(HBDT) – Hang Kiê va̒ Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) la̒ 2 xa̭ tloo̭ng diếm, fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ va̒ ma twỉ. Da̭i tả Fa̭m Hô̒ng Twiển, Zảm dôốc Kôông an tính cho mắt: Kṷ thế hwả chí da̭w kuố Bô̭ Kôông an, Tính wí, UBND tính, Kôông an tính da̒ cú dôô̭ng ban ha̒nh Kể hwa̭ch xổ 117/KH – CAT-PV11-PC47 wê̒l fân kôông lư̭c ươ̭ng foo̒ng ngươ̒ dẩw chanh vởi thô̭i fa̭m ma twỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Mai Châw; chiến khi kể hwa̭ch wê̒l chwiến hwả diḙ̂ ba̒n tloong diếm fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ ta̭i 2 xa̭ Hang Kiê va̒ Pa̒ Ko̒.
Thươ̭ng tả Ha̒ Kông Zươ̭, Tố tlướng Tố kôông tác xổ 2 xa̭ Hang Kiê (Mai Châw) bảw kảw ti̒nh hi̒nh chién khai biḙ̂n fáp dẩw chanh, foo̒ng ngươ̒ zái kwiết ti̒nh hi̒nh fức ta̭p wê̒l thô̭i fa̭m ma twỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Ngă̒i 25/8/2018, Kôông an tính tha̒nh lâ̭p Ban chí da̭w thư̭c hiḙ̂n Kể hwa̭ch xổ 117 zo Zảm dôốc Kôông an tính la̒ tlướng ban, kác Fỏ Zảm dốc la̒ Fỏ ban, tlướng kác dơn vi̭ liên kwan la̒ wí viên. Kwiết di̭nh tha̒nh lâ̭p 3 tố kôông ác tlư̭c tiếp doỏng chốt ta̭i kác xa̭ Hang Kiê, Pa̒ Ko̒ va̒ Kun Few (Mai Châw) vởi tôống kwân xổ 65 kản bô̭, chiển xi̭.

Thươ̭ng tả Ha̒ Kông Zươ̭, Tố tlướng Tố kôông tác xổ 2 ta̭i xa̭ Hang Kiê cho mắt: Tố da̒ tlư̭c tiếp nẳm diḙ̂ ba̒n ta̭i 5 xỏm kuố xa̭ Hang Kiê la̒: Hang kiên, Pa̒ Khôm, Thung Ma̒i, Thung Mă̭n, Thung Ắng. Tố da̒ tiên chiê̒n kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t, zwi chi̒ va̒ dấi meḙnh foong tla̒w To̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc; tố chcs ha̒ng tlăm buối kă̭p kác za̒ la̒ng, tlướng bán tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng ngươ̒i zân chăng tham za muô baảnh, vâ̭nc hiến tlải fép chất ma twỉ. Tố chức nhê̒w hwa̭t dôô̭ng dẩw chanh, foo̒ng ngươ̒, fát hiḙ̂n, bắt zư̭ kác dổi tươ̭ng kỏ ha̒nh vi muô baảnh, ta̒ng chư̭ tlải fép chất ma twỉ... Bước dâ̒w dám báw ANCT, ta̭w niê̒m tin, xư̭ gẳn kết kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân diḙ̂ fương dổi vởi lư̭c lươ̭ng Kôông an

Da̭i tả Fa̭m Hô̒ng Twiển, Zảm dôốc Kôông an tính cho mắt thêm: Khâw 1 năm thư̭c hiḙ̂n Fương ản xổ 1078 kuố Bô̭ Kôông an va̒ Kể hwa̭ch xổ 117 kuố Kôông an tính, kác tố kôông tác dẩw chanh, foo̒ng ngươ̒ thô̭i fa̭m ma twỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Mai Châw va̒ tlêênh tiển kwuốc lô̭ 6A da̒ fát hiḙ̂n, bắt zư̭  47 vṷ, 55 dổi tươ̭ng, thu zư̭ 8,5kg heroin, 19.106 + 3.320 ga, ma twỉ tôống hơ̭p, 14 ô tô, 12 xe mẳi, 30 diḙ̂n thwa̭i zi dôô̭ng, 195 tliḙ̂w dôông ku̒ng nhê̒w vâ̭t chửng kỏ liên kwan. Kôông an tính da̒ fổi hơ̭p ku̒ng Kṷc C04- Bô̭ Kôông an va̒ kác diḙ̂ fươg khác  chiḙ̂t fả 2 dươ̒ng râi, 7 dổi tươ̭ng muô baảnh, vâ̭n chiến tlải fép chất ma twỉ, thu zơ̭ 50 beẻnh heroin, 33 kg ma twỉ dả... Kôông an tính da̒ vâ̭n dôô̭ng kác zwanh ngiḙ̂p hơn 300 tliḙ̂w dôô̒ng khwan 2 vỏ dác ta̭i xỏm Thugn Ắng va̒ Thung Mă̭n, kái thiḙ̂n ti̒nh hi̒nh tiểw dác xinh hwa̭t, fṷc vṷ ngươ̒i zân. Tố chức kác hwa̭t dôô̭ng thăn hói, tă̭ng kwa̒ kác za̒ la̒ng, tlướng bán, za di̒nh kỏ hwa̒n kánh khỏ khăn... Ta̭w xư̭ gẳn kết kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân diḙ̂ fương dổi vởi lư̭c lươ̭ng Kôông an

Nhă̒m tiếp tṷc chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá kể hwa̭ch wê̒l chiến hwả diḙ̂ ba̒n tloo̭ng diếm fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ ta̭i 2 xa̭ Hang Kiê va̒ Pa̒ Ko̒, thơ̒i zan dêểnh, Kôông an tính chí da̭w kác tố kôông tác, lư̭c lươ̭ng liên kwan tham mưw, kúng kổ xâi zư̭ng hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ kơ xớ, tăng kươ̒ng lư̭c lươ̭ng kôông an chỉnh kwi lưc Kôông an xa̭. Dấi meḙnh foong tla̒w To̒n zân báw vḙ̂ an ninh tố kwuốc, foo̒ng chôổng thô̭i fa̭m, foo̒ng chôổng ma twỉ.. Chiến khai hiḙ̂w kwá kôông átc ngiḙ̂p vṷ, chú dôô̭ng nẳm chắc ti̒nh hi̒nh, tăng kươ̒ng twâ̒n tla, kiếm xwát, dẩw chanh chiḙ̂t fả kác tṷ diếm, dươ̒ng râi muô baảnh, vâ̭n chiến ma twỉ.


Lê Chung


KÁC TIN KHÁC


12 khảng tu̒ cho chú “bướ” kỏ 2 fu wa̒ng tứ na̭n tloong hang

(HBDT) – Ngă̒i 3/6, TANZ tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ xơ thấm xét xứ dổi vởi bi̭ kảw Ba̭ch Xwân Hưng, khinh năm 1968, chủ ta̭i thôn Vôi, xa̭ Thanh Nông, hwiḙ̂n La̭c Thwí wê̒l thô̭i "Vi fa̭m kwi di̭nh wê̒l khai thác ta̒i ngwiên” thew diếm đ, Khwán 2, Diê̒w 227; diếm b, s, Khwán 1, Khwán 2, Diê̒w 51, Bô̭ lwâ̭t Hi̒nh xư̭ năm 2015.

Xa̭ Mông Hwả zư̭ vưng an ninh châ̭t tư̭ ta̭i kơ xớ

(HBDT) – Xa̭ Mông Hwả (Ki̒ Xơn) ka̭ ni̒ kỏ 1.284 hô̭ , khânh 5.400 nhân khấw, khinh khôổng ta̭i 8 xỏm, fổ, tất ká kác xỏm dê̒w kỏ tlêênh 100 hô̭. Xa̭ kỏ 3 tiển zaw thôông di kwa, kỏ chơ̭ da̒ww mổl va̒ khu kôông ngiḙ̂p. Ni ản koi la̒ nhửng iểw tổ tiê̒m ấn nhê̒w ngwi kơ gâi vất an ninh châ̭t tư̭ (ANCT). Twi nhiên, wiḙ̂c tăng kươ̒ng kôông tác tiên chiê̒n, thươ̒ng xwiên nẳm bắt kơ xớ, fát hwi vai tlo̒ kuố nhân zân tloong foong tla̒w Twa̒n zân tham za báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc, ti̒nh hi̒nh an ninh tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ ản zư̭ vưng.

Khới tố 01 bi̭ kan vṷ “Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i Hwa̒ Bi̒nh

Vớ rôô̭ng vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, ngă̒i 13/5/2019, Kơ kwan An ninh diê̒w tla – Bô̭ Kôông an da̒ tha Kiwết di̭nh khới tổ bi̭ kan. Lêḙ̂nh bắt bi̭ kan dớ ta̭m zam, Lêḙ̂nh khảm xét dổi vởi Ziḙ̂p Thi̭ Hô̒ng Liên, Fỏ Tlươ̒ng foo̒ng kháw thỉ & Kwán lỉ chất lươ̭ng, Fỏ Tlướng Ban chẩm thi, fṷ chắch chẩm ba̒i tư̭ lwâ̭n môn Ngư̭ văn wê̒l thô̭i "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” thew kwi di̭nh ta̭i dê̒w 356 – Bô̭ Lwâ̭t Hi̒nh xư̭.

Twâ̒n tla zaw thôông, bắt kwá tang hal dỏi tươ̭ng vâ̭n chiến 10 beẻnh heroin

(HBDT) – Baw khi̒ 11h, ngă̒i 17/4, tố kôông tác gô̒m: Foo̒ng Kắnh xát zaw thôông, Foo̒ng Kắnh xát ma twỉ, Foo̒ng Kắnh xát kơ dôô̭ng, Foo̒ng Ki̭ thwâ̭t hi̒nh xư̭ va̒ Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c la̒ nhiḙ̂m vṷ ta̭i khu vư̭c km 104+400, kuốc lo̭ 6 thuô̭c diḙ̂ fâ̭n xa̭ Twân Lô̭ (Tân La̭c) da̒ bắt kwá tang Ngwiḙ̂n Dức Thwâ̭n, 46 thuối va̒ Ngô Zương Thanh, 47 thuối ớ thă̒nh fổ Thải Ngwiên, tính Thải Ngwiên vâ̭n chiến 10 beẻnh heroin.

Kỉ kết zaw ước thi duô thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w “Vi̒ an ninh Tố kuốc"

(HBDT) –Ta̭i Kôông an hwiḙ̂n Lương Xơn, khổi thi duô Kôông an kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ vươ̒ tố chức lḙ̂ kỉ kết zaw ước thi duô "Vi̒ an ninh Tố kuốc” năm 2019 zươ̭ kác dơn vi̭ tloong kṷm.

Chẩn chính hwa̭t dôô̭ng kuố kác chốt kiếm zi̭ch dôô̭ng vâ̭t – do̒i hói bức thiết khi zi̭ch tá kủi châw Fi bu̒ng fát.

(HBDT) – Ka̭ ni̒ tính ha la̒ môô̭ch tloong 13 tính tlêênh to̒n kuốc xwất hiḙ̂n zi̭ch tá kủi châw Fi (ZTKCF). Tlước ri, khởm 7/3, UBND tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ tlư̭c tiển chiến kai kấp bắch khôổng chể ZTKCF ớ kác xớ, ngă̒nh liên kwan va̒ 11 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tloong tính.