Kác hi̒nh ắnh, kác lô̭i vi fa̭m ản hiḙ̂n lêênh ro̭ nét, rḙ̂ ra̒ng chwi xwất thôông tin, biến kiếm xwát fương tiḙ̂n, nhâ̭n ziḙ̂n ngươ̒i diê̒w khiến fương tiḙ̂n… cho thẩi xư̭ tiḙ̂n ích kuố xwiḙ̂c xứ zuṷng camera baw k wiḙ̂c dám báw châ̭t tư̭ an ta̒n zaw thôông (CTATZT) nỏi chung.Lưư̭c lươ̭ng Kắnh xát zaw thôông la̒ wiḙ̂c tlêênh hḙ̂ thôổng camera zảm xát kuố Kôông an tinh. 


Thew thôổng kê tlêênh diḙ̂ ba̒n to̒n tính chi̒ ni̒ kỏ khwáng 450 camera an ninh ản lắp dă̭ch ớ kác diḙ̂ ba̒n, khu vưư̭c tloo̭ng diến wê̒l ANCT. Hi̒nh ắnh, thôông tin wê̒l kác vẩn dê̒ liên kwan dêểnh kôông tác dám báw ANCT nỏi chung, CTATZT dươ̒ng bô̭ nỏi riêng ản lưw zư̭ va̒ thưư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c zảm xát tâ̭p chuung ti̭ Tluung tân Thôông tin chí hwi chí hwi Kôông an tính. 

Thươ̭ng tả Dinh Thi̭ Thu Hă̒ng, Fỏ Tlướng foo̒ng Kắnh xắt zaw thôông (KXZT) Kôông an tính: Kwa kwả chi̒nh chiến khai hḙ̂ thôổng camera zảm xát ngiḙ̂p vṷ kuố lư̭c lươ̭ng Kôông an kết hơ̭p kôông wiḙ̂c fát hwi hiḙ̂w kwá 71 mô hi̒nh "Camera an ninh” chiến khai ti̭ 71 xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn tloong to̒n tính da̒, dang la̒ "mă̭t thâ̒n” kwan tloo̭ng kóp fân dám báw ANCT. Thơ̒i zan kwa cho thẩ hḙ̂ thôổn camera zảm xát da̒ zúp lưư̭c lươ̭ng Kôông an ính khảm fả nhê̒w vṷ ản dă̭c biḙ̂t ngiêm tloo̭ng, ki̭p thơ̒i ngăn chă̭n hă̒nh vi fa̭m thô̭i kuố kác nhỏm dổi tươ̭ng.

Thôổng kê bớ khảng 4 dểnh chi̒ ni̒, thư̭c hiḙ̂n kôông tác dám báw CTATZT kwa hḙ̂ thổng camera zảm xát, lưư̭c lươ̭ng chức năng da̒ fát hiḙ̂n 2.786 tlươ̒ng hơ̭p fương tiḙ̂n vi fa̭m CTATZT tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Bớ hi̒nh ắnh thu ản kuố hḙ̂ thôổng camera zảm xát tlêênh kác tiển ảng khả zaw thôông, da̒ zúp lưư̭c lươ̭ng chưức năng fát hiḙ̂n, "zái ma̭” nhê̒w vṷ wiḙ̂c fưức ta̭p tloong kôông tác dẩw chănh, chwi xét la̒ ro̭ kác dổi tươ̭ng khâw khi gâi ản dá tlổn khói diḙ̂ ba̒n. Bă̒ng kác biḙ̂n fáp ngiḙ̂p vṷ kết hơ̭p nhửng thôông tin kwan tloo̭ng dớ ban chwên ản leenh choỏng fả ản, xác di̭nh, bắt zư̭ dổi tươ̭ngt hô̭i fa̭m.

Tloong diê̒w kḙ̂n hḙ̂ thôổng camera zảm xát zo Nha̒ nước tlang bi̭ tleenh diḙ̂ ba̒n chươ dám báw dú wê̒l xổ lươ̭ng, dôô̒ng bô̭ wê̒l chất lươ̭ng dơ thưư̭c xư̭ dáp ưửng hiḙ̂w kwá iêw kâ̒w, nhiḙ̂m vṷ kôông tác dám báw ANCT thi̒ wiḙ̂c nhân rôô̭ng mô hi̒nh camera an ninh ta̭i kác khu vưư̭c dôông zân kư, diḙ̂ ba̒n tloo̭ng diếm, fưức ta̭p wê̒l ANCT thôông kwa kôôn tác foong tla̒w To̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc la̒ hết khưức kâ̒n thiết, fu̒ hơ̭p ti̒nh hi̒nh thưư̭c tể, kwa rỉ fá hwi khưức meḙnh tô hơ̭p kuố hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ va̒ ngươ̒i zân tư̭ zác kuu̒ng lưư̭c lươ̭ng Kôông an tham za foo̒ng ngươ̒, ngăn chă̭n, dẩw chănh xứ lỉ thô̭i fa̭m va̒ kác hă̒nh vi vi fa̭m fáp lwâ̭t.


KÁC TIN KHÁC


Kúng kổ bư̭ng chắc thể tlâ̭n an minh nhân zân pơ̭i thể tlâ̭n loo̒ng zân

Khăw 3 năm la̒ thew Dê̒ ản Nơng kaw chất lươ̭ng, hiḙ̂w kwá foong tla̒w Ká thắi twa̒n zân báw bḙ̂ an ninh Tố kuốc (TZBBANTK) zai dwa̭n 2021 - 2025, foong tla̒w ni̒ tlêênh diḙ̂ pa̒n tính ngă̒i ka̒ng ti paw chiê̒w khu. Kwa di̭ kóp fâ̒n zư̭ bư̭ng ốn di̭nh an ninh tlâ̭t tư̭ (ANTT) ngăl pớ kơ xớ. Tảng pô̭ la̒ pớ foong tla̒w ni̒ i ta̒ kúng kổ bư̭ng chắc thể tlâ̭n an ninh nhân zân (ANNZ) tê̒w kôô̒ng pơ̭i thể tlâ̭n loo̒ng zân.

Bảw “chốt” zaw thôông lêênh ma̭ng xa̭ hô̭i ngă̒i záp Thết, kwán tli̭ biên môô̭ch nhỏm kỉn bi̭ xứ fa̭t 5 tliḙ̂w dôô̒ng

Ngă̒i 8/2, thôông tin pớ Kâng an hwiḙ̂n Mai Châw cho hăi, dơn bi̭ bươ̒ la̒ xoong hô̒ xơ pơ̭i tha kwiết di̭nh xứ fa̭t bi fa̭m hă̒nh tlỉnh khổ tiê̒n 5 tliḙ̂w dôô̒ng dổi pơ̭i Lo̒ Văn H (TN 1997) tlủ ớ xỏm Dâ̭w, xa̭ Too̒ng Dâ̭w (Mai Châw) wê̒l hă̒nh bi "Thu thâ̭p, xứ lỉ pơ̭i xứ zṷng thôông tin kuố tố tlức, kả nhân khác mo̒ chăng ản dôô̒ng ỉ hăi xai mṷc di̭ch thew kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t "thew diếm e, khwán 3, Diê̒w 102 Ngi̭ di̭nh 15/2020/NĐ-CP kuố Chỉnh fú wê̒l Kwi di̭nh "xớ fa̭t bi fa̭m hă̒nh tlỉnh tloong li̭nh bư̭c bưw tlỉnh biḙ̂n thôông, tâ̒n khổ bô twiển diḙ̂n, Kôông ngḙ̂ thôông tin pơ̭i zaw zi̭ch diḙ̂n tứ”.

Lư̭c lươ̭ng Kâng an tính zư̭ bi̒nh iên co xử Mươ̒ng

Tỉnh têểnh thơ̒i ka̭ ni̒, khăw hơn 1 khảng thư̭c hiḙ̂n dơ̭t kaw diếm tẩn kôông tlẩn áp thô̭i fa̭m báw bḙ̂ Thết Ngwiên dản Záp Thi̒n, lư̭c lươ̭ng Kâng an tính i ta̒ lâ̭p ản tư̒ chiển kôông xwất xắc, dẩw tlănh tlẩn áp thô̭i fa̭m kỏ hiḙ̂w kwá. Kwa di̭ kóp fâ̒n kwan tloo̭ng tloong zư̭ bi̒nh iên cho xử Mươ̒ng tlước thê̒m Xwân mởi 2024.

Foo̒ng, chôổng tác ha̭i kuố ra̭w, biê tloong zi̭p Thết

Xu hưởng xứ zuṷng ra̭w, biê tloong xinh hwa̭t ha̒ng ngă̒i, nhất la̒ zi̭p lḙ̂, Thết ngă̒i ka̭ng tăng. Wiḙ̂c la̭m zuṷng biê, ra̭w gâi ắnh hướng dêểnh ti̒nh châ̭t tư̭ an twa̒n xa̭ hô̭i, tlớ thee̒nh vẩn dê̒ dảng lo.