(HBDT) – Khởm ngă̒i 15/8, ta̭i Tlung tâm hwa̭t dôô̭ng TTN, Tính Dwa̒n tố chức diếm kấp tính Ngă̒i hô̭i to̒n zân báw vḙ̂ An ninh Tố kuốc (ANTK) năm 2018. Zư̭ ngă̒i hô̭i kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlướng Ban chí da̭w (BCD) 09 tính; Thiểw tưởng Lươ̒ng Ngo̭c Zương, Fỏ Kṷc tlướng Kṷc xâi zư̭ng foong tla̒w báw vḙ̂ ANTK – Bô̭ Kôông an; da̭i ziḙ̂n lảnh da̭w môô̭ch xổ nga̒nh tha̒nh viên BCD 09 ku̒ng dôông nhê̒w Dwa̒n viên thanh niên (DVTN) la̒ ho̭c xinh, xinh viên (HXXV), kản bô̭, kôông chức, viên chức, ngươ̒i law dôô̭ng (KB, KC, VC, NLD), lư̭c lươ̭ng vṷ chang (LLVC)...


Dôô̒ng chỉ Thiểw tưởng Lương Ngo̭c Zương, Fỏ Kṷc tlướng Kṷc xâi zư̭ng Kṷc xâi zư̭ng foong tla̒w báw vḙ̂ ANTK – Bô̭ Kôông aṋng hwa chúc mư̒ng ngă̒i hô̭i.

Tloong nhửn năm kwa thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ ANTK, BCH Dwa̒n bớ tính dêểnh kơ xớ da̒ thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc kác văn bán hưởng zẩn, chí da̭w kuố T.Ư, Tính wí, UBND tính, Ban chí da̭w 09 tính; chú dôô̭ng fổi hơ̭p foo̒ng chôổng thô̭i fa̭m va̒ tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i tloong thanh thiểw niên fu̒ hơ̭p thew dă̭c diếm kuố tính, kóp fâ̒n báw vḙ̂ ANCT tlêênh diḙ̂ ba̒n. Kṷ thế da̒ kwản chiḙ̂tn, fố biển ki̭p thơ̒i kác chí thi̭, ngi̭ kwiết kuố Dáng, Nha̒ nước dêểnh DV-TN. Kác kấp Dwa̒n da̒ tố chức tâ̭p hwẩn, hô̭i thi, kác buối chiê̒n thôông va̒ zwi chi̒ hiḙ̂w kwá hwa̭t dôô̭ng kuố kác lo̭i hi̒nh kâw la̭c bô̭, tố dô̭i, nhỏm nhơ: Fáp lwâ̭t thuối tlé, chơ̭ zúp fáp lỉ thanh niên, an ninh xung kích,... Zwi chi̒ va̒ nhân rôô̭ng mô hi̒nh nha̒ tlươ̒ng an twa̒n ó ma twỉ dêểnh kác tlươ̒ng THPT, chung ho̭c chwiên ngiḙ̂p, kaw dắng tloong tính... Tố chức cho DV-TN dăng kỉ tham za foong tla̒w "3 chăng” (chăng thứ, chăng zư̭, chăng xứ zṷng ma twỉ), tích kư̭c tham za fát hiḙ̂n va̒ tổ zác thô̭i thô̭i fa̭m. Thanh niên khổi lư̭c lươ̭ng vṷ chang fát hwi tốt vai tlo̒ noo̒ng kốt, tâ̭p hơ̭p, hwi dôô̭ng kác lư̭c lươ̭ng thanh niên tham za zư̭ zi̒n TTATXH. Kác foong tla̒w "Ba xă̭n xa̒ng”, "Răm xung foong”, "Do̒n kết 3 lư̭c lươ̭ng” ản chủ tloo̭ng dấi meḙnh. Tloong năm tí lḙ̂ DVTN tham za ngiḙ̂ vṷ kwân xư̭ da̭t 100% chí tiêw tính dê̒ tha. Thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản 03 Tính wí, Tính Dwa̒n fổi hơ̭p ku̒ng Hwiḙ̂n Dwa̒n Mai Châw tố chức chương chi̒nh zaw lưw chiê̒n thôông foo̒ng chổng ma twỉ ớ kác xa̭ Na̒ Fo̒n, Chiê̒ng Châw, Noong Luông, zúp ba̒ kon nhân zân kỏ nhửng hiếw mắt kơ bán wê̒l ma twỉ va̒ tác ha̭i kuố nỏ dêểnh kôô̭ng dôô̒ng...

Ta̭i ngă̒i hô̭i, da̭i ziḙ̂n DVTN dêểnh bớ kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ da̒ chiê xe wê̒l khỏ khăn, kinh ngiḙ̂m chiến khai, thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w, dôô̒ng thơ̒i dê̒ xwất mô̭ch xổ kiển ngi̭ nhă̒m nơng kaw chất lươ̭ng thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ ANTK tloong thơ̒i zan dêểnh.

Fát biếw ta̭i Ngăi hô̭i, Thiểw tưởng Lươ̒ng Ngo̭c Zương, Fỏ Kṷc tlướng Kṷc xâi zư̭ng foong tla̒w báw vḙ̂ ANTK – Bô̭ Kôông an khắng di̭nh: Khâw 13 năm chiến khai, tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ cho thẩi nhê̒w xảng ta̭w tloong thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ ANTK; wiḙ̂c tố chức Ngă̒i hô̭i baw zi̭p 19/8 da di baw nê̒ nếp, nô̭i zung, hi̒nh thức kỏ dối mởi thiết thư̭c gẳn ku̒ng kơ xớ. Thăi mă̭t lảnh da̭w Bô̭ Kôông an, dôô̒ng chỉ tlaw xổ thiê̒n 20 tliḙ̂w dôô̒ng, dôông viên thể hḙ̂ tlé to̒n tính tiếp tṷc fát hwi vai tlo̒ no̒ng kốt, tham za xâi zư̭ng foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ ANTK tlêênh diḙ̂ ba̒n ngă̒i ka̭ng vưng meḙnh, di baw chiê̒w xâw.

 

Kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlướng Ban chí da̭w (BCD) 09 tính; Thiểw tưởng Lươ̒ng Ngo̭c Zương, Fỏ Kṷc tlướng Kṷc xâi zư̭ng foong tla̒w báw vḙ̂ ANTK – Bô̭ Kôông an,da̭i ziḙ̂n lảnh da̭w Tính Dwa̒n va̒ Kôông an tính chửng kiẻn wiḙ̂c kỉ kết zaw ước thi duô thanh niên tính Hwa̒ Bi̒nh xung ki̭ch tham za dám báw ANCT, foo̒ng-chôổng thô̭i fa̭m, TNXH.

Thăi mă̭t lảnh da̭w tính, dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlướng Ban chí da̭w (BCD) 09 tính da̒ kới thiểng kám ơn dêểnh lảnh da̭w Bô̭ Kôông an da̒ za̒nh xư̭ kwan tâm cho tính, dă̭c biḙ̂t la̒ tloong chiến khai thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ ANTK. Wê̒l môô̭ch xổ nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm tloong thơ̒i zan dêểnh, dôô̒ng chỉ dê̒ ngi̭ tố chức Dwa̒n thanh niên kâ̒n tăng kươ̒ng fổi hơ̭p ku̒ng kác kấp, nga̒nh chức năng la̒ tôt kôông tác tiên chiê̒n, zảw zṷc fáp lwâ̭t cho DVTN, tố chức kác hwa̭t dôô̭ng wê̒l nguô̒n dổi với za di̒nh kản bô̭, kwâ̒n chủng kỏ nhê̒w doỏng kóp tloong foo̒ng, chôổng thô̭i fa̭m, tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i, dám báw ANCT. Kwan tâm, thăm hói, dôô̭ng viên chức xắc tôn zảw ngươ̒i kỏ wi tỉn tloong dôô̒ng ba̒w thiếw xổ, kôô̭ng dô̒ng khu zân kư dớ fát hwi vai tlo̒ tloong dám báw an ninh, châ̭t tư̭, vâ̭n dôô̭ng kwâ̒n chủng tham za báw vḙ̂ AN Tố kuốc, nơng kaw chất lươ̭ng hiḙ̂w kwá va̒ nhân rôô̭ng kác mô hi̒nh DVTN tham za foo̒ng chôổng thô̭i fa̭m hiḙ̂ kỏ. Ngiên kửw, xâi zư̭ng thêm kác mô hi̒nh, zúp dơ̭, ta̭w diê̒w kiḙ̂n dớ thanh thiểw niên vi fa̭m fáp lwâ̭t ó tải fa̭m, hwa̒ nhâ̭p kôô̭ng dôô̒ng...

Nhân zi̭p ni̒ da̒ kỏ 1 kả nhân kuố Tín Dwa̒n ản nhâ̭n kí niḙ̂m chương báw vḙ̂ ANTK kuố Bô̭ Kôông an, 2 tâ̭p thế, 3 kả nhân ản nhâ̭n zẩi khen kuố Kṷc V28 – Bô̭ Kôông an; 1 tâph thế, 2 kả nhân nhâ̭n zẩi khen kuố Zảm dốc Kôông an tinha; 3 tâ̭p thế, 4 kả nhân nhâ̭n bă̒ng khen kuố Tính Dwa̒n. Ta̭i ngă̒i hô̭i, da̭i ziḙ̂n thanh niên môô̭ch xổ wiḙ̂n, tha̒nh fổ tloong tính da̒ tham za kỉ kết zaw ước thi duô thanh niên tính Hwa̒ Bi̒nh xung kich tham za dám báw ANCT, foo̒ng – chôổng thô̭i fa̭m, TNXH

                                                                                                                                          PV


KÁC TIN KHÁC


Chiê̒n thôông nơng kaw nhâ̭n thức foo̒ng chôổng tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i cho 100 ngươ̒i ta̭i Da̒ Bắc

(HBDT) – Ta̭i hwiḙ̂n Da̒ Bắc, Chi kṷc Foo̒ng chôổng tḙ̂ na̭ xa̭ hô̭i (Xớ LD-TB&XH) vươ̒ tố chức Hô̭i ngi̭ chiê̒n thôông nơng kaw nhâ̭n thức foo̒ng chổng tḙ̂ nan ma twỉ, mai zâm, buôn baảnh fṷ nư̭ va̒ tlé em cho 100 da̭i biếw da̭i ziḙ̂n chi hô̭i fṷ nư̭, chi dwa̒n thanh niên thôn, xỏm thuô̭c 5 xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n


12 khảng tu̒ cho chú “bướ” kỏ 2 fu wa̒ng tứ na̭n tloong hang

(HBDT) – Ngă̒i 3/6, TANZ tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ xơ thấm xét xứ dổi vởi bi̭ kảw Ba̭ch Xwân Hưng, khinh năm 1968, chủ ta̭i thôn Vôi, xa̭ Thanh Nông, hwiḙ̂n La̭c Thwí wê̒l thô̭i "Vi fa̭m kwi di̭nh wê̒l khai thác ta̒i ngwiên” thew diếm đ, Khwán 2, Diê̒w 227; diếm b, s, Khwán 1, Khwán 2, Diê̒w 51, Bô̭ lwâ̭t Hi̒nh xư̭ năm 2015.

Xa̭ Mông Hwả zư̭ vưng an ninh châ̭t tư̭ ta̭i kơ xớ

(HBDT) – Xa̭ Mông Hwả (Ki̒ Xơn) ka̭ ni̒ kỏ 1.284 hô̭ , khânh 5.400 nhân khấw, khinh khôổng ta̭i 8 xỏm, fổ, tất ká kác xỏm dê̒w kỏ tlêênh 100 hô̭. Xa̭ kỏ 3 tiển zaw thôông di kwa, kỏ chơ̭ da̒ww mổl va̒ khu kôông ngiḙ̂p. Ni ản koi la̒ nhửng iểw tổ tiê̒m ấn nhê̒w ngwi kơ gâi vất an ninh châ̭t tư̭ (ANCT). Twi nhiên, wiḙ̂c tăng kươ̒ng kôông tác tiên chiê̒n, thươ̒ng xwiên nẳm bắt kơ xớ, fát hwi vai tlo̒ kuố nhân zân tloong foong tla̒w Twa̒n zân tham za báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc, ti̒nh hi̒nh an ninh tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ ản zư̭ vưng.

Khới tố 01 bi̭ kan vṷ “Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i Hwa̒ Bi̒nh

Vớ rôô̭ng vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, ngă̒i 13/5/2019, Kơ kwan An ninh diê̒w tla – Bô̭ Kôông an da̒ tha Kiwết di̭nh khới tổ bi̭ kan. Lêḙ̂nh bắt bi̭ kan dớ ta̭m zam, Lêḙ̂nh khảm xét dổi vởi Ziḙ̂p Thi̭ Hô̒ng Liên, Fỏ Tlươ̒ng foo̒ng kháw thỉ & Kwán lỉ chất lươ̭ng, Fỏ Tlướng Ban chẩm thi, fṷ chắch chẩm ba̒i tư̭ lwâ̭n môn Ngư̭ văn wê̒l thô̭i "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” thew kwi di̭nh ta̭i dê̒w 356 – Bô̭ Lwâ̭t Hi̒nh xư̭.

Twâ̒n tla zaw thôông, bắt kwá tang hal dỏi tươ̭ng vâ̭n chiến 10 beẻnh heroin

(HBDT) – Baw khi̒ 11h, ngă̒i 17/4, tố kôông tác gô̒m: Foo̒ng Kắnh xát zaw thôông, Foo̒ng Kắnh xát ma twỉ, Foo̒ng Kắnh xát kơ dôô̭ng, Foo̒ng Ki̭ thwâ̭t hi̒nh xư̭ va̒ Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c la̒ nhiḙ̂m vṷ ta̭i khu vư̭c km 104+400, kuốc lo̭ 6 thuô̭c diḙ̂ fâ̭n xa̭ Twân Lô̭ (Tân La̭c) da̒ bắt kwá tang Ngwiḙ̂n Dức Thwâ̭n, 46 thuối va̒ Ngô Zương Thanh, 47 thuối ớ thă̒nh fổ Thải Ngwiên, tính Thải Ngwiên vâ̭n chiến 10 beẻnh heroin.

Kỉ kết zaw ước thi duô thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w “Vi̒ an ninh Tố kuốc"

(HBDT) –Ta̭i Kôông an hwiḙ̂n Lương Xơn, khổi thi duô Kôông an kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ vươ̒ tố chức lḙ̂ kỉ kết zaw ước thi duô "Vi̒ an ninh Tố kuốc” năm 2019 zươ̭ kác dơn vi̭ tloong kṷm.