(HBDT) – Ngă̒i 10/12, Ban Tố chức Twâ̒n Văn hwả – Zu li̭ch tính tố chức Hô̭i tháw Fát chiến xán fấm zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính, Ban Tố chức Twâ̒n Văn hwả – Zu li̭ch zư̭ va̒ chú chi̒ hô̭i tháw. Tham zư̭ hô̭i tháw ko̒n kỏ lẳnh da̭w Tôống kṷc Zu li̭ch; Viḙ̂n ngiên kửw fát chiến zu li̭ch; Xớ Zu li̭ch Ha̒ Nô̭i; kác xớ, ban, ngă̒nh kuố tính; da̭i ziḙ̂n kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ, da̭i ziḙ̂n kác k ti kinh zwănh zu li̭ch tloong va̒ wa̒i tính.Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính, Ban Tố chức Twâ̒n Văn hwả – Zu li̭ch tính fát biếw ta̭i hô̭i tháw.

Tính ha kỏ nhê̒w tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch. Ka̭ ni̒, to̒n tính kỏ 296 diếm zi tích li̭ch xứ, văn hwả, zănh lam thẳng kắnh, tloong rỉ kỏ hơn 70 hang dôô̭ng chưở dơ̭ng nhửng zi tích kháw kố kuố Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh, 41 zi tích kấp kwuốc za, 53 zi tích kấp tính. Khu zư li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh la̒ diếm nhẩn kwan tloo̭ng kuố zu li̭ch tính. Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh kỏ ziḙ̂n tích mă̭t dác hơn 8.00 ha, kỏ 47 daw to, kon ta̭w rêênh foong kắnh non nước hư̭w ti̒nh.

Tloong thơ̒i zan kwa, Hwa̒ bi̒nh kỏ nhê̒w chú chương, chỉnh xắch dớ fát chiến zu li̭ch nhơ Hwi dôô̭ng kác nguô̒n vổn dâ̒w tư kết kẩw ha̭ thơ̒ng. Khai thác hiḙ̂w kwá kác twiển, diếm zu li̭ch, dă̭c biḙ̂t la̒ Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh va̒ Diếm zu li̭ch kwuốc za MaiChâw. Tăng kươ̒ng liên kết dớ hi̒nh thă̒nh kác tour, tiển, diếm zu li̭ch. Chut tloo̭ng kwáng bả thương hiḙ̂w zu li̭ch va̒ xán fấm zu li̭ch. Ka̭ ni̒, tính Hwa̒ Bi̒nh dang tiếp tṷc chiến khai thư̭c hiḙ̂n Kwi hwă̭ch tôống thế fát chiến zu li̭ch dêểnh năm 2020, tâ̒m nhi̒n 2030; Kwi hwă̭ch tôống thế fát chiến Khu zu li̭ch Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2030...

Ta̭i hô̭i tháw, kác da̭i biếw da̒ chi̒nh bă̒i nhê̒w tham lwâ̭n, deẻnh zả thư̭c tla̭ng fát chiến xán fấm zu li̭ch kuố tính tloong thơ̒i zan kwa. Nhửng diếm meḙnh va̒ ha̭n chể kuố  zu li̭chHwa̒ Bi̒nh ản tló tha. Tlêênh kơ xớ rỉ, kác da̭i biếw da̒ thôổng nhất dê̒ tha kác zái fáp fát chiến zu li̭ch nhơ: tăng kươ̒ng dâ̒w tư va̒ nơng kaw chất lươ̭ng kơ xớ lưw chủ. Tăng kươ̒ng liên kết, hơ̭p tác dớ fát chiến zu li̭ch. Báw tô̒n va̒ fát hwi zả tli̭ văn hwả zân tô dớ fát chiến bê̒n vưng lo̭i hi̒nh zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng. Tích kư̭c kwáng bả va̒ xâi zư̭ng thương hiḙ̂w zu li̭ch...

Fát biếw ta̭i hô̭i tháw, dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính nhẩn meḙnh; Thơ̒i zan kwa, zu li̭ch tính da̒ kỏ bước fát chiến va̒ doỏng kóp tích kư̭c baw tăng tlướng chung kuố tính. Twi nhiên ngă̒nh zu li̭ch fát chiến ko̒n châ̭m, chươ tương xửng vởi tiê̒m năng kuố tính. Xán fấm zu li̭ch chươ da za̭ng, foong fủ, thiểw hấp zâ̭n. Dôô̒ng chỉ Fỏ Chú ti̭ch tính gi nhâ̭n va̒ deẻnh zả kaw nhửng zái fáp nhă̒m thúc dấi xư̭ fát chiến kuố zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh ma̒ kác da̭i biếw da̒ chính bă̒i ta̭i hô̭i tháw. Kác zái fáp kỏ tỉnh chiển lươ̭c, fu̒ hơ̭p tư̒ng diếm zu li̭ch. Dó la̒ kơ xớ dớ UBNZ tính xâi zư̭ng va̒ abn hă̒nh kơ chể, chỉnh xắch ưw da̭i nhă̒m thu hút dâ̒w tư, hwi dôô̭ng kác nguô̒n lư̭c dớ fát chiến zu li̭ch tlớ thee̒nh ngă̒nh kinh tể mui nhoo̭nh kuố tính


Thu Thwí

KÁC TIN KHÁC


Zư̭ zi̒n diḙ̂w muổ chuông kuố mo̭l Zaw Da̒ Bắc

(HBDT) – Hwa̒ Bi̒nh ản mắt dêểnh la̒ vu̒ng dất zâ̒w bán xắc văn hwả zân tôô̭c. Mối zân tôô̭c kỏ bán xắc văn hwả riêng, bớ thiểng khể, chư̭ viết, chang fṷc, ngḙ̂ thwâ̭t chi̒nh ziḙ̂n zân zan, tâ̭p kwản xa̭ hô̭i, lḙ̂ hô̭i chiê̒n thôổng... Tloong rỉ, lo̭i hi̒nh ngḙ̂ thwâ̭t muổ chuông kuố mo̭l Zaw (Da̒ Bắc) ta̭w nét riêng dô̭c dảw, dă̭c xắc tloong kho ta̒ng zi xán văn hwả kác zân tôô̭c.

Dươ hi̒nh ắnh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dêểnh kôô̒ng muôn fương

(HBDT) – Tiếp tṷc thôông tin, tiên chiê̒n, xúc tiển kwáng bả hi̒nh ắnh, xán fấm zu li̭ch tlêênh kác fương tiḙ̂n thôông tin da̭i chủng, chiến khai kỏ hiḙ̂w kwá chang thôông tin diḙ̂n tứ zu li̭ch thôông minh… Dỏ la̒ nhửng fâ̒n wiḙ̂c ản ngă̒nh VH-TT&ZL lêênh kể hwă̭ch thư̭c hiḙ̂n tloong thơ̒i zan dêểnh tiển tới nhă̒m thư̭c hiḙ̂n xâi zư̭ng khu zu li̭ch Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tlớ thee̒nh diếm zu li̭ch thu hút zu khéeh.

Chung khức zư̭ zi̒n, fát hwi bán xắc văn hwả kác zân tôô̭c

(HBDT) – La̒ hwiḙ̂n vu̒ng kaw kỏ 5 zân tôô̭c ku̒ng kinh khôổng, Da̒ Bắc kỏ kho tă̒ng văn hwả foong fủ, dôô̭c dảw. Nhửng năm kwa, hwiḙ̂n luôn chủ tloo̭ng báw tô̒n, fát hwi bán xắc văn hwả chiê̒n thôổng, gẳn ku̒ng fát chiến KT-XH, kóp fâ̒n xâi zư̭ng kúng kổ khổi da̭i do̒n kết to̒n zân

Khức hút zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) – Hwiḙ̂n Da̒ Bắc kỏ kắnh kwan thiên nhiên hwang xơ, nối bâ̭t la̒ hô̒ Hwa̒ Bi̒nh thơ môô̭ng kỏ nhê̒w dáw kon, to. Ấn mêênh khươ nủi rư̒ng, khôông rác la̒ nhửng la̒ng, xỏm kuố dôô̒ng ba̒w kác zân tôô̭c: Mươ̒ng, Zaw, Tă̒i. Nỏ la̒ tiê̒m năng, thể meḙnh dớ Da̒ Bắc fát chiến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD)

Hwiḙ̂n La̭c Xơn Chủ tloo̭ng kwán lỉ, báw tô̒n va̒ fát hwi zả tli̭ zi tích

(HBDT) – Kỏ nhê̒w zi tích li̭ch xứ, văn hwả va̒ zănh lam thẳng kắnh, wiḙ̂c báw tô̒n, zi̒n zư̭ kác zi tích li̭ch xứ, văn hwả gẳn kôô̒ng fát chiến zu li̭ch, dang ản hwiḙ̂n La̭c Xơn kwan tâm thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá, kóp fâ̒n fát hwi kác zả tli̭ văn hwả, dáp ửng nhu kâ̒w dơ̒i khôổng văn hwả, tỉn ngươ̭ng kuố kôô̭ng dôô̒ng. Tloong rỉ nhê̒w zi tích da̒ tlớ thee̒nh diếm zu li̭ch hấp zâ̭n, ta̭w nguô̒n thu cho ngân xắch diḙ̂ fương.