(HBDT) – Kắch Thú dô Ha̒ Nô̭i 70km, zoo̭ch thew Kwuốc lô̭ 6 hưởng Hwa̒ Bi̒nh – Xơn La, ớ ta̭i xỏm Tiê̒ng, xa̭ Bắc Fong (Kaw Fong), Kôông viên Zi xán kác nha̒ khwa hoo̭c Viḙ̂t Nam la̒ diếm dêểnh hấp zâ̭n zoong la̭i chái ngiḙ̂m thủ vi̭ cho zu émh tloong va̒ wa̒i nước.


 
Kôông viên Zi xán kác nha̒ khwa hoo̭c Viḙ̂t Nam ta̭i xỏm Tiê̒ng, xa̭ Bắc Fong (Kaw Fong) kỏ kă̒nh dḙp rêênh thơ thu hút zu kheéch  

Kôông viên zi xán ản kwi hwă̭ch tlêênh ziḙ̂n tích 30 ha vởi kôông chi̒nh gô̒m 4 khu vư̭c chỉnh: Khu tlung tâm, khu vư̭c hô̭i ngi̭, hô̭i tháw, khu vư̭c ấm thư̭c, vui chơi zái chỉ va̒ khu xán xwất. Kôông viên la̒ môô̭ch tloong nhửng khu vư̭c dḙp nhất kuố hwiḙ̂n Kaw Fong kỏ kắnh kwan thiên nhiên tươi dḙp, kỏ hỏl chắi kweenh kác tlải dô̒l lúp xúp dâ̒i kó wa, kâl thải. Zu kheéch dêểnh ni kỏ thế di bô̭ ngẳm kắnh, kám nhâ̭n xư̭ iên lă̭ng, tleẻnh xa ô̒n a̒w kuô̭c khôổng. Kôông viên zi xán kwi tṷ, tâ̭p hơ̭p, lưw zư̭ nhửng kí vâ̭t kác nha̒ khwa hoo̭c nhă̒m báw tô̒n, tôn vinh nhửng zả tli̭ văn hwả vâ̭t thế va̒ fi vâ̭t thế thôông kwa tiếw xứ, tư liḙ̂w va̒ hiḙ̂n vâ̭t kả nhân kuố kác nha̒ khwa hoo̭c Viḙ̂t Nam.

Nhê̒w hwa̭t dôô̭ng ỉ ngiḙ̂ da̒ ản tố chức ta̭i Kôông viên Zi xán kác nha̒ khwa hoo̭c Viḙ̂t Nam. Dă̭c biḙ̂t hwa̭t dôô̭ng chiến la̭m, tlưng bă̒i kác hiḙ̂n vâ̭t, kí vâ̭t kuố kác nha̒ khwa hoo̭c kỏ wi tỉn tloong nước. Kôông viên la̒ diếm gă̭p gơ̭ kuố kác nha̒ khwa hoo̭c thuô̭c nhê̒w lỉnh vư̭c, chwien ngă̒nh khwa hoo̭c khác kha̒; xưw tâ̒m ha̒ng va̭n tư liḙ̂w, baw gô̒m nhê̒w lo̭i hi̒nh: kác bán tháw ngiên kửw, xố gi chép, nhâ̭t kỉ, ắnh, fim tư liḙ̂w... kuố kác nha̒ khwa hoo̭c dớ fṷc vṷ cho kôông tác ngiên kửw khwa hoo̭c... Nhửng năm khânh ni, Kôông viên la̒ diḙ̂ diếm tloong chuô̭i tố chức kác xư̭ kiḙ̂n lởn kuố tính, hwiḙ̂n Kaw Fong nhơ: Lḙ̂ hô̭i Kam Kaw Fong, Lḙ̂ hô̭i kâl ăn tlải kỏ mủi. Mởi ni nhất tính da̒ tố chức  hwa̭t dôô̭ng tham kwan, chái ngiḙ̂m cho thỉ xinh kuô̭c thi "Ngươ̒i dḙp xử Mươ̒ng” tloong Twâ̒n Văn hwả – Zu li̭ch tính, nhă̒m kóp fâ̒n kwáng bả, tôn vinh nhửng zả tli̭ văn hwả, xán vâ̭t nối thiểng kuố tính dêểnh kôô̒ng zu kheéch muôn fương.

P.V


KÁC TIN KHÁC


Tính ha dăng kai tố chức Chương chi̒nh hơ̭p tác fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng năm 2020

(HBDT) – Ta̭i thă̒nh fổ Iên Bải, Ban chí da̭w (BCD) fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết Chương chi̒nh hơ̭p tác fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng năm 2019, chiến khai hwa̭t dôô̭ng hơ̭p tác năm 2020. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ lẳnh da̭w Tôống kṷc Zu li̭ch; lẳnh da̭w UBNZ kác tính Iên Bái, Fủ Tho̭, Xơn La, Lai Châw, La̒w Kai, Diḙ̂n biên, Ha̒ Zang. Wê̒l khả tính ha kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính.