(HBDT)- Khâw 1 năm di baw hwa̭t dôô̭ng (pớ ngă̒i 1/8/2017 dêểnh 30/9/2018), Tlung tâm fṷc vṷ ha̒nh chỉnh kôông tính da̒ tiếp nhâ̭n 34.414 hô̒ xơ thú tṷc ha̒nh chỉnh va̒ zái kwiết xong 33.212 hô̒ xơ.


Khâw 1 năm di baw hwa̭t dôô̭ng, dêểnh 30/9/2018, hô̒ xơ, thú tṷc ha̒nh chỉnh ản zái kwiết tlước thơ̒i ha̭ kuố Tlung tâm fṷc vṷ ha̒nh chỉnh kôông tính, chiểm tí lḙ̂ 76,5%. 

Tloong rỉ kỏ 25.417 hô̒ xơ zái kwiết tlước thơ̒i ha̭n, chiểm tí lḙ̂ 76,5%; 6.445 hô̒ xơ zái kwiết dủng thơ̒i ha̭n, chiểm tí lḙ̂ 19,4%; 1.350 hô̒ xơ zái kwiết kwả ha̭n, chiểm tí lḙ̂ 4,1%. Wa̒i thai ko̒n kỏ 246 hô̒ xơ ta̭m zư̒ng dơ̭i bố xung dơ̭i bố xung hwă̭c diê̒w chính tha̒nh fâ̒n hô̒ xơ; 53 hô̒ xơ dăng zái kwiết kwả ha̭n va̒ 901 hô̒ xơ dang zái kwiết tloong ha̭n. Dêểnh kuổi khảng 9, Tlung tâm da̒ tlá kết kwá 30.976 hô̒ xơ, 2.243 hô̒ xơ dang dơ̭i tlá kết kwá.

Dă̭c biḙ̂t, bớ 1/8/2018, Xớ KH&ĐT la̒ dơn vi̭ dâ̒w tiên thư̭c hiḙ̂n kơ chể zái kwiết thú tṷc ha̒nh chỉnh "môô̭ch chă̭ng” dổi pơ̭i kác thú tṷc ha̒nh chỉnh tloong lỉnh vư̭c dăng kỉ tha̒nh lâ̭p va̒ hwa̭t dôô̭ng zwanh ngiḙ̂p. Bớ 1/8 dêểnh 20/9 da̒ tiếp nhâ̭n va̒ zái kwiết 224 hô̒ xơ thuô̭c lỉnh vư̭c ni̒.

Kwa 1 năm hwa̭t dôô̭ng, 100% xổ mo̭l ản kháw xát dê̒w ha̒i loo̒ng wê̒l wiḙ̂c zái kwiết thú tṷc ha̒nh chỉnh kuố Tlung tâm. Tloong rỉ mức dô̭ ha̒i loo̒ng kaw da̭t tí lḙ̂ 84,6%, mức dô̭ ha̒i lo̒ng 15,2%, mức bi̒nh thươ̒ng 0,2%, chăng kỏ fiểw deẻnh zả ó ha̒i loo̒ng ớ tất ká kác tiêw chỉ ku̒ng nhơ tư̒ng tiêw chỉ deẻnh zả.

Dức Fươ̭ng

 


KÁC TIN KHÁC


Xwất hiḙ̂n moong rư̒ng tẩn kông, ziết ha̭i nhê̒w za xúc kuố ngươ̒i zân

(HBDT) – Thôông tin bớ UBNZ hwiḙ̂n Tân La̭c cho mắt, baw khwáng thô̒ zan bớ dâ̒w khảng 6/2019 dêểnh chi̒ ni̒, tlêênh diḙ̂ ba̒n xỏm Bṷc, xa̭ Lủng Vân xwất hiḙ̂n lo̭i moong rư̒ng ăn thi̭t (chươ xác di̭nh ản lo̭i chi) tẩn kôông, ziết ha̭i za xúc ngươ̒i zân khi thá rôông. Da̒ kỏ 4 kon bo̒ kuố kác hô̭ zân tloong xỏm bi̭ ziết ha̭i va̒ ăn thi̭t môô̭ch fâ̒n fảl tlêênh kel, du̒i, nô̭i ta̭ng va̒ 1 kon bo̒ bi̭ thương zo bi̭ moong rư̒ng tẩn kôông. Ti̒nh hi̒nh tlêênh dang gâi hwang mang tloong nhân zân khu vư̭c xa̭ Lủng Vân va̒ kác xa̭ lân kâ̭n.

15 bi̭ kan bi̭ dê̒ ngi̭ chwi tổ tloong vṷ zan lâ̭n diếm thi ta̭i Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Ngă̒i 20/9, Kơ kwan An ninh diê̒w tla Bô̭ Kôông an da̒ hwa̒n thă̒nh bán kết lwâ̭n diê̒w tla bố xung lâ̒n 2 vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” va̒ "dươ hổi lô̭” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh.

Khới tổ Ngwiên Tlướng Foo̒ng An ninh chỉnh tli̭ nô̭i bô̭ Kôông an tính Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Vớ rôô̭ng diê̒w tla vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, ngă̒i 13/9/2019, Kơ kwan An ninh diê̒w tla kuố Bô̭ Kôông an da̒ tha Kwiết di̭nh khới tổ bi kan, Lêḙ̂nh bắt ta̭m zam dổi vởi Khương Ngo̭c Chất, khinh năm 1975, Ngwiên Tlướng Foo̒ng An ninh chỉnh tli̭ nô̭i bô̭ Kôông an tính Hwa̒ Bi̒nh, ớ ta̭i Xú Ngo̒i, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ Bi̒nh wê̒l thô̭i "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” thew kwi di̭nh ta̭i Diê̒w 356 Bô̭ lwâ̭t hi̒nh xư̭.

Kánh zaác vởi tin tức zá tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Xổ liḙ̂w thôổng kê bớ chương chi̒nh deẻnh zả an ninh ma̭ng kuố Tâ̭p dwa̒n Bkavcho thẩi: 63% mo̭l zu̒ng thươ̒ng xwiên doo̭c tin tức zá tlêênh mang Facebook, tloong rỉ 40% la̒ na̭n nhân ha̒ng ngă̒i. Ku̒ng vởi xư̭ fát chiến meḙnh kuố kác chang ma̭ng xa̭ hô̭i (MXH), ti̒nh tla̭ng tin tức zá tla̒n ngâ̭p, do̒i hói ngươ̒i zu̒ng MXH fái dê̒ kaw kánh zác khi tiếp kâ̭n thôông tin

Xa̭ Tiê̒n Fong: Nhê̒w zái fáp dám báw an ninh châ̭t tư̭ ớ kơ xớ

(HBDT) – Năm 2018, xa̭ Tiê̒n Fong (Da̒ Bắc) xắi tha 11 vṷ vất ANCT, tăng 4 vṷ xo vởi năm tlước. Tloong rỉ, kác vṷ wiḙ̂c lô̭m kắp ta̒i xán, kổ ỉ gâi thương tích kỏ rẩw hiḙ̂w tăng lêênh... Nhă̒m la̒ zám vṷ wiḙ̂c va̒ kác dổi tươ̭ng vi fa̭m fáp lwâ̭t, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ da̒ thư̭c hiḙ̂n nhê̒w zái fáp dôô̒ng bô̭, dám báw ANCT

Xa̭ Fúc Twi tăng kươ̒ng dẩw chanh, ngăn ngươ̒ ma twỉ

(HBDT) – Hơn 10 năm tlớ la̭i ni, ma twỉ da̒ xâm nhâ̭p, nhê̒w vu̒ng kwe nge̒w iên lee̒nh ngă̒i no̒ ka̭ ni̒ fái lo lẳng wê̒l ti̒nh hi̒nh ANCT. Nhửng kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n ngươ̒i zân xa̭ Fúc Twi (La̭c Xơn) da̒ tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp dẩw chanh dớ ngăn ngươ̒, tư̒ng bước dấi lúi tḙ̂ na̭n ma twỉ tha khói diḙ̂ ba̒n.