(HBDT) – Khởm ngă̒i 15/8, ta̭i Tlung tâm hwa̭t dôô̭ng TTN, Tính Dwa̒n tố chức diếm kấp tính Ngă̒i hô̭i to̒n zân báw vḙ̂ An ninh Tố kuốc (ANTK) năm 2018. Zư̭ ngă̒i hô̭i kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlướng Ban chí da̭w (BCD) 09 tính; Thiểw tưởng Lươ̒ng Ngo̭c Zương, Fỏ Kṷc tlướng Kṷc xâi zư̭ng foong tla̒w báw vḙ̂ ANTK – Bô̭ Kôông an; da̭i ziḙ̂n lảnh da̭w môô̭ch xổ nga̒nh tha̒nh viên BCD 09 ku̒ng dôông nhê̒w Dwa̒n viên thanh niên (DVTN) la̒ ho̭c xinh, xinh viên (HXXV), kản bô̭, kôông chức, viên chức, ngươ̒i law dôô̭ng (KB, KC, VC, NLD), lư̭c lươ̭ng vṷ chang (LLVC)...


Dôô̒ng chỉ Thiểw tưởng Lương Ngo̭c Zương, Fỏ Kṷc tlướng Kṷc xâi zư̭ng Kṷc xâi zư̭ng foong tla̒w báw vḙ̂ ANTK – Bô̭ Kôông aṋng hwa chúc mư̒ng ngă̒i hô̭i.

Tloong nhửn năm kwa thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ ANTK, BCH Dwa̒n bớ tính dêểnh kơ xớ da̒ thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc kác văn bán hưởng zẩn, chí da̭w kuố T.Ư, Tính wí, UBND tính, Ban chí da̭w 09 tính; chú dôô̭ng fổi hơ̭p foo̒ng chôổng thô̭i fa̭m va̒ tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i tloong thanh thiểw niên fu̒ hơ̭p thew dă̭c diếm kuố tính, kóp fâ̒n báw vḙ̂ ANCT tlêênh diḙ̂ ba̒n. Kṷ thế da̒ kwản chiḙ̂tn, fố biển ki̭p thơ̒i kác chí thi̭, ngi̭ kwiết kuố Dáng, Nha̒ nước dêểnh DV-TN. Kác kấp Dwa̒n da̒ tố chức tâ̭p hwẩn, hô̭i thi, kác buối chiê̒n thôông va̒ zwi chi̒ hiḙ̂w kwá hwa̭t dôô̭ng kuố kác lo̭i hi̒nh kâw la̭c bô̭, tố dô̭i, nhỏm nhơ: Fáp lwâ̭t thuối tlé, chơ̭ zúp fáp lỉ thanh niên, an ninh xung kích,... Zwi chi̒ va̒ nhân rôô̭ng mô hi̒nh nha̒ tlươ̒ng an twa̒n ó ma twỉ dêểnh kác tlươ̒ng THPT, chung ho̭c chwiên ngiḙ̂p, kaw dắng tloong tính... Tố chức cho DV-TN dăng kỉ tham za foong tla̒w "3 chăng” (chăng thứ, chăng zư̭, chăng xứ zṷng ma twỉ), tích kư̭c tham za fát hiḙ̂n va̒ tổ zác thô̭i thô̭i fa̭m. Thanh niên khổi lư̭c lươ̭ng vṷ chang fát hwi tốt vai tlo̒ noo̒ng kốt, tâ̭p hơ̭p, hwi dôô̭ng kác lư̭c lươ̭ng thanh niên tham za zư̭ zi̒n TTATXH. Kác foong tla̒w "Ba xă̭n xa̒ng”, "Răm xung foong”, "Do̒n kết 3 lư̭c lươ̭ng” ản chủ tloo̭ng dấi meḙnh. Tloong năm tí lḙ̂ DVTN tham za ngiḙ̂ vṷ kwân xư̭ da̭t 100% chí tiêw tính dê̒ tha. Thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản 03 Tính wí, Tính Dwa̒n fổi hơ̭p ku̒ng Hwiḙ̂n Dwa̒n Mai Châw tố chức chương chi̒nh zaw lưw chiê̒n thôông foo̒ng chổng ma twỉ ớ kác xa̭ Na̒ Fo̒n, Chiê̒ng Châw, Noong Luông, zúp ba̒ kon nhân zân kỏ nhửng hiếw mắt kơ bán wê̒l ma twỉ va̒ tác ha̭i kuố nỏ dêểnh kôô̭ng dôô̒ng...

Ta̭i ngă̒i hô̭i, da̭i ziḙ̂n DVTN dêểnh bớ kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ da̒ chiê xe wê̒l khỏ khăn, kinh ngiḙ̂m chiến khai, thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w, dôô̒ng thơ̒i dê̒ xwất mô̭ch xổ kiển ngi̭ nhă̒m nơng kaw chất lươ̭ng thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ ANTK tloong thơ̒i zan dêểnh.

Fát biếw ta̭i Ngăi hô̭i, Thiểw tưởng Lươ̒ng Ngo̭c Zương, Fỏ Kṷc tlướng Kṷc xâi zư̭ng foong tla̒w báw vḙ̂ ANTK – Bô̭ Kôông an khắng di̭nh: Khâw 13 năm chiến khai, tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ cho thẩi nhê̒w xảng ta̭w tloong thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ ANTK; wiḙ̂c tố chức Ngă̒i hô̭i baw zi̭p 19/8 da di baw nê̒ nếp, nô̭i zung, hi̒nh thức kỏ dối mởi thiết thư̭c gẳn ku̒ng kơ xớ. Thăi mă̭t lảnh da̭w Bô̭ Kôông an, dôô̒ng chỉ tlaw xổ thiê̒n 20 tliḙ̂w dôô̒ng, dôông viên thể hḙ̂ tlé to̒n tính tiếp tṷc fát hwi vai tlo̒ no̒ng kốt, tham za xâi zư̭ng foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ ANTK tlêênh diḙ̂ ba̒n ngă̒i ka̭ng vưng meḙnh, di baw chiê̒w xâw.

 

Kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlướng Ban chí da̭w (BCD) 09 tính; Thiểw tưởng Lươ̒ng Ngo̭c Zương, Fỏ Kṷc tlướng Kṷc xâi zư̭ng foong tla̒w báw vḙ̂ ANTK – Bô̭ Kôông an,da̭i ziḙ̂n lảnh da̭w Tính Dwa̒n va̒ Kôông an tính chửng kiẻn wiḙ̂c kỉ kết zaw ước thi duô thanh niên tính Hwa̒ Bi̒nh xung ki̭ch tham za dám báw ANCT, foo̒ng-chôổng thô̭i fa̭m, TNXH.

Thăi mă̭t lảnh da̭w tính, dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlướng Ban chí da̭w (BCD) 09 tính da̒ kới thiểng kám ơn dêểnh lảnh da̭w Bô̭ Kôông an da̒ za̒nh xư̭ kwan tâm cho tính, dă̭c biḙ̂t la̒ tloong chiến khai thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ ANTK. Wê̒l môô̭ch xổ nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm tloong thơ̒i zan dêểnh, dôô̒ng chỉ dê̒ ngi̭ tố chức Dwa̒n thanh niên kâ̒n tăng kươ̒ng fổi hơ̭p ku̒ng kác kấp, nga̒nh chức năng la̒ tôt kôông tác tiên chiê̒n, zảw zṷc fáp lwâ̭t cho DVTN, tố chức kác hwa̭t dôô̭ng wê̒l nguô̒n dổi với za di̒nh kản bô̭, kwâ̒n chủng kỏ nhê̒w doỏng kóp tloong foo̒ng, chôổng thô̭i fa̭m, tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i, dám báw ANCT. Kwan tâm, thăm hói, dôô̭ng viên chức xắc tôn zảw ngươ̒i kỏ wi tỉn tloong dôô̒ng ba̒w thiếw xổ, kôô̭ng dô̒ng khu zân kư dớ fát hwi vai tlo̒ tloong dám báw an ninh, châ̭t tư̭, vâ̭n dôô̭ng kwâ̒n chủng tham za báw vḙ̂ AN Tố kuốc, nơng kaw chất lươ̭ng hiḙ̂w kwá va̒ nhân rôô̭ng kác mô hi̒nh DVTN tham za foo̒ng chôổng thô̭i fa̭m hiḙ̂ kỏ. Ngiên kửw, xâi zư̭ng thêm kác mô hi̒nh, zúp dơ̭, ta̭w diê̒w kiḙ̂n dớ thanh thiểw niên vi fa̭m fáp lwâ̭t ó tải fa̭m, hwa̒ nhâ̭p kôô̭ng dôô̒ng...

Nhân zi̭p ni̒ da̒ kỏ 1 kả nhân kuố Tín Dwa̒n ản nhâ̭n kí niḙ̂m chương báw vḙ̂ ANTK kuố Bô̭ Kôông an, 2 tâ̭p thế, 3 kả nhân ản nhâ̭n zẩi khen kuố Kṷc V28 – Bô̭ Kôông an; 1 tâph thế, 2 kả nhân nhâ̭n zẩi khen kuố Zảm dốc Kôông an tinha; 3 tâ̭p thế, 4 kả nhân nhâ̭n bă̒ng khen kuố Tính Dwa̒n. Ta̭i ngă̒i hô̭i, da̭i ziḙ̂n thanh niên môô̭ch xổ wiḙ̂n, tha̒nh fổ tloong tính da̒ tham za kỉ kết zaw ước thi duô thanh niên tính Hwa̒ Bi̒nh xung kich tham za dám báw ANCT, foo̒ng – chôổng thô̭i fa̭m, TNXH

                                                                                                                                          PV


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Kim Bôi nhức nhổi ti̒nh tla̭ng xá rác bươ̒ ba̭i ớ vu̒ng nôông thôn

(HBDT) – Chai, lo̭, bím, xác dôô̭ng vâ̭t chết... chăng thiểw thử chi chéw thuổng ngâ̒m Koóc, xa̭ Kim Bôi va̒ ngâ̭m Tla̭i Ối, záp rănh zươ̭ hal xa̭ Kuổi Ha̭ va̒ Kim Bôi (hwiḙ̂n Kim Bôi). Ẩy la̒ chươ kế kác la liḙ̂t kác lo̭i baw tái, li̭ch ni lôông, kẳi to, kẳi kon buô̭c ki̭ chăng mắt bên tloong doơ̭ng kẳi chi, dê̒w nối lê̒w fê̒w tlêênh mă̭t tác, chéw lănh lắc tlêênh kác ko̒ kaách, vắc baw bu̒l kâl chơ̒ hỏl

Hwiḙ̂n Tân La̭c xứ fa̭t 10 tliḙ̂w dôô̒ng dổi tươ̭ng dươ tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Ngă̒I 26/3, Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c tha Kwiết di̭nh xứ fa̭t vi fa̭m hă̒nh chỉnh xổ thiê̒n 10 tliḙ̂w dôổng dổi tươ̭ng kỏ hă̒nh vi dăng tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh chăng facebook kả nhân.

Li̭nh 5 năm 6 khảng tu̒ vi̒ ta̒ng chư̭ tlải fép chất ma twỉ

(HBDT) – Ngă̒I 20/2, TĂN tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ fuc sthấm xét xứ thew dơn khảng kảw xin zám nhḙl hi̒nh fa̭t kuố bi̭ kảw Bu̒i Văn Án (KN 1969), chú ta̭i xỏm Nhón, xa̭ Xwân Fong, năi lag xa̭ Hơ̭p Fong (Kaw Fong) bi̭ TĂN hwiḙ̂n Tân La̭c xét xứ wê̒l thô̭i "ta̒ng chư̭ tlải fép” chất ma twỉ

Hwiḙ̂n La̭c Xơn chủ tloo̭ng kôông tác kwán lỉ, báw vḙ̂ va̒ fát chiến rư̒ng

(HBDT) - Hwiḙ̂n la̭c Xơn kỏ tống ziḙ̂n tích dất lâm ngiḙ̂p 35.255ha, chiểm 60,07% ziḙ̂n tích rư̒ng tư̭ nhiên to̒n hwiḙ̂n. Nhửng năm kwa kôông tác kwán lỉ, báw vḙ̂ va̒ fát chiến rư̒ng (BV&FCR) ản hwiḙ̂n chủ tloo̭ng lẳnh da̭w, chí da̭w thư̭c hiên. Dă̭c biḙ̂t tloong kôông tác tiên chiê̒n, fố biển kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t wê̒l kwán lỉ, BV&FCR, nơng kaw nhâ̭n thức kuố chú rư̒ng va̒ ngươ̒i zân; fát hiḙ̂n va̒ xứ lỉ kác vṷ vi fa̭m Lwâ̭t BV&FCR... Kwa rỉ ki̭p thơ̒i ngăn chă̭n kác hă̒nh vi vi fa̭m tloong lỉnh vư̭c lâm ngiḙ̂p.

Hwiḙ̂n Iên Thwí hoo̭c va̒ la̒ thew Bác, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp

(HBDT) – Hwiḙ̂n wí Iên Thwí da̒ dươ wiḙ̂c hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh va̒ Chương chi̒nh hă̒nh dôô̭ng xổ 05 wê̒l thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i (NKWDH) Dáng bô̭ kác kấp nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020, gẳn ku̒ng thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭ kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương. Ni la̒ kắch la̒ zúp Dáng bô̭ hwiḙ̂n lẳnh da̭w thư̭c hiên tốt kác mṷc tiêw wê̒l xâi zư̭ng Dáng va̒ hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng thư̭c hiên kác chí tiêw dê̒ tha ta̭i NKWDH Dáng bô̭ kác kấp.