(HBDT) – Khởm ngă̒i 15/8, ta̭i Tlung tâm hwa̭t dôô̭ng TTN, Tính Dwa̒n tố chức diếm kấp tính Ngă̒i hô̭i to̒n zân báw vḙ̂ An ninh Tố kuốc (ANTK) năm 2018. Zư̭ ngă̒i hô̭i kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlướng Ban chí da̭w (BCD) 09 tính; Thiểw tưởng Lươ̒ng Ngo̭c Zương, Fỏ Kṷc tlướng Kṷc xâi zư̭ng foong tla̒w báw vḙ̂ ANTK – Bô̭ Kôông an; da̭i ziḙ̂n lảnh da̭w môô̭ch xổ nga̒nh tha̒nh viên BCD 09 ku̒ng dôông nhê̒w Dwa̒n viên thanh niên (DVTN) la̒ ho̭c xinh, xinh viên (HXXV), kản bô̭, kôông chức, viên chức, ngươ̒i law dôô̭ng (KB, KC, VC, NLD), lư̭c lươ̭ng vṷ chang (LLVC)...


Dôô̒ng chỉ Thiểw tưởng Lương Ngo̭c Zương, Fỏ Kṷc tlướng Kṷc xâi zư̭ng Kṷc xâi zư̭ng foong tla̒w báw vḙ̂ ANTK – Bô̭ Kôông aṋng hwa chúc mư̒ng ngă̒i hô̭i.

Tloong nhửn năm kwa thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ ANTK, BCH Dwa̒n bớ tính dêểnh kơ xớ da̒ thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc kác văn bán hưởng zẩn, chí da̭w kuố T.Ư, Tính wí, UBND tính, Ban chí da̭w 09 tính; chú dôô̭ng fổi hơ̭p foo̒ng chôổng thô̭i fa̭m va̒ tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i tloong thanh thiểw niên fu̒ hơ̭p thew dă̭c diếm kuố tính, kóp fâ̒n báw vḙ̂ ANCT tlêênh diḙ̂ ba̒n. Kṷ thế da̒ kwản chiḙ̂tn, fố biển ki̭p thơ̒i kác chí thi̭, ngi̭ kwiết kuố Dáng, Nha̒ nước dêểnh DV-TN. Kác kấp Dwa̒n da̒ tố chức tâ̭p hwẩn, hô̭i thi, kác buối chiê̒n thôông va̒ zwi chi̒ hiḙ̂w kwá hwa̭t dôô̭ng kuố kác lo̭i hi̒nh kâw la̭c bô̭, tố dô̭i, nhỏm nhơ: Fáp lwâ̭t thuối tlé, chơ̭ zúp fáp lỉ thanh niên, an ninh xung kích,... Zwi chi̒ va̒ nhân rôô̭ng mô hi̒nh nha̒ tlươ̒ng an twa̒n ó ma twỉ dêểnh kác tlươ̒ng THPT, chung ho̭c chwiên ngiḙ̂p, kaw dắng tloong tính... Tố chức cho DV-TN dăng kỉ tham za foong tla̒w "3 chăng” (chăng thứ, chăng zư̭, chăng xứ zṷng ma twỉ), tích kư̭c tham za fát hiḙ̂n va̒ tổ zác thô̭i thô̭i fa̭m. Thanh niên khổi lư̭c lươ̭ng vṷ chang fát hwi tốt vai tlo̒ noo̒ng kốt, tâ̭p hơ̭p, hwi dôô̭ng kác lư̭c lươ̭ng thanh niên tham za zư̭ zi̒n TTATXH. Kác foong tla̒w "Ba xă̭n xa̒ng”, "Răm xung foong”, "Do̒n kết 3 lư̭c lươ̭ng” ản chủ tloo̭ng dấi meḙnh. Tloong năm tí lḙ̂ DVTN tham za ngiḙ̂ vṷ kwân xư̭ da̭t 100% chí tiêw tính dê̒ tha. Thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản 03 Tính wí, Tính Dwa̒n fổi hơ̭p ku̒ng Hwiḙ̂n Dwa̒n Mai Châw tố chức chương chi̒nh zaw lưw chiê̒n thôông foo̒ng chổng ma twỉ ớ kác xa̭ Na̒ Fo̒n, Chiê̒ng Châw, Noong Luông, zúp ba̒ kon nhân zân kỏ nhửng hiếw mắt kơ bán wê̒l ma twỉ va̒ tác ha̭i kuố nỏ dêểnh kôô̭ng dôô̒ng...

Ta̭i ngă̒i hô̭i, da̭i ziḙ̂n DVTN dêểnh bớ kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ da̒ chiê xe wê̒l khỏ khăn, kinh ngiḙ̂m chiến khai, thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w, dôô̒ng thơ̒i dê̒ xwất mô̭ch xổ kiển ngi̭ nhă̒m nơng kaw chất lươ̭ng thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ ANTK tloong thơ̒i zan dêểnh.

Fát biếw ta̭i Ngăi hô̭i, Thiểw tưởng Lươ̒ng Ngo̭c Zương, Fỏ Kṷc tlướng Kṷc xâi zư̭ng foong tla̒w báw vḙ̂ ANTK – Bô̭ Kôông an khắng di̭nh: Khâw 13 năm chiến khai, tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ cho thẩi nhê̒w xảng ta̭w tloong thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ ANTK; wiḙ̂c tố chức Ngă̒i hô̭i baw zi̭p 19/8 da di baw nê̒ nếp, nô̭i zung, hi̒nh thức kỏ dối mởi thiết thư̭c gẳn ku̒ng kơ xớ. Thăi mă̭t lảnh da̭w Bô̭ Kôông an, dôô̒ng chỉ tlaw xổ thiê̒n 20 tliḙ̂w dôô̒ng, dôông viên thể hḙ̂ tlé to̒n tính tiếp tṷc fát hwi vai tlo̒ no̒ng kốt, tham za xâi zư̭ng foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ ANTK tlêênh diḙ̂ ba̒n ngă̒i ka̭ng vưng meḙnh, di baw chiê̒w xâw.

 

Kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlướng Ban chí da̭w (BCD) 09 tính; Thiểw tưởng Lươ̒ng Ngo̭c Zương, Fỏ Kṷc tlướng Kṷc xâi zư̭ng foong tla̒w báw vḙ̂ ANTK – Bô̭ Kôông an,da̭i ziḙ̂n lảnh da̭w Tính Dwa̒n va̒ Kôông an tính chửng kiẻn wiḙ̂c kỉ kết zaw ước thi duô thanh niên tính Hwa̒ Bi̒nh xung ki̭ch tham za dám báw ANCT, foo̒ng-chôổng thô̭i fa̭m, TNXH.

Thăi mă̭t lảnh da̭w tính, dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlướng Ban chí da̭w (BCD) 09 tính da̒ kới thiểng kám ơn dêểnh lảnh da̭w Bô̭ Kôông an da̒ za̒nh xư̭ kwan tâm cho tính, dă̭c biḙ̂t la̒ tloong chiến khai thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ ANTK. Wê̒l môô̭ch xổ nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm tloong thơ̒i zan dêểnh, dôô̒ng chỉ dê̒ ngi̭ tố chức Dwa̒n thanh niên kâ̒n tăng kươ̒ng fổi hơ̭p ku̒ng kác kấp, nga̒nh chức năng la̒ tôt kôông tác tiên chiê̒n, zảw zṷc fáp lwâ̭t cho DVTN, tố chức kác hwa̭t dôô̭ng wê̒l nguô̒n dổi với za di̒nh kản bô̭, kwâ̒n chủng kỏ nhê̒w doỏng kóp tloong foo̒ng, chôổng thô̭i fa̭m, tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i, dám báw ANCT. Kwan tâm, thăm hói, dôô̭ng viên chức xắc tôn zảw ngươ̒i kỏ wi tỉn tloong dôô̒ng ba̒w thiếw xổ, kôô̭ng dô̒ng khu zân kư dớ fát hwi vai tlo̒ tloong dám báw an ninh, châ̭t tư̭, vâ̭n dôô̭ng kwâ̒n chủng tham za báw vḙ̂ AN Tố kuốc, nơng kaw chất lươ̭ng hiḙ̂w kwá va̒ nhân rôô̭ng kác mô hi̒nh DVTN tham za foo̒ng chôổng thô̭i fa̭m hiḙ̂ kỏ. Ngiên kửw, xâi zư̭ng thêm kác mô hi̒nh, zúp dơ̭, ta̭w diê̒w kiḙ̂n dớ thanh thiểw niên vi fa̭m fáp lwâ̭t ó tải fa̭m, hwa̒ nhâ̭p kôô̭ng dôô̒ng...

Nhân zi̭p ni̒ da̒ kỏ 1 kả nhân kuố Tín Dwa̒n ản nhâ̭n kí niḙ̂m chương báw vḙ̂ ANTK kuố Bô̭ Kôông an, 2 tâ̭p thế, 3 kả nhân ản nhâ̭n zẩi khen kuố Kṷc V28 – Bô̭ Kôông an; 1 tâph thế, 2 kả nhân nhâ̭n zẩi khen kuố Zảm dốc Kôông an tinha; 3 tâ̭p thế, 4 kả nhân nhâ̭n bă̒ng khen kuố Tính Dwa̒n. Ta̭i ngă̒i hô̭i, da̭i ziḙ̂n thanh niên môô̭ch xổ wiḙ̂n, tha̒nh fổ tloong tính da̒ tham za kỉ kết zaw ước thi duô thanh niên tính Hwa̒ Bi̒nh xung kich tham za dám báw ANCT, foo̒ng – chôổng thô̭i fa̭m, TNXH

                                                                                                                                          PV


KÁC TIN KHÁC


Xwất hiḙ̂n moong rư̒ng tẩn kông, ziết ha̭i nhê̒w za xúc kuố ngươ̒i zân

(HBDT) – Thôông tin bớ UBNZ hwiḙ̂n Tân La̭c cho mắt, baw khwáng thô̒ zan bớ dâ̒w khảng 6/2019 dêểnh chi̒ ni̒, tlêênh diḙ̂ ba̒n xỏm Bṷc, xa̭ Lủng Vân xwất hiḙ̂n lo̭i moong rư̒ng ăn thi̭t (chươ xác di̭nh ản lo̭i chi) tẩn kôông, ziết ha̭i za xúc ngươ̒i zân khi thá rôông. Da̒ kỏ 4 kon bo̒ kuố kác hô̭ zân tloong xỏm bi̭ ziết ha̭i va̒ ăn thi̭t môô̭ch fâ̒n fảl tlêênh kel, du̒i, nô̭i ta̭ng va̒ 1 kon bo̒ bi̭ thương zo bi̭ moong rư̒ng tẩn kôông. Ti̒nh hi̒nh tlêênh dang gâi hwang mang tloong nhân zân khu vư̭c xa̭ Lủng Vân va̒ kác xa̭ lân kâ̭n.

15 bi̭ kan bi̭ dê̒ ngi̭ chwi tổ tloong vṷ zan lâ̭n diếm thi ta̭i Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Ngă̒i 20/9, Kơ kwan An ninh diê̒w tla Bô̭ Kôông an da̒ hwa̒n thă̒nh bán kết lwâ̭n diê̒w tla bố xung lâ̒n 2 vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” va̒ "dươ hổi lô̭” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh.

Khới tổ Ngwiên Tlướng Foo̒ng An ninh chỉnh tli̭ nô̭i bô̭ Kôông an tính Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Vớ rôô̭ng diê̒w tla vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, ngă̒i 13/9/2019, Kơ kwan An ninh diê̒w tla kuố Bô̭ Kôông an da̒ tha Kwiết di̭nh khới tổ bi kan, Lêḙ̂nh bắt ta̭m zam dổi vởi Khương Ngo̭c Chất, khinh năm 1975, Ngwiên Tlướng Foo̒ng An ninh chỉnh tli̭ nô̭i bô̭ Kôông an tính Hwa̒ Bi̒nh, ớ ta̭i Xú Ngo̒i, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ Bi̒nh wê̒l thô̭i "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” thew kwi di̭nh ta̭i Diê̒w 356 Bô̭ lwâ̭t hi̒nh xư̭.

Kánh zaác vởi tin tức zá tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Xổ liḙ̂w thôổng kê bớ chương chi̒nh deẻnh zả an ninh ma̭ng kuố Tâ̭p dwa̒n Bkavcho thẩi: 63% mo̭l zu̒ng thươ̒ng xwiên doo̭c tin tức zá tlêênh mang Facebook, tloong rỉ 40% la̒ na̭n nhân ha̒ng ngă̒i. Ku̒ng vởi xư̭ fát chiến meḙnh kuố kác chang ma̭ng xa̭ hô̭i (MXH), ti̒nh tla̭ng tin tức zá tla̒n ngâ̭p, do̒i hói ngươ̒i zu̒ng MXH fái dê̒ kaw kánh zác khi tiếp kâ̭n thôông tin

Xa̭ Tiê̒n Fong: Nhê̒w zái fáp dám báw an ninh châ̭t tư̭ ớ kơ xớ

(HBDT) – Năm 2018, xa̭ Tiê̒n Fong (Da̒ Bắc) xắi tha 11 vṷ vất ANCT, tăng 4 vṷ xo vởi năm tlước. Tloong rỉ, kác vṷ wiḙ̂c lô̭m kắp ta̒i xán, kổ ỉ gâi thương tích kỏ rẩw hiḙ̂w tăng lêênh... Nhă̒m la̒ zám vṷ wiḙ̂c va̒ kác dổi tươ̭ng vi fa̭m fáp lwâ̭t, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ da̒ thư̭c hiḙ̂n nhê̒w zái fáp dôô̒ng bô̭, dám báw ANCT

Xa̭ Fúc Twi tăng kươ̒ng dẩw chanh, ngăn ngươ̒ ma twỉ

(HBDT) – Hơn 10 năm tlớ la̭i ni, ma twỉ da̒ xâm nhâ̭p, nhê̒w vu̒ng kwe nge̒w iên lee̒nh ngă̒i no̒ ka̭ ni̒ fái lo lẳng wê̒l ti̒nh hi̒nh ANCT. Nhửng kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n ngươ̒i zân xa̭ Fúc Twi (La̭c Xơn) da̒ tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp dẩw chanh dớ ngăn ngươ̒, tư̒ng bước dấi lúi tḙ̂ na̭n ma twỉ tha khói diḙ̂ ba̒n.