(HBDT) – Ngă̒i 25/12, UBND tính tố chức hô̭i ngi̭ tôống kết kôông tác Kuốc foo̒ng – Kwwan xư̭ diḙ̂ fương (KF-KXDF) năm 2018 va̒ chiến khai nhiḙ̂m vṷ năm 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ Thiểw tưởng Châ̒n Ma̭nh Kha, Fỏ Tham mưw tlướng Bô̭ Tư lêḙ̂nh Kwân khu 3; kác dôô̒ng chỉ tloong Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí, lẳnh da̭w kác xớ, ngă̒nh, diḙ̂ fương, kơ kwan kwân xư̭ tloong to̒n tính.

Năm 2018, kôông tác KF – KXDF kuố tính tiếp tṷc ản tăng kươ̒ng va̒ da̭t kết kwá to̒n ziḙ̂n tlênh kác mă̭t nhơ kwán lỉ nha̒ nước wê̒l kuốc foo̒ng, zảw zṷc KFAN; tiến kwân, hwẩn liḙ̂n, ziḙ̂n tâ̭p, thư̭c hiḙ̂n chỉnh xắch hâ̭w fương kwân dô̭i, thư̭c hiḙ̂n hcỉnh xắch hwwa̭ fương kwân dô̭i... Lư̭c lươ̭ng vṷ chang (LLVC) tính ản kwan tâm xâi zư̭ng vưng meḙnh to̒n ziḙ̂n. Fát chiến kinh tể - văn hwả ản kết hơ̭p chă̭t pơ̭i nhiḙ̂m vṷ kuốc foo̒ng, thể tlâ̭n kuốc foo̒ng to̒n zân (KFTZ) gẳn ku̒ng thể tlâ̭n an ninh nhân zân (ANNZ), khu vư̭c foo̒ng thú (KVFT) tính ản kúng kổ, xâi zư̭ng ngă̒i ka̭ng vưng chắc, an ninh chỉnh tli̭ ốn di̭nh, châ̭t tư̭ an twa̒n xa̭ hô̭i (CTATXH) ản zư̭ vưng, ta̭w thwâ̭n lơ̭i dớ fát chiến KTXH.


Dôô̒ngchỉ Ngwiḙ̂n Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính tă̭ng Bă̒ng khen cho kác tâ̭p thể kỏ thă̒nh tích tloong foong tla̒w thi duô gẳn ku̒ng nhiḙ̂m vṷ KF-KXDF năm 2018

Tloong năm, zwi chi̒ thư̭c hiḙ̂n chể dô̭ chư̭c xă̭n xaa̒ng chiển dẩw (XXCD), chú dôô̭ng nẳm vưng ti̒nh hi̒nh, ki̭p thơ̒i xứ lỉ kỏ hiḙ̂w kwá ti̒nh huổng xắi tha, zư̭ vưng ốn di̭nh chỉnh tli̭. Tố chức ziḙ̂n tâ̭p KVFT tính da̭t mṷc dích, iêw kâ̒w dê̒ tha, chí da̭w 45/210 xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn xâi zư̭ng tố chức ziḙ̂n tâ̭p KVFT da̭t 102% kể hwă̭ch năm. Lư̭c lươ̭ng zân kwân tư̭ vḙ̂ (ZKTV) ản xâi zư̭ng vưng meḙnh gẳn ku̒ng xâi zư̭ng kơ xớ chỉnh tli̭ vưng meḙnh to̒n ziḙ̂n. Kôông tác tiến cho̭n, go̭i kôông zân nhâ̭p ngṷ hwa̒n thă̒nh 100% chí tiêw ản zaw, chất lươ̭ng khức khwé kôông zân nhâ̭p ngṷ ngă̒i ka̭ng ản nơng kaw, chăng kỏ kôông zân tlổn, chôổng khảm ngiḙ̂ vṷ kwân xư̭....

 


Thiểw tưởng Châ̒n Ma̭nh Kha, Fỏ Tham mưw tlướng Bô̭ Tư lêḙ̂nh Kwân khu 3tlaw bă̒ng khen kuố Kwân khu cho kác tâ̭p thế, kả nhân kỏ thă̒nh tích xwất xắc tloong foong tla̒w Thi duô Kwiết thẳng LLVC Kwân khu

Fát biếw ta̭i hô̭i ngi̭, Thiểw tưởng Châ̒n Ma̭nh Kha, Fỏ Tham mưw tlướng Bô̭ Tư lêḙ̂nh Kwân khu 3 biếw zương nhửng kết kwá tloong kôông tác KF-KXDF năm 2018 ma̒ tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ da̭t ản. Dôô̒ng chỉ lưw ỉ tloong ti̒nh hi̒nh hiḙ̂n năi, tính kâ̒n kwan tâm thư̭c hiḙ̂n tốt báw vḙ̂ nô̭i bô̭, tăng kươ̒ng fổi hơ̭p va̒ chủ tloo̭ng nơng kaw hiḙ̂w kwá kôông tác KF-KXDF.

Fát biếw kết lwâ̭n hô̭i ngi̭, dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính gi nhâ̭n kết kwá tloong kôông tác KF-KXDF năm 2018. Tloong rỉ nối bâ̭t la̒ thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác kửw hô̭, kửw na̭n, foo̒ng chôổng thiên tai... Tló tha môô̭ch xổ ha̭n chể ko̒n tô̒n ta̭i nhơ kôông tác fổi hơ̭p chươ chă̭t, nhâ̭n thức kác kấp, kác ngă̒nh wê̒l kôông tác KF-KXDF ko̒n ha̭n chể. Dôô̒ng chỉ dê̒ ngi̭ năm 2019 kác ngă̒nh, kác kấp diḙ̂ fương tloong tính kâ̒n tâ̭p chung khắc fṷc kác ha̭n chể ko̒n tô̒n ta̭i va̒ thư̭c hiḙ̂n tốt 12 nhỏm nhiḙ̂m vṷ da̒ dê̒ tha.

Nhân zipj ni̒ Bô̭ Tư lêḙ̂nh Kwân khu 3 da̒ tlaw kơ̒ thi duô xwất xắc cho 1 tâ̭p thế, tlaw zanh hiḙ̂w dơn vi̭ kwiết thẳng cho 8 tâ̭p thế, zanh hiḙ̂w chiển xi̭ thi duô kơ xớ cho 5 kả nhân da̒ kỏ thă̒nh tích xwất xắc tl foong tla̒w thi duôi kwiết thẳng kuố LLVC Kwân khu. Chú ti̭ch UBND tính tă̭ng bă̒ng khen cho 5 tâ̭p thế, 8 kả nhân kỏ thă̒nh tích tloong foong tla̒w thi duô gẳn pơ̭i nhiḙ̂m vṷ KF-KXDF năm 2018.

PV


KÁC TIN KHÁC


Xwất hiḙ̂n moong rư̒ng tẩn kông, ziết ha̭i nhê̒w za xúc kuố ngươ̒i zân

(HBDT) – Thôông tin bớ UBNZ hwiḙ̂n Tân La̭c cho mắt, baw khwáng thô̒ zan bớ dâ̒w khảng 6/2019 dêểnh chi̒ ni̒, tlêênh diḙ̂ ba̒n xỏm Bṷc, xa̭ Lủng Vân xwất hiḙ̂n lo̭i moong rư̒ng ăn thi̭t (chươ xác di̭nh ản lo̭i chi) tẩn kôông, ziết ha̭i za xúc ngươ̒i zân khi thá rôông. Da̒ kỏ 4 kon bo̒ kuố kác hô̭ zân tloong xỏm bi̭ ziết ha̭i va̒ ăn thi̭t môô̭ch fâ̒n fảl tlêênh kel, du̒i, nô̭i ta̭ng va̒ 1 kon bo̒ bi̭ thương zo bi̭ moong rư̒ng tẩn kôông. Ti̒nh hi̒nh tlêênh dang gâi hwang mang tloong nhân zân khu vư̭c xa̭ Lủng Vân va̒ kác xa̭ lân kâ̭n.

15 bi̭ kan bi̭ dê̒ ngi̭ chwi tổ tloong vṷ zan lâ̭n diếm thi ta̭i Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Ngă̒i 20/9, Kơ kwan An ninh diê̒w tla Bô̭ Kôông an da̒ hwa̒n thă̒nh bán kết lwâ̭n diê̒w tla bố xung lâ̒n 2 vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” va̒ "dươ hổi lô̭” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh.

Khới tổ Ngwiên Tlướng Foo̒ng An ninh chỉnh tli̭ nô̭i bô̭ Kôông an tính Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Vớ rôô̭ng diê̒w tla vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, ngă̒i 13/9/2019, Kơ kwan An ninh diê̒w tla kuố Bô̭ Kôông an da̒ tha Kwiết di̭nh khới tổ bi kan, Lêḙ̂nh bắt ta̭m zam dổi vởi Khương Ngo̭c Chất, khinh năm 1975, Ngwiên Tlướng Foo̒ng An ninh chỉnh tli̭ nô̭i bô̭ Kôông an tính Hwa̒ Bi̒nh, ớ ta̭i Xú Ngo̒i, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ Bi̒nh wê̒l thô̭i "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” thew kwi di̭nh ta̭i Diê̒w 356 Bô̭ lwâ̭t hi̒nh xư̭.

Kánh zaác vởi tin tức zá tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Xổ liḙ̂w thôổng kê bớ chương chi̒nh deẻnh zả an ninh ma̭ng kuố Tâ̭p dwa̒n Bkavcho thẩi: 63% mo̭l zu̒ng thươ̒ng xwiên doo̭c tin tức zá tlêênh mang Facebook, tloong rỉ 40% la̒ na̭n nhân ha̒ng ngă̒i. Ku̒ng vởi xư̭ fát chiến meḙnh kuố kác chang ma̭ng xa̭ hô̭i (MXH), ti̒nh tla̭ng tin tức zá tla̒n ngâ̭p, do̒i hói ngươ̒i zu̒ng MXH fái dê̒ kaw kánh zác khi tiếp kâ̭n thôông tin

Xa̭ Tiê̒n Fong: Nhê̒w zái fáp dám báw an ninh châ̭t tư̭ ớ kơ xớ

(HBDT) – Năm 2018, xa̭ Tiê̒n Fong (Da̒ Bắc) xắi tha 11 vṷ vất ANCT, tăng 4 vṷ xo vởi năm tlước. Tloong rỉ, kác vṷ wiḙ̂c lô̭m kắp ta̒i xán, kổ ỉ gâi thương tích kỏ rẩw hiḙ̂w tăng lêênh... Nhă̒m la̒ zám vṷ wiḙ̂c va̒ kác dổi tươ̭ng vi fa̭m fáp lwâ̭t, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ da̒ thư̭c hiḙ̂n nhê̒w zái fáp dôô̒ng bô̭, dám báw ANCT

Xa̭ Fúc Twi tăng kươ̒ng dẩw chanh, ngăn ngươ̒ ma twỉ

(HBDT) – Hơn 10 năm tlớ la̭i ni, ma twỉ da̒ xâm nhâ̭p, nhê̒w vu̒ng kwe nge̒w iên lee̒nh ngă̒i no̒ ka̭ ni̒ fái lo lẳng wê̒l ti̒nh hi̒nh ANCT. Nhửng kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n ngươ̒i zân xa̭ Fúc Twi (La̭c Xơn) da̒ tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp dẩw chanh dớ ngăn ngươ̒, tư̒ng bước dấi lúi tḙ̂ na̭n ma twỉ tha khói diḙ̂ ba̒n.