ̂n záp ranh vởi Ha̒ Nô̭i, kỏ dươ̒ng Hô̒ Chỉ Minh va̒ kuốc lô̭ 6 chă̭l kwa. Thwâ̭n lơ̭i cho wiḙ̂c zaw thương, fát chiến kinh tể, kác lo̭i thô̭i fa̭m i rḙ̂ tham nhâ̭p bớ wa̒i baw hwa̭t dôô̭ng ku̒ng nhơ tấw thwát, gâi khỏ khăn cho kôông tác foo̒ng ngươ̒, dẩw chanh chôổng thô̭i fa̭m. Wiḙ̂n Lương Xơn da̒ tăng kươ̒ng kôông tác kwán lỉ Nha̒ nước wê̒l an ninh châ̭t tư̭ (ANCT). Lư̭c lươ̭ng kôông an wiḙ̂n fát wi vai tlo̒ noo̒ng kốt, chú dôô̭ng chiến khai thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp foo̒ng chôổng thô̭i fa̭m va̒ vi fa̭m fáp lwâ̭t da̒ ta̭w nhê̒w chiến biển tích kư̭c. Ti̒nh hi̒nh an ninh chỉnh tli̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n ản dám báw, ó kỏ dô̭t xwất bất ngơ̒, ó dớ hi̒nh tha̒nh diếm noỏng. Foong tla̒w To̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc ản fát dôô̭ng rôô̭ng, dám báw ANCT bớ kơ xớ.

Ngăi bớ dâ̒w năm, UBND wiḙ̂n da̒ ban ha̒nh Chí thi̭ wê̒l dám báw ANCT tlêênh diḙ̂ ba̒n. Dâ̒w năm la̒ zi̭p kỏ nhê̒w lḙ̂ hô̭i, Tết kố chiê̒n kuố zân tô̭c, wiḙ̂n da̒ tố chức dơ̭t kaw diếm tẩn kôông, chẩn áp thô̭i fa̭m, dám báw an twa̒n Thết Năm mởi Mâ̭w Twất 2018. Kôông tác tiên chiê̒n, fố biển fáp lwâ̭t cho nhân zân ản tăng kươ̒ng ta̭i 148 thôn, xỏm, khu zân kư tlêênh diḙ̂ ba̒n. 6 khảng dâ̒w năm kác kấp, kác nga̒nh tố chức tiên chiê̒n 19 buối tiê̒n chiê̒n fáp lwâ̭t cho 4.000 lươ̭t hoo̭c xinh, kản bô̭, nhân zân kác xa̭ wê̒l thô̭i fa̭m xâm ha̭i ti̒nh zṷc tlé em, lô̭m káp ta̒i xán, ba̭w lư̭c hoo̭c dươ̒ng. Fát 35 tin ba̒i tlênh Da̒i PT-TH wiḙ̂n va̒ hḙ̂ thôổng lwa chiê̒n than kơ xớ wê̒l foo̒ng chôổng thô̭i fa̭m cho nhân zân mắt.

Wiḙ̂n da̒ kwan tâm dấi meḙnh kôông tác kwán lỉ Nha̒ nước wê̒l châ̭t tư̭ xa̭ hô̭i, kwán lỉ kư chủ, kwán lỉ nga̒nh ngê̒ kinh zwanh kỏ diê̒w kiḙ̂n, foo̒ng chẳl chươ chẳl. Hiḙ̂n tlêênh diḙ̂ ba̒n kwán lỉ 103 kơ xớ kinh zwanh nga̒nh ngê̒ kỏ diê̒w kiḙ̂n wê̒l ANCT, 100% kơ xớ kie kam kết dám báw ANCT, an twa̒n foo̒ng chươ chẳl. Kwa kôông tác kiếm tla, fát hiḙ̂n, xứ lỉ 7 tlươ̒ng hơ̭p vi fa̭m, thấm di̭nh la̭i, dối zẩi chửng nhâ̭n dú diê̒w kiḙ̂n ANCT 5 kơ xớ, kấp mởi la̭i cho 6 kơ xớ.

Foong tla̒w To̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc ản fát dôô̭ng khu, rôô̭ng tloong nhân zân. Wiḙ̂n chiến khai nhê̒w chương chi̒nh fổi hơ̭p ha̒nh dôô̭ng ku̒ng UB MTTQ wiḙ̂n va̒ kác nga̒nh tha̒nh viên tham za foong tla̒w, zảw zṷc kon em tloong za di̒nh ó vắc tai, tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i, ó fa̭m thô̭i. Zwi chi̒ 7 kṷm an ninh záp ranh, 2 kṷm, 2 tiếw kṷm an twa̒n diḙ̂ ba̒n, 184 tố an ninh, tố hwa̒ zái kóp fâ̒n dám báw ANCT ớ kơ xớ. Kác hwa̭t dôô̭ng nhơ "Thiểng kéng vâi bắt thô̭i fa̭m’’ ớ xa̭ Tân Tha̒nh, nha̒ tlươ̒ng "3 khôông” wê̒l ANCT Tlươ̒ng Ku̒ Chỉnh Lan, Hô̭i KCB tư̭ kwán wê̒l ANCT – thi̭ chẩn Lươ̒ng Xơn, kṷm an ninh záp ranh Kim Lương, Hô̭i nôông zân – Kôông an xa̭ fổi hơ̭p twâ̒n tla kiếm xwát wê̒l ANCT – xa̭ Nhwâ̭n Chă̭ch... da̒ ta̭w hiḙ̂w ửng tích kư̭c, lan twá tloong nhân zân, khơi zâ̭l tinh thâ̒n kánh zác foo̒ng chôổng thô̭i fa̭m.


Ha̒ Thu


KÁC TIN KHÁC


Chiê̒n thôông nơng kaw nhâ̭n thức foo̒ng chôổng tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i cho 100 ngươ̒i ta̭i Da̒ Bắc

(HBDT) – Ta̭i hwiḙ̂n Da̒ Bắc, Chi kṷc Foo̒ng chôổng tḙ̂ na̭ xa̭ hô̭i (Xớ LD-TB&XH) vươ̒ tố chức Hô̭i ngi̭ chiê̒n thôông nơng kaw nhâ̭n thức foo̒ng chổng tḙ̂ nan ma twỉ, mai zâm, buôn baảnh fṷ nư̭ va̒ tlé em cho 100 da̭i biếw da̭i ziḙ̂n chi hô̭i fṷ nư̭, chi dwa̒n thanh niên thôn, xỏm thuô̭c 5 xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n


12 khảng tu̒ cho chú “bướ” kỏ 2 fu wa̒ng tứ na̭n tloong hang

(HBDT) – Ngă̒i 3/6, TANZ tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ xơ thấm xét xứ dổi vởi bi̭ kảw Ba̭ch Xwân Hưng, khinh năm 1968, chủ ta̭i thôn Vôi, xa̭ Thanh Nông, hwiḙ̂n La̭c Thwí wê̒l thô̭i "Vi fa̭m kwi di̭nh wê̒l khai thác ta̒i ngwiên” thew diếm đ, Khwán 2, Diê̒w 227; diếm b, s, Khwán 1, Khwán 2, Diê̒w 51, Bô̭ lwâ̭t Hi̒nh xư̭ năm 2015.

Xa̭ Mông Hwả zư̭ vưng an ninh châ̭t tư̭ ta̭i kơ xớ

(HBDT) – Xa̭ Mông Hwả (Ki̒ Xơn) ka̭ ni̒ kỏ 1.284 hô̭ , khânh 5.400 nhân khấw, khinh khôổng ta̭i 8 xỏm, fổ, tất ká kác xỏm dê̒w kỏ tlêênh 100 hô̭. Xa̭ kỏ 3 tiển zaw thôông di kwa, kỏ chơ̭ da̒ww mổl va̒ khu kôông ngiḙ̂p. Ni ản koi la̒ nhửng iểw tổ tiê̒m ấn nhê̒w ngwi kơ gâi vất an ninh châ̭t tư̭ (ANCT). Twi nhiên, wiḙ̂c tăng kươ̒ng kôông tác tiên chiê̒n, thươ̒ng xwiên nẳm bắt kơ xớ, fát hwi vai tlo̒ kuố nhân zân tloong foong tla̒w Twa̒n zân tham za báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc, ti̒nh hi̒nh an ninh tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ ản zư̭ vưng.

Khới tố 01 bi̭ kan vṷ “Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i Hwa̒ Bi̒nh

Vớ rôô̭ng vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, ngă̒i 13/5/2019, Kơ kwan An ninh diê̒w tla – Bô̭ Kôông an da̒ tha Kiwết di̭nh khới tổ bi̭ kan. Lêḙ̂nh bắt bi̭ kan dớ ta̭m zam, Lêḙ̂nh khảm xét dổi vởi Ziḙ̂p Thi̭ Hô̒ng Liên, Fỏ Tlươ̒ng foo̒ng kháw thỉ & Kwán lỉ chất lươ̭ng, Fỏ Tlướng Ban chẩm thi, fṷ chắch chẩm ba̒i tư̭ lwâ̭n môn Ngư̭ văn wê̒l thô̭i "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” thew kwi di̭nh ta̭i dê̒w 356 – Bô̭ Lwâ̭t Hi̒nh xư̭.

Twâ̒n tla zaw thôông, bắt kwá tang hal dỏi tươ̭ng vâ̭n chiến 10 beẻnh heroin

(HBDT) – Baw khi̒ 11h, ngă̒i 17/4, tố kôông tác gô̒m: Foo̒ng Kắnh xát zaw thôông, Foo̒ng Kắnh xát ma twỉ, Foo̒ng Kắnh xát kơ dôô̭ng, Foo̒ng Ki̭ thwâ̭t hi̒nh xư̭ va̒ Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c la̒ nhiḙ̂m vṷ ta̭i khu vư̭c km 104+400, kuốc lo̭ 6 thuô̭c diḙ̂ fâ̭n xa̭ Twân Lô̭ (Tân La̭c) da̒ bắt kwá tang Ngwiḙ̂n Dức Thwâ̭n, 46 thuối va̒ Ngô Zương Thanh, 47 thuối ớ thă̒nh fổ Thải Ngwiên, tính Thải Ngwiên vâ̭n chiến 10 beẻnh heroin.

Kỉ kết zaw ước thi duô thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w “Vi̒ an ninh Tố kuốc"

(HBDT) –Ta̭i Kôông an hwiḙ̂n Lương Xơn, khổi thi duô Kôông an kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ vươ̒ tố chức lḙ̂ kỉ kết zaw ước thi duô "Vi̒ an ninh Tố kuốc” năm 2019 zươ̭ kác dơn vi̭ tloong kṷm.