(HBDT) – Kết thúc zái xe da̭p dươ̒ng za̒i tlé to̒n kuốc va̒ xe da̭p diḙ̂ hi̒nh tlé to̒n kuốc năm 2018, do̒n Hwa̒ Bi̒nh da̒ za̒nh ản 4 hwi chương wa̒ng, 6 hwi chương ba̭c, 3 hwi chương dô̒ng, la̒ dơn vi̭ dửng thử 2 wê̒l tôống xắp hwi chương nô̭i zung xe da̭p diḙ̂ hi̒nh tlé to̒n kuốc, chí dửng khâw dô̭i An Zang wê̒l xổ lươ̭ng hwi chương.

Thư̭c tể ta̭i kác zái xe da̭p diḙ̂ hi̒nh to̒n kuốc, kác vân dôô̭ng viên (VDV) môn xe da̭p kuố tlươ̒ng fố thông năng khiểw Thế zṷc thế thaw (TZTT) da̒ thu ản nhê̒w tha̒nh kôông. Twi fương tiḙ̂n fṷc vṷ liḙ̂n tâ̭p, thi dẩw ko̒n nhê̒w thiểw thổn, ánh hướng dêểnh tha̒nh tích kuố VDV. Hwẩn liḙ̂n viên bô̭ môn xe da̭p Tlươ̒ng fố thông năng khiểw TZTT Châ̒n Da̭i Ngiḙ̂ cho mắt: Zái xe da̭p dươ̒ng za̒i tlé to̒n kuốc va̒ xe da̭p diḙ̂ hi̒nh tlé to̒n kuốc năm 2018 ản tố chức baw dâ̒w khảng 7 vươ̒ kwa ta̭i Hwa̒ Bi̒nh, tính ha kỏ 10 VDV tlé tham za thi dẩw. Nô̭i zung xe da̭p dươ̒ng za̒i, kác VDV tham za thew tinh thâ̒n thứ khức, ko̭ xát, hoo̭c hói kinh ngiḙ̂m thi dẩw. Nô̭i zung xe da̭p diḙ̂ hi̒nh, kác VDV thi dẩw kwiết tâm kaw, fẩn dẩw za̒nh thử ha̒ng kaw nhất. Kác VDV tlé nhơ: Bu̒i Văn Nhất, Bu̒i Văn Hiểw, Dinh Thể Hu̒ng, Dinh Twẩn Da̭t, Bu̒i Thi̭ Hwê, Kwách Thi̭ Fương Thanh,... ản moong dơ̭i zoong wê̒l cho dô̭i nhửng tẩm hwi chương. Dảng tiếc ta̭i nô̭ng zung băng dôô̒ng olimpic kả nhân va̒ dôô̒ng dô̭i nam lưở thuối 16, xe da̭p VDV Bu̒i Văn Hiểw kă̭p xư̭ kổ tlêênh dươ̒ng duô, deẻnh vất hwi chương wa̒ng kả nhân, chí báw vḙ̂ ản hwi chương dôô̒ng dôô̒ng dô̭i. Kết thúc nô̭i zung duô xe da̭p diḙ̂ hi̒nh tlé to̒n kuốc, kác VDV tính ha chí za̒nh ản 4 hwi chương wa̒ng, 6 hwi chương ba̭c, 3 hwi chương dôô̒ng, la̒ dơn vi̭ dửng thử 2 wê̒l tôống xắp hwi chương.


 

VDV Bi Văn Nhất tham za thi dẩw thi dẩw ta̭i zái xe da̭p diḙ̂ hi̒nh tlé to̒n kuốc năm 2018.

Zu̒ kỏ hơi tiếc cho tha̒nh tích da̭t ản, kỏ thế thẩi kác VDV xe da̭p kuố tính thi dẩw xwất xắc tloong diê̒w kiḙ̂n fương tiḙ̂n kỉ thwâ̭t ko̒n ha̭n chể. Thư̭c tể, kác VDV xe da̭p tlé dê̒w chươ kỏ xe da̭p dớ liḙ̂n tâ̭p va̒ thi dẩw. Kác ủn fái maa̭nh xe da̭p kác eenh chi̭ dớ thi dẩw, chăng kwen xe, ánh hướng dêểnh chất lươ̭ng thi dẩw chung. Ka̭ ni̒, dô̭i xe da̭p kuố tính kỏ 24 VDV, chí kỏ 9 xe da̭p. Kác xe ni̒ muô bớ năm 2009 va̒ 2014. Kwa thơ̒i zan liḙ̂n tâ̭p, thi dẩw, hâ̒w hết kác xe da̒ ku, hưas, ka̭ ni̒ chí ko̒n 1 xe da̭p kuố VDV Dinh Ma̭nh Linh la̒ tốt nhất, dám báw dớ tham za kác zái xe da̭p khu vư̭c va̒ to̒n kuốc. VDV, kiḙ̂n tưởng kấp kuóc za Dinh Ma̭nh Linh cho mắt: Xe da̭p diḙ̂ hi̒nh la̒ môn thế thaw ma̭w hiếm, VDV thươ̒ng fái thi dẩw kác nô̭i zung băng dôô̒ng, dố de̒w tlêênh kác do̭n ảng khả fức ta̭p, dô̭ chắn kaw, vư̭c khu, nhê̒w khúc kuô kấp... Vâ̭i rênh wa̒i thế lư̭c tốt, kác VDV fái kỏ kỉ thwâ̭t kaw, kinh ngiḙ̂m xứ lỉ ti̒nh huổng tlêênh khả duô, hiếw mắt kác thôông xổ kỉ thwâ̭t kuố xe. Wiḙ̂c thiểw fương tiḙ̂n cho rêênh chể dô̭ liḙ̂n tâ̭p kuố kác VDV fái chiê thew ka, rất ít kỏ thơ̒i zan re̒n liḙ̂n ki̭ năng, vi̒ thể ha̭n chể dêểnh khá năng thi dẩw kuố kác VDV.

Hwẩn liḙ̂n viên Châ̒n Da̭i Ngiḙ̂ cho mắt: Mṷc tiêw tính ha dê̒ tha kỏ môn vô di̭ch xe da̭p diḙ̂ hi̒nh ta̭i Da̭i hô̭i thế thaw to̒n kuốc năm 2018 la̒ da̭t ản 3 hwi chương kả nhân va̒ dôô̒ng dô̭i, tloong rỉ kỏ 2 hwi chương wa̒ng, 1 hwi chương ba̭c hwă̭c dôô̒ng. Vởi nô̭i zung dôô̒ng dô̭i xḙ kỏ 5 VDV thi dẩw, hiḙ̂ ta̭i chí kỏ 1 xe da̭p dú diê̒w kiḙ̂n thi dẩw, 4 xe da̭p ko̒n la̭i chí dám báw liḙ̂n tâ̭p ha̒ng ngă̒i. Dớ dám báw mṷc tiêw tlêênh, Tươ̒ng fố thông năng khiểw TZTT da̒ dê̒ xwất, kiển ngi̭ Xớ VH-TT&DL muô bố xung thêm cho dô̭i 3 xe da̭p mởi dớ kác VDV liḙ̂n tâ̭p. Vi̒ mổi lo̭i xe kỏ thôông xổ kỉ thwâ̭t khác kha̒, cho rêênh VDV fái khwáng 2khảng la̒ kwen xe, xứ lỉ dám báw an twa̒n tlêênh dươ̒ng duô. Dêểnh kuổi khảng 9 chươ kỏ xe dớ VDV liḙ̂n tâ̭p xḙ ánh hướng dêểnh kết kwá dô̭i xe dê̒ tha. Tlước mă̭t ban hwẩn liḙ̂n ku̒ng nhơ dô̭ixe vẩn tiếp tṷc re̒n liḙ̂n vởi kwiết tâm da̭t mṷc tiêw dê̒ tha cho ki̒ thi dẩw kắp dêểnh.

Hô̒ng Ngo̭c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KÁC TIN KHÁC


Kỏ tlêênh 42.500 ngươ̒i tâ̭p Thế zṷc thế thaw thươ̒ng xwiên

(WBDT) – Foong tla̒w to̒n zân re̒n liḙ̂n thế thaw thew kương Bác Hô̒ vỉ da̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n La̭c Xơn ngă̒i ka̭ng dấi mḙnh. Kác kơ kwan, dơn vi̭, kác xa̭, thi̭ chẩn tố chức, fát dôô̭ng nhê̒w wa̭t dôô̭ng thế zṷc thế thaw (TZTT) nhơ ngă̒l chă̭l Olympic vi̒ khức khwé to̒n zân, tăng kươ̒ng zaw lưw TZTT tloong va̒ wa̒i wiḙ̂n.

Kim Bôi tố chức tha̒nh kôông Da̭i hô̭i Thế zṷc thế thaw lâ̒n thử VI năm 2017

(WBĐT) - Da̭i hô̭i TDTT wiḙ̂n Kim Bôi la̒ xư̭ kiḙ̂n chỉnh tli̭, wa̭t dôô̭ng văn wả kỏ ỉ ngiḙ̂ thiết thư̭c nhă̒m tăng kươ̒ng khổi da̭i do̒n kết kác zân tô̭c tloong wiḙ̂n, la̒ ngă̒i hô̭i biếw zương lư̭c lươ̭ng, khức mḙnh kuố Dáng bô̭ mân nhân zân kác zân tô̭c tloong wiḙ̂n. Thôông kwa rỉ khắng di̭nh chất lươ̭ng kuố foong tla̒w TDTT tloong kwâ̒n chủng nhân zân, thúc dấi kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "to̒n zân re̒n liḙ̂n thân thế thew kương Bác Hô̒ vỉ da̭i”

Wa̒ Bi̒nh za̒nh zái nhất to̒n do̒n vởi 11 wi chương wa̒ng, 9 wi chương ba̠c va̒ 5 wi chương dôô̒ng

(WBDT) – Thổl ngă̒i 9/11, ta̠i Kung văn wả tính Wa̒ Bi̒nh da̒ ziê̠n tha lê̠ tôống kết, bể ma̠c Hô̠i thi thế thaw kác zân tô̠c thiếw xổ to̒n kuốc lâ̒n thử X khu vư̠c I năm 2017. Dêểnh zư̠ kỏ kác dô̒ng chỉ: Pha̠m Văn Twẩn, Vỏ Tôống ku̠c tlướng Tôống ku̠c TDTT – Tlướng BTC Hô̠i thi; Ngwiển Văn Chương, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính – Tlướng BTC diê̠ vương; lảnh da̠w kác Xớ, ban, nga̒nh kuố tính.

Kaw Vong tố chức the̒nh kôông Da̱i hô̱i TDTT lâ̒n thử V, năm 2017

(WBDT) – Ngă̒i 25/10, ta̱i Xân vâ̱n dôô̱ng wiê̱n Kaw Vong tố chức Lê̱ khai ma̱c Da̱i hô̱i thế zu̱c – thế thaw lâ̒n thử V, năm 2017. Dêểnh zư̱ kỏ dôlng chỉ Ngwiển Thi̱ Oanh, UV BTV Tính wí, Tlướng Ban Zân vâ̱n Tính wí; Lảnh da̱w Xớ Thông tin va̒ Chwiê̒n thông; Xớ VH,TT&DL va̒ la̒nh da̱w Wiê̱n wí, UBND, Vo̒ng VH-TT kác wiê̱n, tha̒nh vổ

Zái Viê̠t za̠ chiê̒n thôổng Kúp Bảw Wa̒ Bi̒nh lâ̒n thử XXVI năm 2017 tha̒nh kôông thốch de̠p

(WBDT) – Ngă̒i 21/10 ta̠i dươ̒ng Trâ̒n Hưng Da̠w (tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh) Bảw Wa̒ Bi̒nh vổi hơ̠p mân Xớ VH, TT&DL, Tính Dwa̒n Wa̒ Bi̒nh da̒ tố chức khai ma̠c Zái Viê̠t za̠ chiê̒n thôổng Kúp Bảw Wa̒ Bi̒nh lâ̒n thử XXVI năm 2017. Ni la̒ môn thử 7 tlêênh tôống xổ 14 môn nă̒m tloong chương chi̒nh Da̠i hô̠i TDTT kác kấp tính Wa̒ Bi̒nh lâ̒n thử VI, năm 2018. Dêểnh zư̱ kỏ dô̒ng chỉ Hwa̒ng Văn Tử, Vỏ Chú ti̱ch HĐND tính, ku̒ng kác dô̒ng chỉ lảnh da̱w da̱i ziê̱n kác Xớ, ban, nga̒nh kuố tính va̒ kác wiê̱n, tha̒nh vổ, da̱i ziê̱n nha̒ ta̒i chơ̱ chi nhảnh Viettel Wa̒ Bi̒nh.

Khai ma̠c zái Boỏng chiê̒n hơi tlung, kaw thuối tính năm 2017

(WBDT) - Ngă̒i 29/8 Xớ VH, TT&DL vổi hơ̠p mân Hô̠i ngươ̒i kaw thuối tính khai ma̠c zái Boỏng chiê̒n hơi tlung, kaw thuối tính năm 2017. Dểnh zư̠ kỏ dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Chương, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính va̒ kác dô̒ng chỉ lảnh da̠w da̠i ziê̠n Ban Twiên zảw Tính wí, UBNTTQ ku̒ng dông dasww hô̠i viên ngươ̒i kaw thuối tloong tính