(HBDT) – Khâw thơ̒i zan thư̭c hiên za̭n kắch xa̭ hô̭i, nhă̒m tăng kươ̒ng kôông tác foo̒ng, chôổng zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19, foong tkla̒w liḙ̂n tâ̭p thế zṷc, thế thaw (TZTT) ớ xa̭ vu̒ng kaw Ngo̭c Lâw (La̭c Xơn) de̒ xôi nối, rô̭n ra̒ng khắp kác xân chơi nha̒ văn hwả.


Ngươ̒i zân xỏm Dâ̒m Băng, xa̭ Ngo̭c Lâw (La̭c Xơn) tích kư̭c re̒n liḙ̂n thế zṷc, thế thaw, nơơng kaw khức khwé ngươ̒i zân

 

Ta̭i xân chơi xỏm Dâ̒m Băng, thiểng rew ho̒, kố vṷ xôi dôô̭ng kuố ba̒ kon nhân zân khi̒ ngỏ tllâ̭n zaw hư̭w boỏng chiê̒n zươ̭ kác dô̭i tloong xỏm, kỏ nhửng fa boỏng hăi. Ó fân biḙ̂t thuối thác, zởi tỉnh, mo̭i ngươ̒i tâ̭p chung ớ xân chơi va̒ hô ha̒w ku̒ng nhâw liên tâ̭p. Eenh Bu̒i Minh Thiḙ̂n, xỏm Dâ̒m Băng cho mắt: ""Boỏng chiê̒n la̒ mỏn ăn tinh thâ̒n kuố dâ̒n tôi, zúp kỏ khức khéw, dấi lu̒i bêḙ̂nh tâ̭t va̒ tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i”

Nhửng năm kwa, foong tla̒w TZTT kwâ̒n chủng lan twá, fát chiến rôô̭ng khắp ớ kác thôn, xỏm tlêênh diḙ̂ ba̒n. Boỏng chiê̒n, boỏng dả, kâ̒w lôông… la̒ nhửng môn thế thaw thu hút mo̭l tham za bui chơi, tâ̭p liḙ̂n. Thew ra̒ xwát, ka̭ ni̒ to̒n xa̭ kỏ 20 xânỏ chiê̒n, 5 xân boỏng dả, 1 xân kâ̒w lôông… 5/5 thôn, xỏm tlêênh diḙ̂ ba̒n thă̒nh lâ̭p kác dô̭i tiến dớ tố chức zaw lưw, thi dẩw. Wa̒i tha kác môn thế thaw zân tôô̭c nhơ dấi kâ̭i, kẻw ko, vâ̭t… i ản ngươ̒i zân thươ̒ng xwiên tố chức liên tâ̭p, dôô̒ng thơ̒i zư̭ zi̒n bán xắc văn hwả chiê̒n thôổng zân tô̭c.

Nhă̒m ta̭w xân chơi bố ích cho nhân zân, ha̒ng năm xa̭ zwi chi̒ tố chức 3 – 4 zái thi dẩw baw zi̭p lḙ̂ hô̭i dâ̒w xwân, Thết Đô̭c lâ̭p 2/9, kác hô̭i, dwa̒n thế tăng kươ̒ng fổi hơ̭p, tố chức zaw lưw thế thaw zi̭p 8/3, 26/3 nhă̒m ta̭w khôông khỉ bui thươi, thúc dấi foong tla̒w re̒n liên TZTT. Thôông kwa kác zái dẩw da̒ tiến cho̭n kác gương mă̭t tiêw biếw dớ bô̒i zươ̭ng, liḙ̂n tâ̭p, da̭i ziḙ̂n cho xa̭ tha za thi dẩw kác zái hwiḙ̂n tố chức.

Nhă̒m da̭t thă̒nh tích kaw ta̭i kác zái dẩw, xa̭ da̒ chiến khai kể hwă̭ch tâ̭p chung, tố chức liḙ̂n tâ̭p tlước khwáng 2 twâ̒n dớ zúp kác vâ̭n dôô̭ng viên bô̒i zươ̭ng chwiên môn, nơơng kaw thế lư̭c, ta̭w diê̒w kiḙ̂n tổi da cho kác vâ̭n dôô̭ng viên bô̒i zươ̭ng chwiên môn, nơơng kaw thé lư̭c. Nhơ̒ chú dôô̭ng tloong kôông tác liḙ̂n tâ̭p, năm 2019, xa̭ tham za kác zái hwiḙ̂n tố chức va̒ dê̒w ză̒nh thử ha̭ng kaw. Tiêw biếw nhơ 2 zái nhất môn vâ̭t, zái ba môn boỏng dả nam, zái nhi̒ dô̭i nam – nư̭ kâ̒w lôông…

 

Dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Hwi, Chú ti̭ch UBNZ xa̭ Ngo̭c Lâw cho mắt: "Khỏ khăn dổi vởi đi̭a fương tloong wiḙ̂c thúc dấu foong tla̒w TZTT ka̭ ni̒ chính la̒ hḙ̂ thôổng xơ xớ vâ̭t chất thuổng kấp, xân ba̭i chươ dáp ửng ản nhu kâ̒w liên tâ̭p kuố nhân zân; lư̭c lươ̭ng noo̒ng kốt la̒ thanh niên dê̒w di la̒ ăn xa. Tloong thơ̒i zan dêểnh xa̭ tiếp tṷc tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng nhân zân tích kư̭c re̒n liên TZTT, bổ chỉ nguô̒n lư̭c dớ hổ chơ̭ kác thôn, xỏm muô khẳm, thăi thể kơ xớ vâ̭t chất da̒ thuổng kấp. Chủ tloo̭ng fát chiến kác môn thế thaw thể meḙnh nhơ boỏng chiê̒n, boỏng dả, vâ̭t... Kwan tâm bô̒i zươ̭ng vâ̭n dôô̭ng viên tiêw biếw tham za kác zái dẩw kuố hwiḙ̂n va̒ tính tố chức. kwa rỉ thúc dấi foong tla̒w re̒n liḙ̂n TZTT tloong nhân zân, ta̭w khỉ thể thi duô xôi nối, hwa̒n thă̒nh thẳng lơ̭i kác nhiḙ̂m vṷ fát chiến KT-XH”

 

Dức Anh

KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Mai Châw fát chiến foong tla̒w boỏng ba̒n

(HBDT) – Thơ̒I zan khânh ni, boỏng ba̒n la̒ môô̭ch tloong nhửng môn thế thaw ản nhê̒w ngươ̒i ươ thích va̒ fát chiến meḙnh ta̭i hwiḙ̂n Mai Châw. Nhê̒w zái dẩw ản tố chức da̒ thu hút ngă̒i ka̭ng dôông mo̭l tham za tâ̭p liḙ̂n

Xa̭ Iên Bôô̒ng xôi nối foong tla̒w thế thaw kwâ̒n chủng

(HBDT) – Kứ mối bân khuông, kác nha̒ văn hwả ta̭i kác xỏm ướ xa̭ Iên Bôô̒ng (La̭c Thwí) de̒ kha̒w di thiểng rew, ho̒, kố vṷ ngươ̒i zân tham za liḙ̂n tâ̭p, thi dẩw thế thaw. Nhửng môn thế thaw ản ngươ̒i zân ơứ ni ươ thích la̒ boỏng chiê̒n mê̒m, kâ̒w lôông, khiêw vṷ thế thaw… Re̒nn liḙ̂n thế thaw da̒ tlớ thee̒nh môô̭ch fâ̒n ó thế thiểw tloong dơ̒i khôổng, xinh hwa̭t ha̒ng ngă̒i kuố ngươ̒i zan.