Thơ̒i zan kwa, Ban Chí da̭w foo̒ng, chẩng thô̭i fa̭m, tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i pơ̭i xâi zư̭ng foong tla̒w Ká thắi zân báw bḙ̂ an ninh Tố kuốc (ANTK) hwiḙ̂n La̭c Thwí i ta̒ tliến khai tư̒ zái fáp tích kư̭c, xảng ta̭w, kóp fâ̒n lan twá khu hôô̭ng têểnh kác kấp, ngă̒nh, tố tlức dwa̒n thế, hwi dôô̭ng ản kho̭m mo̭l zân tham za foo̒ng ngươ̒, dẩw tlănh, tổ zác thô̭i fa̭m ớ diḙ̂ fương.


Kâng an xa̭ Thôổng Nhất (La̭c Thwí) tố tlức miểng tiếp nhâ̭n bṷ khỉ, bâ̭t liḙ̂w dố zo mo̭l zân zaw nô̭p.


Pơ̭i bai tlo̒ la̒ lư̭c lươ̭ng noo̒ng kốt tloong foong tla̒w Ká thắi zân báw bḙ̂ ANTK. Kâng an pớ hwiḙ̂n têểnh ta̒n kác xa̭, thi̭ tlẩn la̒ tốt nhiḙ̂m bṷ tham mưw kấp wí, tlỉnh kwiê̒n chí da̭w xâi zư̭ng foong tla̒w hơ̭p pơ̭i dă̭c diếm ti̒nh hi̒nh kuố dơn bi̭, diḙ̂ fương. Tố tlức la̒ khu hôô̭ng foong tla̒w Ká thắi zân tham za báw bḙ̂ ANTK kôô̒ng la̒ chă̭t chḙ pơ̭i foong tla̒w "Ká thắi zân tham za ản dố, tổ zác pơ̭i tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i tloong thănh niên, thiểw niên”. "Kwán lỉ, zảw zṷc kon ủn mêê̒nh tloong nha̒ chăng fa̭m thô̭i pơ̭i tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i”. "Ká thắi dwa̒n kết xâi zư̭ng tơ̒i khôổng văn hwả”, mô hi̒nh "Zảw xử Khwan Zṷ tư̭ kwán lỉ wê̒l an ninh tlâ̭t tư̭”, "Tlỉnh xử Dôô̒ng Zănh pô̭ chăng pơ̭i bi fa̭m fáp lwâ̭t”. 

Hwiḙ̂n zwi tli̒, nơng kaw hiḙ̂w kwá hwa̭t dôô̭ng kuố 137 mô hi̒nh tư̭ kwán wê̒l an ninh tlâ̭t tư̭ ớ ta̒n kác thôn, khu zân kư, kơ kwan, zwănh ngiḙ̂p, tlươ̒ng hoo̭c, kóp fâ̒n dám báw an ninh tlỉnh tli̭, tlâ̭t tư̭ an twa̒n xa̭ hô̭i. Diến hi̒nh la̒ ta̒n mô hi̒nh: "Kamera an ninh” ớ thi̭ tlẩn Pa Ha̒ng Dô̒i, xa̭ Dôô̒ng Tâm; "Kết nổl zalo - bi̒nh iên kuô̭c khôổng” ớ xa̭ Fủ Thă̒nh; "Kướ tlươ̒ng an twa̒n zaw thôông” ớ ká thắi ta̒n tlươ̒ng hoo̭c tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n; mô hi̒nh dám báw an ninh tlâ̭t tư̭ khu bư̭c záp zeenh ớ ta̒n xa̭: Iên Bôô̒ng, Fủ Ngiḙ̂, Dôô̒ng Tâm, An Bi̒nh… 

Thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w thi duô "Zân bâ̭n khẻw” tloong lư̭c lươ̭ng kâng an, Dáng wí, lă̭nh da̭w Kâng an hwiḙ̂n La̭c Thwí chí da̭w, zwi tli̒ hwa̭t dôô̭ng 3 mô hi̒nh "Zân bâ̭n khẻw” la̒: Lư̭c lươ̭ng Kắnh xát kwán lỉ hă̒nh tlỉnh kái kắch hă̒nh tlỉnh tliḙ̂t dế, bi̒ Nhân zân fṷc bṷ; lư̭c lươ̭ng an ninh kâng an hwiḙ̂n bảm xát kơ xớ, tlẳng iểng ỉ kiển Nhân zân, gẳn pơ̭i thư̭c hiḙ̂n kuô̭c bâ̭n dôô̭ng "Xâi zư̭ng foong kắch mo̭l kâng an nhân zân bán li̭nh, nhân băn, bi̒ Nhân zân fṷc bṷ” kôô̒ng foong tla̒w thi duô "3 chăng, 2 kwán”. 

Tloong năm 2022 pơ̭i 6 khảng tâ̒w năm 2023, Kâng an hwiḙ̂n La̭c Thwí bớ 70 puối twiên tliê̒n wê̒l foo̒ng, chẩng ba̭w lư̭c hoo̭c dươ̒ng, fố biển, zảw zṷc fáp lwâ̭t wê̒l an ninh tlâ̭t tư̭, foo̒ng chẳl, chiḙ̂ chẳl pơ̭i kửw hô̭ kửw na̭n; twiên tliê̒n wê̒l tlâ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông pơ̭i tlêênh 15.840 lươ̭t kản bô̭, nhân zân, hoo̭c xinh tham za. Tấi mă̭nh twiên tliê̒n, dăng tái, chiê xé ba̒i biết, dẩw tlănh fán bác thôông tin, kwan diếm xai tlải, thu̒ di̭ch tlêênh ta̒n ta̒i khwán ma̭ng xa̭ hô̭i pơ̭i tlêênh 10 fanpage kuố kâng an ta̒n xa̭, thi̭ tlẩn kôô̒ng 395 ba̒i biết, 3 video clip, kwa di̭ thúc tấi foong tla̒w Ká thắi zân báw bḙ̂ ANTK fát tliến hôô̭ng khắp. Tăng kươ̒ng kôông tác kwán lỉ kư tlủ, dă̭c biḙ̂t ớ ta̒n diḙ̂ pa̒n záp zeenh; bâ̭n dôô̭ng mo̭l zân zaw nô̭p 42 khủng tư̭ chể, 7 linh kiḙ̂n chể ta̭w khủng, 423 biên ta̭n bi khắch. 

Thôông kwa wiḙ̂c zwi tli̒, nhân hôô̭ng ta̒n kác mô hi̒nh, diến hi̒nh tiên tiển tloong foong tla̒w Ká thắi zân báw bḙ̂ ANTK i ta̒ kóp fâ̒n kwan tloo̭ng tloong kôông tác twiên tliê̒n, bâ̭n dôô̭ng Nhân zân tham za dám báw an ninh tlâ̭t tư̭, foo̒ng ngươ̒ ,dẩw tlănh pơ̭i ta̒n kác lwa̭i thô̭i fa̭m pơ̭i tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i ớ diḙ̂ fương. 

Kôô̒ng pơ̭i tinh thâ̒n tư̭ ngwiḙ̂n, tư̭ zác, tư̭ kwán kuố mo̭l zân, kôô̒ng pơ̭i wiḙ̂c fát hwi tổi da bai tlo̒, tlắch nhiḙ̂m kuố MTTK kôô̒ng ta̒n dwa̒n thế tlỉnh tli̭, xa̭ hô̭i i ta̒ kóp fâ̒n tư̒ tloong wiḙ̂c xâi zư̭ng khu zân kư văn hwả. Kwa di̭ hô̭ tlơ̭, zúp dơ̭ lư̭c lươ̭ng kâng an ản dố, dẩw tlănh kỏ hiḙ̂w kwá pơ̭i ta̒n kác lwa̭i thô̭i fa̭m, tḙ̂n na̭n xa̭ hô̭i, zái kwiết ta̒n bẩn dê̒ bức xúc tloong nhân zân, kóp fâ̒n zư̭ bư̭ng ốn di̭nh an ninh tlỉnh tli̭, tlâ̭t tư̭ an twa̒n xa̭ hô̭i tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n.

KÁC TIN KHÁC


Kúng kổ bư̭ng chắc thể tlâ̭n an minh nhân zân pơ̭i thể tlâ̭n loo̒ng zân

Khăw 3 năm la̒ thew Dê̒ ản Nơng kaw chất lươ̭ng, hiḙ̂w kwá foong tla̒w Ká thắi twa̒n zân báw bḙ̂ an ninh Tố kuốc (TZBBANTK) zai dwa̭n 2021 - 2025, foong tla̒w ni̒ tlêênh diḙ̂ pa̒n tính ngă̒i ka̒ng ti paw chiê̒w khu. Kwa di̭ kóp fâ̒n zư̭ bư̭ng ốn di̭nh an ninh tlâ̭t tư̭ (ANTT) ngăl pớ kơ xớ. Tảng pô̭ la̒ pớ foong tla̒w ni̒ i ta̒ kúng kổ bư̭ng chắc thể tlâ̭n an ninh nhân zân (ANNZ) tê̒w kôô̒ng pơ̭i thể tlâ̭n loo̒ng zân.

Bảw “chốt” zaw thôông lêênh ma̭ng xa̭ hô̭i ngă̒i záp Thết, kwán tli̭ biên môô̭ch nhỏm kỉn bi̭ xứ fa̭t 5 tliḙ̂w dôô̒ng

Ngă̒i 8/2, thôông tin pớ Kâng an hwiḙ̂n Mai Châw cho hăi, dơn bi̭ bươ̒ la̒ xoong hô̒ xơ pơ̭i tha kwiết di̭nh xứ fa̭t bi fa̭m hă̒nh tlỉnh khổ tiê̒n 5 tliḙ̂w dôô̒ng dổi pơ̭i Lo̒ Văn H (TN 1997) tlủ ớ xỏm Dâ̭w, xa̭ Too̒ng Dâ̭w (Mai Châw) wê̒l hă̒nh bi "Thu thâ̭p, xứ lỉ pơ̭i xứ zṷng thôông tin kuố tố tlức, kả nhân khác mo̒ chăng ản dôô̒ng ỉ hăi xai mṷc di̭ch thew kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t "thew diếm e, khwán 3, Diê̒w 102 Ngi̭ di̭nh 15/2020/NĐ-CP kuố Chỉnh fú wê̒l Kwi di̭nh "xớ fa̭t bi fa̭m hă̒nh tlỉnh tloong li̭nh bư̭c bưw tlỉnh biḙ̂n thôông, tâ̒n khổ bô twiển diḙ̂n, Kôông ngḙ̂ thôông tin pơ̭i zaw zi̭ch diḙ̂n tứ”.

Lư̭c lươ̭ng Kâng an tính zư̭ bi̒nh iên co xử Mươ̒ng

Tỉnh têểnh thơ̒i ka̭ ni̒, khăw hơn 1 khảng thư̭c hiḙ̂n dơ̭t kaw diếm tẩn kôông tlẩn áp thô̭i fa̭m báw bḙ̂ Thết Ngwiên dản Záp Thi̒n, lư̭c lươ̭ng Kâng an tính i ta̒ lâ̭p ản tư̒ chiển kôông xwất xắc, dẩw tlănh tlẩn áp thô̭i fa̭m kỏ hiḙ̂w kwá. Kwa di̭ kóp fâ̒n kwan tloo̭ng tloong zư̭ bi̒nh iên cho xử Mươ̒ng tlước thê̒m Xwân mởi 2024.

Foo̒ng, chôổng tác ha̭i kuố ra̭w, biê tloong zi̭p Thết

Xu hưởng xứ zuṷng ra̭w, biê tloong xinh hwa̭t ha̒ng ngă̒i, nhất la̒ zi̭p lḙ̂, Thết ngă̒i ka̭ng tăng. Wiḙ̂c la̭m zuṷng biê, ra̭w gâi ắnh hướng dêểnh ti̒nh châ̭t tư̭ an twa̒n xa̭ hô̭i, tlớ thee̒nh vẩn dê̒ dảng lo.