(HBDT) – La̒ kản bô̭ Dô̭i tham mưw, Foo̒ng kắnh xát zaw thông (Kôông an tính), Thươ̭ng wỉ Bu̒i Ngo̭c Tiển luôn kương mâ̭w tloong thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ ma̒ lẳnh da̭w dơn vi̭ va̒ chí hwi dô̭i zaw, ản deẻnh zả la̒ mô̭ch tloong nhửng chiển xi̭ tlé tiêw biếw kuố dơn vi̭, nhất la̒ tloong thư̭c hiḙ̂n kác foong tla̒w thi duô tlêênh tinh thâ̒n ""Khẻw la̒, khẻw vâ̭n dôô̭ng”...

Kí niḙ̂m 70 năm Ngă̒i chiê̒n thôổng lư̭c lươ̭ng Thanh niên xung foong

(HBDT) – NGă̒i 10-7, Hô̭i Kư̭w Thanh niên xung foong (TNXF) tính tố chức Lḙ̂ kí niḙ̂m 70 năm Ngă̒i chiê̒n thôổng lư̭c lươ̭ng TNXF Viḙ̂t Nam (15/7/1950 – 15/7/2020), 15 năm ngă̒i thă̒nh lâ̭p Hô̭i Kư̭w TNXF tính (23/9/2005 – 23/9/2020). Zư̭ lḙ̂ kí niḙ̂m kỏ kác dôô̒ng chỉ: Ngô Văn Twẩn, Fỏ Bỉ thư Tính wí; Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính, lẳnh da̭w môô̭ch xổ ban, ngă̒nh, xớ, dwa̒n thế kuố tính va̒ nhê̒w hô̭i viên Kư̭w TNXF tính.

10 ngă̒i tôống kiếm xwát fương tiên kơ zởi: Xứ fa̭t 796 fương tiḙ̂n vi fa̭m

(HBDT)- Thew Foo̒ng KXZT, Kôông an tính, tloong 10 ngă̒i bớ 15-25/5, tôống kiếm wát fương tiḙ̂n kơ zởi dươ̒ng bô̭, lư̭c lươ̭ng KXZT kÔÔNg AN tính da̒ xứ lỉ 796 fương tiḙ̂n vi fa̭m

Chiến khai lâ̭p chốt kiếm xwát kác tiển dươ̒ng dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ 15, 16 kuố Thú tưởng Chỉnh fú, Kôông văn xổ 2100 kuố Chú ti̭ch UBNZ tính va̒ Kôông diḙ̂n xổ 02 kuố Bô̭ tlướng Bô̭ Kôông an vê̒ thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp kấp bắch foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19, Kôông an tính da̒ fổi hơ̭p vởi kác ngă̒nh chức năng chiến khai thă̒nh lâ̭p kác chốt kiếm xwát tlêênh kác tiển da̒ng dổi vởi ngươ̒i, fương tiḙ̂n di kwa diḙ̂ ba̒n tính dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch Covid-19

Hwiḙ̂n Kim Bôi nhức nhổi ti̒nh tla̭ng xá rác bươ̒ ba̭i ớ vu̒ng nôông thôn

(HBDT) – Chai, lo̭, bím, xác dôô̭ng vâ̭t chết... chăng thiểw thử chi chéw thuổng ngâ̒m Koóc, xa̭ Kim Bôi va̒ ngâ̭m Tla̭i Ối, záp rănh zươ̭ hal xa̭ Kuổi Ha̭ va̒ Kim Bôi (hwiḙ̂n Kim Bôi). Ẩy la̒ chươ kế kác la liḙ̂t kác lo̭i baw tái, li̭ch ni lôông, kẳi to, kẳi kon buô̭c ki̭ chăng mắt bên tloong doơ̭ng kẳi chi, dê̒w nối lê̒w fê̒w tlêênh mă̭t tác, chéw lănh lắc tlêênh kác ko̒ kaách, vắc baw bu̒l kâl chơ̒ hỏl

Hwiḙ̂n Tân La̭c xứ fa̭t 10 tliḙ̂w dôô̒ng dổi tươ̭ng dươ tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Ngă̒I 26/3, Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c tha Kwiết di̭nh xứ fa̭t vi fa̭m hă̒nh chỉnh xổ thiê̒n 10 tliḙ̂w dôổng dổi tươ̭ng kỏ hă̒nh vi dăng tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh chăng facebook kả nhân.

Li̭nh 5 năm 6 khảng tu̒ vi̒ ta̒ng chư̭ tlải fép chất ma twỉ

(HBDT) – Ngă̒I 20/2, TĂN tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ fuc sthấm xét xứ thew dơn khảng kảw xin zám nhḙl hi̒nh fa̭t kuố bi̭ kảw Bu̒i Văn Án (KN 1969), chú ta̭i xỏm Nhón, xa̭ Xwân Fong, năi lag xa̭ Hơ̭p Fong (Kaw Fong) bi̭ TĂN hwiḙ̂n Tân La̭c xét xứ wê̒l thô̭i "ta̒ng chư̭ tlải fép” chất ma twỉ

Hwiḙ̂n La̭c Xơn chủ tloo̭ng kôông tác kwán lỉ, báw vḙ̂ va̒ fát chiến rư̒ng

(HBDT) - Hwiḙ̂n la̭c Xơn kỏ tống ziḙ̂n tích dất lâm ngiḙ̂p 35.255ha, chiểm 60,07% ziḙ̂n tích rư̒ng tư̭ nhiên to̒n hwiḙ̂n. Nhửng năm kwa kôông tác kwán lỉ, báw vḙ̂ va̒ fát chiến rư̒ng (BV&FCR) ản hwiḙ̂n chủ tloo̭ng lẳnh da̭w, chí da̭w thư̭c hiên. Dă̭c biḙ̂t tloong kôông tác tiên chiê̒n, fố biển kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t wê̒l kwán lỉ, BV&FCR, nơng kaw nhâ̭n thức kuố chú rư̒ng va̒ ngươ̒i zân; fát hiḙ̂n va̒ xứ lỉ kác vṷ vi fa̭m Lwâ̭t BV&FCR... Kwa rỉ ki̭p thơ̒i ngăn chă̭n kác hă̒nh vi vi fa̭m tloong lỉnh vư̭c lâm ngiḙ̂p.

Hwiḙ̂n Iên Thwí hoo̭c va̒ la̒ thew Bác, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp

(HBDT) – Hwiḙ̂n wí Iên Thwí da̒ dươ wiḙ̂c hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh va̒ Chương chi̒nh hă̒nh dôô̭ng xổ 05 wê̒l thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i (NKWDH) Dáng bô̭ kác kấp nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020, gẳn ku̒ng thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭ kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương. Ni la̒ kắch la̒ zúp Dáng bô̭ hwiḙ̂n lẳnh da̭w thư̭c hiên tốt kác mṷc tiêw wê̒l xâi zư̭ng Dáng va̒ hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng thư̭c hiên kác chí tiêw dê̒ tha ta̭i NKWDH Dáng bô̭ kác kấp.

Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính zư̭ lḙ̂ zaw, nhâ̭n kwân năm 2020 ta̭i thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Dung 8h ngă̒i 11/2, ta̭i xân vâ̭n dôô̭ng tính, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh da̒ tó chức Lḙ̂ zaw, nhâ̭n kwân năm 2020. Dêểnh zư̭ va̒ dôô̭ng kác tân binh lêênh dươ̒ng nhâ̭p ngṷ kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH TƯ Dáng, Bỉ thư Tính wí; lẳnh da̭w kác ban, ngă̒nh. dwa̒n thế, kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương va̒ dôông nhê̒w thân nhân kác tân binh tlủng tiến.

Xứ fa̭t 3 tliḙ̂w dôô̒ng ngươ̒i dươ thôông tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l wiḙ̂c xwất hiḙ̂n 1 ka zương tỉnh vởi virus Corona ta̭i Bêḙ̂nh viḙ̂n Da khwa tính

(HBDT) – Ngă̒I 6/2, thew thôông tin bớ Kôông an hwiḙ̂n Kim Bôi, dơn vi̭ ni̒ vươ̒ hwa̒n tất kác hô̒ xơ, tha kwiết di̭nh xứ lỉ vi fa̭m hă̒nh chỉnh xổ thiê̒n 3 tliḙ̂w dôô̒ng dổi vởi Bă̭ch Thi̭ Thơm (KN 2.000) chủ ta̭i xa̭ Vỉnh Tiển (Kim Bôi) vi̒ da̒ dăng thôông tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l wiḙ̂c xwất hiḙ̂n môô̭ch bêḙ̂nh nhân bi̭ viêm dươ̒ng hô hấp kấp zương tỉnh vởi virus Corona ta̭i Bêḙ̂nh viḙ̂n Da khwa tính

Hwiḙ̂n Iên Thwí xiết chă̭t kwán lỉ law dôô̭ng bớ Tlung Kwuốc wê̒l nước dê̒ foo̒ng zi̭ch Corona

(HBDT) – Kỏ 240 ngươ̒i la̒ wiḙ̂c ta̭i Tlung Kwuốc, 102 ngươ̒i wê̒l diḙ̂ ba̒n ăn Thết, Iên thwí la̒ môô̭ch tloong nhửng hwiḙ̂n kỏ law dôô̭ng “chul” ta̭i Tlung Kwuốc nhê̒w nhất ka̭ ni̒. Ylước ziển biển kăng thắng kuố zi̭ch bêḙ̂nh viêm fối Corona, lư̭c lươ̭ng chức năng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Iên Thwí da̒ fổi hơ̭p xiết chă̭t kwán lỉ, ra̒ xwát, nẳm ti̒nh hi̒nh dổi tươ̭ng mo̭l law dôô̭ng bớ Tlugn Kwuôxs tlớ wê̒l tloong thơ̒i zan ngí Thết Ngwiên dản 2020

Tăng kươ̒ng kôông tác thănh tla, zảm xát wê̒l kwán lỉ dất dai tlêênh diḙ̂ ba̒n tính

(HBDT) – Tloong nhửng năm kwa, kôông tác kwán lỉ dất dai (KLDD) ziển biển fức ta̭p, wiḙ̂c vi fa̭m fáp lwâ̭t tloong lỉnh vư̭c ni̒ vấn ko̒n tô̒n ta̭i. Dớ zái kwiết zứt diếm kác vẩn dê̒ fát xinh tloong kôông tác KLDD, UBNZ tính chí da̭w Thănh tla tính, Xớ TN&MT tăng kươ̒ng kwán lỉ Nha̒ nước wê̒l lỉnh vư̭c dất dai tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Tôống kết kôông tác Kwuốc foo̒ng, Kwân xư̭ diḙ̂ fương năm 2019

(HBDT) – Năm 2019, vởi xư̭ nổ lư̭c kuố ká hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ va̒ to̒n zân, kôông tác kwuốc foo̒ng, kwân xư̭ diḙ̂ fương ( KWF-KWXDF) ản chiến khai to̒n ziḙ̂n, ko hiḙ̂w kwá

Dôô̒ng bô̭ kác zái fáp chôổng buôn lâ̭w, ha̒ng zá, ha̒ng kẻm chất lươ̭ng

(HBDT) – Thơ̒i zan kwa, lư̭c lươ̭ng Kwán lỉ thi̭ tlươ̒ng va̒ kác ngă̒nh chức năng tleenh diḙ̂ ba̒n tính da̒ chú dôô̭ng tăng kươ̒ng kôông tác thănh tla, kiếm tla, xâi zư̭ng kác zái fáp chôổng buôn lâ̭w, ha̒ng zá, kẻm chất lươ̭ng. Tloong rỉ dấi meḙnh tiên chiê̒n, hổ chơ̭ thôông tin nhâ̭n mắt, fân biḙ̂t ha̒ng zá, ha̒ng kẻm chất lươ̭ng dêểnh ngươ̒i tiêw zu̒ng bă̒ng nhê̒w hi̒nh thức. Dôô̒ng thơ̒i, chủ tloo̭ng xâi zư̭ng kơ chể, chỉnh xắch dớ khwiển khích kác zwănh ngiḙ̂p dăng kỉ báw hô̭ kwiê̒n nhản hiḙ̂w va̒ kiếw zảng kôông ngiḙ̂p ha̒ng hwả, kóp fâ̒n dấi lu̒i na̭n ha̒ng za, ha̒ng kẻm chất lươ̭ng.

Tha kwân thư̭c hiḙ̂n dơ̭t kaw diếm tẩn kôông chẩn áp thô̭i fa̭m báw vḙ̂ Thết Ngwiên dản 2020

(HBDT) - Kôông an tính vươ̒ tố chức Lḙ tha kwân thư̭c hiḙ̂n dơ̭t kaw diếm tẩn kôông chẩn áp thô̭i fa̭m m báw vḙ̂ Thết Ngwiên dản 2020 thew Kể hwă̭ch xổ 453/KH-CAP-PV01

Xa̭ Dô̒ng Chum fẩn dẩw xâi zư̭ng diḙ̂ ba̒n “kheḙch” tḙ̂ nan xa̭ hô̭i

(HBDT) – Zai dwa̭n 2015 – 2017, tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Dô̒ng Chum (Da̒ Bắc) kỏ 7 dổi tươ̭ng ngiḙ̂n va̒ ngi ngiḙ̂n ma twỉ; tḙ̂ na̭n kơ̒ bă̭c thươ̒ng xwiên xắi tha. Tlước ti̒nh hi̒nh thô̭i fa̭m ziển biển fức ta̭p, kấp wí, chỉnh kwiê̒n, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế xa̭ va̒ kác thơ̒ng lớp nhân zân da̒ thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭ nhê̒w zái fáp nhă̒m nổ lư̭c xâi zư̭ng diḙ̂ ba̒n "kheḙch” tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i. Kóp fâ̒n zư̭ vưng an ninh nôông thôn, thúc dấi fát chiến KT-XH diḙ̂ fương.

Khẩw tlươ̒ng hơ̭p bi̭ thu hô̒i, hwí bó văn bă̒ng, chửng chí

Thôông tư mởi kuố Bô̭ Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w vươ̒ ban hă̒nh kwi di̭nh bố xung kác tlươ̒ng hơ̭p bi̭ thu hô̒i văn bă̒ng, chửng chí. Thew rỉ 6 tlươ̒ng hơ̭p bi̭ thu hô̒i, hái bó văn bă̒ng chửng chí.