(HBDT)- Khâw 1 năm di baw hwa̭t dôô̭ng (pớ ngă̒i 1/8/2017 dêểnh 30/9/2018), Tlung tâm fṷc vṷ ha̒nh chỉnh kôông tính da̒ tiếp nhâ̭n 34.414 hô̒ xơ thú tṷc ha̒nh chỉnh va̒ zái kwiết xong 33.212 hô̒ xơ.


Khâw 1 năm di baw hwa̭t dôô̭ng, dêểnh 30/9/2018, hô̒ xơ, thú tṷc ha̒nh chỉnh ản zái kwiết tlước thơ̒i ha̭ kuố Tlung tâm fṷc vṷ ha̒nh chỉnh kôông tính, chiểm tí lḙ̂ 76,5%. 

Tloong rỉ kỏ 25.417 hô̒ xơ zái kwiết tlước thơ̒i ha̭n, chiểm tí lḙ̂ 76,5%; 6.445 hô̒ xơ zái kwiết dủng thơ̒i ha̭n, chiểm tí lḙ̂ 19,4%; 1.350 hô̒ xơ zái kwiết kwả ha̭n, chiểm tí lḙ̂ 4,1%. Wa̒i thai ko̒n kỏ 246 hô̒ xơ ta̭m zư̒ng dơ̭i bố xung dơ̭i bố xung hwă̭c diê̒w chính tha̒nh fâ̒n hô̒ xơ; 53 hô̒ xơ dăng zái kwiết kwả ha̭n va̒ 901 hô̒ xơ dang zái kwiết tloong ha̭n. Dêểnh kuổi khảng 9, Tlung tâm da̒ tlá kết kwá 30.976 hô̒ xơ, 2.243 hô̒ xơ dang dơ̭i tlá kết kwá.

Dă̭c biḙ̂t, bớ 1/8/2018, Xớ KH&ĐT la̒ dơn vi̭ dâ̒w tiên thư̭c hiḙ̂n kơ chể zái kwiết thú tṷc ha̒nh chỉnh "môô̭ch chă̭ng” dổi pơ̭i kác thú tṷc ha̒nh chỉnh tloong lỉnh vư̭c dăng kỉ tha̒nh lâ̭p va̒ hwa̭t dôô̭ng zwanh ngiḙ̂p. Bớ 1/8 dêểnh 20/9 da̒ tiếp nhâ̭n va̒ zái kwiết 224 hô̒ xơ thuô̭c lỉnh vư̭c ni̒.

Kwa 1 năm hwa̭t dôô̭ng, 100% xổ mo̭l ản kháw xát dê̒w ha̒i loo̒ng wê̒l wiḙ̂c zái kwiết thú tṷc ha̒nh chỉnh kuố Tlung tâm. Tloong rỉ mức dô̭ ha̒i loo̒ng kaw da̭t tí lḙ̂ 84,6%, mức dô̭ ha̒i lo̒ng 15,2%, mức bi̒nh thươ̒ng 0,2%, chăng kỏ fiểw deẻnh zả ó ha̒i loo̒ng ớ tất ká kác tiêw chỉ ku̒ng nhơ tư̒ng tiêw chỉ deẻnh zả.

Dức Fươ̭ng

 


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Kim Bôi nhức nhổi ti̒nh tla̭ng xá rác bươ̒ ba̭i ớ vu̒ng nôông thôn

(HBDT) – Chai, lo̭, bím, xác dôô̭ng vâ̭t chết... chăng thiểw thử chi chéw thuổng ngâ̒m Koóc, xa̭ Kim Bôi va̒ ngâ̭m Tla̭i Ối, záp rănh zươ̭ hal xa̭ Kuổi Ha̭ va̒ Kim Bôi (hwiḙ̂n Kim Bôi). Ẩy la̒ chươ kế kác la liḙ̂t kác lo̭i baw tái, li̭ch ni lôông, kẳi to, kẳi kon buô̭c ki̭ chăng mắt bên tloong doơ̭ng kẳi chi, dê̒w nối lê̒w fê̒w tlêênh mă̭t tác, chéw lănh lắc tlêênh kác ko̒ kaách, vắc baw bu̒l kâl chơ̒ hỏl

Hwiḙ̂n Tân La̭c xứ fa̭t 10 tliḙ̂w dôô̒ng dổi tươ̭ng dươ tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Ngă̒I 26/3, Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c tha Kwiết di̭nh xứ fa̭t vi fa̭m hă̒nh chỉnh xổ thiê̒n 10 tliḙ̂w dôổng dổi tươ̭ng kỏ hă̒nh vi dăng tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh chăng facebook kả nhân.

Li̭nh 5 năm 6 khảng tu̒ vi̒ ta̒ng chư̭ tlải fép chất ma twỉ

(HBDT) – Ngă̒I 20/2, TĂN tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ fuc sthấm xét xứ thew dơn khảng kảw xin zám nhḙl hi̒nh fa̭t kuố bi̭ kảw Bu̒i Văn Án (KN 1969), chú ta̭i xỏm Nhón, xa̭ Xwân Fong, năi lag xa̭ Hơ̭p Fong (Kaw Fong) bi̭ TĂN hwiḙ̂n Tân La̭c xét xứ wê̒l thô̭i "ta̒ng chư̭ tlải fép” chất ma twỉ

Hwiḙ̂n La̭c Xơn chủ tloo̭ng kôông tác kwán lỉ, báw vḙ̂ va̒ fát chiến rư̒ng

(HBDT) - Hwiḙ̂n la̭c Xơn kỏ tống ziḙ̂n tích dất lâm ngiḙ̂p 35.255ha, chiểm 60,07% ziḙ̂n tích rư̒ng tư̭ nhiên to̒n hwiḙ̂n. Nhửng năm kwa kôông tác kwán lỉ, báw vḙ̂ va̒ fát chiến rư̒ng (BV&FCR) ản hwiḙ̂n chủ tloo̭ng lẳnh da̭w, chí da̭w thư̭c hiên. Dă̭c biḙ̂t tloong kôông tác tiên chiê̒n, fố biển kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t wê̒l kwán lỉ, BV&FCR, nơng kaw nhâ̭n thức kuố chú rư̒ng va̒ ngươ̒i zân; fát hiḙ̂n va̒ xứ lỉ kác vṷ vi fa̭m Lwâ̭t BV&FCR... Kwa rỉ ki̭p thơ̒i ngăn chă̭n kác hă̒nh vi vi fa̭m tloong lỉnh vư̭c lâm ngiḙ̂p.

Hwiḙ̂n Iên Thwí hoo̭c va̒ la̒ thew Bác, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp

(HBDT) – Hwiḙ̂n wí Iên Thwí da̒ dươ wiḙ̂c hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh va̒ Chương chi̒nh hă̒nh dôô̭ng xổ 05 wê̒l thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i (NKWDH) Dáng bô̭ kác kấp nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020, gẳn ku̒ng thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭ kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương. Ni la̒ kắch la̒ zúp Dáng bô̭ hwiḙ̂n lẳnh da̭w thư̭c hiên tốt kác mṷc tiêw wê̒l xâi zư̭ng Dáng va̒ hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng thư̭c hiên kác chí tiêw dê̒ tha ta̭i NKWDH Dáng bô̭ kác kấp.