(HBDT) - Ngỏ la̭i 1 năm chiến khai foong tla̒w thi duô dă̭c biḙ̂t tloong lư̭c lươ̭ng kâng an xa̭, fươ̒ng, thi̭ tlẩn ta̒ ta̭w chwiến biển xâw xắc tloong nhâ̭n thức, hă̒nh dôô̭ng kuố mô̭i kản bô̭, chiển xi̭ Kâng an kấp xa̭. Foong tla̒w thúc tấi kác mă̭t kôông tác, dôô̭ng biên kản bô̭, chiển xi̭ bảm kơ xớ, tố chức hiḙ̂w kwá foong tla̒w Twa̒n zân báw bḙ̂ an ninh Tố kuốc. Thôông kwa di̭, kóp fâ̒n dám báw an ninh tlâ̭t tư̭ (ANTT) ngăi ta̭i kơ xớ, la̒ cho zân tin, zân ươ, úng hô̭ lư̭c lươ̭ng kâng an.

Vi̒ chú kwiê̒n, biến dáw thiêng liêng

(HBDT) - Bớ khảng 7/2018, Tính wí Hwa̒ Bi̒nh va̒ Dáng wí Kwân chuúng Hái kwân kỉ kết chương chình tiên chiền biến, dáw. Ni la̒ chương chi̒nh nhă̒m kṷ thế hwả kác ngi̭ kwiết kuố T.Ư wê̒l Chiển lươ̭c biến Viḙ̂t Nam, Chiển lươ̭c báw vḙ̂ Tố quốc tloong ti̒nh hi̒nh mởi. Kôông tác tiên chiê̒n biến, dáw luôn ản tính xác di̭nh la̒ môô̭ch tloong nhửng nhiḙ̂m vṷ kwan tloo̭ng, thường xw kỏiên, nhất la̒ khi ti̒nh hi̒nh biến Dôông ziển biển fức ta̭p.

Xa̭ Fủ Kươ̒ng fát hwi hiḙ̂w kwá mô hi̒nh an twa̒n wê̒l an ninh châ̭t tư̭

(HBDT) - Thơ̒i zan kwa, Kôông an xa̭ Fủ Kươ̒ng (Tân La̭c) da̒ fổi hơ̭p cha̭t kôô̒ng kác ban, ngă̒nh,do̒n thế tâ̭p chuung tham mưw cho kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương chí da̭w kwiết liḙ̂t hwi dôô̭ng khức meenh kuố ká hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ baw dám báw ANCT va̒ tham za foong tla̒w To̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc (BVANTK); chú dôô̭ng nẳm chắc ti̒nh hi̒nh diḙ̂ fương, tăng kươ̒ng twâ̒n tla, kiếm xwát, chiến khai kác biḙ̂n fáp foo̒ng ngươ̒ ngiḙ̂p vṷ va̒ foo̒ng ngươ̒ xa̭ hô̭i, dẩw chănh foo̒ng, chôổng thô̭i fa̭m, tḙ̂ na̭ xa̭ hô̭i, chăng dớ fức ta̭p, bi̭ dôô̭ng, bất ngơ̒ tloong mo̭i ti̒nh hi̒nh huổng.

Kôông an fươ̒ng Tân Hwa̒: Fẩn dẩw thư̭c hiḙ̂n 100% zi̭ch vṷ kôông chư̭c tiển tloong zaw zi̭ch kôông zân

(HBDT) - Nhơ mo̭i khi, ha̒ng ngă̒i zái kwiết xoong wiḙ̂c kơ kwan,Tluung wỉ Bu̒i Văn Hwa̒ng, Da̭i wỉ Hwa̒ng Văn Hiḙ̂p va̒ Da̭i wỉ Ngwiḙ̂n Ănh Thu, Kôông an fươ̒ng Tân Hwa̒ (TF Hwa̒ Bi̒nh) di wê̒l kơ xớ kuu̒ng tác tó tiên tiên chiê̒n, hỏ chơ̭, hưởng zâ̭n ngươ̒i zân ta̭w ta̒i khwán, dăng kỉ, dăng nhâ̭p tlênh kôống zi̭ch vṷ kôông chư̭c tiển (KZVKCT) fṷc vṷ zái kwiết kác thú tṷc hă̒nh chỉnh (TTHC) rḙ̂ ra̒ng, thwâ̭n lơ̭i.

Kwiết liḙ̂t thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp foo̒ng nươ̒, ngăn chă̭n ngươ̒i zân xwất kắnh tlải fép

(HBDT) - Tưư̒ng tham za xwất kắnh tlải fép (XKTF) la̭i Tluung Kwuốc law dôô̭ng bớ năm 2019, bi̭ lư̭c lươ̭ng chức năng nước xớ ta̭i fát hiḙ̂n, bắt zư̭, duối tlaw tlá wê̒l nước khaảng 1/2021, kâw 2 nămbaảnh khức xứ ngươ̒i, ôông Zương Kim Chuung, khinh năm 1973 ớ xỏm Ma̭, xa̭ Tu Lỉ (Da̒ Bắc) tlơ̒ wê̒l 2 ba̒n thăi tlẳng.

Xa̭ Huu̒ng Xơn: Tiên chiê̒n fáp lwâ̭t ngăn chă̭n ti̒nh tlaa̭ng xwất kắnh tlải fép

(HBDT) - Iểng thew nhưửng dê̒w hăi, dê̒w fái bớ Bỉ thư Chi bô̭ Tliḙ̂w Kim Thwí, haa̒ng hcṷc ngươ̒i zân ớ Ba̒ Ra̒, xa̭ Huu̒ng Xơn (Kim Bôi), haa̒ng chṷc ngươ̒i zân ớ Ba̒ Ra̒, xa̭ Huu̒ng Xơn dá hắn ỉ di̭nh xwất kắnh tlải fép di thi̒m miê̒n dất hưở fải bên biên zởi...

Nơơng kaw nhâ̭n thức wê̒l châ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông

(HBDT) - Vởi chú dê̒ "Xâi zưư̭ng văn hwả zaw thôông gẳn kôô̒ng kiếm xwát hiḙ̂w kwá zi̭ch Covid-19", wiḙ̂c chiến khai Năm an twa̒n zaw thôông (ATZT) 2022 daang ản kác ngă̒nh, diḙ̂ fương tâ̭p chuung thư̭c hiḙ̂n. bắt dâ̒w bớ wiḙ̂c tăng kươ̒ng kôông tác tiên chiê̒n dớ nơơng kaw ỉ thức chấp hă̒nh kwi di̭nh, fáp lwâ̭t dổi vởi ngươ̒i tham za zaw thôông.

Lo̭i dá ngwi kơ chẳl, rố ta̭i kác khu zi tích, diếm zu li̭ch tâm linh

(HBDT) - Muô̒ lḙ̂ hô̭i dang ziên tha tlêênh ká nước va̒ ta̭i tính ha. Zo ti̒nh hi̒nh zi̭ch Covid-19, lḙ̂ hô̭i ta̭i kác diếm zu li̭ch tâm linh, khu zi tích, zu̒ ră̒ng chí tố chức fâ̒n ngi lḙ̂, chăng tố chức fâ̒n hô̭i nhưưng ngwi kơ chẳl, rố vấn kaw, kâ̒n kwan tâm dám báw an twa̒n.

Ưửng zuṷng zi̭ch vṷ kôông chư̭c tiển lỉnh vư̭c kwán lỉ kư chủ

(HBDT) - Bớ dâ̒w khaảng 1, chi̭ Fuu̒ng Thi̭ Hwa, chú kơ xớ kinh zwănh zi̭ch vṷ nha̒ ngí ta̭i tố 17, fươ̒ng Hư̭w Ngi̭ (TF Hwa̒ Bi̒nh) chăng fái dêểnh Kôông an fươ̒ng dớ khai bảw lưw chut haa̒ng ngă̒i kuố kheéch thê foo̒ng kôô̒ng kơ kwan chức năng. Wiḙ̂c thôông bảw chi̭ thư̭c hiḙ̂n ngăi tlêênh diḙ̂n thwa̭i zi dôô̭ng kỏ kết nổl internet tlêênh hḙ̂ thôổng kôống zi̭ch vṷ kôông chư̭c tiển.

Tăng kươ̒ng kôông tác tiếp kôông zân, tiếp xúc, dổi thwa̭i, zái kwiết dơn thư

(HBDT) - Thơ̒i zan kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒nkác kấp kwan tâm lẳnh da̭w, chí da̭w, kwản chiḙ̂t, chiến khai kác văn kiḙ̂n kuố T.Ư, kuố tính wê̒l kôông tác zân vâ̭n chỉnh kwiê̒n. Tloong rỉ, chủ tloo̭ng nơơng kaw vai tlo̒, chắch nhiḙ̂m ngươ̒i dưửng dâ̒w kấp wí, chỉnh kwiê̒n, kơ kwan Nha̒ nước dổi vởi kôông tác tiếp kôông zân, zái kwiết khiểw na̭i - tổ kảw (KNTK), tiếp xúc, dổi thwa̭i kôô̒ng nhân zân fát hwi vai tlo̒ zảm xát, fán biḙ̂n xa̭ hô̭i kuố MTTK, kác tố chức chỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i dổi vởi kơ kwan Nha̒ nước tloong thư̭c hiḙ̂n lwâ̭t fáp, chỉnh xắch liên kwan dê kwiê̒n lơ̭i, lơ̭i ích kuố ngươ̒i zân, dwa̒n viên, hô̭i viên.

Tâ̭p chuung thănh tla nhửng vẩn dê̒ bức xúc, zư lwâ̭n xa̭ hô̭i kwan tâm

(HDT) - Năm 2022, kwản chiḙ̂t kwan diếm chí da̭w kuố Tluung ương, ngă̒nh Thănh tla tính tâ̭p chuung hwa̒n thă̒nh kác chí tiêw kể hwă̭ch thănh tla dám báw chất lươ̭ng, tiển dô̭ da̒ ản fê zwiḙ̂t. Chủ tloo̭ng thănh tla kác ngă̒nh, lỉnh vư̭c, diḙ̂ fương kỏ zẩw hiḙ̂w vi fa̭m, zư lwâ̭n xa̭ hô̭i fán ắnh tiêw kư̭c, tham nhuṷng, fát xinh nhê̒w dơn thư khiểw na̭i, tổ kảw. Ra̒ xwát wiḙ̂c thănh tla chôô̒ng chẻw, thư̭c hiḙ̂n tốt kác zái fáp thảw gơ̭ khỏ khăn cho xán xwất, kinh zwănh.

Hwiḙ̂n Mai Châw: Fát hwi vai tlo̒ Kôông an xa̭ chỉnh kwi tloong dẩw chănh foo̒ng, chôổng thô̭i fa̭m

(HBDT) – Bớ wiḙ̂c nẳm chắc ti̒nh hi̒nh diḙ̂ ba̒n, kơ xớ, Kôông an xa̭ Chiê̒ng Châw fát hiḙ̂n, bắt kwá taang Ha̒ Văn Mă̭nh (KN 1988), ớ xa̭ Na̒ Fo̒n muô baảnh tlải fép chất ma twỉ, thu zư̭ 0,14 gr heroin. Tlước rỉ, Kôông an thi̭ chẩn Mai Châw fổi hơ̭p kôô̒ng dô̭i ngiḙ̂p vṷ Kôông an hwiḙ̂n fả chwiên ản, la̒ ro̭ va̒ bắt Dinh Văn Zwấn (KN 1988) ở ta̭i xa̭ Thă̒nh Xơn wê̒l thô̭i lô̭m kắp ta̒i xán...

Kắnh zác thú dwa̭n zá zănh Kôông an lươ̒ dáw tloong lỉnh vư̭c foo̒ng chẳl, chươ chẳl

(HBDT) – Khaảng 8/2021, Kôông an hwiḙ̂n Da̒ Bắc nhâ̭n ản tin bớ kản bô̭ fṷ tlắch kôông dám báw nô̭i vṷ kơ kwan Hwiḙ̂n wí wê̒l 1 dổi tlươ̭ng zuu̒ng xổ diḙ̂n thwa̭i 08288xxx45 go̭i diḙ̂n xưưng la̒ kản bô̭ Kôông an iêw kâ̒w dơn vi̭ la̒ hô̒ xơ foo̒ng chẳl, chươ chẳl (FCCC), muôn chưửng chỉ FCCC...

Fát hwi vai tlo̒ nêu kương kuố ngươ̒i dơửng dâ̒w tố chức Daáng tloong kuô̭c chiển chôổng thô̭i fa̭m tlêênh khôông zan ma̭ng

(HBDT) – Tloong thơ̒i da̭i kuô̭c kắch ma̭ng kôông ngiḙ̂p 4.0, thô̭i fa̭m chiḙ̂t dế lơ̭i zuṷng kôông zan maa̭ng (KZM) dớ htư̭c hiḙ̂n kác hă̒nh vi vi fa̭m fáp lwâ̭t. Ni la̒ lo̭i thô̭i fa̭m mởi, tinh vi, xáw kwiḙ̂t. Dớ chiḙ̂t fả thee̒nh kôông kác dưởng râi deẻnh ba̭c kwa ma̭ng la̒ kwả chi̒nh dẩw chănh kuố ác chinh xát hi̒nh xư̭. Dă̭c biḙ̂t xư̭ kwan tâm lẳnh da̭w, chí da̭w, kiếm tla, zảm xát thươ̒ng xwiên kuố tố chức Daáng, vai tlo̒ nêw kương kuố ngươ̒i dửng dâ̒w kấp wí, thú tlướng đơn vi̭ tloong dẩw chănh kôô̒ng lo̭i thô̭i fa̭m "tlêênh tlơ̒i ni̒”

27 khaảng tu̒ cho kác bi̭ kảw fa̭m thô̭i deẻnh ba̭c

HBDT) – Ngă̒i 13/9, Twa̒ ản nhân zân (TANZ) tính da̒ vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ fúc thấm xét xứ thew dơn khaảng kảw kuố kác bi̭ kảw Ngwiḙ̂n Văn Fương (KN 1989); Diinh Thể Hwa̒ng (KN 1987) Dê̒W ớ xa̭ Liên Xơn (Lương Sơn); Dinh Kôông Ha̒ (KN 1964) ớ Kaw Zương (Lương Xơn) dổi vởi bán ản xơ thấm zo TANZ hwiḙ̂n Lương Xơn xét xứ.

Hwiḙ̂n Mai Châw: Kiên kwiết xứ lỉ hă̒nh vi dươ thôông tin xẩw, dôô̭c lênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Kwa nẳm bắt ti̒nh hi̒nh, lư̭c lươ̭ng chức năng hwiḙ̂n Mai Châw fát hiḙ̂n tlêênh facebook kả nhân kuố H.T.N ớ xa̭ Kun Few dăng tái thôông tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l chú chương, chỉnh xắch kuố Daáng va̒ Nha̒ nước dổi vởi vuu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c. Ngăi khi fát hiḙ̂n hiḙ̂n, kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương da̒ mơ̒i H.T.N lêênh la̒ wiḙ̂c. Kwả chi̒nh la̒ wiḙ̂c, H.T.N da̒ nhâ̭n thức ro̭ nhửng thôông tin mêê̒nh dươ lêênh maa̭ng xa̭ hô̭i (MXH) la̒ khwáng xư̭ thâ̭t, tư̭ ngwiḙ̂n dá, gơx va̒ kam kết chăng tải fa̭m.