Tloong 2 ngă̒i 3 - 4/3, Hô̭i Liên hiḙ̂p ỉ pả thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tê̒w pơ̭i tlung tâm Văn hwả, Thế thaw pơ̭i Chwiê̒n thôông thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tố tlức Zái Boỏng chwiê̒n hơi ỉ pả thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử I, năm 2024.


Môô̭ch tlâ̭n dẩw ớ tloong zái.

Tham za zái kỏ 240 bâ̭n dôô̭ng biên pớ 20 dô̭i Hô̭i Liên hiḙ̂p ỉ pả ta̒n kác xa̭, fươ̒ng kôô̒ng pơ̭i Hô̭i Ỉ pả Kâng an thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh. Ta̒n kác dô̭i ản chiê báng pơ̭i thi dẩw thew thế thức woo̒ng tlo̒n tỉnh diếm. Kết kwá, Ban Tố tlức tlaw 20 zái ớ ta̒n kác nô̭i zung. Tloong di̭, zái nhất thuô̭c wê̒l Hô̭i Liên hiḙ̂p ỉ pả fươ̒ng Kwi̒nh Lâm; nhi̒: Hô̭i Liên hiḙ̂p ỉ pả fươ̒ng Dôô̒ng Tiển; 2 zái pa: Hô̭i Liên hiḙ̂p ỉ pả fươ̒ng Tân Thi̭nh pơ̭i Hô̭i Liên hiḙ̂p ỉ pả xa̭ Môông Hwả, kôô̒ng 4 zái khwiển khích pơ̭i 12 zái foong tla̒w.

Ni la̒ hwa̭t dôô̭ng cha̒w mơ̒ng kí niḙ̂m 114 năm Ngă̒i Kuốc tể ỉ pả 8/3 pơ̭i 1984 năm Khới ngiḙ̂ Hal Pa̒ Tlưng, Ngă̒i Kuốc tể hă̭nh fúc 20/3/2024; kóp fâ̒n nơng kaw khức khwé, tơ̒i khôổng tinh thâ̒n kuố kản bô̭, hô̭i biên ỉ pả; tiếp tṷc tấi mă̭nh foong tla̒w thế zṷc thế thaw, ze̒n lwiḙ̂n poóc mêê̒nh thew gương Bác Hô̒ bi̭ da̭i. Kwa di̭, la̒ tha ản khôông khỉ pui thươi, dwa̒n kết, fẩn khởi, thúc tấi ta̒n foong tla̒w thi duô iêw nước tlêênh ká thắi ta̒n li̭nh bư̭c xán xwất, kôông tác, hoo̭c tâ̭p, fẩn dẩw la̒ xoong tốt ta̒n nhiḙ̂m bṷ ản zaw, kóp fâ̒n tích kư̭c paw la̒ thẳng ản ta̒n mṷc tiêw fát tliến KT-XH kuố diḙ̂ fương…


KÁC TIN KHÁC


Zi̒n zư̭, thúc tấi thế thaw zân tôô̭c

Ta̒n tlâ̭n dẩw hấp zâ̭n ản tố tlức ha̒ng năm, Zái pẳnh nả, kẻw ko, tấi kâ̭i bô di̭ch tính ka̭ no̒ i kỏ khức hấp zâ̭n, thu hút kwan tâ̭m, kố bṷ kuố kho̭m mo̭l zân. Bới bi̒ ni la̒ zái thế thaw kwi tṷ ta̒n mo̭l xwất xắc kuố 10 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tloong tính, la̒ dêênh ta̒n kuô̭c cheenh ta̒i găi kẩn, thủ bi̭.

Rẩw ẩn thế thaw Hwa̒ Bi̒nh ta̭i dẩw tlươ̒ng kwuốc za

Vươ̒ kwa, dwa̒n thế thaw tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ tham za cheenh ta̒i ta̭i zái vo di̭ch kẻw ko kwuốc za lâ̒n thử XII năm 2024. Nhưửng tẩm hwi chương kwỉ zả da̒ ză̒nh ản la̒ dôô̭ng lưư̭c dớ kác hwẩn liḙ̂n viên (HLV), vâ̭n dôô̭ng viên (VDV) tiếp tuṷc kái thiḙ̂n thă̒nh tích tloong nhưửng năm dêênh.