(HBDT) – Ngă̒i 5/8, ta̭i dô̒l Ôông Tươ̭ng (TF Hwa̒ Bi̒nh), kác nô̭i zung kuố Zái Vô di̭ch xe da̭p diḙ̂ hi̒nh to̒n kwuốc năm 2019 tiếp tṷc ản ziḙ̂n tha vởi kác kuô̭c duô kwiết liḙ̂t, hấp zâ̭n va̒ ki̭ch tỉnh.


 
Cua rơ Dinh Văn Linh (Hwa̒ Bi̒nh) thi dẩw nô̭i zung băng dôô̒ng tiếp khức nam

Thew kể hwa̭ch, zái thi dẩw baw ngă̒i 4/8, nhưng vi̒ lỉ zo thơ̒i tiết, li̭ch thi dẩw bắt dâ̒w bớ ngă̒i 5/8 va̒ zư̭ kiển kết thúc baw gă̒i 6/8.

Khởm ngă̒i 5/8, kác cuarơ cheenh ta̒i ớ kác nô̭i zung băng dôô̒ng tỉnh zơ̒ kả nhân nư̭ 5 km, băng dôô̒ng tỉnh zơ̒ nam 5km; dố de̒w xếp ha̭ng kả nhân nam 1,5km, nư̭ 1,5km. Khuô̭ng ku̒ng năgy̒ kác cuarơ tiếp tṷc thi dẩw nhô̭i zung băng dôô̒ng tiếp khức nam, nư̭ 5km.

Khâw môô̭ch ngă̒i thi dẩw kết kwá nô̭i zung băng dôô̒ng tỉnh zơ̒ kả nhân nư̭, nhất: Dinh Thi̭ Như Kwi̒nh (Bi̒nh Zương); nhi̒: Ka̒ Thi̭ Thơm (Xơn La), ba: Vṷ Thi̭ Kim Lôô̭c (An Zang). Nô̭i zung băng dôô̒ng ti̒nh zơ̒ kả nhân nam, nhất: Dinh Văn Linh (Hwa̒ Bi̒nh); nhi̒: Lê Kwuốc Vṷ (An Zang); ba: Ngwiḙ̂n Hư̭w Xang (Thanh Hwả). Nô̭i zung dố de̒w xếp ha̭ng kả nhân nư̭, nhất: kwa̒ng Thi̭ Xwan (Xơn La); nhi̒: Ngwiḙ̂n Thi̭ Hwiê̒n Chang (An Zang); ba: Ka̒ Thi̭ Zương (Ha̒ Nô̭i). Nô̭i zung dố de̒w xếp ha̭ng kả nhân nam, nhất: Ziḙ̂p Thải Hwa̒ng (Kwân Dô̭i), nhi̒: Ngwiḙ̂n Hư̭w Tha̒nh (Kwân Dô̭i); ba:  Ngwiḙ̂n Tha̒nh Lwân (An Zang). Nô̭i zung băng dôô̒ng tiếp khức nư̭, nhất: An Zang; nhi̒: Ha̒ Nô̭i; ba: Xơn La. Nô̭i zung băng dôô̒ng tiếp khức nam, nhất: Hwa̒ Bi̒nh; nhi̒: An Zang; ba: Kwân Dô̭i.

Ngă̒i 6/8, kác cuarơ thi dẩw nô̭i zung kuổi ku̒ng: băng dôô̒ng Olympic nư̭, băng dôô̒ng Olympic nam, dố de̒w chung kết nam, nư̭

                                                                               Linh Nhâ̭t

KÁC TIN KHÁC


Dwa̒n Hwa̒ Bi̒nh za̒nh tôống xổ HCV, 2HCB va̒ 3HCD

(HBDT) – Ngă̒i 6/8, ta̭i dô̒l Ôông Tươ̭ng (TF Hwa̒ Bi̒nh), kác cuô rơ tiếp tṷc thi dẩw nô̭i zung kuổi ku̒ng kuố zái Vô di̭ch xe da̭p diḙ̂ hi̒nh tlé to̒n kwuốc năm 2019 la̒ bBăng dôô̒ng Olympic kả nhân va̒ dôô̒ng dô̭i nư̭ (15km), băng dôô̒ng Olympic kả nhân va̒ dôông dô̭i nam 20km, dố de̒w chung kết kả nhân nam va̒ nư̭ 1,5km.

130 vâ̭n dôô̭ng viên tham zư̭ Zái Viḙ̂t za̭ chiê̒n thôổng hwiḙ̂n Lương Xơn lâ̒n thử XXVI

(HBDT) – Ngă̒i 7/7, hwiḙ̂n Lương Xơn tố chức Zái Viḙ̂t za̭ chiê̒n thôổng hwiḙ̂n Lương Xơn lâ̒n thử XXVI, năm 2019.

Khức khôổng foong tla̒w “To̒n zân xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả” ớ hwiḙ̂n La̭c Xơn

(HBDT) – Nhưngx năm kwa, foong tla̒w "To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả (TZDKXZDKVH)” ản hwiḙ̂n La̭c Xơn chiến khai khu, rôô̭ng, zúp khơi zâ̭l khức meḙnh kuố khổi da̭i do̒n kết to̒n zân, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n kác mṷc tiêw fát chiến kinh tể, văn hwả, xa̭ hô̭i kuố diḙ̂ fương.

Khức hút zái Viḙ̂t za̭ chwiê̒n thôổng kúp Bảw Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Zái Viḙ̂t za̭ chwiê̒n thôổng kúp Bảw Hwa̒ Bi̒nh dà bước baw thuối XXVII – chă̭ng khả za̒i kỏ thế khắng di̭nh khức bê̒n, khức hấp zâ̭n kuố zái thế thaw ni̒. Dớ chấn bi̭ cho muô̒ zái mởi, năm 2018, kác tha̒nh viên Ban chí da̭w, Ban tố chức va̒ kác ngă̒nh liên kwan da̒ tích kư̭c baw kuô̭c dớ tố chức zái thâ̭t ba̒i bán, tlang tloo̭ng. Tiếp tṷc nơng kaw kwi mô, chất lươ̭ng, kóp fâ̒n thi̒m kiểm nhân tổ mởi cho thế thaw tính nha̒, fát chiến foong tla̒w re̒n liḙ̂n thân thế tloong kôô̭ng dôô̒ng, xa̭ hô̭i.

Rẩw ẩn xe da̭p Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Kết thúc zái xe da̭p dươ̒ng za̒i tlé to̒n kuốc va̒ xe da̭p diḙ̂ hi̒nh tlé to̒n kuốc năm 2018, do̒n Hwa̒ Bi̒nh da̒ za̒nh ản 4 hwi chương wa̒ng, 6 hwi chương ba̭c, 3 hwi chương dô̒ng, la̒ dơn vi̭ dửng thử 2 wê̒l tôống xắp hwi chương nô̭i zung xe da̭p diḙ̂ hi̒nh tlé to̒n kuốc, chí dửng khâw dô̭i An Zang wê̒l xổ lươ̭ng hwi chương.

Tlêênh 200 vâ̭n dôô̭ng viên tham za zái boỏng ba̒n kâ̒w lôông tlé – vô di̭ch – tlung kaw thuối tính năm 2018

(HBDT) – Ngă̒i 19-21/7, Xớ VH,TT&DL da̒ tố chức thee̒nh kông zái zái boỏng ba̒n kâ̒w lôông tlé – vô di̭ch – tlung kaw thuối tính năm 2018