(HBDT) – Ngă̒i 10/12, Ban Tố chức Twâ̒n Văn hwả – Zu li̭ch tính tố chức Hô̭i tháw Fát chiến xán fấm zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính, Ban Tố chức Twâ̒n Văn hwả – Zu li̭ch zư̭ va̒ chú chi̒ hô̭i tháw. Tham zư̭ hô̭i tháw ko̒n kỏ lẳnh da̭w Tôống kṷc Zu li̭ch; Viḙ̂n ngiên kửw fát chiến zu li̭ch; Xớ Zu li̭ch Ha̒ Nô̭i; kác xớ, ban, ngă̒nh kuố tính; da̭i ziḙ̂n kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ, da̭i ziḙ̂n kác k ti kinh zwănh zu li̭ch tloong va̒ wa̒i tính.Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính, Ban Tố chức Twâ̒n Văn hwả – Zu li̭ch tính fát biếw ta̭i hô̭i tháw.

Tính ha kỏ nhê̒w tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch. Ka̭ ni̒, to̒n tính kỏ 296 diếm zi tích li̭ch xứ, văn hwả, zănh lam thẳng kắnh, tloong rỉ kỏ hơn 70 hang dôô̭ng chưở dơ̭ng nhửng zi tích kháw kố kuố Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh, 41 zi tích kấp kwuốc za, 53 zi tích kấp tính. Khu zư li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh la̒ diếm nhẩn kwan tloo̭ng kuố zu li̭ch tính. Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh kỏ ziḙ̂n tích mă̭t dác hơn 8.00 ha, kỏ 47 daw to, kon ta̭w rêênh foong kắnh non nước hư̭w ti̒nh.

Tloong thơ̒i zan kwa, Hwa̒ bi̒nh kỏ nhê̒w chú chương, chỉnh xắch dớ fát chiến zu li̭ch nhơ Hwi dôô̭ng kác nguô̒n vổn dâ̒w tư kết kẩw ha̭ thơ̒ng. Khai thác hiḙ̂w kwá kác twiển, diếm zu li̭ch, dă̭c biḙ̂t la̒ Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh va̒ Diếm zu li̭ch kwuốc za MaiChâw. Tăng kươ̒ng liên kết dớ hi̒nh thă̒nh kác tour, tiển, diếm zu li̭ch. Chut tloo̭ng kwáng bả thương hiḙ̂w zu li̭ch va̒ xán fấm zu li̭ch. Ka̭ ni̒, tính Hwa̒ Bi̒nh dang tiếp tṷc chiến khai thư̭c hiḙ̂n Kwi hwă̭ch tôống thế fát chiến zu li̭ch dêểnh năm 2020, tâ̒m nhi̒n 2030; Kwi hwă̭ch tôống thế fát chiến Khu zu li̭ch Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2030...

Ta̭i hô̭i tháw, kác da̭i biếw da̒ chi̒nh bă̒i nhê̒w tham lwâ̭n, deẻnh zả thư̭c tla̭ng fát chiến xán fấm zu li̭ch kuố tính tloong thơ̒i zan kwa. Nhửng diếm meḙnh va̒ ha̭n chể kuố  zu li̭chHwa̒ Bi̒nh ản tló tha. Tlêênh kơ xớ rỉ, kác da̭i biếw da̒ thôổng nhất dê̒ tha kác zái fáp fát chiến zu li̭ch nhơ: tăng kươ̒ng dâ̒w tư va̒ nơng kaw chất lươ̭ng kơ xớ lưw chủ. Tăng kươ̒ng liên kết, hơ̭p tác dớ fát chiến zu li̭ch. Báw tô̒n va̒ fát hwi zả tli̭ văn hwả zân tô dớ fát chiến bê̒n vưng lo̭i hi̒nh zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng. Tích kư̭c kwáng bả va̒ xâi zư̭ng thương hiḙ̂w zu li̭ch...

Fát biếw ta̭i hô̭i tháw, dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính nhẩn meḙnh; Thơ̒i zan kwa, zu li̭ch tính da̒ kỏ bước fát chiến va̒ doỏng kóp tích kư̭c baw tăng tlướng chung kuố tính. Twi nhiên ngă̒nh zu li̭ch fát chiến ko̒n châ̭m, chươ tương xửng vởi tiê̒m năng kuố tính. Xán fấm zu li̭ch chươ da za̭ng, foong fủ, thiểw hấp zâ̭n. Dôô̒ng chỉ Fỏ Chú ti̭ch tính gi nhâ̭n va̒ deẻnh zả kaw nhửng zái fáp nhă̒m thúc dấi xư̭ fát chiến kuố zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh ma̒ kác da̭i biếw da̒ chính bă̒i ta̭i hô̭i tháw. Kác zái fáp kỏ tỉnh chiển lươ̭c, fu̒ hơ̭p tư̒ng diếm zu li̭ch. Dó la̒ kơ xớ dớ UBNZ tính xâi zư̭ng va̒ abn hă̒nh kơ chể, chỉnh xắch ưw da̭i nhă̒m thu hút dâ̒w tư, hwi dôô̭ng kác nguô̒n lư̭c dớ fát chiến zu li̭ch tlớ thee̒nh ngă̒nh kinh tể mui nhoo̭nh kuố tính


Thu Thwí

KÁC TIN KHÁC


Kôông viên Zi xán kác nha̒ khwa hoo̭c Viḙ̂t Nam – diếm dêểnh hấp zâ̭n

(HBDT) – Kắch Thú dô Ha̒ Nô̭i 70km, zoo̭ch thew Kwuốc lô̭ 6 hưởng Hwa̒ Bi̒nh – Xơn La, ớ ta̭i xỏm Tiê̒ng, xa̭ Bắc Fong (Kaw Fong), Kôông viên Zi xán kác nha̒ khwa hoo̭c Viḙ̂t Nam la̒ diếm dêểnh hấp zâ̭n zoong la̭i chái ngiḙ̂m thủ vi̭ cho zu émh tloong va̒ wa̒i nước.

Dấi meḙnh fát chiến văn hwả doo̭c tloong kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) – Khâw 2 năm thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản fát chiến văn hwả doo̭c tloong kôô̭ng dôô̒ng dêểnh năm 2020, di̭nh hưởng dêểnh năm 2030, tính kỏ 80% hoo̭c xinh, xinh viên va̒ ngươ̒i hoo̭c ta̭i kác kơ xớ zảw zṷc ản tiếp kâ̭n, xứ zṷng thôông tin, chi thức, 20% ngươ̒i zân vu̒ng diê̒w kiḙ̂n KT-XH khỏ khăn ản tiếp kâ̭n xứ zṷng thôông tin, chi thức ta̭i kác thư viḙ̂n kôông kôô̭ng; 100% kơ xớ zảw zṷc ớ kác bơơ̭c, kấp hoo̭c kỏ thư viḙ̂n vởi vổn ta̒i liḙ̂w fu̒ hơ̭p...

Suối khoáng Kim Bôi - nơi lý tưởng cho du lịch nghỉ dưỡng

(HBDT) – Kỏ lḙ ít ngươ̒i mắt, bớ năm 1975 mă̭c zu̒ chươ ản tiên chiê̒n, kwáng bả, internet i chươ kỏ, nhưng da̒ kỏ rất nhê̒w mo̭l thi̒m dêểnh ngí zươ̭ng, fṷc hô̒i khức khwé ta̭i hỏl khwảng Kim Bôi. Nơi ni̒ kắch thú dô Ha̒ Nô̭i 70km, kắch thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh 30km, ảng khả rất thwâ̭n lơ̭i cho zu kheéch di la̭i bă̒ng ô tô va̒ ká xe mẳi.