Ngă̒i 21/11, Twa̒ ản Nhân zân (TANZ) tính bớ fiên twa̒ tli̒nh tư̭ fúc thấm thew dơn khảng kảw kuố ta̒n bi̭ kảw Bu̒i Thă̒nh Nam (TN 1979) kôô̒ng pơ̭i Ngwiḙ̂n Ănh Twẩn (TN 1974) tê̒w tlủ ớ thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, bi̭ TANZ thă̒nh fổ zoong tha xét xứ pơ̭i twiên fa̭t ản tu̒ wê̒l thô̭i "muô paảnh tlải fép chất ma twỉ” pơ̭i thô̭i "tố tlức xứ zṷng tlải fép ma twỉ”.


Ớ fiên twa̒ fúc thấm, Bu̒i Thă̒nh Năm (pên tăm) i ta̒ ản Hô̭i dôô̒ng xét xứ chấp nhâ̭n môô̭ch fâ̒n khảng kảw.


Thew bṷ ản, ngă̒i 22/3/2023, Kâng an thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh ản dố pắt kwá tang Bu̒i Thă̒nh Nam, Dinh Văn Ngiḙ̂, Ngwiḙ̂n Tiển Kwang, Ngwiḙ̂n Kaw Kươ̒ng tang kỏ hă̒nh bi xứ zṷng tlải fép chất ma twỉ. Kwả tli̒nh diê̒w tla, ta̒n dổi tươ̭ng khai nhâ̭n khổ ma twỉ xứ zṷng la̒ kuố Bu̒i Thă̒nh Nam. Khảm xét khấn kấp pu̒ng ớ kuố Nam, kơ kwan Kâng an thu zư̭ ản 1 thủl ni lôông, pên tloong kỏ 2 meénh biên nẻn hôô̒ng la̒ ma twỉ lwa̭i methaphetamine.

Kwả tli̒nh diê̒w tla, Ngwiḙ̂n Thă̒nh Nam khai nhâ̭n khổ ma twỉ tlêênh muô kuố mo̭l ôông tưở thên Twẩn "Khiêm” nha̒ ớ khânh tlươ̒ng Kaw dắng Xư fa̭m Hwa̒ Bi̒nh. Kơ kwan diê̒w tla tiển hă̒nh xác minh tha lâ̭nh khảm xét khấn kấp pu̒ng ớ dổi pơ̭i Ngwiḙ̂n Ănh Twẩn, thu zư̭ 1 thủl ni lôông pên tloong kỏ dởng ma twỉ lwa̭i heroin pơ̭i methaphetamine.

Kăn kử paw tỉnh chất, mớc dô̭ hă̒nh bi fa̭m thô̭i kuố ta̒n dổi tươ̭ng, kơ kwan Kắnh xát diê̒w tla tha kwiết di̭nh tlwi tổ Bu̒i Thă̒nh Nam wê̒l thô̭i ‘tố tlức xứ zṷng tlải fép chất ma twỉ” thew diếm b, khwán 2, Diê̒w 255 Bô̭ lwâ̭t Hi̒nh xư̭ pơ̭i thô̭i "muô paảnh tlải fép chất ma twỉ” thew diếm b, khwán 2, Điê̒w 251 Bô̭ lwâ̭t Hi̒nh xư̭; tlwi tổ Dinh Văn Ngiḙ̂ wê̒l thô̭i "tố tlức xứ zṷng tlải fép chất ma twỉ” thew diếm b, khwán 2, Điê̒w 255 Bô̭ lwâ̭t Hi̒nh xư̭; tlwi tổ Ngwiḙ̂n Ănh Twẩn wê̒l thô̭i "Muô paảnh tlải fép chất ma twỉ” thew diếm q, khwán 2, Diê̒w 251 Bô̭ lwâ̭t Hi̒nh xư̭.

Ớ Bán ản khổ 94/2023/ST-HS ngă̒i 07/9/2023 kuố TANZ thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh kwiết di̭nh twiên fa̭t Bu̒i Thă̒nh Nam 7 năm 6 khảng tu̒ wê̒l thô̭i "tố tlức xứ zṷng tlải fép chất ma twỉ”, 7 năm tu̒ wê̒l thô̭i "muô paảnh tlải fép chất ma twỉ”, tôống hơ̭p hi̒nh fa̭t kuố 2 thô̭i la̒ 14 năm 6 khảng tu̒; twiên fa̭t Ngwiḙ̂n Ănh Twẩn 7 năm tu̒ wê̒l thô̭i "muô paảnh tlải fép chất ma twỉ”; twiên fa̭t Dinh Văn Ngiḙ̂ 7 năm tu̒ wê̒l thô̭i "tố tlức xứ zṷng tlải fép chất ma twỉ”.

Khăw fiên twa̒ xơ thấm, Bu̒i Thă̒nh Nam khảng kảw cho la̒ bi̭ kảw chăng fa̭m thô̭i "tố tlức xứ zṷng tlải fép chất ma twỉ”. Ngwiḙ̂n Anh Twẩn khảng kảw cho la̒ chăng fa̭m thô̭i kôô̒ng pơ̭i ti̒nh tiết tăng nă̭ng "tải fa̭m ngwi hiếm” thew diếm q, khwán 2, Diê̒w 251 Bô̭ lwâ̭t Hi̒nh xư̭. Dinh Văn Ngiḙ̂ chăng khảng kảw.

Mé, ớ fiên twa̒ fúc thấm, Bu̒i Thă̒nh Nam dổi khảng la̭i xin zám nhḙl hi̒nh fa̭t.

Ớ fiên twa̒ fúc thấm, khăw khi ngỏ xét ká thắi nô̭i zung bṷ ản, Hô̭i dôô̒ng xét xứ TANZ tính i ta̒ chấp nhâ̭n môô̭ch fâ̒n khảng kảw kuố Bu̒i Thă̒nh Nam, xướ môô̭ch fâ̒n bán ản xơ thấm, zám mớc hi̒nh fa̭t cho bi̭ kảw, thew di̭ twiên fa̭t bi̭ kảw 7 năm tu̒ wê̒l thô̭i "tố tlức xứ zṷng tlải fép chất ma twỉ”, zám 6 khảng xo pơ̭i bán ản xơ thấm. Zư̭ ngwiên mớc hi̒nh fa̭t 7 năm tu̒ dổi pơ̭i thô̭i zănh "muô paảnh tlải fép chất ma twỉ”, tôống hi̒nh fa̭t cho 2 thô̭i zănh mo̒ bi̭ kảw ni̒ fái chấp hă̒nh la̒ 14 năm tu̒; bác ká thắi khảng kảw kuố Ngwiḙ̂n Ănh Twẩn, zư̭ ngwiên mớc hi̒nh fa̭t 7 năm tu̒ nhơ bán ản xơ thấm ta̒ twiên.


KÁC TIN KHÁC


Kúng kổ bư̭ng chắc thể tlâ̭n an minh nhân zân pơ̭i thể tlâ̭n loo̒ng zân

Khăw 3 năm la̒ thew Dê̒ ản Nơng kaw chất lươ̭ng, hiḙ̂w kwá foong tla̒w Ká thắi twa̒n zân báw bḙ̂ an ninh Tố kuốc (TZBBANTK) zai dwa̭n 2021 - 2025, foong tla̒w ni̒ tlêênh diḙ̂ pa̒n tính ngă̒i ka̒ng ti paw chiê̒w khu. Kwa di̭ kóp fâ̒n zư̭ bư̭ng ốn di̭nh an ninh tlâ̭t tư̭ (ANTT) ngăl pớ kơ xớ. Tảng pô̭ la̒ pớ foong tla̒w ni̒ i ta̒ kúng kổ bư̭ng chắc thể tlâ̭n an ninh nhân zân (ANNZ) tê̒w kôô̒ng pơ̭i thể tlâ̭n loo̒ng zân.

Bảw “chốt” zaw thôông lêênh ma̭ng xa̭ hô̭i ngă̒i záp Thết, kwán tli̭ biên môô̭ch nhỏm kỉn bi̭ xứ fa̭t 5 tliḙ̂w dôô̒ng

Ngă̒i 8/2, thôông tin pớ Kâng an hwiḙ̂n Mai Châw cho hăi, dơn bi̭ bươ̒ la̒ xoong hô̒ xơ pơ̭i tha kwiết di̭nh xứ fa̭t bi fa̭m hă̒nh tlỉnh khổ tiê̒n 5 tliḙ̂w dôô̒ng dổi pơ̭i Lo̒ Văn H (TN 1997) tlủ ớ xỏm Dâ̭w, xa̭ Too̒ng Dâ̭w (Mai Châw) wê̒l hă̒nh bi "Thu thâ̭p, xứ lỉ pơ̭i xứ zṷng thôông tin kuố tố tlức, kả nhân khác mo̒ chăng ản dôô̒ng ỉ hăi xai mṷc di̭ch thew kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t "thew diếm e, khwán 3, Diê̒w 102 Ngi̭ di̭nh 15/2020/NĐ-CP kuố Chỉnh fú wê̒l Kwi di̭nh "xớ fa̭t bi fa̭m hă̒nh tlỉnh tloong li̭nh bư̭c bưw tlỉnh biḙ̂n thôông, tâ̒n khổ bô twiển diḙ̂n, Kôông ngḙ̂ thôông tin pơ̭i zaw zi̭ch diḙ̂n tứ”.

Lư̭c lươ̭ng Kâng an tính zư̭ bi̒nh iên co xử Mươ̒ng

Tỉnh têểnh thơ̒i ka̭ ni̒, khăw hơn 1 khảng thư̭c hiḙ̂n dơ̭t kaw diếm tẩn kôông tlẩn áp thô̭i fa̭m báw bḙ̂ Thết Ngwiên dản Záp Thi̒n, lư̭c lươ̭ng Kâng an tính i ta̒ lâ̭p ản tư̒ chiển kôông xwất xắc, dẩw tlănh tlẩn áp thô̭i fa̭m kỏ hiḙ̂w kwá. Kwa di̭ kóp fâ̒n kwan tloo̭ng tloong zư̭ bi̒nh iên cho xử Mươ̒ng tlước thê̒m Xwân mởi 2024.

Foo̒ng, chôổng tác ha̭i kuố ra̭w, biê tloong zi̭p Thết

Xu hưởng xứ zuṷng ra̭w, biê tloong xinh hwa̭t ha̒ng ngă̒i, nhất la̒ zi̭p lḙ̂, Thết ngă̒i ka̭ng tăng. Wiḙ̂c la̭m zuṷng biê, ra̭w gâi ắnh hướng dêểnh ti̒nh châ̭t tư̭ an twa̒n xa̭ hô̭i, tlớ thee̒nh vẩn dê̒ dảng lo.