Pơi lô̭i la̒ môn thế thaw chăng tlí zúp nơng kaw khức khwé, kái thiḙ̂n tinh thâ̒n, thế lư̭c, mo̒ ko̒n la̒ zái fáp tốt nhất tí tư̭ báw bḙ̂ mêê̒nh tlước ngwi kơ tai na̭n tẳm dác, foo̒ng tleẻnh tẳm dác. Khôông Da̒ chắi kwa tư̒ fươ̒ng, xa̭ tlêênh diḙ̂ pa̒n thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, tiê̒m ấn tư̒ zúi zo, ngwi kơ xắi tha tẳm dác zất kaw. Cho dêênh ta̒n năm kwa, TF Hwa̒ Bi̒nh ka̭ no̒ i kwan tâm kôông tác dă̭i pơi, tâ̭p lwiḙ̂n môn pơi lô̭i foo̒ng, chẩng tẳm dác cho mo̭l zân, nhất la̒ dét kon.


Ta̒n bâ̭n dôô̭ng biên cheenh ta̒i ớ Zái pơi ta̒n kư̭ li tlé - bô di̭ch - tlung kaw thuối thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh năm 2024.

Năm năi i ta̒ 66 thuối mé bác Ngwiḙ̂n Ngo Di̭nh (fươ̒ng Zân Chú) i zwi tli̒ ản thỏi kwen tâ̭p lwiḙ̂n môn pơi lô̭i. Bác Di̭nh cho hăi: "Ti tôi pơ̭i tâ̭p lwiḙ̂n môô̭ch khổ môn thế thaw hơ̭p khức khwé kuố mo̭l kaw thuối, tôi ko̒n lwiḙ̂n thêm môn pơi lô̭i. Thế thaw zúp tôi khôổng pui, khôổng khwé hơn mơ̭i ngă̒i. Hăi lô̭i pớ ka̭ ko̒n nhó mé năm năi la̒ lâ̒n tâ̒w tiên tôi tham za Zái pơi ta̒n kư̭ li tlé - bô di̭ch - tlung kaw thuối thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh. Năm 2024. Zất pui bi̒ tôi ză̒nh ản zái pa nô̭i zung 50m pơi lô̭i tư̭ zo zee̒nh cho ôông tưở56 thuối tlớ lêênh”.

Pước paw muô̒ dẳng noỏng, kỏ ta̒n ka̭ nhiḙ̂t dô̭ ớ thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh lêênh têểnh 40 dô̭ C, tư̒ mo̭l zân ti têểnh ta̒n pế pơi, khôông, pển… tí pui zôô̭ng, zái nhiḙ̂t. Ta̒n ngă̒i ni̒, paw mơ̭i mo̒ puối khuô̭ng, nhất la̒ zơ̒ kaw diếm pớ 16 - 18 zơ̒, ta̒n pế pơi ka̭ no̒ i thu hút zất kho̭m mo̭l têểnh pơi.

Ngẳm ản ho̭ tâ̒m kwan tloo̭ng kuố pơi lô̭i dổi pơ̭i wiḙ̂c nơng kaw thế chất pơ̭i foo̒ng, chẩng tẳm dác, thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh i ta̒ tliến khai tê̒w tư̒ zái fáp tí zám ta̒n tlươ̒ng hơ̭p tai na̭n zo tẳm dác. Dôô̒ng chỉ Dinh Thi̭ Bích Da̒m, Fỏ Tlướng foo̒ng Văn hwả - Thôông tin thă̒nh fổ cho hăi: "Zấp ni̒, foong tla̒w tâ̭p lwiḙ̂n môn pơi foo̒ng, chẩng tẳm dác tlêênh diḙ̂ pa̒n thă̒nh fổ ản ta̒n kác kấp, ngă̒nh dă̭c biḙ̂t kwan tâm. Ha̒ng năm, foo̒ng văn hwả - Thôông tin tham mưw Thă̒nh wí, HDNZ, WBNZ thă̒nh fổ ban hă̒nh kể hwă̭ch tố tlức lḙ̂ fát dôô̭ng Ká thắi twa̒n zân tâ̭p lwiḙ̂n môn pơi lô̭i foo̒ng, chẩng tẳm dác ản zwi tli̒ ớ ta̒n xa̭, fươ̒ng. Kôô̒ng pơ̭i fát tliến khu hôô̭ng têểnh nha̒ tlươ̒ng. Têểnh măi, tlêênh diḙ̂ pa̒n thă̒nh fổ kỏ 7 pế pơi ba̭t ớ ta̒n tlươ̒ng hoo̭c tí hoo̭c xinh tâ̭p lwiḙ̂n môn pơi. Ni la̒ môô̭ch mô hi̒nh, zái fáp thiết thư̭c tí tlang bi̭ kiển thức, ki̭ năng kơ bán wê̒l pơi lô̭i, ki̭ thwâ̭t pơi foo̒ng, chẩng tẳm dác, ngăn, zám tai na̭n tẳm dác ớ dét kon. Ớ môô̭ch khổ xa̭, fươ̒ng kỏ khg da̒ chắi kwa nhơ: Fương Lâm, Thi̭nh Lang, Dôô̒ng Tiển, Thi̭nh Minh…tiê̒m ấn ngwi kơ tai na̭n tẳm dác, cho dêênh tlỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương chí da̭w tấi wiḙ̂c tâ̭p lwiḙ̂n môn pơi foo̒ng chẩng tẳm dác tloong ta̒n tơ̒ng lớp nhân zân, cho dêênh ớ ni foong tla̒w pơi looij fát tliến hơn ká thắi…”

Tloong 5 khảng tâ̒w năm năi, diếm nhẩn kuố foong tla̒w tâ̭p lwiḙ̂n môn pơi, chẩng tẳm dác ớ thă̒nh fổ fái pô̭ têểnh WBNZ thă̒nh fổ kôô̒ng pơ̭i Xớ Văn hwả, Thể thaw pơ̭i Zu li̭ch tố tlức Lḙ̂ fát dôô̭ng Ká thắi zân tâ̭p lwiḙ̂n môn pơi lô̭i foo̒ng, chẩng tẳm dác tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2024 pơ̭i WBNZ thă̒nh fổ tố tlức Zái pơi ớ ta̒n kư̭ li tlé - bô di̭ch - tlung kaw thuối năm 2024. I ta̒ khả lô, khôông khỉ ớ pế pơi tính mởi xôi dôô̭ng, fẩn khới tlớ la̭i bới ta̒n ma̒n duô pơi, khản zá hew ho̒, kó bṷ chăng tlâ̒ng pớ tlêênh khản da̒i. Zái i ta̒ kóp fâ̒n tấi pơ̭i nơng kaw chất lươ̭ng Kuô̭c bâ̭n dôô̭ng "Ká thắi twa̒n zân ze̒n lwiḙ̂n poóc mêê̒nh thew gương Bác Hô̒ vi̭ da̭i” kôô̒ng foong tla̒w "khwé tí lâ̭p ngiḙ̂p pơ̭i zư̭ nước”, kái thiḙ̂n khức khwé tí fṷc bṷ hoo̭c tâ̭p, law dôô̭ng, xán xwất, xâi zư̭ng, báw bḙ̂ Tố kuốc, khơi zâ̭l tiê̒m năng thế zṷc thế thaw kuố ta̒n tơ̒ng lớp nhân zân. Ni i la̒ zi̭p teẻnh zả kết kwá foong tla̒w tâ̭p lwiḙ̂n thế zṷc, thế thaw ớ ta̒n kơ xớ, tí thi̒m ản dố, twiến cho̭n ta̒n bâ̭n dôô̭ng biên tiêw biếw la̒ noo̒ng kốt cho dô̭i twiến pơi lô̭i kuố thă̒nh fổ tham za cheenh ta̒i ớ Zái pơi kuố tính, zư̭ teẻnh ản tố tlức paw tlung twâ̒n khảng 5/2024.

Chăng tlí mă̭nh wê̒l foong tla̒w mo̒ zấp ni̒, thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh ko̒n xớ hư̭w lư̭c lươ̭ng bâ̭n dôô̭ng biên ta̒i năng kôô̒ng báng thă̒nh tích ẩn tươ̭ng. Tảng pô̭ nhơ: Xa Hôô̒ng Thôổng (fươ̒ng Tân Hwa̒), Ngwiḙ̂n Văn Háw (xa̭ Iên Môông), Bu̒i Thănh Hwiê̒n (fươ̒ng Thi̭nh Lang)… xwất xắc ză̒nh ản 2 tẩm hwi tlương Wa̒ng ớ Zái pơi ta̒n kư̭ li tlé - bô di̭ch - tlung kaw thuối thă̒nh fổ năm 2024, bâ̭n dôô̭ng biên Bu̒i Thănh Hwiê̒n (fươ̒ng Thi̭nh Lang) chiê xé: "Mḙ̂ ủn tơ̒ng la̒ môô̭ch bâ̭n dôô̭ng biên pơi lô̭i ta̒i năng, cho dêênh ủn ản la̒ kwen pơ̭i hoo̭c pơi lô̭i pớ ka̭ 3 thuối. Ké pớ ka̭ ko̒n la̒ hoo̭c xinh lớp 1, ủn tlỉnh thức tham za cheenh ta̒i ớ ta̒n zái pơi diḙ̂ fương. Kôô̒ng pơ̭i thể mă̭nh la̒ pơi xái, ủn ză̒nh ản tư̒ thă̒nh tích ớ zái pơi kuố tính tloong ta̒n năm khânh ni. Ủn xḙ kổ gẳng pơ̭i nô̭ lư̭c hết mêê̒nh tí tiếp tṷc nơng kaw thă̒nh tích kả nhân, lḙ̂ ản thêm tư̒ tẩm hwi tlương kwỉ zả wê̒l cho thế thaw thă̒nh fổ”.

Kôô̒ng pơ̭i wiḙ̂c tê̒w pơ̭i ta̒n kác kấp, ngă̒nh kôô̒ng ản hướng ửng kuố mo̭l zân, tin tướng foong tla̒w tâ̭p lwiḙ̂n môn pơi ớ thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh ngă̒i ka̒ng lan twá pơ̭i fát tliến khu hôô̭ng.


KÁC TIN KHÁC


Tâ̭p lwiḙ̂n môn pơi lô̭i foo̒ng chẩng tẳm dác

Pơi lô̭i la̒ môn thế thaw chăng tlí zúp nơng kaw khức khwé, kái thiḙ̂n tinh thâ̒n, thế lư̭c, mo̒ ko̒n la̒ zái fáp tốt nhất tí tư̭ báw bḙ̂ mêê̒nh tlước ngwi kơ tai na̭n tẳm dác, foo̒ng tleẻnh tẳm dác. Khôông Da̒ chắi kwa tư̒ fươ̒ng, xa̭ tlêênh diḙ̂ pa̒n thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, tiê̒m ấn tư̒ zúi zo, ngwi kơ xắi tha tẳm dác zất kaw. Cho dêênh ta̒n năm kwa, TF Hwa̒ Bi̒nh ka̭ no̒ i kwan tâm kôông tác dă̭i pơi, tâ̭p lwiḙ̂n môn pơi lô̭i foo̒ng, chẩng tẳm dác cho mo̭l zân, nhất la̒ dét kon.

Zi̒n zư̭, thúc tấi thế thaw zân tôô̭c

Ta̒n tlâ̭n dẩw hấp zâ̭n ản tố tlức ha̒ng năm, Zái pẳnh nả, kẻw ko, tấi kâ̭i bô di̭ch tính ka̭ no̒ i kỏ khức hấp zâ̭n, thu hút kwan tâ̭m, kố bṷ kuố kho̭m mo̭l zân. Bới bi̒ ni la̒ zái thế thaw kwi tṷ ta̒n mo̭l xwất xắc kuố 10 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tloong tính, la̒ dêênh ta̒n kuô̭c cheenh ta̒i găi kẩn, thủ bi̭.

Rẩw ẩn thế thaw Hwa̒ Bi̒nh ta̭i dẩw tlươ̒ng kwuốc za

Vươ̒ kwa, dwa̒n thế thaw tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ tham za cheenh ta̒i ta̭i zái vo di̭ch kẻw ko kwuốc za lâ̒n thử XII năm 2024. Nhưửng tẩm hwi chương kwỉ zả da̒ ză̒nh ản la̒ dôô̭ng lưư̭c dớ kác hwẩn liḙ̂n viên (HLV), vâ̭n dôô̭ng viên (VDV) tiếp tuṷc kái thiḙ̂n thă̒nh tích tloong nhưửng năm dêênh.