(HBDT) - Xác di̭nh hă̒nh bi cho wăl nă̭ng la̭i tloong zaw zi̭ch zân xư̭ la̒ thô̭i fa̭m nguô̒n, la̒ fát xinh ta̒n kác lwa̭i thô̭i fa̭m pơ̭i hă̒nh bi bi fa̭m fáp lwâ̭t khác ắnh hướng têểnh an ninh tlâ̭t tư̭ (ANTT), an twa̒n xa̭ hô̭i, thơ̒i zan kwa, lư̭c lươ̭ng tlức năng tâ̭p tlung teẻnh thẳn paw thô̭i fa̭m ni̒. Pớ di̭ poóc gơ̭, la̒ ho̭ tư̒ dươ̒ng zâi, dổi tươ̭ng fa̭m thô̭i, ản mo̭l zân dôô̒ng ti̒nh, hướng ửng.


Nhỏm dổi tươ̭ng hwa̭t dôô̭ng tỉn zṷng den zo Da̒w Văn Lương, tức Lương "lô” (ngô̒i khân khươ̭) kâ̒m tâ̒w bi̭ lư̭c lươ̭ng tlức năng pắt khươ̭ ngă̒i 29/7/2023 wê̒l hă̒nh bi "cho wăl nă̭ng la̭i tloong zaw zi̭ch zân xư̭”.

Chăng tí thô̭i fa̭m "tỉn zṷng den” lôô̭ng hă̒nh Pớ tâ̒w năm têểnh măi, Kâng an tính liên tṷc dẩw tlănh tư̒ bṷ ản liên kwan têểnh "tỉn zṷng den” (TZD), xứ lỉ ha̒ng chṷc dổi tươ̭ng fa̭m thô̭i. Thew Da̭i tả Tlâ̒n Mă̭nh Hái, Tlướng foo̒ng Kắnh xát hi̒nh xư̭ (KXHX), Kâng an tính, thư̭c hiḙ̂n ta̒n chí thi̭, ỉ kiển chí da̭w kuố Thú tưởng Chỉnh fú, Tính wí, Ban Zảm dôốc, Zảm dôốc Kâng an tính wê̒l foo̒ng ngươ̒, dẩw tlănh pơ̭i thô̭i fa̭m kôô̒ng pơ̭i bi fa̭m fáp lwâ̭t liên kwan têểnh TZD, Foo̒ng KXHX i ta̒ chí da̭w ta̒n dô̭i ngiḙ̂p bṷ tăng kươ̒ng foo̒ng ngươ̒, dẩw tlănh pơ̭i thô̭i fa̭m liên kwan têểnh hwa̭t dôô̭ng TZD. Kwả tli̒nh nẳm ti̒nh hi̒nh, diê̒w tla, xác minh cho dố tỉnh chất fức ta̭p, tư̒ hḙ̂ lwi̭ liên kwan têểnh TZD.

Thư̭c tể tư̒ tlươ̒ng hơ̭p "kon nơ̭” lô tlá hăi la̒ chuô kỏ khá năng thănh twản xḙ bi̭ ta̒n dổi tươ̭ng xu̒ng tư̒ thú dwa̭n wi hiếp, de zwa̭, gâi khức ép tí to̒i nơ̭, xiết nơ̭ nhơ bu khôổng, pôi nho̭ zeenh zư̭ bán thân pơ̭i za di̒nh, nẻm kải bấn paw nha̒, thâ̭m tlỉ bi̭ pắt zư̭ tlải fép fáp lwâ̭t, fái tẳnh tấp ngwi hiếm têểnh khức khwé, tỉnh ma̭ng, la̒ fức ta̭p wê̒l ANTT. Tảng pô̭ nhơ ngă̒i 29/7/2023, Foo̒ng KXHH chú tli̒ fổi hơ̭p pơ̭i ta̒n kác dơn bi̭ tlức năng kôô̒ng Kâng an TF Hwa̒ Bi̒nh fả chwiên ản, pắt 4 dổi tươ̭ng zo Da̒w Văn Lương, biḙ̂t zănh Lương "lô”, tlủ ớ Ba̭i Nai, xa̭ Môông Hwả kâ̒m tâ̒w. Kơ kwan Kâng an xác di̭nh, pớ khảng 5/2019 - 7/2023, Lương kôô̒ng pơ̭i dôô̒ng bo̭n i ta̒ cho 200 mo̭l wăl tiê̒n tlêênh 35 tí dôô̒ng, la̭I xwất pớ 5.000 - 10.000 dôô̒ng/tliḙ̂w/ngă̒i, bươ̭t pớ 9 - 18 lâ̒n la̭i xwất cho wăl kuố ngân ha̒ng, thu lơ̒i bất tlỉnh 15 tí dôô̒ng.

Tlước di̭, ngă̒i 19/7/2023, Kâng an hwiḙ̂n La̭c Thwí chú tli̒ fổi hơ̭p ta̒n kác dơn bi̭ tlức năng Kâng an tính fả chwiên ản pắt 3 dổi tươ̭ng, gô̒m: Bu̒i Viḙ̂t Hu̒ng, Kwắch Dức Chỉnh, kôô̒ng tlủ ớ xa̭ An Bi̒nh kôô̒ng pơ̭i Kwắch Văn Thế, tlủ ớ xa̭ Thôổng Nhất wê̒l hă̒nh bi "cho wăl nă̭ng la̭i tloong zaw zi̭ch zân xư̭” kôô̒ng pơ̭i
"kươ̭ng dwa̭t ta̒i xán”. Kwa dẩw tlănh, xác minh, pớ tâ̒w năm têểnh ka̭ khái pắt, ta̒n dổi tươ̭ng i ta̒ cho tư̒ mo̭l wăl tiê̒n kôô̒ng la̭i xwất pớ 5 - 10 ngi̒n dôô̒ng/1 tliḙ̂w dôô̒ng/ngă̒i (tương dương pơ̭i la̭i xwất 182 - 364%/năm).

Ngă̒i 17/8/2023, Foo̒ng KXHX fả chwiên ản, pắt 4 dổi tươ̭ng ớ thi̭ tlẩn Da̒ Bắc (Da̒ Bắc) zo Dinh Thănh Tu̒ng, hăi hôốc la̒ Tu̒ng "Foo̒ng” kâ̒m tâ̒w. Kơ kwan Kâng an la̒ ho̭ pớ khảng 10/2020 têểnh măi, nhỏm dổi tươ̭ng ni̒ i ta̒ cho hơn 130 mo̭l wăl khwáng 3,2 tí dôô̒ng, thu lơ̒i bất tlỉnh khwáng 1,2 tí dôô̒ng.
Teẻnh thẳn thô̭i fa̭m "tỉn zṷng den”, mo̭l zân kới thơ cha̒ ơn 

Thơ̒i zan kwa, ta̒n kác dơn bi̭ tlức năng Kâng an tính kôô̒ng pơ̭i Kâng an ta̒n kác diḙ̂ fương ka̭ no̒ i twiên tliê̒n, kắnh bảw thú dwa̭n hwa̭t dôô̭ng kuố thô̭i fa̭m kôô̒ng pơ̭i ta̒n hă̒nh bi bi fa̭m fáp lwâ̭t liên kwan têểnh TZD kôô̒ng pơ̭i hâ̭w kwá, hḙ̂ lwi̭ zo lwa̭i thô̭i fa̭m ni̒ gâi tha. Thew Da̭i tả Tlâ̒n Mă̭nh Hái, môô̭ch bô̭ fâ̭n mo̭l zân i bi̭ lôi kẻw paw woo̒ng xwẳl TZD ka̭ fái chiêw tlo̒ têểnh tâ̭m lỉ nhơ: thú tṷc dơn zán, nhănh go̭n, chí kâ̒n kung kấp chẩi fép lải xe, chẩi tơ̒ xe, chăng kâ̒n thể chấp ta̒i xán…kỏ thế nhănh chỏng nhâ̭n ản khwán tiê̒n wăl. Ka̭ "zỉnh” paw TZD, mo̭l wăl fái tlá mớc la̭i xwất "kắch kel” kôô̒ng ti̒nh tla̭ng "la̭i mḙ̂ té la̭I kon”, nhănh choỏng bưởng paw woo̒ng xwẳl nơ̭ nâ̒n chăng kỏ miểng tha, xổ tiê̒n
fái tlá gấp tư̒ lâ̒n xổ tiê̒n kôốc ta̒ wăl. Kôô̒ng pơ̭i ta̒n hâ̭w kwá, hḙ̂ lwi̭ kuố TZD, ka̭ ta̒n dươ̒ng zâi, ố nhỏm TZD bi̭ tliḙ̂t fả, poóc gơ̭, tư̒ mo̭l zân i dôô̒ng ti̒nh, úng hô̭, kới thơ cha̒ ơn têểnh ta̒n dơn bi̭ tlức năng. Ka̭ hăi dẳi thôông tin Foo̒ng KXHX tliḙ̂t fả, pắt zư̭ 2 dổi tươ̭ng Ngwiḙ̂n Văn Tho̭ pơ̭i Ngwiḙ̂n Zwi Bṷ, kôô̒ng tlủ ớ hwiḙ̂n Kim Bôi wê̒l hănh bi cho wăl nă̭ng la̭i tloong zaw zi̭ch zân xư̭ kôô̒ng mớc la̭i xwất "kắch kel”, tư̒ mo̭l wăl i ta̒ kới thơ têểnh Ban Zảm dôốc Kâng an tính kôô̒ng Foo̒ng KXHX pă̒i tó loo̒ng cha̒ ơn. Kải Bu̒i Thi̭ M. ớ xa̭ Vi̭nh Dôô̒ng (Kim Bôi) chiê xé: Hăi tin Foo̒ng KXHX pắt Ngwiḙ̂n Zwi Bṷ kôô̒ng Ngwiḙ̂n Văn Tho̭, ta̒n tôi măng cha̒ ơn ta̒n eenh. Zo kôông wiḙ̂c la̒ ăn kuố za di̒nh tô̭l tư̒ khỏ khăn, tôi wăl kuố Ngwiḙ̂n Zwi Bṷ 110 tliḙ̂w dôô̒ng, la̭i xwất 7.000 dôô̒ng/tliḙ̂w/ngă̒i. Ka̭ wăl Bṷ ta̒ kắch la̭i 7 tliḙ̂w
dôô̒ng, tôi ản kâ̒m wê̒l 103 tliḙ̂w dôô̒ng. Kử 10 ngă̒i tôi fái tlá la̭i 1 lâ̒n xổ tiê̒n 7,7 tliḙ̂w dôô̒ng. Nểw chăng tlá dủng ha̭n, wa̒i wiḙ̂c fái Bṷ go̭i diḙ̂n de zwa̭, kắnh kảw tôi ko̒n khái chi̭w xổ la̭i xwất fát xinh zo lô tlá. Hết dơ̭t wăl, tôống xổ tiê̒n tôi fái tlá cho Bṷ la̒ 433 tliḙ̂w dôô̒ng. Za di̒nh tôi fái chă̭l wăl maa̭nh khắp nơi, tôi kôô̒ng pơ̭i tư̒ nha̒ khác zu̒ bức xúc mé chăng la̒ chi ản…

Da̭i tả Tlâ̒n Mă̭nh Hái chiê xé thêm: Wa̒i dẩw tlănh xứ lỉ, zái kwiết na̭n TZD thi̒ wiḙ̂c dẩw tlănh, poóc gơ̭ ta̒n dươ̒ng zâi cho wăl nă̭ng la̭i tloong zaw zi̭ch zân xư̭ ko̒n kỏ ỉ ngiḙ̂ kwan tloo̭ng kóp fâ̒n kiê̒m chể tăng thô̭i fa̭m, bi fa̭m fáp lwâ̭t khác. Bới hă̒nh bi bi fa̭m ni̒ ản xác di̭nh la̒ nguô̒n fát xinh ta̒n kác hă̒nh bi bi fa̭m, thô̭I fa̭m wê̒l hi̒nh xư̭, ma twỉ, kơ̒ pa̭c, la̒ nhṷc, kươ̭ng dwa̭t ta̒i xán, gâi zổi tlâ̭t tư̭ kôông kôô̭ng, kổ ỉ gâi thương tích… Cho dêênh, tí tiêp tṷc dẩw tlănh hiḙ̂w kwá pơ̭i lwa̭i thô̭i fa̭m ni̒, mo̭l zân toỏng bai tlo̒ zất kwan tloo̭ng wiḙ̂c kung kấp thôông tin, tổ zác thô̭i fa̭m, ka̭ ản dố zẩw hiḙ̂w kuố tố tlức, thă̒nh biên hwa̭t dôô̭ng TZD kâ̒n bảw cho kơ kwan tlức năng tí ngăn chă̭n, xứ lỉ.

KÁC TIN KHÁC


Kúng kổ bư̭ng chắc thể tlâ̭n an minh nhân zân pơ̭i thể tlâ̭n loo̒ng zân

Khăw 3 năm la̒ thew Dê̒ ản Nơng kaw chất lươ̭ng, hiḙ̂w kwá foong tla̒w Ká thắi twa̒n zân báw bḙ̂ an ninh Tố kuốc (TZBBANTK) zai dwa̭n 2021 - 2025, foong tla̒w ni̒ tlêênh diḙ̂ pa̒n tính ngă̒i ka̒ng ti paw chiê̒w khu. Kwa di̭ kóp fâ̒n zư̭ bư̭ng ốn di̭nh an ninh tlâ̭t tư̭ (ANTT) ngăl pớ kơ xớ. Tảng pô̭ la̒ pớ foong tla̒w ni̒ i ta̒ kúng kổ bư̭ng chắc thể tlâ̭n an ninh nhân zân (ANNZ) tê̒w kôô̒ng pơ̭i thể tlâ̭n loo̒ng zân.

Bảw “chốt” zaw thôông lêênh ma̭ng xa̭ hô̭i ngă̒i záp Thết, kwán tli̭ biên môô̭ch nhỏm kỉn bi̭ xứ fa̭t 5 tliḙ̂w dôô̒ng

Ngă̒i 8/2, thôông tin pớ Kâng an hwiḙ̂n Mai Châw cho hăi, dơn bi̭ bươ̒ la̒ xoong hô̒ xơ pơ̭i tha kwiết di̭nh xứ fa̭t bi fa̭m hă̒nh tlỉnh khổ tiê̒n 5 tliḙ̂w dôô̒ng dổi pơ̭i Lo̒ Văn H (TN 1997) tlủ ớ xỏm Dâ̭w, xa̭ Too̒ng Dâ̭w (Mai Châw) wê̒l hă̒nh bi "Thu thâ̭p, xứ lỉ pơ̭i xứ zṷng thôông tin kuố tố tlức, kả nhân khác mo̒ chăng ản dôô̒ng ỉ hăi xai mṷc di̭ch thew kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t "thew diếm e, khwán 3, Diê̒w 102 Ngi̭ di̭nh 15/2020/NĐ-CP kuố Chỉnh fú wê̒l Kwi di̭nh "xớ fa̭t bi fa̭m hă̒nh tlỉnh tloong li̭nh bư̭c bưw tlỉnh biḙ̂n thôông, tâ̒n khổ bô twiển diḙ̂n, Kôông ngḙ̂ thôông tin pơ̭i zaw zi̭ch diḙ̂n tứ”.

Lư̭c lươ̭ng Kâng an tính zư̭ bi̒nh iên co xử Mươ̒ng

Tỉnh têểnh thơ̒i ka̭ ni̒, khăw hơn 1 khảng thư̭c hiḙ̂n dơ̭t kaw diếm tẩn kôông tlẩn áp thô̭i fa̭m báw bḙ̂ Thết Ngwiên dản Záp Thi̒n, lư̭c lươ̭ng Kâng an tính i ta̒ lâ̭p ản tư̒ chiển kôông xwất xắc, dẩw tlănh tlẩn áp thô̭i fa̭m kỏ hiḙ̂w kwá. Kwa di̭ kóp fâ̒n kwan tloo̭ng tloong zư̭ bi̒nh iên cho xử Mươ̒ng tlước thê̒m Xwân mởi 2024.

Foo̒ng, chôổng tác ha̭i kuố ra̭w, biê tloong zi̭p Thết

Xu hưởng xứ zuṷng ra̭w, biê tloong xinh hwa̭t ha̒ng ngă̒i, nhất la̒ zi̭p lḙ̂, Thết ngă̒i ka̭ng tăng. Wiḙ̂c la̭m zuṷng biê, ra̭w gâi ắnh hướng dêểnh ti̒nh châ̭t tư̭ an twa̒n xa̭ hô̭i, tlớ thee̒nh vẩn dê̒ dảng lo.