Kâng an hwiḙ̂n Kim Bôi cho hăi, ngă̒i 14/5 i ta̒ la̒ wiḙ̂c pơ̭i B.V.B, tlủ ớ xa̭ Mi̭ Hwa̒ (Kim Bôi) liên kwan têểnh wiḙ̂c xứ zṷng ma̭ng xa̭ hô̭i Facebook. Tlước di̭, ngă̒i 3/5, B.V.B xứ zṷng ta̒i khwán Facebook kả nhân tí bi̒nh lwâ̭n ớ tlang "Hwa̒ Bi̒nh Da Chiê̒w” kôô̒ng nô̭i zung kích dôô̭ng pa̭w lư̭c.

Ngăn chă̭n tla̒w lưw diê̒w khiến fương tiḙ̂n vi fa̭m fáp lwâ̭t zaw thôông kwăi clip “khwe” lêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

Thơ̒i zan kwa, nhê̒w thănh niên tlew tla̒w lưw kỏ hă̒nh vi diê̒w khiến fương tiḙ̂n zaw thôông vi fa̭m Lwâ̭t Zaw thôông dươ̒ng bô̭ kwăi clip rô̒i "khwe” lêênh ma̭ng xa̭ hô̭i (MXH) gâi ắnh hướng xẩw dêểnh ti̒nh hi̒nh an ninh, châ̭t tư̭ an twa̒n xa̭ hô̭i (CTATXH) tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Ni la̒ hă̒nh vi, tla̒w lưw xai khwáng kâ̒n ản ngăn chă̭n va̒ xứ lỉ ngiêm.

Xứ fa̭t 7 tliḙ̂w dôô̒ng thănh niên la̭ng leéch, teẻnh woo̭ng ngwi hiếm tlước tlôốc xe ô tô

Kâng an hwiḙ̂n Kaw Foong cho hăi, dơn bi̭ bươ̒ la̒ xoong hô̒ xơ kôô̒ng pơ̭i tha kwiết di̭nh xứ fa̭t bi fa̭m hă̒nh tlỉnh 7 tliḙ̂w dôô̒ng, tước chẩi fép lải xe 3 khảng, ta̭m zư̭ fương tiḙ̂n 7 ngă̒i dổi pơ̭i Dinh Văn T (TN 1991), tlủ ớ xỏm Tlang Tloong, xa̭ Hơ̭p Foong (Kaw Foong) wê̒l hă̒nh bi lải xe mẳi "La̭ng leéch, teẻnh woo̭ng tloong dô thi̭”.

La̒ dêênh ản văn hwả zaw thôông “ta̒ oỏng ha̭w, biê thi̒ chăng lải xe”

Thôông tin pớ Foo̒ng Kắnh xát zaw thôông, Kâng an tính cho hăi, tloong 5 ngă̒i ngí lḙ̂ 30/4 - 1/5 bươ̒ kwa, ká thắi tính xắi tha 2 bṷ tai na̭n zaw thôông, la̒ 1 mo̭l chít, 3 mo̭l bi̭ thương. Xo pơ̭i kôô̒ng ki̒ năm 2023 zám 80% khổ bṷ (2/10 bṷ, zám 50% khổ mo̭l chít (1/2 mo̭l), zám 72,7% khổ mo̭l bi̭ thương 3/11 mo̭l).

Pắt dổi tươ̭ng lḙ̂ taw tâm tloo̭ng thương kản bô̭ Kâng an xa̭ Vṷ Bi̒nh

Kâng an hwiḙ̂n La̭c Xơn cho hăi, dơn bi̭ bươ̒ tlwi pắt nhănh dổi tươ̭ng tẩn kôông la̒ tloo̭ng thương kản bô̭ Kâng an tloong ka̭ tang la̒ nhiḙ̂m bṷ.

Kwán lỉ, zảw zṷc thănh, thiểw niên gâi zổi tlâ̭t tư̭ kôông kôô̭ng

Thơ̒i zan kwa, lư̭c lươ̭ng Kâng an ká thắi tloong tính liên tṷc ản dố, ngăn ản tư̒ nhỏm dổi tươ̭ng thănh, thiểw niên lải xe chăng chấp hă̒nh kwi di̭nh wê̒l dám báw tlâ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông, zoo̒ng thew hung khỉ ngwi hiếm gâi zổi tlâ̭t tư̭ kôông kôô̭ng. Wiḙ̂c ni̒ la̒ ắnh hướng têểnh ti̒nh hi̒nh an ninh, tlâ̭t tư̭ an twa̒n xa̭ hô̭i tlêênh diḙ̂ pa̒n. No la̒ ngwiên nhân pơ̭i la̒ mi chi tí kwán lỉ, zaw zṷc, foo̒ng ngươ̒ thô̭i fa̭m bi fa̭m fáp lwâ̭t tloong thănh, thiểw niên.

Kâng an hwiḙ̂n Kim Bôi xứ lỉ nhỏm thănh niên gâi zổi tlâ̭t tư̭ kôông kôô̭ng

Têm ngă̒i 13/4, tố kôông tác Dô̭i Kắnh xát zaw thôông, tlâ̭t tư̭ - Kâng an hwiḙ̂n Kim Bôi tloong ka̭ ti twâ̒n tla kiếm xwát ản dố môô̭ch nhỏm thănh thiểw niên lải xe mô tô tôốc dô̭ kaw, chăng puông mṷ báw hiếm kâ̒m thew hung khỉ ngwi hiếm (taw nảng kủi) ti thew ta̭ng khảw 12B pớ xa̭ Tủ Xơn ti têểnh thi̭ tlẩn Bo (Kim Bôi) la̒ tẳl dảw cho mo̭l ti tlêênh ta̭ng khả pơ̭i ắnh hướng xẩw têểnh an ninh tlâ̭t tư̭.

Kắnh bảw dô̒ pổl ngwi hiếm kỏ thên “bom hổi”

Kâng an hwiḙ̂n Tân La̭c cho hăi, thôông kwa kôông tác nẳm ti̒nh hi̒nh, Kâng an xa̭ Tứ Nê ản dố 5 hoo̭c xinh tlươ̒ng Tiếw hoo̭c pơ̭i THKX Tứ Nê tă̭ch muô tlêênh ma̭ng pơ̭i zu̒ng môô̭ch lwa̭i dô̒ pổl ngwi hiếm kỏ thên la̒ "bom hổi”.

Dẩw tlănh kwiết liḙ̂t, foo̒ng ngươ̒ hiḙ̂w kwá thô̭i fa̭m pơ̭i tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i

Kôô̒ng pơ̭i tinh thâ̒n dẩw tlănh kwiết liḙ̂t, chăng khwan nhươ̭ng pơ̭i thô̭i fa̭m ngăl pớ ta̒n ngă̒i tâ̒w, khảng tâ̒w kuố năm 2024, Kâng an tính tliến khai lư̭c lươ̭ng tâ̭p tlung dẩw tlănh hiḙ̂w kwá thô̭i fa̭m pơ̭i tḙ̂n na̭n xa̭ hô̭i, kóp fâ̒n báw dám, zư̭ bư̭ng ốn di̭nh an ninh tlỉnh tli̭ - tlâ̭t tư̭ an twa̒n xa̭ hô̭i, báw bḙ̂ kuô̭c khôổng bi̒nh iên.

Khiết chă̭t kwán lỉ hwa̭t dôô̭ng paảnh ha̒ng da kấp ớ diḙ̂ fương

Ngă̒i 22/3/2024, Xớ Kôông thương kỏ Kôông văn khổ 614/SCT-QLTM wê̒l wiḙ̂c "tăng kươ̒ng kwán lỉ hwa̭t dôô̭ng paảnh ha̒ng da kấp ớ diḙ̂ fương”. Thew di̭, Xớ Kôông thương dê̒ ngi̭ WBNZ ta̒n kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tăng kươ̒ng kôông tác kwán kỉ, zảm xát dổi pơ̭i hwa̭t dôô̭ng kuố lwa̭i hi̒nh kinh zwănh ni̒.

Hwiḙ̂n Mai Châw chú dôô̭ng foo̒ng chẳl, chiḙ̂ chẳl hâ̒ng muô̒ dẳng noỏng

Tlước ziḙ̂n biển fức ta̭p kuố thơ̒i tiết, ngwi kơ chẳl hâ̒ng kaw, kấp wí, tlỉnh kwiê̒n hwiḙ̂n Mai Châw tê̒w pơ̭i ta̒n ngă̒nh tlức năng chú dôô̭ng ta̒n fương ản foo̒ng chẩng, la̒ tốt kwi di̭nh fáp lwâ̭t wê̒l kwán lỉ, báw bḙ̂, foo̒ng chẳl, chiḙ̂ chẳl hâ̒ng tí ha̭n chể éw nhất ta̒n kác bṷ chẳl hâ̒ng xắi tha tlêênh diḙ̂ pa̒n.

Hiếm hwa̭ pớ wiḙ̂c zaw xe cho mo̭l chăng tú diê̒w kiḙ̂n lải xe ti ta̭ng khả

Ti̒nh tla̭ng bi fa̭m tlâ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông ớ lưở thuối hoo̭c xinh kỏ tliê̒w hưởng tăng lêênh. Tảng tlủ ỉ, chăng éw hoo̭c xinh ti xe mẳi têểnh tlươ̒ng, lải xe tloong khi chuô kỏ bă̒ng lải xe, chuô tú thuối lải xe. Thâ̭m tlỉ, kỏ tlươ̒ng hơ̭p cho ô̭i pa̭n maa̭nh xe khăw khi ta̒ pớ oỏng ha̭w, biê, zu̒ng chất kích thích. Kải ni̒ tiê̒m ấn ngwi kơ tai na̭n zaw thôông (TNZT), la̒ tha tư̒ hâ̭w kwá ngiêm tloo̭ng.

Chuung khức xâi zưư̭ng dất Mươ̒ng

Tiển ảng khả bê tôông za̒i hơn 300 tli̭ zả ha̒ng tlăm tliḙ̂w dôô̒ng thew tiêw chấn nôông thôn mởi (NTM) ớ xỏm Zḙ̂, xa̭ Băc Foong (Kaw Foong) ản hwnf thă̒nh kuổi năm 2023, wa̒i xư̭ doỏng kóp kôông khức, vâ̭t chất kuố kản bô̭, chiển xi̭ (KBCX) lưư̭c lươ̭ng vṷ tlang (LLVT) tính, hwiḙ̂n ko̒n kỏ xư̭ tham za tích kưư̭c kuố bô̭ dô̭i thuô̭c kác dơn vi̭ kwân dô̭i dưửng chân tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Kaw Foong.

Lươ̒ dáw xwất khấw law dôô̭ng – kải bâ̭i “wiḙ̂c nhḙl, lươ̒ng kaw”

Lơ̭i zṷng wiḙ̂c môô̭ch khổ bô̭ fâ̭n mo̭l zân kỏ nhu kâ̒w tham za xwất khấw law dôô̭ng, thơ̒i zan kwa, tlêênh diḙ̂ pa̒n tính ản dố kỏ ta̒n kắch lươ̒ xwất khấw law dôô̭ng la̒ cho chăng ít mo̭l mắi ớ lâm fái kắnh ẻw le. Thâ̭m tlỉ tư̒ tlươ̒ng hơ̭p ớ tlước "neenh puốt” kuố ta̒n thô̭i fa̭m muô paảnh mo̭l…