(HBDT) - Ngă̒i 20/3, Twa̒ ản nhân zân (TANZ) tính bớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ xơ thấm xét xứ bi̭ kảw Ke Thi̭ Thu Tháw (Té năm 1986), tlủ ớ xỏm Chiê̒ng Xa̭i, thi̭ tlẩn Mai Châw (Mai Châw), ngwiên la̒ zảw biên tlươ̒ng fố thôông ZTNT THKX&THFT B hwiḙ̂n Mai Châw wê̒l thô̭i lươ̒ dáw chiểm dwa̭t ta̒i xán.

Pắt khấn kấp dổi tươ̭ng cho wăl nă̭ng la̭i ớ hwiḙ̂n La̭c Xơn

(HBDT) - Thew thôông tin pớ lư̭c lươ̭ng tlức năng, kwa kôông tác nẳm ti̒nh hi̒nh, kwán lỉ diḙ̂ pa̒n, kơ kwan Kâng an ản dố dổi tươ̭ng Tlâ̒n Ngoo̭c Di̭nh, té năm 1958, tlủ ớ tố 4, fổ Thôổng Nhất, thi̭ tlẩn Bṷ Bán (La̭c Xơn) kỏ biếw hiḙ̂n cho wăl la̭i nă̭ng tloong zaw zi̭ch zân xư̭. Dổi tươ̭ng cho wăl xổ lươ̭ng tư̒ tiê̒n lêênh têểnh ha̒ng tí dôô̒ng, la̭i xwất cho wăl 5.000 - 10.000 dôô̒ng/1 tliḙ̂w dôô̒ng/ngă̒i.

Hwiḙ̂n Tân La̭c: Foong tla̒w twa̒n zân báw bḙ̂ an ninh Tố kuốc ti paw tliê̒w khu

(HBDT) - Kôô̒ng pơ̭i fương châm tư̭ foo̒ng, tư̭ kwán, tư̭ báw bḙ̂ pơ̭i zái kwiết tốt ta̒n bẩn dê̒ an ninh tlâ̭t tư̭ (ANTT) ngăl ớ kơ xớ, ta̒n năm kwa, foong tla̒w Twa̒n zân báw bḙ̂ an ninh Tố kuốc (TZBBANTK) tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n Tân La̭c ản kấp wí, tlỉnh kwiê̒n di̭ê fương kwan tâm. Tư̒ mô hi̒nh zư̭ zi̒n, báw bḙ̂ ANTT ản tliến khai khu hôô̭ng zoong la̭i hiḙ̂w kwá kaw, hwi dôô̭ng ản khức mă̭nh tôống hơ̭p kuố ká hḙ̂ thôổng tlỉnh tli̭ kôô̒ng mo̭l zân tê̒w la̒, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng tloong wiḙ̂c zư̭ bư̭ng an ninh tlỉnh tli̭, tlâ̭t tư̭ an twa̒n xa̭ hô̭i ớ diḙ̂ fương.

Tliḙ̂t fả dươ̒ng zâi teẻnh lô, dê̒ kôô̒ng pơ̭i xổ tiê̒n tlêênh 12 tí dôô̒ng

(HBDT) - Ngă̒i 13/3, thôông tin pớ lư̭c lươ̭ng tlức năng cho hăi, Foo̒ng Kắnh xát hi̒nh xư̭ bươ̒ fổi hơ̭p pơ̭i ta̒n kác dơn bi̭ tlức năng Kâng an tính, Kâng an TF Hwa̒ Bi̒nh tố tlức dẩw tlănh, tliḙ̂t fả thă̒nh kôông dươ̒ng zâi teẻnh pa̭c pă̒ng hi̒nh thức muô paảnh xổ lô, dê̒ tlêênh diḙ̂ pa̒n TF Hwa̒ Bi̒nh pơ̭i tôống xổ tiê̒n zaw zi̭ch pước tâ̒w ản la̒ ho̭ khwáng 12 tí dôô̒ng.

Dám báw an ninh tlâ̭t tư̭ bu̒ng záp zănh

(HBDT) - Kṷm an ninh záp zănh Kim - Ki̒ - Lương gô̒m 4 xa̭: Hu̒ng Xơn, Dủ Xảng (Kim Bôi), Kaw Xơn (Lương Xơn) kôô̒ng pơ̭i xa̭ Dôô̭c Lâ̭p (TF Hwa̒ Bi̒nh). Ta̒n năm kwa, kỏ xư̭ lă̭nh da̭w, diê̒w hă̒nh kuố kấp wí, tlỉnh kwiê̒n, xư̭ fổi hơ̭p chă̭t chḙ kuố kác ngă̒nh, dwa̒n thế, xư̭ nô̭ lư̭c bươ̭t khỏ kuố kản bô̭, dáng biên pơ̭i nhân zân tlêênh diḙ̂ pa̒n kác xa̭ khu bư̭c záp zănh, wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n ta̒n kác chí tiêw, nhiḙ̂m bṷ fát tliến KT-XH dê̒ tha tê̒w hwa̒n thă̒nh pơ̭i bươ̭t xo pơ̭i kể hwă̭ch; KF-AN ản kúng kổ, tlâ̭t tư̭ an twa̒n xa̭ hô̭i ka̭ no̒ i zư̭ bư̭ng pơ̭i ốn di̭nh, ti̒nh hi̒nh thô̭i fa̭m i ta̒ ản kiê̒m chể, mé i ko̒n tư̒ kải fức ta̭p, nhất la̒ thô̭i fa̭m kỏ ngwiên nhân xa̭ hô̭i.

Tôống kết kôông tác twiến cho̭n pơ̭i hôốc kôông zân nhâ̭p ngṷ năm 2023

(HBDT) - Ngă̒i 9/3, Hô̭i dôô̒ng ngiḙ̂ bṷ kwân xư̭ (NBKX) tính tố tlức hô̭i ngi̭ tống kết kôông tác twiển cho̭n pơ̭i hôốc kôông zân nhâ̭p ngṷ năm 2023, tliến khai fương hưởng, nhiḙ̂m bṷ năm 2024. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch WBNZ tính, Chú ti̭ch Hô̭i dôô̒ng NBKX tính kôô̒ng pơ̭i Thiểw tưởng Lương Văn Kiếm, Fỏ Tư lâ̭nh Kwân khu 3 kôô̒ng chú tli̒ hô̭i ngi̭.

Lư̭c lươ̭ng bṷ tlang tính bư̭ng wê̒l bán li̭nh tlỉnh tli̭, mă̭nh wê̒l khức chiển dẩw

(HBDT) - Thơ̒i zan kwa, Dáng wí, Bô̭ CHKX tính i ta̒ lă̭nh da̭w, chí da̭w kản bô̭, chiển xi̭ (KB,CX) lư̭c lươ̭ng bṷ tlang (LLBT) tính khắc fṷc hết thắi khỏ khăn, hwa̒n thă̒nh nhiḙ̂m bṷ hwẩn lwiḙ̂n, la̒ tốt kôông tác zảw zṷc tlỉnh tli̭ tư tướng, nơng kaw bán li̭nh kôô̒ng pơ̭i fấm chất "Bô̭ dô̭i Kṷ Hô̒”, dáp ửng tốt iêw kâ̒w nhiḙ̂m bṷ tloong ti̒nh hi̒nh mởi. Ni la̒ nê̒n táng kwan tlo̭ng kóp fâ̒n xâi zư̭ng LLBT tính bư̭ng wê̒l bán li̭nh tlỉnh tli̭, mă̭nh wê̒l khức chiển dẩw, kúng kố bư̭ng chắc khu bư̭c foo̒ng thú tính, gẳn thể tlâ̭n kuốc foo̒ng twa̒n zân pơ̭i thể tlâ̭n an ninh nhân zân.

Tliḙ̂n wê̒l kâng an biên tâm hwiết pơ̭i kôông tác an ninh kơ xớ

(HBDT) - Tơ̒ng kỏ hơn 20 năm kôông tác tloong lư̭c lươ̭ng kâng an xa̭ (KAX), eenh Bu̒i Văn Kwang, kâng an biên xỏm Lương Mi̭, xa̭ La̭c Lương (Iên Thwí) ka̭ no̒ i tâm hwiết, tlắch nhiḙ̂m pơ̭i kôông wiḙ̂c, ản nhân zân tin iêw, kwỉ mển. Ka̭ lư̭c lươ̭ng kâng an chỉnh kwi wê̒l diḙ̂ fương, eenh tiếp tṷc tham za hô̭ tlơ̭, zúp dơ̭, ta̭w diê̒w kiḙ̂n tí KAX hwa̒n thă̒nh nhiḙ̂m bṷ. Eenh binh zư̭ la̒ diến hi̒nh zwi nhất kuố lư̭c lươ̭ng KAX bản chwiên tlắch twa̒n tính ản dê̒ ngi̭ Bô̭ Kâng an biếw zương.

Kâ̒n ta̒n kác zái fáp kwiết liḙ̂t kẻw zám tai na̭n zaw thôông

(HBDT) - Năm 2022, tlêênh diḙ̂ pa̒n tính xắi tha 100 bṷ tai na̭n zaw thôông (TNZT), la̒ chít 71 mo̭l, bi̭ thương 96 mo̭l. Xo pơ̭i năm 2021 tăng 7 bṷ, tăng 7 mo̭l chít pơ̭i 27 mo̭l bi̭ thương. Tloong di̭ kỏ bṷ tai na̭n dă̭c biḙ̂t ngiêm tloo̭ng ta̭i km 472+960 ta̭ng khả Hô̒ Chỉ Minh, thuô̭c diḙ̂ fâ̭n xa̭ Báw Hiḙ̂w (Iên Thwí) la̒ 3 mo̭l chít ta̭i miểng, 1 mo̭l bi̭ thương fái kấp kửw.

Kắnh bảw khâ̭p ngo lướ dáw khi̒ wăl thiê̒n kwa ma̭ng

(HBDT) - Zo kâ̒n thiê̒n dớ xứ lỉ kác khwán nơ̭ kuổi năm, ản vươ̒ng ba̭n zởi thiḙ̂w, eenh B.T.Ng (KN 1979), ớ thi̭ chẩn bo (Kim Bôi) da̒ ka̒i dă̭ch ưửng zuṷng, ta̭w va̒ kích hwa̭t ta̒i khwán tỉn zuṷng dớ wăl thiê̒n... Twi nhiên thiê̒n chăng wê̒l, bi̭ vắc ngo bo̭n lướ dáw enh Ng. lḙ ka̭ng lủn khu baw nơ̭ nâ̒n.

Bảw dôô̭ng ti̒nh tla̭ng muô baảnh linh kiên chể ta̭w khuủng tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) - Zo thẩi wiḙ̂c muô baảnh linh kiên wê̒l lắp ráp khuủng tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i (MXH) rḙ̂ ra̒ng, Dinh Văn D (KN 1985) va̒ Dinh Viḙ̂t H (KN 2000), dê̒w ớ xỏm Zưưng, xa̭ Hiê̒n Lương (Da̒ Bắc) da̒ dă̭ch mô wê̒l lắp ráp thee̒nh 2 khấw khủng dớ xứ zuṷng baw mṷc dích xăn bẳnh.

Kấn tloo̭ng pơ̭i thô̭i fa̭m lô̭m, kướp ta̒i xán zi̭p Thết

(HBDT) - Tí kỏ tiê̒n tiêw tloong zi̭p Thết, Ngwiḙ̂n Dức Hiến (té năm 1998), Ngwiḙ̂n Văn Thă̒nh (té năm 1994) kôô̒ng tlủ ớ tố 6, fươ̒ng Ki̒ Xơn (TF Hwa̒ Bi̒nh) liên tiếp la̒ 4 bṷ kướp zâ̭t ta̒i xán mănh dôô̭ng pơ̭i ngwi hiếm cho mo̭l ti ta̭ng khả...

Kôông an hwiḙ̂n Iên Thwí fát hiḙ̂n, bắt zư̭ 3 vṷ ta̒ng chư̭, kinh zwănh fảw tlải fép

(HBDT) - Thư̭c hiḙ̂n kể hwă̭ch tha kwân tẩn kôông, chẩn áp thô̭i fa̭m, báw vḙ̂ an twa̒n Thết Năm Mởi Kwỉ Ma̭w 2023. Thôông kwa kác biḙ̂n fáp ngiḙ̂p vṷ, tloong ngă̒i 31/12/2022, Kôông an hwiḙ̂n Iên Thwí da̒ fát hiḙ̂n, bắt zư̭ 3 vṷ, 5 dổi tươ̭ng kỏ hă̒nh vi ta̒ng chư̭, kinh zwănh fảw tlải fép

Fỏ tlướng Kâng an fươ̒ng Thi̭nh Lang ản Bô̭ Kâng an khen thướng dô̭t xwất

(HBDT) - Mởi ni, Bô̭ tlướng Bô̭ Kâng an Tô Lâm kỉ kwiết di̭nh khen thướng dô̭t xwất wê̒l thă̒nh tích xwất xắc kửw mo̭l éw nươ bi̭ chít tẳm cho Da̭i wỉ Bu̒i Văn Tiê̒w - Fỏ Tlướng Kâng an fươ̒ng Thi̭nh Lang, TF Hwa̒ Bi̒nh. Wa̒i tha, Hô̭i dôô̒ng Thi duô, khen thướng tính Hwa̒ Bi̒nh i ta̒ kỏ kể hwă̭ch nhân hôô̭ng diến hi̒nh tiên tiển kấp tính cho tlươ̒ng hơ̭p Da̭i wỉ Bu̒i Văn Tiê̒w.

Hwiḙ̂n Tân La̭c dám báw châ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông zi̭p kuổi năm

(HBDT) - Baw nhưửng ngă̒i khảng kuổi ăm, mâ̭t dô̭ mo̭l va̒ fương tiḙ̂n zaw thôông dươ̒ng bô̭ kwa la̭i hwiḙ̂n Tân La̭c tăng kaw. Dớ dám báw châ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông (ATZT) tloong thơ̒i diếm ni̒, Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c da̒ xâi ziư̭ng kể hwă̭ch va̒ chiến khai thư̭c hiḙ̂n nhưửng biḙ̂n fáp kwiết liḙ̂t.

Kwiết liḙ̂t chiến khai kác zái fáp an twa̒n zaw thôông

(HBDT) - Zu̒ lư̭c lươ̭ng chức năng va̒ chỉnh kwiê̒n kác kấp da̒ tâ̭p chung dám báw châ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông (CTAZT). Twi nhiên ti̒nh hi̒nh tai na̭n zaw thôông (TNZT) vấn ziển biển fức ta̭p. Tỉnh bớ tluung twâ̒n khảng 12/2021 dêểnh tluung twâ̒n 10/2022, tlêênh diḙ̂ ba̒n tính xắi tha 67 vṷ TNZT, tăng 4 vṷ xo kuu̒ng ki̒, tăng 5 ngươ̒i chết va̒ 7 ngươ̒i bi̭ thương.

Hwiḙ̂n Lương Xơn: Kắnh bảw thô̭i fa̭m la̒ zá zẩi chửng nhâ̭n kwiê̒n xứ zuṷng dất dớ chiểm dwa̭t ta̒i xán

(HBDT) - Bớ nguô̒n tin bảw tổ zác thô̭i fa̭m kuố kwâ̒nc hủng nhân zân va̒ kác foo̒ng kôông chư, Kôông an hwiḙ̂n Lương Xơn da̒ tiếp nhâ̭n, xứ lỉ nhê̒w vṷ wiḙ̂c, dổi tươ̭ng la̒ zá zẩi chửng nhâ̭n kwiê̒n xứ zuṷng dất (ZCNKXZD) dớ zaw zi̭ch, muô baảnh, wăl vổn, chiến nhươ̭ng nhă̒m chiểm dwa̭t ta̒i xán.

Hwiḙ̂n Kaw Foong dám báw kôông tác kuốc foo̒ng - kwân xư̭ diḙ̂ fương

(HBDT) - Thơ̒i zan kwa, kản bô̭, chiển xi̭ lư̭c lươ̭ng bṷ tlang (LLBT) hwiḙ̂n Kaw Foong i ta̒ thư̭c hiḙ̂n tư̒ nhiḙ̂m bṷ kwan tloo̭ng kôô̒ng xư̭ kwản tliḙ̂t, tliến khai nô̭i zung kể hwă̭ch năm kuố kấp wí, chí hwi dơn bi̭. Tơ̒ng mă̭t kôông tác ản kṷ thế hwả pă̒ng kác hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c, nhất la̒ tloong kôông tác hwẩn lwiḙ̂n, zảw zṷc chỉnh tli̭, ta̭w tâm thể khă̭n kha̒ng nhâ̭n pơ̭i hwa̒n thă̒nh mo̭i nhiḙ̂m bṷ ản zaw.