(WBDT) – Thổl ngă̒i 9/11, ta̠i Kung văn wả tính Wa̒ Bi̒nh da̒ ziê̠n tha lê̠ tôống kết, bể ma̠c Hô̠i thi thế thaw kác zân tô̠c thiếw xổ to̒n kuốc lâ̒n thử X khu vư̠c I năm 2017. Dêểnh zư̠ kỏ kác dô̒ng chỉ: Pha̠m Văn Twẩn, Vỏ Tôống ku̠c tlướng Tôống ku̠c TDTT – Tlướng BTC Hô̠i thi; Ngwiển Văn Chương, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính – Tlướng BTC diê̠ vương; lảnh da̠w kác Xớ, ban, nga̒nh kuố tính.


Dô̒ng chỉ Pha̠m Văn Twẩn, Vỏ Tôống ku̠c tlướng Tôống ku̠c TDTT – Tlướng BTC Hô̠i thitlaw kơ̒ cho 5 dơn vi̠ kỏ tha̒nh tích xuất xắc.

 


Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Twa̒n, Tlướng Ban Twiên zảw Tính wí tă̠ng Bă̒ng khen kuố UBND tính cho 5 dơn vi̠ da̒ kỏ tha̒nh tích xwất xắc ta̠i Hô̠i thi.

 


Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Chương, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính – Tlướng BTC diê̠ vương tă̠ng Bă̒ng khen kuố UBND tính cho 7 tâ̠p thế kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong wiê̠c tố chức va̒ tham za Hô̠i thi

 

 Lảnh da̠w HND tính tă̠ng Bă̒ng khen kuố T.Ư HND Viê̠t Nam cho 5 dơn vi̠ da̒ kỏ tha̒nh tích xwất xắc ta̠i Hô̠i thi.

 Khâw 6 ngă̒i thi dẩw xôi nối, ki̠ch tỉnh nhưng rất do̒n kết, Hô̠i thi thế thaw kác zân tô̠c thiếw xổ to̒n kuốc lâ̒n thử X khu vư̠c I năm 2017 da̒ the̒nh kôông thốch de̠p, BTC da̒ tiển ha̒nh tlaw wi chương cho kác vâ̠n dôô̠ng viên da̠t tha̒nh tích ngăi khâw khi kết thúc thi dẩw tư̒ng môn.

Tlung kuô̠c zẩn dâ̒w la̒ do̒n Wa̒ Bi̒nh ản 484 diếm, tloong dỏ ản 11 HCV, 9 HCB, 5 HCĐ; dửng thử hal la̒ do̒n Xơn La ản 313 diếm, tloong dỏ kỏ 12 HCV, 5 HCB, 8 HCĐ; dửng thử 3 la̒ do̒n Thải Ngwiên da̠t 222 diếm, ản 4 HCV, 9 HCB, 8 HCĐ; dửng thử 4 la̒ do̒n Law Kai ản 4 HCV, 6 HCB, 8 HCĐ; dửng thử 5 la̒ do̒n Lai Châw ản 4 HCV, 2 HCB, 13 HCĐ

Ta̠i lê̠ bể ma̠c va̒ tôống kết, BTC Hô̠i thi da̒ tlaw kơ̒ cho 5 dơn vi̠ xwất xắc gô̒m kác tính: Wa̒ Bi̒nh, Xơn La, Thải Ngwiên, Law Kai, Lai Châw. Tlung ương Hô̠i Nông zân Viê̠t Nam tă̠ng Bă̒ng khen cho 5 dơn vi̠ da̒ kỏ tha̒nh tích xwất xắc ta̠i Hô̠i thi thế thaw kác zân tô̠c thiếw xổ to̒n kuốc lâ̒n thử X khu vư̠c I năm 2017; UBND tính tă̠ng Bă̒ng khen cho 5 do̒n, 7 tâ̠p thế va̒ 8 kả nhân kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong wiê̠c tố chức va̒ tham za Hô̠i thi

Hô̠i thi thế thaw kác zân tô̠c thiếw xổ to̒n kuốc lâ̒n thử X khu vư̠c I năm 2017 tố chức ta̠i Wa̒ Bi̒nh da̒ the̒nh kôông thốch de̠p, ta̠i buối tôống kết dô̒ng chỉPha̠m Văn Twẩn, Vỏ Tôống ku̠c tlướng Tôống ku̠c TDTT – Tlướng BTC Hô̠i thi va̒ dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Chương, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính da̒ tlaw kơ̒ dăng kai tố chức Hô̠i thi thế thaw kác zân tô̠c thiếw xổ to̒n kuốc lâ̒n thử XI khu vư̠c I năm 2019 cho dơn vi̠ tính Bắc Ka̠n

 


KÁC TIN KHÁC


Re̒n liḙ̂n khức khwé tloong tlơ̒i chả leḙng

(HBDT) Re̒n liḙ̂n thế zṷc, thế thaw la̒ fương fáp kỏ ích nhất dớ zwi chi̒ khức khwé, foo̒ng chôổng bêḙ̂nh tâ̭t, nhất la̒ ớ ngươ̒i kaw thuối. Twi nhiên, nểw re̒n liḙ̂n ó dủng kách, ó dủng thơ̒i diếm, nhất la̒ tloong tlơ̒i chả leḙng thi̒ kỏ thế xắi tha wiḙ̂c ó hăi.

Zẩw ẩn môn thế thaw boỏng bâ̒w zṷc ớ kác miê̒n kwê

(HBDT) – Dă̭ch chân lêênh mô̭ch xổ miê̒n kwê ớ hwiḙ̂n Tân La̭c va̒ Kim Bôi, chắc hắn nhê̒w ngươ̒i ó khói nga̭c nhiên vi̒ thẩi kon rét ớ ni ản tiếp xúc, tâ̭p liḙ̂n va̒ thi dẩw môn boỏng bâ̒w zṷc – môn thế thaw thi dẩw dôô̒ng dô̭i fố biển ta̭i Vương kwuốc Anh, Úc, New Zealand... Nhửng năm kwa, zư̭ ản Pass It Back ó chí dươ môn thế thaw mởi la̭ ni̒ dêểnh khânh kôô̒ng thanh, thiểw niên, ta̭w xân chơi re̒n liḙ̂n khức khwé lee̒nh meḙnh, bố ích ma̒ ko̒n tă̒ng kươ̒ng ki̭ năng khr zúp kác ủn thêm tư̭ tin vươ̭t kwa kác thắch thức tloong kuô̭c khôổng, tăng kươ̒ng khá năng tư̭ thích ửng lan twá dê̒w rỉ tloong kôô̭ng dôô̒ng.