(HBDT) – Khởm 10/8 BCD 09 wiḙ̂n La̭c Thwí da̒ tố chức "Ngă̒i hô̭i to̒n zân Báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc” diếm ta̭i thôn Chuô̒, xa̭ Fủ Tha̒nh. Tham zư̭ kỏ da̭i ziḙ̂n BCD 09, lảnh da̭w UBND, kác ban, nga̒nh wiḙ̂n La̭c thwí.


Da̭i ziḙ̂n kác thôn kỉ zaw ước hướng ửng foong tla̒w thi duô vi̒ an ninh Tố kuốc năm 2018 - 2019

13 năm kwa, Ngă̒i hô̭i to̒n zân Báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc” da̒ lan twá meḙnh, thu hút dông dáw kác thơ̒ng lớp nhân zân tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Fủ Tha̒nh tham za. Ngă̒i hô̭i liên tṷc ản dối mởi wê̒l nô̭i zung, hi̒nh thức va̒ ngă̒i ka̭ng nơng kaw chất lươ̭ng, ó chí la̒ zi̭p tâ̭p hơ̭p dôông dáw kwâ̒n chủng nhân zân ma̒ ko̒n la̒ zi̭p biếw zương lư̭c lươ̭ng tham za foo̒ng chôổng thô̭i fam va tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i. Bớ rỉ kấp wí, chỉnh kwiê̒n da̒ kwản chiḙ̂t thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc kác Chí thi̭, Kể hwă̭ch kuố kấp tlêênh wê̒l dám báw an ninh châ̭t tư̭ (ANCT). Kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng nhân zann tham za dám báw ANCT ản dấi meḙnh. Kôông tác fổi hơ̭ zươ̭ lư̭c lương Kôông an pơ̭i kác ban, nga̒nh, dwa̒n thế tloong foong tla̒w BVAN Tố kuốc ản zwi chi̒ kỏ hiḙ̂w kwá. Kác mô hi̒nh tư̭ kwán wê̒l ANCT ản xâi zư̭ng va̒ nhân rôô̭ng. Foong tla̒w to̒n zân BVAN Tố kuốc ản lôông gép ku̒ng nhê̒w foong tla̒w khác ta̭w khức hút, xư̭ lan twá zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thư̭c. Lư̭c lươ̭ng an ninh kơ xớ, báw vḙ̂ kơ kwan zwanh ngiḙ̂p ngă̒i ka̭ng kúng kổ wê̒l xổ lươ̭ng, chất lươ̭ng, tích kư̭c fổi hơ̭p ku̒ng lư̭c lươ̭ng kôông an tloong zư̭ zi̒n ANCT. Ha̒ng năm kwâ̒n chủng nhân zân da̒ kung kấp ha̒ng tlăm nguô̒n tin kỏ zả tli̭, zúp lư̭c lươ̭ng kôông an foo̒ng ngươ̒, dẩw chanh kỏ hiḙ̂w kwá kác lo̭i thô̭i fa̭m, tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i, kóp fâ̒n dám báw ANCT, fṷc vṷ dắc lư̭c nhiḙ̂m vṷ fát chiến KTXH tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Tloong khuôn khố ngă̒i hô̭i, BCD 09 xa̭ Fủ Tha̒nh da̒ fát dôô̭ng va̒ chửng chiển da̭i ziḙ̂ 12 thôn tloong xa̭ kỉ kết zaw ước, hướng ửng foong tla̒w thi duôi vi̒ an ninh Tố kuốc năm 2018 – 2019. Nhân zi̭p ni̒ UBND wiḙ̂n La̭c Thwí va̒ UBND xa̭ Fủ Tha̒nh da̒ tă̭ng ziẩi khen cho 2 tâ̭p thế, 6 kả nhân kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong foong tla̒w BVAN Tố kuốc 2 năm 2017 - 2018


BCD 09 wiḙ̂n La̭c Thwí tlaw tă̭ng Zẩi khen kuố UBND wiḙ̂n cho 3 kả nhân kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong foong tlaw BVAN Tố kuốc 2 năm 2017 - 2018


Lảnh da̭w UBND xa̭ Fủ Tha̒nh tlaw tă̭ng Zẩi khen cho kác tâ̭p thế, kả nhân kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong foong tlaw BVAN Tố kuốc năm 2018

PV

KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Dô̒ng Chum fẩn dẩw xâi zư̭ng diḙ̂ ba̒n “kheḙch” tḙ̂ nan xa̭ hô̭i

(HBDT) – Zai dwa̭n 2015 – 2017, tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Dô̒ng Chum (Da̒ Bắc) kỏ 7 dổi tươ̭ng ngiḙ̂n va̒ ngi ngiḙ̂n ma twỉ; tḙ̂ na̭n kơ̒ bă̭c thươ̒ng xwiên xắi tha. Tlước ti̒nh hi̒nh thô̭i fa̭m ziển biển fức ta̭p, kấp wí, chỉnh kwiê̒n, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế xa̭ va̒ kác thơ̒ng lớp nhân zân da̒ thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭ nhê̒w zái fáp nhă̒m nổ lư̭c xâi zư̭ng diḙ̂ ba̒n "kheḙch” tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i. Kóp fâ̒n zư̭ vưng an ninh nôông thôn, thúc dấi fát chiến KT-XH diḙ̂ fương.

Khẩw tlươ̒ng hơ̭p bi̭ thu hô̒i, hwí bó văn bă̒ng, chửng chí

Thôông tư mởi kuố Bô̭ Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w vươ̒ ban hă̒nh kwi di̭nh bố xung kác tlươ̒ng hơ̭p bi̭ thu hô̒i văn bă̒ng, chửng chí. Thew rỉ 6 tlươ̒ng hơ̭p bi̭ thu hô̒i, hái bó văn bă̒ng chửng chí.

Foo̒ng ngươ̒, xứ lỉ chẳl rố bớ kơ xớ

HBDT) – Khâw dơ̭t tâ̭p hwẩn kiển thức fáp lwâ̭t wê̒l foo̒ng chẳl, chươ chẳl (FCCC) ku̒ng vởi hơn 300 hô̭ kinh zwanh kơ xớ lưw chủ zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Mai Châw zo Foo̒ng Kắnh xát FCCC va̒ Kửw hô̭ kửw na̭n (KHKN) – Kôông an tính tố chức tlung twâ̒n khảng 9 vươ̒ kwa. Ó chí kỏ ôông Ha̒ Kôông Tui ma̒ hâ̒w hết kác kơ xớ kinh zwanh lưw chủ ớ bán Lác, xa̭ Chiê̒ng Châw da̒ tâ̭p chung ra̒ xwát, xứ lỉ tlang thiết bi̭ FCCC kṷ, hoóng, nơơng kấp kác thiết bi̭ diḙ̂n ta̭i kơ xớ zi̭hc vṷ lưw chủ.

Kôông an hwiḙ̂n Iên Thwí: Bắt 6 dổi tươ̭ng xô xát zu̒ng khủng bẳnh kha̒

(HBDT) – Thew thôông tin ban dâ̒w bớ Kôông an hwiḙ̂n Iên Thwí, baw khwáng 13h15’ ngă̒i 30/10/2019, tlêênh diḙ̂ ba̒n xỏm Ngiê̒, xa̭ Ngo̭c Lương (Yên Thwí) xắi tha môô̭ch vṷ xô xát zươ̭ 2 nhỏm mo̭l, kwả chi̒nh xô xát zu̒ng khủng bẳnh kha̒ va̒ hwí hwa̭i ta̒i xán la̒ cho 3 ngươ̒i bi̭ thương, 2 xe ô tô hư hoóng, thiḙ̂t ha̭i ta̒i xán ước tỉnh khwáng 100 tliḙ̂w dôô̒ng.

Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c dẩw chănh hiḙ̂w kwá vởi thô̭i fa̭m wê̒l ma twỉ

(HBDT) – Tlươ̭c xư̭ lâi lan kuố ma twỉ, môô̭hc xổ xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c dang ngăn chă̭n hiḙ̂w kwá tai, tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i ni̒. Lư̭c lươ̭ng Kôông an hwiḙ̂n da̒ tăng kươ̒ng nhê̒w biḙ̂n fáp dẩw chănh ngăn chă̭n va̒ bắt nhê̒w vṷ buôn baảnh, vâ̭n chiến, ta̒ng chư̭ tlải fép chất ma twỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n.