Ta̒n tlâ̭n dẩw hấp zâ̭n ản tố tlức ha̒ng năm, Zái pẳnh nả, kẻw ko, tấi kâ̭i bô di̭ch tính ka̭ no̒ i kỏ khức hấp zâ̭n, thu hút kwan tâ̭m, kố bṷ kuố kho̭m mo̭l zân. Bới bi̒ ni la̒ zái thế thaw kwi tṷ ta̒n mo̭l xwất xắc kuố 10 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tloong tính, la̒ dêênh ta̒n kuô̭c cheenh ta̒i găi kẩn, thủ bi̭.


Môô̭ch tlâ̭n dẩw môn tấi kâ̭i ớ Zái pẳnh nả, kẻw ko, tấi kâ̭i tlé – bô di̭ch tính năm 2024. 

Zái pẳnh nả, kẻw ko, tấi kâ̭i tlé - bô di̭ch tính năm 2024 kỏ hơn 400 bâ̭n dôô̭ng biên tham za têểnh pớ 10 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ; cheenh ta̒i 32 bô̭ hwi tlương. Tloong thiểng ho̒ hew, kố bṷ kuố khản zá la̒ cho khôông khỉ ta̒n tlâ̭n dẩw thêm xôi dôô̭ng, ha̒w hửng. Kỏ dâ̒w tư pơ̭i chwấn bi̭ tlu dảw pớ ki̭ thwâ̭t, chiển thwâ̭t cho dêênh ka̒ng paw woo̒ng tloong, ta̒n tlâ̭n dẩw ka̒ng ză̒ng ko, kân ta̒i, kân khức, ki̭ch tỉnh. Thi dẩw hết mêê̒nh, tlung thư̭c, kaw thươ̭ng, mơ̭i mo̒ bâ̭n dôô̭ng biên tê̒w kổ gẳng thế hiḙ̂n ta̒i năng thế thaw kôô̒ng kwiết tâm ản thă̒nh tích kaw nhất. 

Té năm 2009 ớ xa̭ An Bi̒nh (La̭c Thwí), Bâ̭n dôô̭ng biên Kwắch Za Báw chăng tí thuô tloong tlâ̭n dẩw no̒, la̒ mo̭l thi dẩw xwất xắc nhất ớ ha̭ng kân tlêênh 60 - 65kg kả nhân nam tlé kuố môn tấi kâ̭i. Ủn ản teẻnh zả la̒ gương mă̭t tlé tliến boo̭ng, thể hḙ̂ kể kâ̭n tâ̒i tiê̒m năng, Báw pô̭ meḙnh: "Ủn ản pổ páw cho tâ̭p lwiḙ̂n môn tấi kâ̭i ta̒ lô mé têểnh năm 2022 mởi tlỉnh thức thi dẩw. Ớ nha̒, ủn zwi tli̒ tâ̭p lwiḙ̂n koo̒ng ta̒n ba̒i bố tlơ̭. Ủn binh zư̭ ản 3 lâ̒n tham za cheenh ta̒i Zái pẳnh nảm, kẻw ko, tấi kâ̭i tlé kuố tính, 2 lâ̒n tlước di̭ ủn chí ản Hwi tlương Pa̭c. năm năi, ủn i ta̒ thă̒nh kôông ản Hwi tlương Wa̒ng. Ủn xḙ tâ̭p lwiḙ̂n chăm chí tí zwi tli̒, nơng kaw thă̒nh tích kả nhân”. 

Dôô̒ng chỉ Da̒w Tiển Kươ̒ng, Fỏ Zảm dôốc Xớ VH,TT&ZL, Tlướng Ban Tố tlức zái cho hăi: "Năm 2024, khăw khi kỏ kể hwă̭ch, di̭nh hưởng kuố ngă̒nh, tiếp tṷc fát hwi, báw tô̒n ta̒n môn thế thaw zân tôô̭c, tính i ta̒ kwan tâm, chí da̭w 10 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ xâi zư̭ng kể hwă̭ch tố tlức zái, cho dêênh foong tla̒w ngă̒i ka̒ng fát tliến. Pớ foong tla̒w ớ ta̒n diḙ̂ fương i ta̒ twiến cho̭n ản lư̭c lươ̭ng BDB kỏ thă̒nh tích tốt tí cheenh ta̒i ớ zái kấp tính. Xo pơ̭i ta̒n muô̒ zái tlước ni, zái dẩw năm năi kỏ khổ lươ̭ng BDB, khổ bô̭ hwi tlương tư̒ hơn; chất lươ̭ng BDB ản kái thiḙ̂n tảng kế. Dổi pơ̭i thế thaw zân tôô̭c, wa̒i môn pẳnh nả, kẻw ko, tấi kâ̭i, ta̒n tôi i ta̒ tham mưw cho tính tiếp tṷc báw tô̒n, zư̭ zi̒n môô̭ch khổ môn thế thaw zân tôô̭c khác nhơ: teẻnh máng, nẻm ko̒n. Thôông kwa tố tlức zái thế tahw zân tôô̭c kuố tính chăng chí báw tô̒n, fát hwi zả tli̭ văn hwả ta̒n môn thế thaw zân tôô̭c, mo̒ ko̒n twiến cho̭n BDB xwất xắc, da̭i ziḙ̂n cho thế thaw tính Hwa̒ Bi̒nh cheenh ta̒i ớ ta̒n zái dẩw klhu bư̭c pơ̭i ká thắi twa̒n kuốc”. 

Tí zee̒nh ản kết kwá tốt nhất, ta̒n hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tê̒w tlủ tloo̭ng twiến cho̭n lư̭c lươ̭ng BDB tiêw biếw, xwất xắc tloong foong tla̒w thế zṷc thế thaw kwâ̒n tlủng ớ diḙ̂ fương. Tư̒ năm khânh ni, hwiḙ̂n Tân La̭c hăi dẳi têểnh pơ̭i thể mă̭nh wê̒l ta̒n môn thế thaw zân tôô̭c tloong khi ản zái Nhất twa̒n dwa̒n ớ Zái bô di̭ch pẳnh nả, kẻw ko, tấi kâ̭i kuố tính. Zấp ni̒, hwiḙ̂n kỏ tư̒ gương mă̭t ta̒i năng, kỏ kinh ngiḙ̂m, tơ̒ng ản hwi tlương ớ Zái bô di̭ch kuố za nhơ: Dinh Văn Ba̒n, Dinh Văn Băi. Hal BDB ni̒ tê̒w ản Hwi tlương Wa̒ng ớ zái dẩw kấp tính năm năi.

Thew dôô̒ng chỉ Bu̒i VănViḙ̂n, Fỏ Zảm dôốc Tlung tâm Văn hwả, Thế thaw pơ̭i Chwiê̒n thôông hwiḙ̂n Tân La̭c: "Xác di̭nh thế thaw zân tôô̭c la̒ ta̒n môn thể mă̭nh kuố hwiḙ̂n, cho dêênh năm năi ta̒n tôi i ta̒ tố tlức Zái Bô di̭ch hwiḙ̂n ngăl pớ tâ̒w năm, la̒ môô̭ch tloong tư̒ hwa̭t dôô̭ng kuố Lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ zân tôô̭c Mươ̒ng năm 2024. Pớ di̭, ta̒n tôi twiến cho̭n ản lư̭c lươ̭ng BDB tiê̒m năng, ngăl khăw di̭ la̒ tâ̭p lwiḙ̂n, chwấn bi̭ cho zái kấp tính. Năm năi, ớ môn pẳnh nả, ta̒n tôi kỏ gương mă̭t mởi. Tảng pô̭ la̒ ớ môô̭ch khổ nô̭i zung thi dẩw môn kẻw ko, nểw nhơ muô̒ zái năm 2023, hwiḙ̂n Tân La̭c thất ba̭i ngăl tloong tlâ̭n Tlung kết thi̒ năm năi ta̒n tôi ản Hwi tlương Wa̒ng ớ 2/3 nô̭i zung bô di̭ch kuố môn kẻw ko, 1 nô̭i zung ko̒n la̭i ản hwi tlương Pa̭c. Tham zư̭ zái, tna̒ tôi i ta̒ dê̒ tha tlí tiêw thă̒nh tích ản 10 Hwi tlương Wa̒ng. Tảng mơ̒ng la̒ hwiḙ̂n ản 18 hwi tlương, tloong di̭ kỏ 13 Hwi tlương Wa̒ng, bươ̭t tlí tiêw kể hwă̭ch dê̒ tha”.

Ớ Zái pẳnh nả, kẻw ko, tấi kâ̭i tlé - bô di̭ch tính năm 2024, chăng kỏ kwả tư̒ kải bất ngơ̒ khi Tân La̭c tả la̭i tiếp tṷc "thôổng tli̭” thử ha̭ng kaw nhất zái kôô̒ng pơ̭i 13 Hwi tlương Wa̒ng, 4 Hwi tlương Pa̭c pơ̭i 1 Hwi tlương Tôô̒ng. Kắch biḙ̂t têểnh 7 hwi tlương Wa̒ng xo pơ̭i dơn bi̭ản zái Nhi̒ twa̒n dwa̒n.

Muô̒ Zái pẳnh nả - kẻw ko - tấi kâ̭i tlé - bô di̭ch tính năm 2024 i ta̒ khép la̭i tư̒ kám xúc, ẩn tươ̭ng thôốch tḙp. Kwa di̭, la̒ dêênh xân chơi thế thế lee̒nh mă̭nh, bố ích tí ta̒n BDB ản zaw lưw, hoo̭c hói, tlaw tối kinh ngiḙ̂m pơ̭i kóp fâ̒n fát tliến foong tla̒w, fát hwi thể mă̭nh, báw tô̒n, zi̒n zư̭ ta̒n môn thế thaw zân tôô̭c.


KÁC TIN KHÁC