(HBDT) – Ngă̒i 25/12, UBND tính tố chức hô̭i ngi̭ tôống kết kôông tác Kuốc foo̒ng – Kwwan xư̭ diḙ̂ fương (KF-KXDF) năm 2018 va̒ chiến khai nhiḙ̂m vṷ năm 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ Thiểw tưởng Châ̒n Ma̭nh Kha, Fỏ Tham mưw tlướng Bô̭ Tư lêḙ̂nh Kwân khu 3; kác dôô̒ng chỉ tloong Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí, lẳnh da̭w kác xớ, ngă̒nh, diḙ̂ fương, kơ kwan kwân xư̭ tloong to̒n tính.

Năm 2018, kôông tác KF – KXDF kuố tính tiếp tṷc ản tăng kươ̒ng va̒ da̭t kết kwá to̒n ziḙ̂n tlênh kác mă̭t nhơ kwán lỉ nha̒ nước wê̒l kuốc foo̒ng, zảw zṷc KFAN; tiến kwân, hwẩn liḙ̂n, ziḙ̂n tâ̭p, thư̭c hiḙ̂n chỉnh xắch hâ̭w fương kwân dô̭i, thư̭c hiḙ̂n hcỉnh xắch hwwa̭ fương kwân dô̭i... Lư̭c lươ̭ng vṷ chang (LLVC) tính ản kwan tâm xâi zư̭ng vưng meḙnh to̒n ziḙ̂n. Fát chiến kinh tể - văn hwả ản kết hơ̭p chă̭t pơ̭i nhiḙ̂m vṷ kuốc foo̒ng, thể tlâ̭n kuốc foo̒ng to̒n zân (KFTZ) gẳn ku̒ng thể tlâ̭n an ninh nhân zân (ANNZ), khu vư̭c foo̒ng thú (KVFT) tính ản kúng kổ, xâi zư̭ng ngă̒i ka̭ng vưng chắc, an ninh chỉnh tli̭ ốn di̭nh, châ̭t tư̭ an twa̒n xa̭ hô̭i (CTATXH) ản zư̭ vưng, ta̭w thwâ̭n lơ̭i dớ fát chiến KTXH.


Dôô̒ngchỉ Ngwiḙ̂n Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính tă̭ng Bă̒ng khen cho kác tâ̭p thể kỏ thă̒nh tích tloong foong tla̒w thi duô gẳn ku̒ng nhiḙ̂m vṷ KF-KXDF năm 2018

Tloong năm, zwi chi̒ thư̭c hiḙ̂n chể dô̭ chư̭c xă̭n xaa̒ng chiển dẩw (XXCD), chú dôô̭ng nẳm vưng ti̒nh hi̒nh, ki̭p thơ̒i xứ lỉ kỏ hiḙ̂w kwá ti̒nh huổng xắi tha, zư̭ vưng ốn di̭nh chỉnh tli̭. Tố chức ziḙ̂n tâ̭p KVFT tính da̭t mṷc dích, iêw kâ̒w dê̒ tha, chí da̭w 45/210 xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn xâi zư̭ng tố chức ziḙ̂n tâ̭p KVFT da̭t 102% kể hwă̭ch năm. Lư̭c lươ̭ng zân kwân tư̭ vḙ̂ (ZKTV) ản xâi zư̭ng vưng meḙnh gẳn ku̒ng xâi zư̭ng kơ xớ chỉnh tli̭ vưng meḙnh to̒n ziḙ̂n. Kôông tác tiến cho̭n, go̭i kôông zân nhâ̭p ngṷ hwa̒n thă̒nh 100% chí tiêw ản zaw, chất lươ̭ng khức khwé kôông zân nhâ̭p ngṷ ngă̒i ka̭ng ản nơng kaw, chăng kỏ kôông zân tlổn, chôổng khảm ngiḙ̂ vṷ kwân xư̭....

 


Thiểw tưởng Châ̒n Ma̭nh Kha, Fỏ Tham mưw tlướng Bô̭ Tư lêḙ̂nh Kwân khu 3tlaw bă̒ng khen kuố Kwân khu cho kác tâ̭p thế, kả nhân kỏ thă̒nh tích xwất xắc tloong foong tla̒w Thi duô Kwiết thẳng LLVC Kwân khu

Fát biếw ta̭i hô̭i ngi̭, Thiểw tưởng Châ̒n Ma̭nh Kha, Fỏ Tham mưw tlướng Bô̭ Tư lêḙ̂nh Kwân khu 3 biếw zương nhửng kết kwá tloong kôông tác KF-KXDF năm 2018 ma̒ tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ da̭t ản. Dôô̒ng chỉ lưw ỉ tloong ti̒nh hi̒nh hiḙ̂n năi, tính kâ̒n kwan tâm thư̭c hiḙ̂n tốt báw vḙ̂ nô̭i bô̭, tăng kươ̒ng fổi hơ̭p va̒ chủ tloo̭ng nơng kaw hiḙ̂w kwá kôông tác KF-KXDF.

Fát biếw kết lwâ̭n hô̭i ngi̭, dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính gi nhâ̭n kết kwá tloong kôông tác KF-KXDF năm 2018. Tloong rỉ nối bâ̭t la̒ thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác kửw hô̭, kửw na̭n, foo̒ng chôổng thiên tai... Tló tha môô̭ch xổ ha̭n chể ko̒n tô̒n ta̭i nhơ kôông tác fổi hơ̭p chươ chă̭t, nhâ̭n thức kác kấp, kác ngă̒nh wê̒l kôông tác KF-KXDF ko̒n ha̭n chể. Dôô̒ng chỉ dê̒ ngi̭ năm 2019 kác ngă̒nh, kác kấp diḙ̂ fương tloong tính kâ̒n tâ̭p chung khắc fṷc kác ha̭n chể ko̒n tô̒n ta̭i va̒ thư̭c hiḙ̂n tốt 12 nhỏm nhiḙ̂m vṷ da̒ dê̒ tha.

Nhân zipj ni̒ Bô̭ Tư lêḙ̂nh Kwân khu 3 da̒ tlaw kơ̒ thi duô xwất xắc cho 1 tâ̭p thế, tlaw zanh hiḙ̂w dơn vi̭ kwiết thẳng cho 8 tâ̭p thế, zanh hiḙ̂w chiển xi̭ thi duô kơ xớ cho 5 kả nhân da̒ kỏ thă̒nh tích xwất xắc tl foong tla̒w thi duôi kwiết thẳng kuố LLVC Kwân khu. Chú ti̭ch UBND tính tă̭ng bă̒ng khen cho 5 tâ̭p thế, 8 kả nhân kỏ thă̒nh tích tloong foong tla̒w thi duô gẳn pơ̭i nhiḙ̂m vṷ KF-KXDF năm 2018.

PV


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Kim Bôi nhức nhổi ti̒nh tla̭ng xá rác bươ̒ ba̭i ớ vu̒ng nôông thôn

(HBDT) – Chai, lo̭, bím, xác dôô̭ng vâ̭t chết... chăng thiểw thử chi chéw thuổng ngâ̒m Koóc, xa̭ Kim Bôi va̒ ngâ̭m Tla̭i Ối, záp rănh zươ̭ hal xa̭ Kuổi Ha̭ va̒ Kim Bôi (hwiḙ̂n Kim Bôi). Ẩy la̒ chươ kế kác la liḙ̂t kác lo̭i baw tái, li̭ch ni lôông, kẳi to, kẳi kon buô̭c ki̭ chăng mắt bên tloong doơ̭ng kẳi chi, dê̒w nối lê̒w fê̒w tlêênh mă̭t tác, chéw lănh lắc tlêênh kác ko̒ kaách, vắc baw bu̒l kâl chơ̒ hỏl

Hwiḙ̂n Tân La̭c xứ fa̭t 10 tliḙ̂w dôô̒ng dổi tươ̭ng dươ tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Ngă̒I 26/3, Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c tha Kwiết di̭nh xứ fa̭t vi fa̭m hă̒nh chỉnh xổ thiê̒n 10 tliḙ̂w dôổng dổi tươ̭ng kỏ hă̒nh vi dăng tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh chăng facebook kả nhân.

Li̭nh 5 năm 6 khảng tu̒ vi̒ ta̒ng chư̭ tlải fép chất ma twỉ

(HBDT) – Ngă̒I 20/2, TĂN tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ fuc sthấm xét xứ thew dơn khảng kảw xin zám nhḙl hi̒nh fa̭t kuố bi̭ kảw Bu̒i Văn Án (KN 1969), chú ta̭i xỏm Nhón, xa̭ Xwân Fong, năi lag xa̭ Hơ̭p Fong (Kaw Fong) bi̭ TĂN hwiḙ̂n Tân La̭c xét xứ wê̒l thô̭i "ta̒ng chư̭ tlải fép” chất ma twỉ

Hwiḙ̂n La̭c Xơn chủ tloo̭ng kôông tác kwán lỉ, báw vḙ̂ va̒ fát chiến rư̒ng

(HBDT) - Hwiḙ̂n la̭c Xơn kỏ tống ziḙ̂n tích dất lâm ngiḙ̂p 35.255ha, chiểm 60,07% ziḙ̂n tích rư̒ng tư̭ nhiên to̒n hwiḙ̂n. Nhửng năm kwa kôông tác kwán lỉ, báw vḙ̂ va̒ fát chiến rư̒ng (BV&FCR) ản hwiḙ̂n chủ tloo̭ng lẳnh da̭w, chí da̭w thư̭c hiên. Dă̭c biḙ̂t tloong kôông tác tiên chiê̒n, fố biển kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t wê̒l kwán lỉ, BV&FCR, nơng kaw nhâ̭n thức kuố chú rư̒ng va̒ ngươ̒i zân; fát hiḙ̂n va̒ xứ lỉ kác vṷ vi fa̭m Lwâ̭t BV&FCR... Kwa rỉ ki̭p thơ̒i ngăn chă̭n kác hă̒nh vi vi fa̭m tloong lỉnh vư̭c lâm ngiḙ̂p.

Hwiḙ̂n Iên Thwí hoo̭c va̒ la̒ thew Bác, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp

(HBDT) – Hwiḙ̂n wí Iên Thwí da̒ dươ wiḙ̂c hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh va̒ Chương chi̒nh hă̒nh dôô̭ng xổ 05 wê̒l thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i (NKWDH) Dáng bô̭ kác kấp nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020, gẳn ku̒ng thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭ kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương. Ni la̒ kắch la̒ zúp Dáng bô̭ hwiḙ̂n lẳnh da̭w thư̭c hiên tốt kác mṷc tiêw wê̒l xâi zư̭ng Dáng va̒ hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng thư̭c hiên kác chí tiêw dê̒ tha ta̭i NKWDH Dáng bô̭ kác kấp.