(HBDT) – Ngă̒i 7/7, hwiḙ̂n Lương Xơn tố chức Zái Viḙ̂t za̭ chiê̒n thôổng hwiḙ̂n Lương Xơn lâ̒n thử XXVI, năm 2019.


Kác VĐV xwất fát nô̭i zung nam chỉnh, nam tlé 5km.

Zái năm năi thu hút 130 vâ̭n dôô̭ng viên (VDV) dêểnh bớ 20 xa̭, thi̭ chẩn tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n. Kác VDV cheenh ta̒i ớ 4 nô̭i zung: nam chỉnh, nam tlé 5km va̒ nư̭ chỉnh, nư̭ tlé 3km

Kết kwá zái nhất kả nhân, Ban ố chứ da̒ tlaw 4 zái nhất, 4 zái nhi̒, 4 zái ba va̒ 12 zái khwiển khích cho kác VDV dath tha̒nh tích. Tloong rỉ (chí nêw zái nhất) nô̭i zung nư̭ tlé, nhất: Dinh Thi̭ mai Zang (thi̭ chẩn Lương Xơn); nam tlé: Hwa̒ng Thải Twẩn (xa̭ Hơ̭p Hwa̒); nư̭ chỉnh: Dinh Thi̭ Nga (xa̭ Hơ̭p Hwa̒); nam chỉnh: Hwa̒ng Minh Báw (xa̭ Hơ̭p Hwa̒)


BTC tlaw zái nhất cho kác xa̭ da̭t nhất, nhi̒ to̒n dwa̒n

Zái dôô̒ng dô̭i, nô̭i zung nư̭ tlé; Nhất xa̭ Hơ̭p Hwa̒; nhi̒: thi̭ chẩn Lương Xơn; ba: xa̭ Kư Iên. Nô̭i zung nam tlé, nhất: xa̭ Hơ̭p Hwa̒; nhi̒: thi̭ chẩn Lương Xơn; ba: xa̭ Kư Iên. Nô̭i zung nư̭ chỉnh, nhất: xa̭ Hơ̭p hwa̒; nhi̒: xa̭ Tiển Xơn; ba: xa̭ Kư Iên. Nô̭i zung nam chỉnh, nhất: xa̭ Hơ̭p Hwa̒, nhi̒: xa̭ Tân Vinh; ba: xa̭ Kaw Răm. Zái to̒n dwa̒n, nhất: xa̭ Hơ̭p Hwa̒; nhi̒: thi̭ chẩn Lương Xơn.

Wa̒i tha, Ban Tố chức ko̒n tlaw Zái nam va̒ nư̭ tlé thuối nhất thuô̭c wê̒l 2 VDV Ngwiḙ̂n Tha̒nh Fương ( xa̭ Hơ̭p Tha̒nh, khinh măm 2007), Dinh Thi̭ Kwi̒nh Fương (xa̭ Chươ̒ng Xơn, KN 2009). Zái dơn vi̭ kỏ foong tla̒w: thi̭ chẩn Lương Xơn. Zái HLV xwất xắc nhất: Bu̒i Chỉ Thiết, xa̭ Hơ̭p Hwa̒

Thôông kwa zái nhă̒m cho̭n kavs VDV chiến voo̭ng, kỏ tha̒nh tích xwất xắc, tha̒nh lâ̭p dô̭i tiến, bô̒i zươ̭ng, tâ̭p liḙ̂n, nơng kaw thế lư̭c va̒ ki̭ thwâ̭t dớ chấn bi̭ tham za thi dẩw ta̭i Zái Viḙ̂t za̭ chiê̒n thôổng Kúp Bảw Hwa̒ Bi̒nh vớ rôô̭ng lâ̒n thử XXVIII zư̭ kiển tố chức baw khảng 8/2019

Linh Nhâ̭t


KÁC TIN KHÁC


Khức khôổng foong tla̒w “To̒n zân xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả” ớ hwiḙ̂n La̭c Xơn

(HBDT) – Nhưngx năm kwa, foong tla̒w "To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả (TZDKXZDKVH)” ản hwiḙ̂n La̭c Xơn chiến khai khu, rôô̭ng, zúp khơi zâ̭l khức meḙnh kuố khổi da̭i do̒n kết to̒n zân, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n kác mṷc tiêw fát chiến kinh tể, văn hwả, xa̭ hô̭i kuố diḙ̂ fương.

Khức hút zái Viḙ̂t za̭ chwiê̒n thôổng kúp Bảw Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Zái Viḙ̂t za̭ chwiê̒n thôổng kúp Bảw Hwa̒ Bi̒nh dà bước baw thuối XXVII – chă̭ng khả za̒i kỏ thế khắng di̭nh khức bê̒n, khức hấp zâ̭n kuố zái thế thaw ni̒. Dớ chấn bi̭ cho muô̒ zái mởi, năm 2018, kác tha̒nh viên Ban chí da̭w, Ban tố chức va̒ kác ngă̒nh liên kwan da̒ tích kư̭c baw kuô̭c dớ tố chức zái thâ̭t ba̒i bán, tlang tloo̭ng. Tiếp tṷc nơng kaw kwi mô, chất lươ̭ng, kóp fâ̒n thi̒m kiểm nhân tổ mởi cho thế thaw tính nha̒, fát chiến foong tla̒w re̒n liḙ̂n thân thế tloong kôô̭ng dôô̒ng, xa̭ hô̭i.

Rẩw ẩn xe da̭p Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Kết thúc zái xe da̭p dươ̒ng za̒i tlé to̒n kuốc va̒ xe da̭p diḙ̂ hi̒nh tlé to̒n kuốc năm 2018, do̒n Hwa̒ Bi̒nh da̒ za̒nh ản 4 hwi chương wa̒ng, 6 hwi chương ba̭c, 3 hwi chương dô̒ng, la̒ dơn vi̭ dửng thử 2 wê̒l tôống xắp hwi chương nô̭i zung xe da̭p diḙ̂ hi̒nh tlé to̒n kuốc, chí dửng khâw dô̭i An Zang wê̒l xổ lươ̭ng hwi chương.

Tlêênh 200 vâ̭n dôô̭ng viên tham za zái boỏng ba̒n kâ̒w lôông tlé – vô di̭ch – tlung kaw thuối tính năm 2018

(HBDT) – Ngă̒i 19-21/7, Xớ VH,TT&DL da̒ tố chức thee̒nh kông zái zái boỏng ba̒n kâ̒w lôông tlé – vô di̭ch – tlung kaw thuối tính năm 2018

Khânh 300 vâ̭n dôô̭ng viên tham za zái kâ̒w lôông – boỏng ba̒n kông nhân viên chức law dôô̭ng(KNVCLD) wiḙ̂n Ki̒ Xơn năm 2018

(WBDT) - Ngă̒i 13-15/3 wiḙ̂n Ki̒ Xơn da̒ tố chức tha̒nh kôông zái Kâ̒w lôông – Boỏng ba̒n KNVCLD wiḙ̂n Ki̒ Xơn năm 2018

Kỏ tlêênh 42.500 ngươ̒i tâ̭p Thế zṷc thế thaw thươ̒ng xwiên

(WBDT) – Foong tla̒w to̒n zân re̒n liḙ̂n thế thaw thew kương Bác Hô̒ vỉ da̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n La̭c Xơn ngă̒i ka̭ng dấi mḙnh. Kác kơ kwan, dơn vi̭, kác xa̭, thi̭ chẩn tố chức, fát dôô̭ng nhê̒w wa̭t dôô̭ng thế zṷc thế thaw (TZTT) nhơ ngă̒l chă̭l Olympic vi̒ khức khwé to̒n zân, tăng kươ̒ng zaw lưw TZTT tloong va̒ wa̒i wiḙ̂n.