(HBDT)- Khâw 1 năm di baw hwa̭t dôô̭ng (pớ ngă̒i 1/8/2017 dêểnh 30/9/2018), Tlung tâm fṷc vṷ ha̒nh chỉnh kôông tính da̒ tiếp nhâ̭n 34.414 hô̒ xơ thú tṷc ha̒nh chỉnh va̒ zái kwiết xong 33.212 hô̒ xơ.


Khâw 1 năm di baw hwa̭t dôô̭ng, dêểnh 30/9/2018, hô̒ xơ, thú tṷc ha̒nh chỉnh ản zái kwiết tlước thơ̒i ha̭ kuố Tlung tâm fṷc vṷ ha̒nh chỉnh kôông tính, chiểm tí lḙ̂ 76,5%. 

Tloong rỉ kỏ 25.417 hô̒ xơ zái kwiết tlước thơ̒i ha̭n, chiểm tí lḙ̂ 76,5%; 6.445 hô̒ xơ zái kwiết dủng thơ̒i ha̭n, chiểm tí lḙ̂ 19,4%; 1.350 hô̒ xơ zái kwiết kwả ha̭n, chiểm tí lḙ̂ 4,1%. Wa̒i thai ko̒n kỏ 246 hô̒ xơ ta̭m zư̒ng dơ̭i bố xung dơ̭i bố xung hwă̭c diê̒w chính tha̒nh fâ̒n hô̒ xơ; 53 hô̒ xơ dăng zái kwiết kwả ha̭n va̒ 901 hô̒ xơ dang zái kwiết tloong ha̭n. Dêểnh kuổi khảng 9, Tlung tâm da̒ tlá kết kwá 30.976 hô̒ xơ, 2.243 hô̒ xơ dang dơ̭i tlá kết kwá.

Dă̭c biḙ̂t, bớ 1/8/2018, Xớ KH&ĐT la̒ dơn vi̭ dâ̒w tiên thư̭c hiḙ̂n kơ chể zái kwiết thú tṷc ha̒nh chỉnh "môô̭ch chă̭ng” dổi pơ̭i kác thú tṷc ha̒nh chỉnh tloong lỉnh vư̭c dăng kỉ tha̒nh lâ̭p va̒ hwa̭t dôô̭ng zwanh ngiḙ̂p. Bớ 1/8 dêểnh 20/9 da̒ tiếp nhâ̭n va̒ zái kwiết 224 hô̒ xơ thuô̭c lỉnh vư̭c ni̒.

Kwa 1 năm hwa̭t dôô̭ng, 100% xổ mo̭l ản kháw xát dê̒w ha̒i loo̒ng wê̒l wiḙ̂c zái kwiết thú tṷc ha̒nh chỉnh kuố Tlung tâm. Tloong rỉ mức dô̭ ha̒i loo̒ng kaw da̭t tí lḙ̂ 84,6%, mức dô̭ ha̒i lo̒ng 15,2%, mức bi̒nh thươ̒ng 0,2%, chăng kỏ fiểw deẻnh zả ó ha̒i loo̒ng ớ tất ká kác tiêw chỉ ku̒ng nhơ tư̒ng tiêw chỉ deẻnh zả.

Dức Fươ̭ng

 


KÁC TIN KHÁC


Chiê̒n thôông nơng kaw nhâ̭n thức foo̒ng chôổng tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i cho 100 ngươ̒i ta̭i Da̒ Bắc

(HBDT) – Ta̭i hwiḙ̂n Da̒ Bắc, Chi kṷc Foo̒ng chôổng tḙ̂ na̭ xa̭ hô̭i (Xớ LD-TB&XH) vươ̒ tố chức Hô̭i ngi̭ chiê̒n thôông nơng kaw nhâ̭n thức foo̒ng chổng tḙ̂ nan ma twỉ, mai zâm, buôn baảnh fṷ nư̭ va̒ tlé em cho 100 da̭i biếw da̭i ziḙ̂n chi hô̭i fṷ nư̭, chi dwa̒n thanh niên thôn, xỏm thuô̭c 5 xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n


12 khảng tu̒ cho chú “bướ” kỏ 2 fu wa̒ng tứ na̭n tloong hang

(HBDT) – Ngă̒i 3/6, TANZ tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ xơ thấm xét xứ dổi vởi bi̭ kảw Ba̭ch Xwân Hưng, khinh năm 1968, chủ ta̭i thôn Vôi, xa̭ Thanh Nông, hwiḙ̂n La̭c Thwí wê̒l thô̭i "Vi fa̭m kwi di̭nh wê̒l khai thác ta̒i ngwiên” thew diếm đ, Khwán 2, Diê̒w 227; diếm b, s, Khwán 1, Khwán 2, Diê̒w 51, Bô̭ lwâ̭t Hi̒nh xư̭ năm 2015.

Xa̭ Mông Hwả zư̭ vưng an ninh châ̭t tư̭ ta̭i kơ xớ

(HBDT) – Xa̭ Mông Hwả (Ki̒ Xơn) ka̭ ni̒ kỏ 1.284 hô̭ , khânh 5.400 nhân khấw, khinh khôổng ta̭i 8 xỏm, fổ, tất ká kác xỏm dê̒w kỏ tlêênh 100 hô̭. Xa̭ kỏ 3 tiển zaw thôông di kwa, kỏ chơ̭ da̒ww mổl va̒ khu kôông ngiḙ̂p. Ni ản koi la̒ nhửng iểw tổ tiê̒m ấn nhê̒w ngwi kơ gâi vất an ninh châ̭t tư̭ (ANCT). Twi nhiên, wiḙ̂c tăng kươ̒ng kôông tác tiên chiê̒n, thươ̒ng xwiên nẳm bắt kơ xớ, fát hwi vai tlo̒ kuố nhân zân tloong foong tla̒w Twa̒n zân tham za báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc, ti̒nh hi̒nh an ninh tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ ản zư̭ vưng.

Khới tố 01 bi̭ kan vṷ “Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i Hwa̒ Bi̒nh

Vớ rôô̭ng vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, ngă̒i 13/5/2019, Kơ kwan An ninh diê̒w tla – Bô̭ Kôông an da̒ tha Kiwết di̭nh khới tổ bi̭ kan. Lêḙ̂nh bắt bi̭ kan dớ ta̭m zam, Lêḙ̂nh khảm xét dổi vởi Ziḙ̂p Thi̭ Hô̒ng Liên, Fỏ Tlươ̒ng foo̒ng kháw thỉ & Kwán lỉ chất lươ̭ng, Fỏ Tlướng Ban chẩm thi, fṷ chắch chẩm ba̒i tư̭ lwâ̭n môn Ngư̭ văn wê̒l thô̭i "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” thew kwi di̭nh ta̭i dê̒w 356 – Bô̭ Lwâ̭t Hi̒nh xư̭.

Twâ̒n tla zaw thôông, bắt kwá tang hal dỏi tươ̭ng vâ̭n chiến 10 beẻnh heroin

(HBDT) – Baw khi̒ 11h, ngă̒i 17/4, tố kôông tác gô̒m: Foo̒ng Kắnh xát zaw thôông, Foo̒ng Kắnh xát ma twỉ, Foo̒ng Kắnh xát kơ dôô̭ng, Foo̒ng Ki̭ thwâ̭t hi̒nh xư̭ va̒ Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c la̒ nhiḙ̂m vṷ ta̭i khu vư̭c km 104+400, kuốc lo̭ 6 thuô̭c diḙ̂ fâ̭n xa̭ Twân Lô̭ (Tân La̭c) da̒ bắt kwá tang Ngwiḙ̂n Dức Thwâ̭n, 46 thuối va̒ Ngô Zương Thanh, 47 thuối ớ thă̒nh fổ Thải Ngwiên, tính Thải Ngwiên vâ̭n chiến 10 beẻnh heroin.

Kỉ kết zaw ước thi duô thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w “Vi̒ an ninh Tố kuốc"

(HBDT) –Ta̭i Kôông an hwiḙ̂n Lương Xơn, khổi thi duô Kôông an kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ vươ̒ tố chức lḙ̂ kỉ kết zaw ước thi duô "Vi̒ an ninh Tố kuốc” năm 2019 zươ̭ kác dơn vi̭ tloong kṷm.