(HBDT) - Tlư̭c hiḙ̂n chương tli̒nh "Mô̭i xa̭ môô̭ch xán fấm” (OCOP), hwiḙ̂n Tân La̭c tâ̭p tluung chí da̭w kwiết liḙ̂t va̒ koi ni la̒ nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm kóp fâ̒n khai thác tiê̒m năng, lơ̭I thể kuố diḙ̂ fương. Pớ ri,r tư̒ng pước nâng kaw zả tli̭ haa̒ng nôông xán, fát tliến kinh tể nôông ngiḙ̂p, nôông thôn thew hưởng hiḙ̂w kwá, pê̒n vưư̒ng.

Tắc xu xu kuố HTX xán xwất tắc an twa̒n Kwiết Chiển (Tân La̭c) da̭t chửng nhâ̭n OCOP 3 khaw kóp fâ̒n nâng kaw thu nhâ̭p cho mo̭l zân diḙ̂ fương. 

Xán xwất thew kwi tli̒nh Vietgap, ửng zuṷng khwa ho̭c, ki̒ thwâ̭t paw xán xwất; tăng kươ̒ng kwáng bả, xúc tiển dâ̒w tư… di̭nh hưởng ma̒ UBNZ hwiḙ̂n Tân La̭c daang tliến khai nhă̒m xâi zưư̭ng kác xán fấm OCOP dă̭c tlưng kuố hwiḙ̂n. Ngwa̒i tắc xu xu, ka̒ ni̒, hwiḙ̂n Tân La̭c kỏ 6 xán fấm ản chửng nhâ̭n OCOP 3 khaw gô̒m: Tla̒ záw kố lam Tân La̭c Xơn kuố HTX Tân La̭c Xơn; zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng xỏm Lwi̒ Ái; pưới tó Xơn Hwa; zu li̭ch ô̒ô̭ng dôô̒ng xỏm Ngói… Năm 2023, hwiḙ̂n xâi zưư̭ng 2 xán fấm OCOP 3 khaw va̒ 1 xán fấm OCOP 4 khaw. 

Tlướng fooo̒ng NN&FTNT hwiḙ̂n Fa̭m Văn Thải cho mắt: Dớ tiếp tṷc tlư̭c hiḙ̂n chương tli̒nh mô̭i xa̭ môô̭ch xán fấm, hwiḙ̂n tliến khai kể hwă̭ch chương tli̒nh OCOP, tloo̭ng tâm la̒ twiên tlwiê̒n têểng mo̭l zân vê̒l nô̭i zuung , gương diến hi̒nh tiên tiển, mô hi̒nh xán xwất tiêw biếw kác xán fấm dă̭c tlăưng va̒ xán fấm OCOP kuố hwiḙ̂n. Khwiển khích, hưởng zâ̒n mo̭l zân, kác chú thế kinh tể tham za chương tli̒nh OCOP, dám báw xán fấm OCOP kỏ tỉnh kôô̭ng dôô̒gn kaw va̒ chất lươ̭ng thôốch; xâi zưư̭ng diḙ̂ diếm tlêưng bắi xán fấm OCOP kấp hwiḙ̂n; tố chức da̒w ta̭w cho dô̭i ngu̒ kản bô̭ kwán lỉ chương tli̒nh OCOP, chú zwănh ngiḙ̂p, HTX, tố hơ̭p tác, chú thế tham za chương tli̒nh.

Dớ chương tli̒nh thư̭c xư̭ da̭t hiḙ̂w kwá, hwiḙ̂n tiếp tṷc hô̒ tlơ̭ kác chú thế nâng kấp xán fấm mởi, tư vẩn hwa̒n thiḙ̂n xán fấm vê̒l kwi tli̒nh xán xwất, kwán lỉ chất lươ̭ng, hwa̒n thiḙ̂n nha̒n mác, baw bi̒, hô̒ xơ xán fấm dớ tăẳnh zả. Kwáng bả, vớ rôô̭ng thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ… Tâ̭p tluung thư̭c hiḙ̂n thôốch chú tlương fát tliến xán fấm fai ti liê̒n vởi fát tliến kác hi̒nh thức tố chức xán xwất fu̒ hơ̭p dớ kích thích kwả tli̒nh liên kết xán xwất, tiêw thṷ xán fấm. Pớ rỉ, zúp ăng thu nhâ̭p, fát tluến dơ̒i khôổng kuố mo̭l xán xwất, kóp fâ̒n xâi zưư̭ng nôông thôn mởi tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n.

KÁC TIN KHÁC


Thănh niên 9X kwiết tâm lâ̭p ngiḙ̂p tlêênh dất kwê hương

(HBDT) - Di dâ̒w tloong tlôông chuổi kẩl mô kwi mô lởn, cha̒ng thănh niên Châ̒n Tluung Dưức, xa̭ Liên Xơn (Lương Xơn) da̒ kỏ ziḙ̂n tích ngwiên liḙ̂w chuổi ốn di̭nh kuu̒ng xướng xơ chể, zẩm chuổi bă̒ng kôông ngḙ̂ hiḙ̂n da̭i. Mô hi̒nh HTX tlôông va̒ xán xwất chuổi thew tiêw chấn VietGAP kwi mô lởn kuố eenh Dưức da̒ zoong la̭i nguô̒n thu nhâ̭p ốn di̭nh cho ngươ̒i zân tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n.

Fát chiến kôông ngiḙ̂p thew hưởng bê̒n vưưng

(HBDT) -La̒ tính miê̒n nủi, chăng kỏ kướ khấw,káng biến, dươ̒ng khắch.., twi nhên kỏ vi̭ chỉ tiếp záp Ha̒ Nô̭i, tính ha dang dấi meḙnh fát chiến kôông ngiḙ̂p (KN) thew hưởng bê̒n vưưng, hiḙ̂w kwá, thân thiḙ̂n kôô̒ng môi tlươ̒ng.