Bất chấp ta̒n kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t, kỏ ta̒n kác hă̒nh bi kán tlớ hwa̭t dôô̭ng kuố kác kơ kwan, tố tlức, la̒ bất tlâ̭t tư̭ ớ diḙ̂ fương. Tư̒ mo̭l i ta̒ bưởng fái woo̒ng law lỉ tlỉnh la̒ ba̒i hoo̭c tắt zả cho ta̒n mo̭l kỏ thải dô̭ thắch thức, koi thươ̒ng fáp lwâ̭t.


Hă̒nh bi kán tlớ hwa̭t dôô̭ng bi̒nh thươ̒ng tlước kướ Kôông ti BVN kuố ôông Bu̒i Văn Tư kôô̒ng pơ̭i môô̭ch khổ mo̭l liên kwan la̒ bi fa̭m fáp lwâ̭t.


Pớ mo̭l "hôốc kửw” tlớ thă̒nh mo̭l bi fa̭m fáp lwâ̭t

Bṷ wiḙ̂c tlêênh pắt nguô̒n pớ wiḙ̂c nha̒ ôông Bu̒i Văn Tư (TN 1974) kỏ dơn dê̒ ngi̭ WBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn ngỏ xét, kấp chẩi tlửng nhâ̭n kwiê̒n xứ zṷng tất cho meénh tất kuố nha̒ ôông ớ khu bư̭c Kướ la̒ng thuô̭c xỏm Bải, xa̭ Ân Ngiḙ̂. Mé, tloong ka̭ tơ̭i thi̒ meénh tất kuố ôông Bu̒i Văn Tư dê̒ ngi̭ kấp chẩi tlửng nhâ̭n kwiê̒n xứ zṷng tất thi̒ tả ản WBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn kấp kwiê̒n xứ zṷng tất cho 3 mo̭l khác. Chăng dôô̒ng ỉ pơ̭i kết kwá tlêênh, ôông Tư kới dơn "hôốc kửw” khắp nơi. 

Kôô̒ng pơ̭i di̭, ôông Tư kôô̒ng mo̭l thân tloong nha̒ ko̒n zu̒ng gă̭ch, khṷ xếp tha khu bư̭c kướ Kôông ti BVN Hwa̒ Bi̒nh ớ xỏm Bải, xa̭ Ân Ngiḙ̂ tí kán tlớ hwa̭t dôô̭ng bi̒nh thươ̒ng kuố kôông ti pơ̭i lỉ zo nha̒ ôông kỏ cheenh chấp kwiê̒n xứ zṷng tất pơ̭i kôông ti. Tloong kwả tli̒nh la̒ kán tlớ ớ kướ kôông ti, Bu̒i Thi̭ Hă̒ng - kỏn kải ôông Tư tê̒w zu̒ng diḙ̂n thwa̭i fát tlư̭c tiếp wiḙ̂c lêênh ma̭ng xa̭ hô̭i. Zu̒ ta̒ ản kấp wí, tlỉnh kwiê̒n ta̒n kác kấp twiên tliê̒n, bâ̭n dôô̭ng, zảw zṷc tư̒ lâ̒n tí ôông Tư kôô̒ng mo̭l nha̒ chăng la̒ ta̒n hă̒nh dôô̭ng kán tlớ hwa̭t dôô̭ng kuố Kôông ti BVN kôô̒ng pơ̭i ta̒n hă̒nh bi la̒ bất tlâ̭t tư̭ an ninh ớ khu bư̭c kướ kôông ti mé nha̒ ôông Tư kôô̒ng pơ̭i môô̭ch khổ mo̭l tê̒w la̒ chăng chấp hă̒nh. 

Tlước wiḙ̂c tlêênh, ngă̒i 30/10/2023, WBNZ xa̭ Ân Ngiḙ̂ i ta̒ ban hă̒nh Kwiết di̭nh xứ fa̭t bi fa̭m hă̒nh tlỉnh dổi pơ̭i ôông Bu̒i Văn Tư kôô̒ng pa̒ Bu̒i Thi̭ Ziên (bơ̭ ôông Tư) wê̒l hă̒nh bi "Kán tlớ hwa̭t dôô̭ng bi̒nh thươ̒ng kuố kơ kwan, tố tlức” pă̒ng hi̒nh thức fa̭t tiê̒n pơ̭i iêw kâ̒w ôông Tư, kôô̒ng pơ̭i ta̒n mo̭l liên kwan chăng la̒ ta̒n wiḙ̂c di̭ nươ mé ôông Tư chăng chấp hă̒nh. Ngă̒i 31/10/2023, ôông Tư kôô̒ng pơ̭i môô̭ch khổ mo̭l tloong nha̒ tiếp tṷc tṷ tâ̭p kho̭m mo̭l, lḙ̂ gă̭ch, khṷ, xe mẳi, zâi, bâ̭t zṷng pơ̭i nă̒m tha tlước ta̒n kác fương tiḙ̂n tí la̒ kán tlớ hwa̭t dôô̭ng bi̒nh thươ̒ng kuố zwănh ngiḙ̂p; kỏ thiểng pô̭ bẳng xúc fa̭m nhân biên báw bḙ̂, kản bô̭ kwán lỉ kôông ti, fát tlư̭c tiếp ta̒n nô̭i zung xúc fa̭m ta̒n kác kơ kwan, tố tlức tlỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương lêênh ma̭ng xa̭ hô̭i. 

Kôô̒ng pơ̭i ta̒n hă̒nh bi tlêênh, kăn kử ta̒n ta̒i liḙ̂w tlửng kử ta̒ thu thâ̭p ản, năgi̒ 31/10/2023, Kơ kwan Kắnh xát diê̒w tla Kâng an hwiḙ̂n La̭c Xơn xác di̭nh kỏ zẩw hiḙ̂w kuố thô̭i "Gâi zổi tlâ̭t tư̭ kôông kôô̭ng”, kwi di̭nh ớ Diê̒w 318, Bô̭ Lwâ̭t Hi̒nh xư̭ cho dêênh ta̒ tiển hă̒nh pắt kwá tang dổi pơ̭i pa̒ Bu̒i Thi̭ Ziên - bơ̭ ôông Tư; Bu̒i Văn Zương - eenh tưở hoo̭ch kuố Bu̒i Văn Tư; Bu̒i Thi̭ Hă̒ng - kon kải ôông Tư; Bu̒i Thi̭ Hôô̒ng - ủn kải hoo̭ch ôông Tư; Bu̒i Văn Zang - chẳw ôông Tư; Bu̒i Văn Zaw - ủn tưở hoo̭ch kuố Bu̒i Văn Zang wê̒l hă̒nh bi "gâi zổi tlâ̭t tư̭ kôông kôô̭ng”. Tloong di̭, Bu̒i Văn Zaw zo chuô tú 18 thuối cho dêênh Kơ kwan kắnh xát diê̒w tla pa̒n zaw wê̒l cho za di̒nh zảm xát, kwán lỉ. 

Tlước di̭, Bu̒i Văn Dức - kon tưở kuố ôông Tư i ta̒ ản lư̭c lươ̭ng tlức năng bâ̭ô̭ng tha dâ̒w thủ. Wa̒i tha, kơ kwan Kắnh xát diê̒w tla kâng an hwiḙ̂n La̭c Xơn i ta̒ thư̭c hiḙ̂n lâ̭nh pắt zư̭ mo̭l tloong tlươ̒ng hơ̭p khấn kấp dổi pơ̭i ôông Bu̒i văn Tư tí diê̒w tla la̒ ho̭ wê̒l hă̒nh bi "Gâi zổi tlâ̭t tư̭ kôông kôô̭ng”.

Chở tí bưởng woo̒ng law lỉ bi̒ chăng hăi dẳi

Ni chăng fái la̒ lâ̒n tâ̒w tiên kơ kwan Kắnh xát diê̒w tla thư̭c hiḙ̂n pắt zư̭ mo̭l kỏ hă̒nh bi bi fa̭m fáp lwâ̭t wiḙ̂c "kán tlớ hwa̭t dôô̭ng bi̒nh thươ̒ng kúô ta̒n kơ kwan, tố tlức”. Thew Thươ̭ng tả Bu̒i Viḙ̂t Hu̒ng, Fỏ Zảm dôốc Kâng an tính; thơ̒i zan kwa, ti liê̒n pơ̭i wiḙ̂c thu hút ta̒n zư̭ ản dâ̒w tư fát tliến kinh tể - xa̭ hô̭i paw tính i ta̒ nắi xinh tư̒ mâw thwâ̭n, bưởng bắc tloong kôông tác bô̒i thươ̒ng, zái foỏng mă̭t pă̒ng, cheenh chấp tất dai kuố mo̭l zân pơ̭i zwănh ngiḙ̂p; kuố mo̭l zân pơ̭i mo̭l zân… kwả tli̒nh cheenh chấp, tư̒ mo̭l i ta̒ kỏ hă̒nh bi bi fa̭m fáp lwâ̭t, pôi nho̭, xúc fa̭m ta̒n kơ kwan, tố tlức, tlỉnh kwiê̒n; kỏ hă̒nh bi, hwa̭t dôô̭ng kán tlớ thi kôông pơ̭i gâi zổi tlâ̭t tư̭ kôông kôô̭ng… Wiḙ̂c ni̒ la̒ ắnh hướng tư̒ têểnh ti̒nh hi̒nh an ninh tlâ̭t tư̭ ớ diḙ̂ fương, kơ xớ. Ta̒n hă̒nh bi bi fa̭m fáp lwâ̭t tê̒w bi̭ ta̒n kác kơ kwan tlức năng xứ lỉ ngiêm. Tảng kế la̒ nhơ tlươ̒ng hơ̭p ôông Bu̒i Văn Tư kôô̒ng pơ̭i ta̒n mo̭l liên kwan wê̒l hă̒nh bi bi fa̭m fáp lwâ̭t xắi tha ớ xỏm Bải, xa̭ Ân Ngiḙ̂ la̒ môô̭ch bỉ zṷ. 

Tlêênh diḙ̂ pa̒n tính ko̒n ta̒n zư̭ ản tiê̒m ấn ngwi kơ fát xinh cheenh chấp; xắi tha dơn thư, khiểw kiḙ̂n kẻw za̒i la̒ bất tlâ̭t tư̭ an ninh ớ kơ xớ. 

Thew Lwâ̭t xư Bṷ Zwi Tôn, Tlú nhiḙ̂m Dwa̒n Lwâ̭t xư tính: kwả tli̒nh zái kwiết ta̒n bẩn dê̒ liên kwan têểnh kwiê̒n pơ̭i lơ̭i ích hơ̭p fáp kuố mo̭l zân ớ môô̭ch khổ zư̭ ản dâ̒w tư chuô la̒ ản wiḙ̂c dôô̒ng thwâ̭n kuố mo̭l zân nả ma̭ nắi xinh ta̒n bẩn dê̒ bức xúc ớ kơ xớ. Tloong di̭, môô̭ch khổ tlươ̒ng hơ̭p kwả khích, kỏ hă̒nh bi, wiḙ̂c la̒ tlải pơ̭i kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t. Viḙ̂t Nam la̒ nước fáp kwiê̒n Xa̭ hô̭i chú ngiḙ̂. Ôông ăi i fái kâ̒n thươ̭ng tôn fáp lwâ̭t, khôổng pơ̭i la̒ wiḙ̂c thew fáp lwâ̭t. Wiḙ̂c ni̒ ta̒ ản kwi di̭nh ho̭ tloong Hiển fáp pơ̭i fáp lwâ̭t. Cho dêênh, "tlước ta̒n wiḙ̂c mo̒ mo̭l zân cho la̒ mêê̒n h bi̭ xâm ha̭i kwiê̒n pơ̭i lơ̭i ích hơ̭p fáp thi̒ kâ̒n kỏ thải dô̭ ửng xứ dủng mư̭c, chở tí bưởng paw woo̒ng law lỉ bi̒ thiểw hăi dẳi, bi fa̭m fáp lwâ̭t. Ta̒n khúc mắc kuố mo̭l zân tê̒w ản kơ kwan kỏ thấm kwiê̒n ngỏ xét, zái kwiết. Kấp xa̭ chăng zái kwiết ản kỏ thế kới kiển ngi̭ lêênh kấp hwiḙ̂n. kấp hwiḙ̂n chăng zái kwiết ản kỏ thế kiển ngi̭ lêênh kấp tính ngỏ xét zái kwiết” - Lwâ̭t xư Bṷ Zwi Tôn nhẩn mă̭nh.


KÁC TIN KHÁC


Kúng kổ bư̭ng chắc thể tlâ̭n an minh nhân zân pơ̭i thể tlâ̭n loo̒ng zân

Khăw 3 năm la̒ thew Dê̒ ản Nơng kaw chất lươ̭ng, hiḙ̂w kwá foong tla̒w Ká thắi twa̒n zân báw bḙ̂ an ninh Tố kuốc (TZBBANTK) zai dwa̭n 2021 - 2025, foong tla̒w ni̒ tlêênh diḙ̂ pa̒n tính ngă̒i ka̒ng ti paw chiê̒w khu. Kwa di̭ kóp fâ̒n zư̭ bư̭ng ốn di̭nh an ninh tlâ̭t tư̭ (ANTT) ngăl pớ kơ xớ. Tảng pô̭ la̒ pớ foong tla̒w ni̒ i ta̒ kúng kổ bư̭ng chắc thể tlâ̭n an ninh nhân zân (ANNZ) tê̒w kôô̒ng pơ̭i thể tlâ̭n loo̒ng zân.

Bảw “chốt” zaw thôông lêênh ma̭ng xa̭ hô̭i ngă̒i záp Thết, kwán tli̭ biên môô̭ch nhỏm kỉn bi̭ xứ fa̭t 5 tliḙ̂w dôô̒ng

Ngă̒i 8/2, thôông tin pớ Kâng an hwiḙ̂n Mai Châw cho hăi, dơn bi̭ bươ̒ la̒ xoong hô̒ xơ pơ̭i tha kwiết di̭nh xứ fa̭t bi fa̭m hă̒nh tlỉnh khổ tiê̒n 5 tliḙ̂w dôô̒ng dổi pơ̭i Lo̒ Văn H (TN 1997) tlủ ớ xỏm Dâ̭w, xa̭ Too̒ng Dâ̭w (Mai Châw) wê̒l hă̒nh bi "Thu thâ̭p, xứ lỉ pơ̭i xứ zṷng thôông tin kuố tố tlức, kả nhân khác mo̒ chăng ản dôô̒ng ỉ hăi xai mṷc di̭ch thew kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t "thew diếm e, khwán 3, Diê̒w 102 Ngi̭ di̭nh 15/2020/NĐ-CP kuố Chỉnh fú wê̒l Kwi di̭nh "xớ fa̭t bi fa̭m hă̒nh tlỉnh tloong li̭nh bư̭c bưw tlỉnh biḙ̂n thôông, tâ̒n khổ bô twiển diḙ̂n, Kôông ngḙ̂ thôông tin pơ̭i zaw zi̭ch diḙ̂n tứ”.

Lư̭c lươ̭ng Kâng an tính zư̭ bi̒nh iên co xử Mươ̒ng

Tỉnh têểnh thơ̒i ka̭ ni̒, khăw hơn 1 khảng thư̭c hiḙ̂n dơ̭t kaw diếm tẩn kôông tlẩn áp thô̭i fa̭m báw bḙ̂ Thết Ngwiên dản Záp Thi̒n, lư̭c lươ̭ng Kâng an tính i ta̒ lâ̭p ản tư̒ chiển kôông xwất xắc, dẩw tlănh tlẩn áp thô̭i fa̭m kỏ hiḙ̂w kwá. Kwa di̭ kóp fâ̒n kwan tloo̭ng tloong zư̭ bi̒nh iên cho xử Mươ̒ng tlước thê̒m Xwân mởi 2024.

Foo̒ng, chôổng tác ha̭i kuố ra̭w, biê tloong zi̭p Thết

Xu hưởng xứ zuṷng ra̭w, biê tloong xinh hwa̭t ha̒ng ngă̒i, nhất la̒ zi̭p lḙ̂, Thết ngă̒i ka̭ng tăng. Wiḙ̂c la̭m zuṷng biê, ra̭w gâi ắnh hướng dêểnh ti̒nh châ̭t tư̭ an twa̒n xa̭ hô̭i, tlớ thee̒nh vẩn dê̒ dảng lo.