Kơ kwan kắnh xát diê̒w tla kâng an hwiḙ̂n Lương Xơn cho hăi, dơn bi̭ bươ̒ tha kwiết di̭nh khới tổ bṷ ản, khới tổ bi̭ kan dổi pơ̭i Bu̒i Văn Twiển (TN 2001), tlủ ớ xa̭ Thănh Kaw (Lương Xơn) tí diê̒w tla wê̒l hă̒nh bi "Zaw xe cho mo̭l chăng tú diê̒w kiḙ̂n lải xe ta̭ng khả bô̭”.


 Bu̒i Văn Twiển ớ kơ kwan Kâng an.


Kăn kử kết kwá diê̒w tla, thổl 3/2, Bu̒i Văn Twiển oỏng ha̭w pơ̭i B.C.T (TN 2003), tlủ ớ hwiḙ̂n Lương Xơn kôô̒ng pơ̭i 2 mo̭l khác. Têểnh 21h45’, B.C.T maa̭nh xe mẳi biến kiếm xwát: 28G1-350. xx kuố twiển tí ti tỏn mo̭l. Ka̭ ti têểnh km 450 + 600, ta̭ng khả Hô̒ Chỉ Minh thuô̭c Chơ̭ Pển, xa̭ Thănh Kaw (Lương Xơn) thi̒ tâm ha̒ pơ̭i xe mẳi biếm kiếm xwát: 29 E1 - 647. Xx zo N.V.H (TN 2001), tlủ ớ hwiḙ̂n Lương Xơn lải. Hâ̭w kwá ká T. pơ̭i H. chít.

Thew kết lwâ̭n zảm di̭nh kuố Viḙ̂n Khwa hoo̭c hi̒nh xư̭, Bô̭ Kâng an, nôô̒ng dô̭ kô̒n tloong mẳw kuố eenh B. C. T. la̒ 90mg/100ml. Kơ kwan Kắnh xát diê̒w tla xác di̭nh, Bu̒i Văn Twiển la̒ mo̭l kỏ tú năng lư̭c tlắch nhiḙ̂m hi̒nh xư̭, hăi dẳi ản hă̒nh bi bi fa̭m kuố mêê̒nh. Twiển hăi dẳi ản ho̭ B. C . T. i ta̒ oỏng ha̭w, chăng tú diê̒w kiḙ̂n lải xe mé i zaw xe mẳi cho ô̭i ti khăw di̭ fái tai na̭n zaw thôông.

Ngă̒i 21/2, kơ kwan Kắnh xát diê̒w tla Kâng an hwiḙ̂n Lương Xơn tha kwiết di̭nh khới tổ bṷ ản, khới tổ bi̭ kan pơ̭i áp zṷng ngăn chă̭n kẩm ti khói nơi kưw tlủ dổi pơ̭i Bu̒i Văn Twiển tí diê̒w tla, xứ lỉ hă̒nh bi "Zaw xe cho mo̭l chăng tú diê̒w kiḙ̂n lải xe ta̭ng khả bô̭” kwi di̭nh ớ Khwán 1, Diê̒w 264, Bô̭ lwâ̭t Hi̒nh xư̭.

 

 

KÁC TIN KHÁC


Hiếm hwa̭ pớ wiḙ̂c zaw xe cho mo̭l chăng tú diê̒w kiḙ̂n lải xe ti ta̭ng khả

Ti̒nh tla̭ng bi fa̭m tlâ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông ớ lưở thuối hoo̭c xinh kỏ tliê̒w hưởng tăng lêênh. Tảng tlủ ỉ, chăng éw hoo̭c xinh ti xe mẳi têểnh tlươ̒ng, lải xe tloong khi chuô kỏ bă̒ng lải xe, chuô tú thuối lải xe. Thâ̭m tlỉ, kỏ tlươ̒ng hơ̭p cho ô̭i pa̭n maa̭nh xe khăw khi ta̒ pớ oỏng ha̭w, biê, zu̒ng chất kích thích. Kải ni̒ tiê̒m ấn ngwi kơ tai na̭n zaw thôông (TNZT), la̒ tha tư̒ hâ̭w kwá ngiêm tloo̭ng.

Chuung khức xâi zưư̭ng dất Mươ̒ng

Tiển ảng khả bê tôông za̒i hơn 300 tli̭ zả ha̒ng tlăm tliḙ̂w dôô̒ng thew tiêw chấn nôông thôn mởi (NTM) ớ xỏm Zḙ̂, xa̭ Băc Foong (Kaw Foong) ản hwnf thă̒nh kuổi năm 2023, wa̒i xư̭ doỏng kóp kôông khức, vâ̭t chất kuố kản bô̭, chiển xi̭ (KBCX) lưư̭c lươ̭ng vṷ tlang (LLVT) tính, hwiḙ̂n ko̒n kỏ xư̭ tham za tích kưư̭c kuố bô̭ dô̭i thuô̭c kác dơn vi̭ kwân dô̭i dưửng chân tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Kaw Foong.

Lươ̒ dáw xwất khấw law dôô̭ng – kải bâ̭i “wiḙ̂c nhḙl, lươ̒ng kaw”

Lơ̭i zṷng wiḙ̂c môô̭ch khổ bô̭ fâ̭n mo̭l zân kỏ nhu kâ̒w tham za xwất khấw law dôô̭ng, thơ̒i zan kwa, tlêênh diḙ̂ pa̒n tính ản dố kỏ ta̒n kắch lươ̒ xwất khấw law dôô̭ng la̒ cho chăng ít mo̭l mắi ớ lâm fái kắnh ẻw le. Thâ̭m tlỉ tư̒ tlươ̒ng hơ̭p ớ tlước "neenh puốt” kuố ta̒n thô̭i fa̭m muô paảnh mo̭l…

Fái ti tu̒ 6 khảng bi̒ gi lô, dê̒ tlải fép

Ngă̒i 19/3, Twa̒ ản nhân zân (TANZ) tính bớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ fúc thấm thew dơn khảng kảw xin zám nhḙl hi̒nh fa̭t kuố bi̭ kảw Bu̒i Thi̭ Kính, tlủ ớ thi̭ tlẩn Lương Xơn bi̭ TANZ hwiḙ̂n Lương Xơn xét xứ xơ thấm pơ̭i twiên fa̭t 6 khảng tu̒ wê̒l thô̭i "Teẻnh pa̭c”. Ni la̒ fiên twa̒ fúc thấm thew thú tṷc zút go̭n.

Tăng ta̒n biên fáp foo̒ng ngươ̒ thô̭i fa̭m pó mo̭l

Chí bi̒ ta̒n mâ̭w thwâ̭n nhó tloong kuô̭c khôổng, thơ̒i zan kwa tlêênh diḙ̂ pa̒n tính i ta̒ xắi tha tư̒ bṷ ản ủn pó eenh, ôông pó bơ̭, kon pỏ pổ… Pớ ta̒n bṷ wiḙ̂c tăw loo̒ng ni̒ zoỏng lêênh hô̒i chuông wê̒l ti̒nh tla̭ng thô̭i fa̭m pó mo̭l zo ta̒n ngwiên nhân xa̭ hô̭i.

Kwiết liḙ̂t dẩw chănh kôô̒ng thô̭i fa̭m liên kwan dêểnh tỉn zuṷng den

Thư̭c hiḙ̂n Kôông diḙ̂n xỏ 776/CĐ-TTg, ngă̒i 24/8/2023 kuố Thú tưởng Chỉnh fú wê̒l tăng kươ̒ng kác zái fáp foo̒ng ngươ̒, ngăn chă̭n, xứ lỉ hwa̭t dôô̭ng tỉn zuṷng den (TZD), Kôông an tính da̒ tham mưw UBZN tính va̒ chưư̭c tiếp chiến khai nhê̒w zái fáp dớ dẩw chănh, xứ lỉ kỏ hiḙ̂w kwá. Kwa rỉ da̒ chiḙ̂t fả nhê̒w ố nhỏm ngwi hiếm hwa̭t dô̭ng thô̭i fa̭m liên kwan dêểnh TZD tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.