(HBDT) – Kết thúc zái xe da̭p dươ̒ng za̒i tlé to̒n kuốc va̒ xe da̭p diḙ̂ hi̒nh tlé to̒n kuốc năm 2018, do̒n Hwa̒ Bi̒nh da̒ za̒nh ản 4 hwi chương wa̒ng, 6 hwi chương ba̭c, 3 hwi chương dô̒ng, la̒ dơn vi̭ dửng thử 2 wê̒l tôống xắp hwi chương nô̭i zung xe da̭p diḙ̂ hi̒nh tlé to̒n kuốc, chí dửng khâw dô̭i An Zang wê̒l xổ lươ̭ng hwi chương.

Thư̭c tể ta̭i kác zái xe da̭p diḙ̂ hi̒nh to̒n kuốc, kác vân dôô̭ng viên (VDV) môn xe da̭p kuố tlươ̒ng fố thông năng khiểw Thế zṷc thế thaw (TZTT) da̒ thu ản nhê̒w tha̒nh kôông. Twi fương tiḙ̂n fṷc vṷ liḙ̂n tâ̭p, thi dẩw ko̒n nhê̒w thiểw thổn, ánh hướng dêểnh tha̒nh tích kuố VDV. Hwẩn liḙ̂n viên bô̭ môn xe da̭p Tlươ̒ng fố thông năng khiểw TZTT Châ̒n Da̭i Ngiḙ̂ cho mắt: Zái xe da̭p dươ̒ng za̒i tlé to̒n kuốc va̒ xe da̭p diḙ̂ hi̒nh tlé to̒n kuốc năm 2018 ản tố chức baw dâ̒w khảng 7 vươ̒ kwa ta̭i Hwa̒ Bi̒nh, tính ha kỏ 10 VDV tlé tham za thi dẩw. Nô̭i zung xe da̭p dươ̒ng za̒i, kác VDV tham za thew tinh thâ̒n thứ khức, ko̭ xát, hoo̭c hói kinh ngiḙ̂m thi dẩw. Nô̭i zung xe da̭p diḙ̂ hi̒nh, kác VDV thi dẩw kwiết tâm kaw, fẩn dẩw za̒nh thử ha̒ng kaw nhất. Kác VDV tlé nhơ: Bu̒i Văn Nhất, Bu̒i Văn Hiểw, Dinh Thể Hu̒ng, Dinh Twẩn Da̭t, Bu̒i Thi̭ Hwê, Kwách Thi̭ Fương Thanh,... ản moong dơ̭i zoong wê̒l cho dô̭i nhửng tẩm hwi chương. Dảng tiếc ta̭i nô̭ng zung băng dôô̒ng olimpic kả nhân va̒ dôô̒ng dô̭i nam lưở thuối 16, xe da̭p VDV Bu̒i Văn Hiểw kă̭p xư̭ kổ tlêênh dươ̒ng duô, deẻnh vất hwi chương wa̒ng kả nhân, chí báw vḙ̂ ản hwi chương dôô̒ng dôô̒ng dô̭i. Kết thúc nô̭i zung duô xe da̭p diḙ̂ hi̒nh tlé to̒n kuốc, kác VDV tính ha chí za̒nh ản 4 hwi chương wa̒ng, 6 hwi chương ba̭c, 3 hwi chương dôô̒ng, la̒ dơn vi̭ dửng thử 2 wê̒l tôống xắp hwi chương.


 

VDV Bi Văn Nhất tham za thi dẩw thi dẩw ta̭i zái xe da̭p diḙ̂ hi̒nh tlé to̒n kuốc năm 2018.

Zu̒ kỏ hơi tiếc cho tha̒nh tích da̭t ản, kỏ thế thẩi kác VDV xe da̭p kuố tính thi dẩw xwất xắc tloong diê̒w kiḙ̂n fương tiḙ̂n kỉ thwâ̭t ko̒n ha̭n chể. Thư̭c tể, kác VDV xe da̭p tlé dê̒w chươ kỏ xe da̭p dớ liḙ̂n tâ̭p va̒ thi dẩw. Kác ủn fái maa̭nh xe da̭p kác eenh chi̭ dớ thi dẩw, chăng kwen xe, ánh hướng dêểnh chất lươ̭ng thi dẩw chung. Ka̭ ni̒, dô̭i xe da̭p kuố tính kỏ 24 VDV, chí kỏ 9 xe da̭p. Kác xe ni̒ muô bớ năm 2009 va̒ 2014. Kwa thơ̒i zan liḙ̂n tâ̭p, thi dẩw, hâ̒w hết kác xe da̒ ku, hưas, ka̭ ni̒ chí ko̒n 1 xe da̭p kuố VDV Dinh Ma̭nh Linh la̒ tốt nhất, dám báw dớ tham za kác zái xe da̭p khu vư̭c va̒ to̒n kuốc. VDV, kiḙ̂n tưởng kấp kuóc za Dinh Ma̭nh Linh cho mắt: Xe da̭p diḙ̂ hi̒nh la̒ môn thế thaw ma̭w hiếm, VDV thươ̒ng fái thi dẩw kác nô̭i zung băng dôô̒ng, dố de̒w tlêênh kác do̭n ảng khả fức ta̭p, dô̭ chắn kaw, vư̭c khu, nhê̒w khúc kuô kấp... Vâ̭i rênh wa̒i thế lư̭c tốt, kác VDV fái kỏ kỉ thwâ̭t kaw, kinh ngiḙ̂m xứ lỉ ti̒nh huổng tlêênh khả duô, hiếw mắt kác thôông xổ kỉ thwâ̭t kuố xe. Wiḙ̂c thiểw fương tiḙ̂n cho rêênh chể dô̭ liḙ̂n tâ̭p kuố kác VDV fái chiê thew ka, rất ít kỏ thơ̒i zan re̒n liḙ̂n ki̭ năng, vi̒ thể ha̭n chể dêểnh khá năng thi dẩw kuố kác VDV.

Hwẩn liḙ̂n viên Châ̒n Da̭i Ngiḙ̂ cho mắt: Mṷc tiêw tính ha dê̒ tha kỏ môn vô di̭ch xe da̭p diḙ̂ hi̒nh ta̭i Da̭i hô̭i thế thaw to̒n kuốc năm 2018 la̒ da̭t ản 3 hwi chương kả nhân va̒ dôô̒ng dô̭i, tloong rỉ kỏ 2 hwi chương wa̒ng, 1 hwi chương ba̭c hwă̭c dôô̒ng. Vởi nô̭i zung dôô̒ng dô̭i xḙ kỏ 5 VDV thi dẩw, hiḙ̂ ta̭i chí kỏ 1 xe da̭p dú diê̒w kiḙ̂n thi dẩw, 4 xe da̭p ko̒n la̭i chí dám báw liḙ̂n tâ̭p ha̒ng ngă̒i. Dớ dám báw mṷc tiêw tlêênh, Tươ̒ng fố thông năng khiểw TZTT da̒ dê̒ xwất, kiển ngi̭ Xớ VH-TT&DL muô bố xung thêm cho dô̭i 3 xe da̭p mởi dớ kác VDV liḙ̂n tâ̭p. Vi̒ mổi lo̭i xe kỏ thôông xổ kỉ thwâ̭t khác kha̒, cho rêênh VDV fái khwáng 2khảng la̒ kwen xe, xứ lỉ dám báw an twa̒n tlêênh dươ̒ng duô. Dêểnh kuổi khảng 9 chươ kỏ xe dớ VDV liḙ̂n tâ̭p xḙ ánh hướng dêểnh kết kwá dô̭i xe dê̒ tha. Tlước mă̭t ban hwẩn liḙ̂n ku̒ng nhơ dô̭ixe vẩn tiếp tṷc re̒n liḙ̂n vởi kwiết tâm da̭t mṷc tiêw dê̒ tha cho ki̒ thi dẩw kắp dêểnh.

Hô̒ng Ngo̭c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Văn Ngiḙ̂ dấi meḙnh foong tla̒w thế zṷc – thế thaw

(HBDT) – Hướng ửng kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "To̒n zân re̒n liḙ̂n thân thế thew kương Bác Hô̒ vỉ da̭i”, nhửng năm kwa foong tla̒w thế ṷc – thế thaw (TZTT) xa̭ Văn Ngiḙ̂ (La̭c Xơn) luôn ản kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n kwan tâm cho rêênh da̒ kỏ bước fát chiến meḙnh vởi nhê̒w hi̒nh thức da za̭ng, thu hút ản nhêw ngươ̒i zân ớ nhê̒w thơ̒ng lớp, lưở thuối tham za liḙ̂n tâ̭p.

Hwiḙ̂n La̭c Thwí dwa̭t kúp vô di̭ch Zái vô di̭ch Boỏng dả 7 ngươ̒i tính năm 2019

(HBĐT) - Bớ ngă̒i 17 – 22/9, ta̭i xân vâ̭n dôô̭ng La̭c Xơn, Xớ VH-TT&ZL fổi hơ̭p vởi UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn tố chức Zái vô di̭ch Boỏng dả 7 ngươ̒i tính năm 2019

Dwa̒n Hwa̒ Bi̒nh za̒nh tôống xổ HCV, 2HCB va̒ 3HCD

(HBDT) – Ngă̒i 6/8, ta̭i dô̒l Ôông Tươ̭ng (TF Hwa̒ Bi̒nh), kác cuô rơ tiếp tṷc thi dẩw nô̭i zung kuổi ku̒ng kuố zái Vô di̭ch xe da̭p diḙ̂ hi̒nh tlé to̒n kwuốc năm 2019 la̒ bBăng dôô̒ng Olympic kả nhân va̒ dôô̒ng dô̭i nư̭ (15km), băng dôô̒ng Olympic kả nhân va̒ dôông dô̭i nam 20km, dố de̒w chung kết kả nhân nam va̒ nư̭ 1,5km.

Tiếp tṷc thi dẩw kác nô̭i zung Zái Vô di̭ch Xe da̭p diḙ̂ hi̒nh to̒n kwuốc năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 5/8, ta̭i dô̒l Ôông Tươ̭ng (TF Hwa̒ Bi̒nh), kác nô̭i zung kuố Zái Vô di̭ch xe da̭p diḙ̂ hi̒nh to̒n kwuốc năm 2019 tiếp tṷc ản ziḙ̂n tha vởi kác kuô̭c duô kwiết liḙ̂t, hấp zâ̭n va̒ ki̭ch tỉnh.

130 vâ̭n dôô̭ng viên tham zư̭ Zái Viḙ̂t za̭ chiê̒n thôổng hwiḙ̂n Lương Xơn lâ̒n thử XXVI

(HBDT) – Ngă̒i 7/7, hwiḙ̂n Lương Xơn tố chức Zái Viḙ̂t za̭ chiê̒n thôổng hwiḙ̂n Lương Xơn lâ̒n thử XXVI, năm 2019.