(HBDT) – Ngă̒i 20/9, Kơ kwan An ninh diê̒w tla Bô̭ Kôông an da̒ hwa̒n thă̒nh bán kết lwâ̭n diê̒w tla bố xung lâ̒n 2 vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” va̒ "dươ hổi lô̭” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh.

Kơ kwan ANDT da̒ chiến hô̒ xơ xang Viḙ̂n Kiếm xát nhân zân tổi kaw dê̒ ngi̭ chwi tổ 15 bi̭ kan. Ni la̒ vṷ ản kỏ tỉnh chất dă̭c biḙ̂t ngiêm tloo̭ng, fức ta̭p; thú dwa̭n tinh vi, kỏ tố chức. Ha̒nh vi kan thiḙ̂p nơng diếm ba̒ thi chắc ngiḙ̂m, tư̭ lwâ̭n môn Ngư̭ văn kuố kác bi̭ kan da̒ vi fa̭m kwi chể thi, xâm fa̭m ngiêm tloo̭ng dêểnh hwa̭t dôô̭ng dủng dẳn kuố kơ kwan Nha̒ nước tloong kôông tác tố chức ki̒ thi THFT kwuốc za, ánh hướng ngiêm tloo̭ng dêểnh niê̒m tin nhân zân dổi vởi ngă̒nh Zảw zṷc

Kác dổi tươ̭ng gô̒m:Ngwiḙ̂n Kwang Vinh (KN 1966) ngwiên Tlướng Foo̒ng kháw thỉ Xớ Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w (ZZ&DT) tính Hwa̒ Bi̒nh; Dô̭ Ma̭nh Twẩn (KN 1974, ngiên Fỏ hiḙ̂w tlướng Tlươ̒ng FTZTnô̭i chủ THKX av THFT hwiḙ̂n La̭c Thwí); Ziḙ̂p Thi̭ Hô̒ng Liên (KN 1974) ngwiên Fỏ tlươ̒ng fo̒ng Kháw thỉ; Ngwiḙ̂n Thi̭ Thu Lwan (KN1976, ngwiên zảw viên Tlươ̒ng THFT La̭c Long Kwân); Ngwiḙ̂n Thi̭ Hô̒ng Chung (KN 1980, ngwiên zảw viên Tlươ̒ng THFT Ngô Kwiê̒n); Bu̒i Thanh Cha̒ (KN 1980, ngwiên zảw viên tlươ̒ng FTTH Lương Xơn); Hô̒ Chúc (KN 1975, ngwiên zảw viên tlươ̒ng THFT Thanh Ha̒); Khương Ngo̭c Chất (KN 1975, ngwiên Tlướng Foo̒ng An ninh nô̭i bô̭, Kôông an tính); Da̒w Ngo̭c Thwâ̭t (KN 1980 ngwiḙ̂n zảw viên tlươ̒ng FTTH Mươ̒ng Bi); Ngwiḙ̂n Dức Hwa̒ng (KN 1979 ngwiên Than tla viên Foo̒ng Thanh tla); Ngwiḙ̂n Tẩn Hưng (KN 1979, ngwiên kản bô̭ Foo̒ng Kháw thỉ, Xớ ZZ&DT); Kwắch Thanh Fúc (KN 1969, ngwiên Fỏ Hiḙ̂w tlướng tlươ̒ng THFT 19-5); Lê Thi̭ Hô̒ng (KN 1969, ngwiên Hiḙ̂w tlướng tlươ̒ng THFT chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ) va̒ Fu̒ng Văn Thṷ (KN 1966, ngwiên Tlướng fo̒ng Zảw zṷc thươ̒ng xwiên, zảw cṷc chwiḙ̂n ngiḙ̂p tính Hwa̒ Bi̒nh)

Kác bi̭ kan Dô̭ Ma̭nh Twẩn, Ngwiḙ̂n Khác Twẩn, Vinh, Lwan, Chung, Cha̒, Liên, Hwa̒ng, Hô̒ng, Thwâ̭t, Fúc, Hưng, Thṷ và Chất bi̭ khới tổ wê̒l ha̒nh vi "lơ̭i zṷng chức vṷ kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ”
Riêng dổi tươ̭ng Dô̭ Ma̭nh Twẩn, ngă̒i 12/9, Kơ kwan ANDT, Bô̭ Kôông an tha kwiết di̭nh bố xung khới tổ bi̭ kan wê̒l thô̭i "nhâ̭n hổi lô̭”. Ku̒ng ngă̒i, Kơ kwan ANDT Bô̭ Kôông an tha kwiết di̭nh khới tổ Hô̒ Chúc wê̒l thô̭i "dươ hổi lô̭”

KÁC TIN KHÁC


10 ngă̒i tôống kiếm xwát fương tiên kơ zởi: Xứ fa̭t 796 fương tiḙ̂n vi fa̭m

(HBDT)- Thew Foo̒ng KXZT, Kôông an tính, tloong 10 ngă̒i bớ 15-25/5, tôống kiếm wát fương tiḙ̂n kơ zởi dươ̒ng bô̭, lư̭c lươ̭ng KXZT kÔÔNg AN tính da̒ xứ lỉ 796 fương tiḙ̂n vi fa̭m

Chiến khai lâ̭p chốt kiếm xwát kác tiển dươ̒ng dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ 15, 16 kuố Thú tưởng Chỉnh fú, Kôông văn xổ 2100 kuố Chú ti̭ch UBNZ tính va̒ Kôông diḙ̂n xổ 02 kuố Bô̭ tlướng Bô̭ Kôông an vê̒ thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp kấp bắch foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19, Kôông an tính da̒ fổi hơ̭p vởi kác ngă̒nh chức năng chiến khai thă̒nh lâ̭p kác chốt kiếm xwát tlêênh kác tiển da̒ng dổi vởi ngươ̒i, fương tiḙ̂n di kwa diḙ̂ ba̒n tính dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch Covid-19

Hwiḙ̂n Kim Bôi nhức nhổi ti̒nh tla̭ng xá rác bươ̒ ba̭i ớ vu̒ng nôông thôn

(HBDT) – Chai, lo̭, bím, xác dôô̭ng vâ̭t chết... chăng thiểw thử chi chéw thuổng ngâ̒m Koóc, xa̭ Kim Bôi va̒ ngâ̭m Tla̭i Ối, záp rănh zươ̭ hal xa̭ Kuổi Ha̭ va̒ Kim Bôi (hwiḙ̂n Kim Bôi). Ẩy la̒ chươ kế kác la liḙ̂t kác lo̭i baw tái, li̭ch ni lôông, kẳi to, kẳi kon buô̭c ki̭ chăng mắt bên tloong doơ̭ng kẳi chi, dê̒w nối lê̒w fê̒w tlêênh mă̭t tác, chéw lănh lắc tlêênh kác ko̒ kaách, vắc baw bu̒l kâl chơ̒ hỏl