(HBDT) - Thơ̒i zan kwa, Kâng an xa̭ Nhân Ngiḙ̂ (La̭c Xơn) i ta̒ chú dôô̭ng, linh hwa̭t bảm xát diḙ̂ pa̒n, la̒ tốt kôông tác foo̒ng ngươ̒, dẩw tlănh pơ̭i kác lwa̭i thô̭i fa̭m, tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i (TNXH), ta̭w ản niê̒m tin tloong kấp wí, chỉnh kwiê̒n kôô̒ng pơ̭i Nhân zân. Dă̭c biḙ̂t, mô hi̒nh camera an ninh tlớ thă̒nh "keẻnh thăi nổl za̒i” kóp fâ̒n zúp lư̭c lươ̭ng kâng an lâ̭p khảm fả ta̒n kác bṷ fa̭m fáp hi̒nh xư̭, kwán lỉ tốt diḙ̂ pa̒n zân kư.

Lư̭c lươ̭ng vṷ tlang hwiḙ̂n Iên Thwí nơơng kaw khá năng xă̭n xa̒ng chiển dẩw

(HBDT) - Thơ̒i zan kwa, Dáng wí, Ban CHKX hwiḙ̂n Iên Thwí da̒ chiến khai thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭, hiḙ̂w kwá kác mă̭t kôông tác hwẩn liḙ̂n, ziḙ̂n tâ̭p, xâi zưư̭ng lư̭c lươ̭ng vưưng meḙnh to̒n ziḙ̂n. Kwa rỉ kóp fâ̒n nơơng kaw khá năng xă̭n xa̒ng chiển dẩw (XXCD) cho kản bô̭, chiển xi̭ (KB, CX) tloong to̒n lư̭c lươ̭ng, ta̭w nê̒n táng thư̭c hiḙ̂n tốt nhiḙ̂m vṷ kwuốc foo̒ng - kwân xư̭ diḙ̂ fương (KF-KXDF).

Bô̭ Kâng an fát dôô̭ng foong tla̒w “Twa̒n zân tham za foo̒ng chẩng ma twí” ta̭i Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Ngă̒i 17/11, ta̭i hwiḙ̂n Tân La̭c, Kṷc Kắnh xát diê̒w tla thô̭i fa̭m wê̒l ma twí, Bô̭ Kâng an fổi hơ̭p Kâng an tính tố tlức fát dôô̭ng foong tla̒w "twa̒n zân tham za foo̒ng, chẩng ma twí” pơ̭i tha kwân twiên chwiê̒n foo̒ng chẩng ma twí.

Dê̒ kaw kắnh zác thú dwa̭n tiêw thṷ tiê̒n zá

(HBDT) - Chăng fái têểnh ka̭ lư̭c lươ̭ng tlức năng Kâng an tính fát hiḙ̂n, pắt zư̭ dổi tươ̭ng Kwắch Thi̭ Biên (Té năm 1956), tlủ ớ xỏm Tích, xa̭ Iên Tli̭ (Iên Thwí); kon kải la̒ Kwắch Thi̭ Hwiê̒n (Té năm 1976) kôô̒ng pơ̭i ôông la̒ Lê Kuốc Báw (Té năm 1986) tlủ ớ TF Hô̒ Chỉ Minh bi̭ Kâng an tính Thănh Hwả pắt wê̒l thô̭i "tiêw thṷ, ta̒ng tlư̭ tiê̒n zá” pơ̭i xổ lươ̭ng ká, tlước di̭, kơ kwan tlức năng kôô̒ng pơ̭i chi nhẳnh Ngân ha̒ng Nha̒ nước (NHNN) tính i ta̒ tư̒ lâ̒n fát ti kắnh bảw wê̒l ngwi kơ tiê̒n zá xâm nhâ̭p hḙ̂ thôổng paảnh lé zân xinh.

Lư̭c lươ̭ng KXZT xứ lỉ 43 tlươ̒ng hơ̭p bi fa̭m nôô̒ng dô̭ kô̒n/ngă̒i

(HBDT) - Thư̭c hiḙ̂n Kể hwă̭ch xổ 513/KH-CAT-PC08 wê̒l kiếm xwát, xứ lỉ bi fa̭m thew chwiên dê̒ mo̭l diê̒w khiến fương tiḙ̂n bi fa̭m nôô̒ng dô̭ kô̒n kôô̒ng pơ̭i xảng kiển hwản, tối diḙ̂ ba̒n (kắnh xát zaw thôông (KXZT) kuố hwiḙ̂n ni̒ la̭i kiếm xwát, xứ lỉ bi fa̭m kuố hwiḙ̂n khác pơ̭i ngươ̭c la̭i) tí nôông kaw hiḙ̂w kwá kôông tác twâ̒n tla, kiếm xwát, xứ lỉ bi fa̭m kuố lư̭c lươ̭ng KXZT, khăw 6 ngă̒i tha kwân xứ lỉ ớ 9 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ (tỉnh pớ ngă̒i 20 - 26/9/2022), kác tố kôông tác KXZT i ta̒ ản dố, tiển hă̒nh lâ̭p 6 ngă̒i tha kwân xứ lỉ ta̭i 9 hwiḙ̂n pơ̭i thă̒nh fổ (tỉnh pớ ngă̒i 20 - 26/9/2022), kác tố kôông tác KXZT ản dố, tiển hă̒nh lâ̭p 257 biên bán bi fa̭m kuố 257 tlươ̒ng hơ̭p, tỉnh bi̒nh kwân mo̒ ngă̒i lư̭c lươ̭ng KXZT ản dố, xứ lỉ 43 tlươ̒ng hơ̭p.

Ngươ̒i zân kâ̒n nêw kaw kắnh zác tlước kác thú dwa̭n lưw hă̒nh thiê̒n zá

(HBDT) - Thew thôông tin pớ lư̭c lươ̭ng chức năng, ngă̒i 15/9/2022, Kâng an hwiḙ̂n Iên Thwí nhâ̭n ản tin bảw kuố kwâ̒n chủng nhân zân wê̒l wiḙ̂c fát hiḙ̂n pa̒ Kwắch Thi̭ B (XN 1956), tlủ ta̭i xỏm Tích, xa̭ Iên Tli̭ kỏ hă̒nh bi xứ zṷng tiê̒n zá (lwa̭i tiê̒n mêḙ̂nh zả 500 ngi̒n dôô̒ng) tí thănh twản tiê̒n diḙ̂n.

Kắnh zác kôô̒ng thú dwa̭n lươ̒ dáw kwa ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) - Chiểm zuṷng ta̒i khwán ma̭ng xa̭ hô̭i va̒ nhẳn tin wăl thiê̒n la̒ thú dwa̭n lươ̒ dáw chăng mởi. Twi nhiên nhngr thú dwa̭n ni̒ ngă̒i ka̭ng tinh vi va̒ tảw ba̭w. Zo rỉ nhê̒w ngươ̒i rất kắnh zác nhưưng vấn bi̭ lươ̒.

Tha mă̭t mô hi̒nh “Khu zân kư an twa̒n wê̒l “FCCC” pơ̭i “Diếm chiḙ̂ chẳl kôông kôô̭ng”

(HBDT) - Ngă̒i 17/9, thư̭c hiḙ̂n xư̭ chí da̭w kuố WBNZ thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, ta̭i nha̒ văn hwả tố 4, WBNZ fươ̒ng Fương Lâm tố tlức lḙ̂ tha mă̭t mô hi̒nh "Khu zân kư an twa̒n wê̒l FCCC” pơ̭i ‘Diếm chiḙ̂ chẳl kôông kôô̭ng”.

TF Hwa̒ Bi̒nh: Ta̭m zư̒ng hwa̭t dôô̭ng kơ xớ kinh dwănh karaoke chăng dám báw iêw kâ̒w foo̒ng chẳl, chư̒a chẳl

(HBDT) - Rut kinh ngiḙ̂m pớ kác vṷ chẳi, Kông an TF Hwa̒ Bi̒nh iêw kâ̒w 14 kơ xớ kinh dwănh karaoke tế khắc fṷc kác thiểw xót vi̒ chăng dám báw iêw kâ̒w foo̒ng chẳl, chư̒a chẳl (FCCC).

 


Thắp tlảng foong tla̒w To̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc

(HBDT) - Nhơ thươ̒ng ngă̒i, duủng 22h ha̒ng ngă̒i khi̒ thiểng chuông nha̒ thơ̒ Mươ̒ng Riḙ̂c, xa̭ Mi̭ Thă̒nh (La̭c Xơn) vang lêênh, hâ̒w nhơ kác za di̒nh dê̒w ta̭m zưư̒ng mo̭i ko̒n dang rớ, thắt de̒n, kiếm tla kướ, tla nẻw kướ di dắi...

Tha mă̭t “ Fươ̒ng Tân Hwa̒ diến hi̒nh kiếw mâ̭w wê̒l an ninh tlâ̭t tư̭ ti kôô̒ng pơ̭i văn minh dô thi̭”

(HBDT) – Khuô̭ng 17/8, WBNZ TF Hwa̒ Bi̒nh tố chức tha mă̭t "Fươ̒ng Tân Hwa̒ diến hi̒nh kiếw mâ̭w wê̒l an ninh tlâ̭t tư̭ (ANTT) ti kôô̒ng pơ̭i văn minh dô thi̭”. Zư̭ lḙ̂ tha mă̭t kỏ da̭i ziḙ̂n lă̭nh da̭w kác Kṷc ngiḙ̂p bṷ Bô̭ Kâng An. Wê̒l fiể tính, kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính, lă̭nh da̭w Kâng an tính kôô̒ng lă̭nh da̭w WBNZ thă̒nh fổ.

Ngă̒i hô̭i twa̒n zân dwa̒n kết báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc xa̭ Tủ Lỉ

(HBDT) – Khuô̭ng 8/8, Ban Chí da̭w (BCD) 09 xa̭ Tủ Tỉ (Da̒ Bắc) tố chức Ngă̒i hô̭i twa̒n zân dwa̒n kết báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc (TZBVANTK) năm 2022, Tham zư̭ kôô̒ng chuung pui pơ̭i Dáng bô̭, chỉnh kwiê̒n Nhân zân xa̭ Tủ Lỉ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch TT WBNZ tính, Tlướng BCD 09 kuố tính; lă̭nh da̭w hwiḙ̂n Da̒ Bắc kôô̒ng dôông dáw Nhân zân diḙ̂ fương.

Chẩn chính hwa̭t dôô̭ng khai thác mó dả ta̭i xa̭ Bi̒nh Thănh

(HBDT) - Ka̭ ni̒, xa̭ Bi̒nh Thănh (Kaw Foong) la̒ diḙ̂ ba̒n tâ̭p chuung nhê̒w diếm mó khai thác khṷ la̒ vâ̭t liḙ̂w xâi zưư̭ng. Thư̭c tể ni̒ da̒ dăch tha nhê̒w vẩn dê̒ wê̒l kôông tác báw vḙ̂ môi tlươ̒ng. Thơ̒i zan kwa, nhê̒w hô̭ zân tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭, nhất la̒ khu vư̭c kác xỏm kỏ mó dả thươ̒ng xwiên fán ắnh wê̒l ti̒nh tla̭ng ô nhiḙ̂m môi tlươ̒ng.

Xứ lỉ ngiêm hă̒nh vi vi fa̭m nôô̒ng dô̭ kô̒n khi tham za zaw thôông

(HBDT) - Thew thôổng kê kuố kơ kwan chức năăng tlêêng ká nước, kỏ têểng hơn 90% vṷ tai na̭n zaw thôông xắi tha xwất fát pớ ỉ thức chú kwan kuố mo̭l diếw khiển fương tiḙ̂n. Tloong rỉ, chú iểw la̒ kác lô̒i ti chăng duủng fâ̒n kha̭, chăăng tô̭i mu̒ báw hiếm, ti kwả tốc dô̭ va̒ dă̭c biḙ̂t la̒ hăă̒nh vi xứ zuṷng ra̭w, bia khi tham za zaw thôông… Tlước thư̭c tlaa̭ng rỉ, Foo̒ng kăă̒nh xát zaw thôông (Kôông an tính), Ban An twa̒n zaw thôông tính dê̒ tha kác zái fáp, biḙ̂n fáp dám báw tlâ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông.

Mô̭ch kôông an xa̭ bi̭ tlương tloong khi tlwi pắt tô̭i fa̭m ma twí

(HBDT) - Kwa nắm ti̒nh hính, Kông an xa̭ Ân Ngia̒ (La̭c Xơn) fát hiḙ̂n Bwi̒ Văn Tu̒ng (SN 1988), tlú ta̭i xỏm Láw Thă̒nh, xa̭ Ân Ngia̒ la̒ dổi tươ̭ng ti kai ngiḙ̂n ta̭i di̭a fương khác vê̒l di̭a ba̒n kỏ biếw hiḙ̂n mua paánh tlái fép chất ma twí. Tlươ̭ng wỉ Bwi̒ Dức Nam la̒ tố tlướng fổi hơ̭p vởi Kông an xa̭ Iên Ngiḙ̂p thew ro̒i, mâ̭t fṷc khi fát hiḙ̂n dổi tươ̭ng Tu̒ng tang kỏ ha̒nh vi mua paánh tlái fép chất ma twí, tố kông tác tiển hăă̒nh tiếp kâ̭n, pắt va̒ khôổng chể dổi tươ̭ng dươ vê̒ trṷ xớ Kông an xa̭ la̒ viḙ̂c. Kwả tlính khôổng chể, Tu̒ng chôổng tlá kwiết liḙ̂t la̒ Tlươ̭ng wỉ Nam bi̭ lé xương thăi fải.

Kâng an tính: Hiḙ̂w kwá foong tla̒w thi duô dă̭c biḙ̂t

(HBDT) - Ngỏ la̭i 1 năm chiến khai foong tla̒w thi duô dă̭c biḙ̂t tloong lư̭c lươ̭ng kâng an xa̭, fươ̒ng, thi̭ tlẩn ta̒ ta̭w chwiến biển xâw xắc tloong nhâ̭n thức, hă̒nh dôô̭ng kuố mô̭i kản bô̭, chiển xi̭ Kâng an kấp xa̭. Foong tla̒w thúc tấi kác mă̭t kôông tác, dôô̭ng biên kản bô̭, chiển xi̭ bảm kơ xớ, tố chức hiḙ̂w kwá foong tla̒w Twa̒n zân báw bḙ̂ an ninh Tố kuốc. Thôông kwa di̭, kóp fâ̒n dám báw an ninh tlâ̭t tư̭ (ANTT) ngăi ta̭i kơ xớ, la̒ cho zân tin, zân ươ, úng hô̭ lư̭c lươ̭ng kâng an.

Vi̒ chú kwiê̒n, biến dáw thiêng liêng

(HBDT) - Bớ khảng 7/2018, Tính wí Hwa̒ Bi̒nh va̒ Dáng wí Kwân chuúng Hái kwân kỉ kết chương chình tiên chiền biến, dáw. Ni la̒ chương chi̒nh nhă̒m kṷ thế hwả kác ngi̭ kwiết kuố T.Ư wê̒l Chiển lươ̭c biến Viḙ̂t Nam, Chiển lươ̭c báw vḙ̂ Tố quốc tloong ti̒nh hi̒nh mởi. Kôông tác tiên chiê̒n biến, dáw luôn ản tính xác di̭nh la̒ môô̭ch tloong nhửng nhiḙ̂m vṷ kwan tloo̭ng, thường xw kỏiên, nhất la̒ khi ti̒nh hi̒nh biến Dôông ziển biển fức ta̭p.

Xa̭ Fủ Kươ̒ng fát hwi hiḙ̂w kwá mô hi̒nh an twa̒n wê̒l an ninh châ̭t tư̭

(HBDT) - Thơ̒i zan kwa, Kôông an xa̭ Fủ Kươ̒ng (Tân La̭c) da̒ fổi hơ̭p cha̭t kôô̒ng kác ban, ngă̒nh,do̒n thế tâ̭p chuung tham mưw cho kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương chí da̭w kwiết liḙ̂t hwi dôô̭ng khức meenh kuố ká hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ baw dám báw ANCT va̒ tham za foong tla̒w To̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc (BVANTK); chú dôô̭ng nẳm chắc ti̒nh hi̒nh diḙ̂ fương, tăng kươ̒ng twâ̒n tla, kiếm xwát, chiến khai kác biḙ̂n fáp foo̒ng ngươ̒ ngiḙ̂p vṷ va̒ foo̒ng ngươ̒ xa̭ hô̭i, dẩw chănh foo̒ng, chôổng thô̭i fa̭m, tḙ̂ na̭ xa̭ hô̭i, chăng dớ fức ta̭p, bi̭ dôô̭ng, bất ngơ̒ tloong mo̭i ti̒nh hi̒nh huổng.

Kôông an fươ̒ng Tân Hwa̒: Fẩn dẩw thư̭c hiḙ̂n 100% zi̭ch vṷ kôông chư̭c tiển tloong zaw zi̭ch kôông zân

(HBDT) - Nhơ mo̭i khi, ha̒ng ngă̒i zái kwiết xoong wiḙ̂c kơ kwan,Tluung wỉ Bu̒i Văn Hwa̒ng, Da̭i wỉ Hwa̒ng Văn Hiḙ̂p va̒ Da̭i wỉ Ngwiḙ̂n Ănh Thu, Kôông an fươ̒ng Tân Hwa̒ (TF Hwa̒ Bi̒nh) di wê̒l kơ xớ kuu̒ng tác tó tiên tiên chiê̒n, hỏ chơ̭, hưởng zâ̭n ngươ̒i zân ta̭w ta̒i khwán, dăng kỉ, dăng nhâ̭p tlênh kôống zi̭ch vṷ kôông chư̭c tiển (KZVKCT) fṷc vṷ zái kwiết kác thú tṷc hă̒nh chỉnh (TTHC) rḙ̂ ra̒ng, thwâ̭n lơ̭i.