(HBDT) – Nhửng ngă̒i dâ̒w năm 2018, kwa nẳm ti̒nh hi̒nh, fát hiḙ̂n ớ xa̭ Tiển Xơn (Lương Xơn) kỏ dỏi tươ̭ng tố chức dươ 8 ngươ̒i di xinh hwa̭t tôn zảw tlải fép. Kôông an wiḙ̂n da̒ tham mưw UBND xa̭ Tiẻn Xơn tiên chiê̒n xổ ngươ̒i tlêênh zái tản ó xinh hwa̭t tôn zảw tlải fép.Kôông an wiḙ̂n fổi hơ̭p vởi Kôông an xa̭ Nhwâ̭n Cha̭ch (Lương Xơn) chiến khai kôông tác dẩw chanh foo̒ng chôổng thô̭i fa̭m tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Dâ̒w khảng 2, môô̭ch xổ zảw zân ớ thôn Thanh Xwân, xa̭ Tha̒nh Lương tố chức xâi zư̭ng nha̒ ngwiḙ̂n ó xin fép chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương. Kôông an wiḙ̂n da̒ tham mưw cho chỉnh kwiê̒n hưởng zẩn ngươ̒i zân thư̭c hiḙ̂n xâi zư̭ng thew dủng kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t. Tlung twâ̒n khảng 4, kỏ khwáng 10 ngươ̒i zân ớ thôn Dô̒ng Bon, xa̭ Kaw Zương kán chớ hwa̭t dôô̭ng kuố kơ xớ xán xwất than tlêênh diḙ̂ ba̒n gâi khỏi bṷi, ánh hướng dêểnh môi tlươ̒ng. Lư̭c lươ̭ng chức năng ki̭p thơ̒i zái kwiết ốn di̭nh ti̒nh hi̒nh...

6 khảng dâ̒w năm, wiḙ̂n Lương Xơn xắi tha va̒ fát hiḙ̂n 63 vṷ vi fa̭m wê̒l châ̭t tư̭ xa̭ hô̭i, la̒ chết 11 ngươ̒i, bi̭ thương 21, thiḙ̂t ha̭i ta̒i xán khwáng hơn 1 tí dôô̒ng, tăng 5 vṷ xo ku̒ng kỉ 2017. Môô̭ch xổ ản xắi tha nhơ: kổ ỉ gâi thương tích 20 vṷ, lô̭m kắp ta̒i xán 20 vṷ... Lư̭c lươ̭ng chức năng da̒ dê̒w tla la̒ ro̭ 47/63 vṷ, da̭t 74,6%, tloong ri khảm fả 2/2 vṷ kướp ta̒i xán, zái kwiết 13 tṷ diếm fức ta̭p wê̒l hi̒nh xư̭ va̒ tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i. Kwa kôông tác twâ̒n tla vṷ chang, mâ̭t fṷc bắt kwá tang 28 vṷ, tloong dỏ kỏ 16 vṷ deẻnh ba̭c, 1 vṷ lô̭m kắp ta̒i xán, môô̭ch vṷ môi zởi ma̭i zâm, 1 vṷ xứ zṷng tlải fép vâ̭t liḙ̂w rố, 9 vṷ liên kwan dêểnh ma twỉ.

La̒ wiḙ̂n záp ranh vởi Ha̒ Nô̭i, kỏ dươ̒ng Hô̒ Chỉ Minh va̒ kuốc lô̭ 6 chă̭l kwa. Thwâ̭n lơ̭i cho wiḙ̂c zaw thương, fát chiến kinh tể, kác lo̭i thô̭i fa̭m i rḙ̂ tham nhâ̭p bớ wa̒i baw hwa̭t dôô̭ng ku̒ng nhơ tấw thwát, gâi khỏ khăn cho kôông tác foo̒ng ngươ̒, dẩw chanh chôổng thô̭i fa̭m. Wiḙ̂n Lương Xơn da̒ tăng kươ̒ng kôông tác kwán lỉ Nha̒ nước wê̒l an ninh châ̭t tư̭ (ANCT). Lư̭c lươ̭ng kôông an wiḙ̂n fát wi vai tlo̒ noo̒ng kốt, chú dôô̭ng chiến khai thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp foo̒ng chôổng thô̭i fa̭m va̒ vi fa̭m fáp lwâ̭t da̒ ta̭w nhê̒w chiến biển tích kư̭c. Ti̒nh hi̒nh an ninh chỉnh tli̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n ản dám báw, ó kỏ dô̭t xwất bất ngơ̒, ó dớ hi̒nh tha̒nh diếm noỏng. Foong tla̒w To̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc ản fát dôô̭ng rôô̭ng, dám báw ANCT bớ kơ xớ.

Ngăi bớ dâ̒w năm, UBND wiḙ̂n da̒ ban ha̒nh Chí thi̭ wê̒l dám báw ANCT tlêênh diḙ̂ ba̒n. Dâ̒w năm la̒ zi̭p kỏ nhê̒w lḙ̂ hô̭i, Tết kố chiê̒n kuố zân tô̭c, wiḙ̂n da̒ tố chức dơ̭t kaw diếm tẩn kôông, chẩn áp thô̭i fa̭m, dám báw an twa̒n Thết Năm mởi Mâ̭w Twất 2018. Kôông tác tiên chiê̒n, fố biển fáp lwâ̭t cho nhân zân ản tăng kươ̒ng ta̭i 148 thôn, xỏm, khu zân kư tlêênh diḙ̂ ba̒n. 6 khảng dâ̒w năm kác kấp, kác nga̒nh tố chức tiên chiê̒n 19 buối tiê̒n chiê̒n fáp lwâ̭t cho 4.000 lươ̭t hoo̭c xinh, kản bô̭, nhân zân kác xa̭ wê̒l thô̭i fa̭m xâm ha̭i ti̒nh zṷc tlé em, lô̭m káp ta̒i xán, ba̭w lư̭c hoo̭c dươ̒ng. Fát 35 tin ba̒i tlênh Da̒i PT-TH wiḙ̂n va̒ hḙ̂ thôổng lwa chiê̒n than kơ xớ wê̒l foo̒ng chôổng thô̭i fa̭m cho nhân zân mắt.

Wiḙ̂n da̒ kwan tâm dấi meḙnh kôông tác kwán lỉ Nha̒ nước wê̒l châ̭t tư̭ xa̭ hô̭i, kwán lỉ kư chủ, kwán lỉ nga̒nh ngê̒ kinh zwanh kỏ diê̒w kiḙ̂n, foo̒ng chẳl chươ chẳl. Hiḙ̂n tlêênh diḙ̂ ba̒n kwán lỉ 103 kơ xớ kinh zwanh nga̒nh ngê̒ kỏ diê̒w kiḙ̂n wê̒l ANCT, 100% kơ xớ kie kam kết dám báw ANCT, an twa̒n foo̒ng chươ chẳl. Kwa kôông tác kiếm tla, fát hiḙ̂n, xứ lỉ 7 tlươ̒ng hơ̭p vi fa̭m, thấm di̭nh la̭i, dối zẩi chửng nhâ̭n dú diê̒w kiḙ̂n ANCT 5 kơ xớ, kấp mởi la̭i cho 6 kơ xớ.

Foong tla̒w To̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc ản fát dôô̭ng khu, rôô̭ng tloong nhân zân. Wiḙ̂n chiến khai nhê̒w chương chi̒nh fổi hơ̭p ha̒nh dôô̭ng ku̒ng UB MTTQ wiḙ̂n va̒ kác nga̒nh tha̒nh viên tham za foong tla̒w, zảw zṷc kon em tloong za di̒nh ó vắc tai, tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i, ó fa̭m thô̭i. Zwi chi̒ 7 kṷm an ninh záp ranh, 2 kṷm, 2 tiếw kṷm an twa̒n diḙ̂ ba̒n, 184 tố an ninh, tố hwa̒ zái kóp fâ̒n dám báw ANCT ớ kơ xớ. Kác hwa̭t dôô̭ng nhơ "Thiểng kéng vâi bắt thô̭i fa̭m’’ ớ xa̭ Tân Tha̒nh, nha̒ tlươ̒ng "3 khôông” wê̒l ANCT Tlươ̒ng Ku̒ Chỉnh Lan, Hô̭i KCB tư̭ kwán wê̒l ANCT – thi̭ chẩn Lươ̒ng Xơn, kṷm an ninh záp ranh Kim Lương, Hô̭i nôông zân – Kôông an xa̭ fổi hơ̭p twâ̒n tla kiếm xwát wê̒l ANCT – xa̭ Nhwâ̭n Chă̭ch... da̒ ta̭w hiḙ̂w ửng tích kư̭c, lan twá tloong nhân zân, khơi zâ̭l tinh thâ̒n kánh zác foo̒ng chôổng thô̭i fa̭m.


Ha̒ Thu


KÁC TIN KHÁC


Kánh zaác vởi tin tức zá tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Xổ liḙ̂w thôổng kê bớ chương chi̒nh deẻnh zả an ninh ma̭ng kuố Tâ̭p dwa̒n Bkavcho thẩi: 63% mo̭l zu̒ng thươ̒ng xwiên doo̭c tin tức zá tlêênh mang Facebook, tloong rỉ 40% la̒ na̭n nhân ha̒ng ngă̒i. Ku̒ng vởi xư̭ fát chiến meḙnh kuố kác chang ma̭ng xa̭ hô̭i (MXH), ti̒nh tla̭ng tin tức zá tla̒n ngâ̭p, do̒i hói ngươ̒i zu̒ng MXH fái dê̒ kaw kánh zác khi tiếp kâ̭n thôông tin

Xa̭ Tiê̒n Fong: Nhê̒w zái fáp dám báw an ninh châ̭t tư̭ ớ kơ xớ

(HBDT) – Năm 2018, xa̭ Tiê̒n Fong (Da̒ Bắc) xắi tha 11 vṷ vất ANCT, tăng 4 vṷ xo vởi năm tlước. Tloong rỉ, kác vṷ wiḙ̂c lô̭m kắp ta̒i xán, kổ ỉ gâi thương tích kỏ rẩw hiḙ̂w tăng lêênh... Nhă̒m la̒ zám vṷ wiḙ̂c va̒ kác dổi tươ̭ng vi fa̭m fáp lwâ̭t, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ da̒ thư̭c hiḙ̂n nhê̒w zái fáp dôô̒ng bô̭, dám báw ANCT

Xa̭ Fúc Twi tăng kươ̒ng dẩw chanh, ngăn ngươ̒ ma twỉ

(HBDT) – Hơn 10 năm tlớ la̭i ni, ma twỉ da̒ xâm nhâ̭p, nhê̒w vu̒ng kwe nge̒w iên lee̒nh ngă̒i no̒ ka̭ ni̒ fái lo lẳng wê̒l ti̒nh hi̒nh ANCT. Nhửng kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n ngươ̒i zân xa̭ Fúc Twi (La̭c Xơn) da̒ tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp dẩw chanh dớ ngăn ngươ̒, tư̒ng bước dấi lúi tḙ̂ na̭n ma twỉ tha khói diḙ̂ ba̒n.

Hwi dôô̭ng xư̭ tham za nhê̒w hơn nươ̭ kuố kác kơ kwan, dơn vi̭, zwanh ngiḙ̂p tloong foong tla̒w To̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc.

(HBDT) – Ngă̒I 29/7, ta̭i Kôông an tính, Ban chí da̭w 09 tính tố chứ Hô̭i ngi̭ xơ kết 5 năm 2014 – 2019 thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 07/CT-BCA-V28 kuố Bô̭ Kôông an wê̒l "Dấi meḙnh foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc (BVANTK) tloong ko kan, zwanh ngiḙ̂p, nha̒ tlươ̒ng, dáp ửng iêw kâ̒w, nhiḙ̂m vṷ dám báw ANCT tloong tính hi̒nh mởi”. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính; lảnh da̭w kác kṷc, Vṷ thuô̭c Bô̭ Kôông an, lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh, dwa̒n thế, BCD 09 kác hwiḙ̂, tha̒nh fổ, da̭i ziḙ̂n kác zwanh ngiḙ̂p, nha̒ tlươ̒ng, dơn vi̭ kwân dô̭i doỏng chân tlêênh di̭e ba̒n tính va̒ kác kả nhân, tâ̭p thế diến hi̒nh tiên tiển.

Chwiến hwả diḙ̂ ba̒n tloo̭ng diếm, fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ ta̭i 2 xa̭ Hang Kiê, Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Hang Kiê va̒ Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) la̒ 2 xa̭ tloo̭ng diếm, fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ va̒ ma twỉ. Da̭i tả Fa̭m Hô̒ng Twiển, Zảm dôốc Kôông an tính cho mắt: Kṷ thế hwả chí da̭w kuố Bô̭ Kôông an, Tính wí, UBND tính, Kôông an tính da̒ cú dôô̭ng ban ha̒nh Kể hwa̭ch xổ 117/KH – CAT-PV11-PC47 wê̒l fân kôông lư̭c ươ̭ng foo̒ng ngươ̒ dẩw chanh vởi thô̭i fa̭m ma twỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Mai Châw; chiến khi kể hwa̭ch wê̒l chwiến hwả diḙ̂ ba̒n tloong diếm fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ ta̭i 2 xa̭ Hang Kiê va̒ Pa̒ Ko̒.

Kôông an thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Fả chwiên ản deẻnh ba̭c lởn zưở hi̒nh thức ka dả ka

(HBDT) – Kôông an thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh vươ̒ fả chwiên ản mang biḙ̂t hiḙ̂w 120H wê̒l hi̒nh thức dả ka ăn thiê̒n.