(HBDT) – Hang Kiê va̒ Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) la̒ 2 xa̭ tloo̭ng diếm, fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ va̒ ma twỉ. Da̭i tả Fa̭m Hô̒ng Twiển, Zảm dôốc Kôông an tính cho mắt: Kṷ thế hwả chí da̭w kuố Bô̭ Kôông an, Tính wí, UBND tính, Kôông an tính da̒ cú dôô̭ng ban ha̒nh Kể hwa̭ch xổ 117/KH – CAT-PV11-PC47 wê̒l fân kôông lư̭c ươ̭ng foo̒ng ngươ̒ dẩw chanh vởi thô̭i fa̭m ma twỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Mai Châw; chiến khi kể hwa̭ch wê̒l chwiến hwả diḙ̂ ba̒n tloong diếm fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ ta̭i 2 xa̭ Hang Kiê va̒ Pa̒ Ko̒.
Thươ̭ng tả Ha̒ Kông Zươ̭, Tố tlướng Tố kôông tác xổ 2 xa̭ Hang Kiê (Mai Châw) bảw kảw ti̒nh hi̒nh chién khai biḙ̂n fáp dẩw chanh, foo̒ng ngươ̒ zái kwiết ti̒nh hi̒nh fức ta̭p wê̒l thô̭i fa̭m ma twỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Ngă̒i 25/8/2018, Kôông an tính tha̒nh lâ̭p Ban chí da̭w thư̭c hiḙ̂n Kể hwa̭ch xổ 117 zo Zảm dôốc Kôông an tính la̒ tlướng ban, kác Fỏ Zảm dốc la̒ Fỏ ban, tlướng kác dơn vi̭ liên kwan la̒ wí viên. Kwiết di̭nh tha̒nh lâ̭p 3 tố kôông ác tlư̭c tiếp doỏng chốt ta̭i kác xa̭ Hang Kiê, Pa̒ Ko̒ va̒ Kun Few (Mai Châw) vởi tôống kwân xổ 65 kản bô̭, chiển xi̭.

Thươ̭ng tả Ha̒ Kông Zươ̭, Tố tlướng Tố kôông tác xổ 2 ta̭i xa̭ Hang Kiê cho mắt: Tố da̒ tlư̭c tiếp nẳm diḙ̂ ba̒n ta̭i 5 xỏm kuố xa̭ Hang Kiê la̒: Hang kiên, Pa̒ Khôm, Thung Ma̒i, Thung Mă̭n, Thung Ắng. Tố da̒ tiên chiê̒n kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t, zwi chi̒ va̒ dấi meḙnh foong tla̒w To̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc; tố chcs ha̒ng tlăm buối kă̭p kác za̒ la̒ng, tlướng bán tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng ngươ̒i zân chăng tham za muô baảnh, vâ̭nc hiến tlải fép chất ma twỉ. Tố chức nhê̒w hwa̭t dôô̭ng dẩw chanh, foo̒ng ngươ̒, fát hiḙ̂n, bắt zư̭ kác dổi tươ̭ng kỏ ha̒nh vi muô baảnh, ta̒ng chư̭ tlải fép chất ma twỉ... Bước dâ̒w dám báw ANCT, ta̭w niê̒m tin, xư̭ gẳn kết kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân diḙ̂ fương dổi vởi lư̭c lươ̭ng Kôông an

Da̭i tả Fa̭m Hô̒ng Twiển, Zảm dôốc Kôông an tính cho mắt thêm: Khâw 1 năm thư̭c hiḙ̂n Fương ản xổ 1078 kuố Bô̭ Kôông an va̒ Kể hwa̭ch xổ 117 kuố Kôông an tính, kác tố kôông tác dẩw chanh, foo̒ng ngươ̒ thô̭i fa̭m ma twỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Mai Châw va̒ tlêênh tiển kwuốc lô̭ 6A da̒ fát hiḙ̂n, bắt zư̭  47 vṷ, 55 dổi tươ̭ng, thu zư̭ 8,5kg heroin, 19.106 + 3.320 ga, ma twỉ tôống hơ̭p, 14 ô tô, 12 xe mẳi, 30 diḙ̂n thwa̭i zi dôô̭ng, 195 tliḙ̂w dôông ku̒ng nhê̒w vâ̭t chửng kỏ liên kwan. Kôông an tính da̒ fổi hơ̭p ku̒ng Kṷc C04- Bô̭ Kôông an va̒ kác diḙ̂ fươg khác  chiḙ̂t fả 2 dươ̒ng râi, 7 dổi tươ̭ng muô baảnh, vâ̭n chiến tlải fép chất ma twỉ, thu zơ̭ 50 beẻnh heroin, 33 kg ma twỉ dả... Kôông an tính da̒ vâ̭n dôô̭ng kác zwanh ngiḙ̂p hơn 300 tliḙ̂w dôô̒ng khwan 2 vỏ dác ta̭i xỏm Thugn Ắng va̒ Thung Mă̭n, kái thiḙ̂n ti̒nh hi̒nh tiểw dác xinh hwa̭t, fṷc vṷ ngươ̒i zân. Tố chức kác hwa̭t dôô̭ng thăn hói, tă̭ng kwa̒ kác za̒ la̒ng, tlướng bán, za di̒nh kỏ hwa̒n kánh khỏ khăn... Ta̭w xư̭ gẳn kết kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân diḙ̂ fương dổi vởi lư̭c lươ̭ng Kôông an

Nhă̒m tiếp tṷc chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá kể hwa̭ch wê̒l chiến hwả diḙ̂ ba̒n tloo̭ng diếm fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ ta̭i 2 xa̭ Hang Kiê va̒ Pa̒ Ko̒, thơ̒i zan dêểnh, Kôông an tính chí da̭w kác tố kôông tác, lư̭c lươ̭ng liên kwan tham mưw, kúng kổ xâi zư̭ng hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ kơ xớ, tăng kươ̒ng lư̭c lươ̭ng kôông an chỉnh kwi lưc Kôông an xa̭. Dấi meḙnh foong tla̒w To̒n zân báw vḙ̂ an ninh tố kwuốc, foo̒ng chôổng thô̭i fa̭m, foo̒ng chôổng ma twỉ.. Chiến khai hiḙ̂w kwá kôông átc ngiḙ̂p vṷ, chú dôô̭ng nẳm chắc ti̒nh hi̒nh, tăng kươ̒ng twâ̒n tla, kiếm xwát, dẩw chanh chiḙ̂t fả kác tṷ diếm, dươ̒ng râi muô baảnh, vâ̭n chiến ma twỉ.


Lê Chung


KÁC TIN KHÁC


Chiến khai lâ̭p chốt kiếm xwát kác tiển dươ̒ng dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ 15, 16 kuố Thú tưởng Chỉnh fú, Kôông văn xổ 2100 kuố Chú ti̭ch UBNZ tính va̒ Kôông diḙ̂n xổ 02 kuố Bô̭ tlướng Bô̭ Kôông an vê̒ thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp kấp bắch foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19, Kôông an tính da̒ fổi hơ̭p vởi kác ngă̒nh chức năng chiến khai thă̒nh lâ̭p kác chốt kiếm xwát tlêênh kác tiển da̒ng dổi vởi ngươ̒i, fương tiḙ̂n di kwa diḙ̂ ba̒n tính dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch Covid-19

Hwiḙ̂n Kim Bôi nhức nhổi ti̒nh tla̭ng xá rác bươ̒ ba̭i ớ vu̒ng nôông thôn

(HBDT) – Chai, lo̭, bím, xác dôô̭ng vâ̭t chết... chăng thiểw thử chi chéw thuổng ngâ̒m Koóc, xa̭ Kim Bôi va̒ ngâ̭m Tla̭i Ối, záp rănh zươ̭ hal xa̭ Kuổi Ha̭ va̒ Kim Bôi (hwiḙ̂n Kim Bôi). Ẩy la̒ chươ kế kác la liḙ̂t kác lo̭i baw tái, li̭ch ni lôông, kẳi to, kẳi kon buô̭c ki̭ chăng mắt bên tloong doơ̭ng kẳi chi, dê̒w nối lê̒w fê̒w tlêênh mă̭t tác, chéw lănh lắc tlêênh kác ko̒ kaách, vắc baw bu̒l kâl chơ̒ hỏl

Hwiḙ̂n Tân La̭c xứ fa̭t 10 tliḙ̂w dôô̒ng dổi tươ̭ng dươ tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Ngă̒I 26/3, Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c tha Kwiết di̭nh xứ fa̭t vi fa̭m hă̒nh chỉnh xổ thiê̒n 10 tliḙ̂w dôổng dổi tươ̭ng kỏ hă̒nh vi dăng tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh chăng facebook kả nhân.

Li̭nh 5 năm 6 khảng tu̒ vi̒ ta̒ng chư̭ tlải fép chất ma twỉ

(HBDT) – Ngă̒I 20/2, TĂN tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ fuc sthấm xét xứ thew dơn khảng kảw xin zám nhḙl hi̒nh fa̭t kuố bi̭ kảw Bu̒i Văn Án (KN 1969), chú ta̭i xỏm Nhón, xa̭ Xwân Fong, năi lag xa̭ Hơ̭p Fong (Kaw Fong) bi̭ TĂN hwiḙ̂n Tân La̭c xét xứ wê̒l thô̭i "ta̒ng chư̭ tlải fép” chất ma twỉ

Hwiḙ̂n La̭c Xơn chủ tloo̭ng kôông tác kwán lỉ, báw vḙ̂ va̒ fát chiến rư̒ng

(HBDT) - Hwiḙ̂n la̭c Xơn kỏ tống ziḙ̂n tích dất lâm ngiḙ̂p 35.255ha, chiểm 60,07% ziḙ̂n tích rư̒ng tư̭ nhiên to̒n hwiḙ̂n. Nhửng năm kwa kôông tác kwán lỉ, báw vḙ̂ va̒ fát chiến rư̒ng (BV&FCR) ản hwiḙ̂n chủ tloo̭ng lẳnh da̭w, chí da̭w thư̭c hiên. Dă̭c biḙ̂t tloong kôông tác tiên chiê̒n, fố biển kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t wê̒l kwán lỉ, BV&FCR, nơng kaw nhâ̭n thức kuố chú rư̒ng va̒ ngươ̒i zân; fát hiḙ̂n va̒ xứ lỉ kác vṷ vi fa̭m Lwâ̭t BV&FCR... Kwa rỉ ki̭p thơ̒i ngăn chă̭n kác hă̒nh vi vi fa̭m tloong lỉnh vư̭c lâm ngiḙ̂p.

Hwiḙ̂n Iên Thwí hoo̭c va̒ la̒ thew Bác, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp

(HBDT) – Hwiḙ̂n wí Iên Thwí da̒ dươ wiḙ̂c hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh va̒ Chương chi̒nh hă̒nh dôô̭ng xổ 05 wê̒l thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i (NKWDH) Dáng bô̭ kác kấp nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020, gẳn ku̒ng thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭ kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương. Ni la̒ kắch la̒ zúp Dáng bô̭ hwiḙ̂n lẳnh da̭w thư̭c hiên tốt kác mṷc tiêw wê̒l xâi zư̭ng Dáng va̒ hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng thư̭c hiên kác chí tiêw dê̒ tha ta̭i NKWDH Dáng bô̭ kác kấp.