(WBDT) – Thổl ngă̒i 9/11, ta̠i Kung văn wả tính Wa̒ Bi̒nh da̒ ziê̠n tha lê̠ tôống kết, bể ma̠c Hô̠i thi thế thaw kác zân tô̠c thiếw xổ to̒n kuốc lâ̒n thử X khu vư̠c I năm 2017. Dêểnh zư̠ kỏ kác dô̒ng chỉ: Pha̠m Văn Twẩn, Vỏ Tôống ku̠c tlướng Tôống ku̠c TDTT – Tlướng BTC Hô̠i thi; Ngwiển Văn Chương, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính – Tlướng BTC diê̠ vương; lảnh da̠w kác Xớ, ban, nga̒nh kuố tính.


Dô̒ng chỉ Pha̠m Văn Twẩn, Vỏ Tôống ku̠c tlướng Tôống ku̠c TDTT – Tlướng BTC Hô̠i thitlaw kơ̒ cho 5 dơn vi̠ kỏ tha̒nh tích xuất xắc.

 


Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Twa̒n, Tlướng Ban Twiên zảw Tính wí tă̠ng Bă̒ng khen kuố UBND tính cho 5 dơn vi̠ da̒ kỏ tha̒nh tích xwất xắc ta̠i Hô̠i thi.

 


Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Chương, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính – Tlướng BTC diê̠ vương tă̠ng Bă̒ng khen kuố UBND tính cho 7 tâ̠p thế kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong wiê̠c tố chức va̒ tham za Hô̠i thi

 

 Lảnh da̠w HND tính tă̠ng Bă̒ng khen kuố T.Ư HND Viê̠t Nam cho 5 dơn vi̠ da̒ kỏ tha̒nh tích xwất xắc ta̠i Hô̠i thi.

 Khâw 6 ngă̒i thi dẩw xôi nối, ki̠ch tỉnh nhưng rất do̒n kết, Hô̠i thi thế thaw kác zân tô̠c thiếw xổ to̒n kuốc lâ̒n thử X khu vư̠c I năm 2017 da̒ the̒nh kôông thốch de̠p, BTC da̒ tiển ha̒nh tlaw wi chương cho kác vâ̠n dôô̠ng viên da̠t tha̒nh tích ngăi khâw khi kết thúc thi dẩw tư̒ng môn.

Tlung kuô̠c zẩn dâ̒w la̒ do̒n Wa̒ Bi̒nh ản 484 diếm, tloong dỏ ản 11 HCV, 9 HCB, 5 HCĐ; dửng thử hal la̒ do̒n Xơn La ản 313 diếm, tloong dỏ kỏ 12 HCV, 5 HCB, 8 HCĐ; dửng thử 3 la̒ do̒n Thải Ngwiên da̠t 222 diếm, ản 4 HCV, 9 HCB, 8 HCĐ; dửng thử 4 la̒ do̒n Law Kai ản 4 HCV, 6 HCB, 8 HCĐ; dửng thử 5 la̒ do̒n Lai Châw ản 4 HCV, 2 HCB, 13 HCĐ

Ta̠i lê̠ bể ma̠c va̒ tôống kết, BTC Hô̠i thi da̒ tlaw kơ̒ cho 5 dơn vi̠ xwất xắc gô̒m kác tính: Wa̒ Bi̒nh, Xơn La, Thải Ngwiên, Law Kai, Lai Châw. Tlung ương Hô̠i Nông zân Viê̠t Nam tă̠ng Bă̒ng khen cho 5 dơn vi̠ da̒ kỏ tha̒nh tích xwất xắc ta̠i Hô̠i thi thế thaw kác zân tô̠c thiếw xổ to̒n kuốc lâ̒n thử X khu vư̠c I năm 2017; UBND tính tă̠ng Bă̒ng khen cho 5 do̒n, 7 tâ̠p thế va̒ 8 kả nhân kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong wiê̠c tố chức va̒ tham za Hô̠i thi

Hô̠i thi thế thaw kác zân tô̠c thiếw xổ to̒n kuốc lâ̒n thử X khu vư̠c I năm 2017 tố chức ta̠i Wa̒ Bi̒nh da̒ the̒nh kôông thốch de̠p, ta̠i buối tôống kết dô̒ng chỉPha̠m Văn Twẩn, Vỏ Tôống ku̠c tlướng Tôống ku̠c TDTT – Tlướng BTC Hô̠i thi va̒ dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Chương, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính da̒ tlaw kơ̒ dăng kai tố chức Hô̠i thi thế thaw kác zân tô̠c thiếw xổ to̒n kuốc lâ̒n thử XI khu vư̠c I năm 2019 cho dơn vi̠ tính Bắc Ka̠n

 


KÁC TIN KHÁC


Tlêênh 200 vâ̭n dôô̭ng viên tham za zái boỏng ba̒n kâ̒w lôông tlé – vô di̭ch – tlung kaw thuối tính năm 2018

(HBDT) – Ngă̒i 19-21/7, Xớ VH,TT&DL da̒ tố chức thee̒nh kông zái zái boỏng ba̒n kâ̒w lôông tlé – vô di̭ch – tlung kaw thuối tính năm 2018

Khânh 300 vâ̭n dôô̭ng viên tham za zái kâ̒w lôông – boỏng ba̒n kông nhân viên chức law dôô̭ng(KNVCLD) wiḙ̂n Ki̒ Xơn năm 2018

(WBDT) - Ngă̒i 13-15/3 wiḙ̂n Ki̒ Xơn da̒ tố chức tha̒nh kôông zái Kâ̒w lôông – Boỏng ba̒n KNVCLD wiḙ̂n Ki̒ Xơn năm 2018

Kỏ tlêênh 42.500 ngươ̒i tâ̭p Thế zṷc thế thaw thươ̒ng xwiên

(WBDT) – Foong tla̒w to̒n zân re̒n liḙ̂n thế thaw thew kương Bác Hô̒ vỉ da̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n La̭c Xơn ngă̒i ka̭ng dấi mḙnh. Kác kơ kwan, dơn vi̭, kác xa̭, thi̭ chẩn tố chức, fát dôô̭ng nhê̒w wa̭t dôô̭ng thế zṷc thế thaw (TZTT) nhơ ngă̒l chă̭l Olympic vi̒ khức khwé to̒n zân, tăng kươ̒ng zaw lưw TZTT tloong va̒ wa̒i wiḙ̂n.

Kim Bôi tố chức tha̒nh kôông Da̭i hô̭i Thế zṷc thế thaw lâ̒n thử VI năm 2017

(WBĐT) - Da̭i hô̭i TDTT wiḙ̂n Kim Bôi la̒ xư̭ kiḙ̂n chỉnh tli̭, wa̭t dôô̭ng văn wả kỏ ỉ ngiḙ̂ thiết thư̭c nhă̒m tăng kươ̒ng khổi da̭i do̒n kết kác zân tô̭c tloong wiḙ̂n, la̒ ngă̒i hô̭i biếw zương lư̭c lươ̭ng, khức mḙnh kuố Dáng bô̭ mân nhân zân kác zân tô̭c tloong wiḙ̂n. Thôông kwa rỉ khắng di̭nh chất lươ̭ng kuố foong tla̒w TDTT tloong kwâ̒n chủng nhân zân, thúc dấi kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "to̒n zân re̒n liḙ̂n thân thế thew kương Bác Hô̒ vỉ da̭i”

Kaw Vong tố chức the̒nh kôông Da̱i hô̱i TDTT lâ̒n thử V, năm 2017

(WBDT) – Ngă̒i 25/10, ta̱i Xân vâ̱n dôô̱ng wiê̱n Kaw Vong tố chức Lê̱ khai ma̱c Da̱i hô̱i thế zu̱c – thế thaw lâ̒n thử V, năm 2017. Dêểnh zư̱ kỏ dôlng chỉ Ngwiển Thi̱ Oanh, UV BTV Tính wí, Tlướng Ban Zân vâ̱n Tính wí; Lảnh da̱w Xớ Thông tin va̒ Chwiê̒n thông; Xớ VH,TT&DL va̒ la̒nh da̱w Wiê̱n wí, UBND, Vo̒ng VH-TT kác wiê̱n, tha̒nh vổ

Zái Viê̠t za̠ chiê̒n thôổng Kúp Bảw Wa̒ Bi̒nh lâ̒n thử XXVI năm 2017 tha̒nh kôông thốch de̠p

(WBDT) – Ngă̒i 21/10 ta̠i dươ̒ng Trâ̒n Hưng Da̠w (tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh) Bảw Wa̒ Bi̒nh vổi hơ̠p mân Xớ VH, TT&DL, Tính Dwa̒n Wa̒ Bi̒nh da̒ tố chức khai ma̠c Zái Viê̠t za̠ chiê̒n thôổng Kúp Bảw Wa̒ Bi̒nh lâ̒n thử XXVI năm 2017. Ni la̒ môn thử 7 tlêênh tôống xổ 14 môn nă̒m tloong chương chi̒nh Da̠i hô̠i TDTT kác kấp tính Wa̒ Bi̒nh lâ̒n thử VI, năm 2018. Dêểnh zư̱ kỏ dô̒ng chỉ Hwa̒ng Văn Tử, Vỏ Chú ti̱ch HĐND tính, ku̒ng kác dô̒ng chỉ lảnh da̱w da̱i ziê̱n kác Xớ, ban, nga̒nh kuố tính va̒ kác wiê̱n, tha̒nh vổ, da̱i ziê̱n nha̒ ta̒i chơ̱ chi nhảnh Viettel Wa̒ Bi̒nh.