(HBDT) – Vỉ zả tli̭ chiê̒n thôổng li̭ch xứ, la̒ nha̒ mẳi in thiê̒n dâ̒w tiên kuố Chỉnh kwiê̒n kắch ma̭ng Viḙ̂t Nam – dươ̭c 2 lâ̒n dỏn Bác Hô̒ wê̒l thăm, ản kôông nhâ̭n la̒ zi tích li̭ch xứ kấp Kwuốc za. Khu zi tích nha̒ mẳi in thiê̒n Kwuốc za, khu zu zi tích, xa̭ Fủ Ngiḙ̂ (La̭c Thwí) da̒ va̒ dang la̒ diếm dêểnh chăng thế dá kwa tloong hă̒nh chi̒nh thăm kwan, chái ngiêm vu̒ng dất La̭c Thwí anh hu̒ng, nhất la̒ zi̭p dâ̒w năm.Tải hiḙ̂n xướng in ba̭c ta̭i zi tích nha̒ mẳi in thiê̒n, Dô̒n diê̒nChi Nê, xa̭ Fủ Ngiḙ̂ (La̭c Thwí) 

Nha̒ mẳi in thiê̒n dâ̒w tiên kuố chỉnh kwiê̒n kắch ma̭ng Viḙ̂t Nam (1946 - 1947) ản Chỉnh fú, Bô̭ Ta̒i chỉnh va̒ Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh cho̭n dă̭ch dô̒n diê̒n Chi Nê năi thuô̭c diḙ̂ ba̒n xa̭ Fủ Ngiḙ̂. Khu zi tích ni̒ ản Bô̭ VH-TT&ZL xếp ha̭ng zi tích kấp Kwuố za thew Kwiết di̭nh xổ 03/2007/QĐ-BVHTTDL ngă̒i 27/8/2007. Khảng 5/2019, kôông chi̒nh Nha̒ tướng niḙ̂m ngươ̒i kỏ kôông va̒ kản bô̭, kôông nhân Nha̒ mẳi in thiê̒n ta̭i Dô̒n diê̒n Chi Nê, hwiḙ̂n La̭c Thwí chỉnh thức ản khẳnh thă̒nh thư̭c xư̭ la̒ vinh zư̭, tư̭ ha̒w kuố kản bô̭ va̒ nhân zân tloong tính va̒ kuố ngă̒nh Ta̒i chỉnh ká nước. Gi nhở kôông law to lởn kuố Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh, za di̒nh nha̒ tư xán Dô̭ Di̒nh Thiḙ̂n va̒ nhửng ngươ̒i kỏ kôông vởi kắch mă̭ng thơ̒i ki̒ dâ̒w dă̭ch nê̒n moỏng xâi zư̭ng ngă̒nh Ta̒i chỉnh kwuốc za. Chính ta̭i ớ ni, tơ̒ ha̒w ba̭c 100 dôô̒ng Viḙ̂t Nam, ko̒n hôốc la̒ tơ̒ ba̭c "kon tlu xeenh’ tha dơ̒i, zoong la̭i xử mêḙ̂nh li̭ch xứ vô ku̒ng kwan tloo̭ng, kóp fâ̒n dẩw chănh thiê̒n tḙ̂ vởi di̭ch, báw vḙ̂ nê̒n dôô̭c lâ̭p non tlé va̒ tlớ thee̒nh vủ khỉ dẩw chănh tlêênh mă̭t tlâ̭n kinh tể – ta̒i chỉnh.

Vởi vi̭ chỉ chiển lươ̭c, dô̒n diê̒n Chi Nê da̒ 2 lâ̒n vinh zư̭ ản dỏn Bác Hô̒ wê̒l thăm, la̒ wiḙ̂c va̒ ngí la̭i. Tloong chiển thăm La̭c thwí, Bác kăn ză̭n: "Ni la̒ nha̒ in thiê̒n kuố ha, kác chủ nhở zư̭ zi̒n kấn thâ̭n, fái thi duô la̒ wiḙ̂c dớ in ản nhê̒w thiê̒n cho ká nước tiêw zu̒ng baw kôông kuô̭c khảng chiển kửw kwuốc. Kản bô̭ va̒ kôông nhân tloong nha̒ mẳi fái do̒n kết, iêw thương, zúp dơ̭ kha̒ ku̒ng tiển bô̭, fái hết khức chủ ỉ báw kwán va̒ tiết kiḙ̂m thiê̒n ba̭c kuố nhân zân’. Dêểnh chi̒ ni̒, ta̭i kho ba̭c dô̒n diê̒n Chi Nê, ngô nha̒ kuố ôông Dô̭ Di̒nh Thiḙ̂n, dươ̭c Bác Hô̒ ớ la̭i ngă̒i 21/2/1947 va̒ kăn hâ̒m Bác ớ ản báw vḙ̂, zư̭ zi̒n ngwiên vḙn, tlớ thee̒nh diếm thăm kwan kuố zu kheéch tloong, wa̒i nước.

Nhửng năm kwa hwiḙ̂n La̭c Thwí da̒ chủ tloo̭ng báw tô̒n va̒ fát hwi zả tli̭h kuố zi tích. Ni la̒ diḙ̂ chí dó zảw zṷc chiê̒n thôổng kắch ma̭ng cho thể hḙ̂ tlé thơ̒i ni̒. Dớ nhân zân va̒ zu kheéch dêểnh thắp hương, chi ân, tướng nhở kôông law to lởn kuố Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh, kuố kác ănh hu̒ng, liḙ̂t xi̭, ngươ̒i kỏ kôông vởi kắch ma̭ng. Baw zi̭p dâ̒w nhăm, nhê̒w zu kheéch dêểnh vởi nha̒ mẳi in thiê̒n muô lưw niḙ̂m tơ̒ ba̭c "kon tlu xeenh’ vởi moong muổn môô̭ch năm ta̒i lô̭c, thă̒nh kôông. Dô̒n diê̒n Chi nê kết nổl vởi kác diếm zi tích, zănh lam thẳng kắnh kuố kác tính ba̭n ta̭w thee̒nh tour zu li̭ch văn hwả, li̭ch xứ, tâm linh, ngí zươ̭ng zươ̭ chuô̒ Hương, thă̒nh fổ Ha̒ Nôi, chuô̒ Tam Chúc, tính Ha̒ Nam, khu zu li̭ch Vân Long tính Ninh Bi̒nh.


P.V


KÁC TIN KHÁC


Nhửng diếm dêểnh zu li̭ch hấp zâ̭n ớ vu̒ng dất Mươ̒ng Tha̒ng

(HBDT) – Ku̒ng vởi hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch vớ kướ tlớ la̭i zi̭p 30/4 -–1/5 vươ̒ kwa, kác diếm zu li̭ch tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Kaw Fong tiếp tṷc thu hút khả dôông lươ̭ng kheéch dêểnh tham kwan, chái ngiḙ̂m. Thew thôổng kê 4 khảng dâ̒w năm 2020, hwiḙ̂n dỏn 114.598 lươ̭t kheéch zu li̭ch, tl rỉ kỏ 92 lươ̭t kheéch kwuốc tể, 114.506 lươ̭t kheéch nô̭i diḙ̂. Tôống zwănh thu bớ zu li̭ch da̭t 19,3 tí dôô̒ng.

Nét dôô̭c dảw nha̒ ớ kuố mo̭l Zaw Tiê̒n hwiḙ̂n Da̒ Bắc

(HBDT) – Kiển chú nha̒ ớ kuố mo̭l Zaw rất foong fủ, twi̒ thew nhỏm ma ớ nha̒ thấp hăi nướ xa̒n, nướ dất. Mo̭l Zaw Tiê̒n ớ Da̒ Bắc thươ̒n hăi ớ nha̒ dất, tươ̒ng gép kâl, mải lơ̭p lả ko̭ chiê̒n thôổng. Nhửng za di̒nh ớ ni thươ̒ng la̒ nha̒ xát kha̒, chăng dắp tươ̒ng ngăn nư̒ng ma̒ kwâi kwâ̒n do̒n tṷ.

Bu̒i Hwi Vo̭ng miḙ̂t ma̒i tlêênh “dôô̒ng na̒” zân zan Mươ̒ng

(HBDT) – Ku̒NG zo thươ̒ng liên la̭c vởi nha̒ ngiên kửw zân zan Mươ̒ng Bwi̒ Hwi Vo̭ng, xỏm Bưng, xa̭ Hương Nhươ̭ng (La̭c Xơn) wê̒l wiḙ̂c zi̭ch thwâ̭t kác ba̒i bảw thiểng Mươ̒ng tlêênh bảw Hwa̒ Bi̒nh di̭en tứ, cho rêênh tôi kỏ diê̒w kiḙ̂n dớ mắt nhê̒w wê̒l eenh. Kỏ bâ̭n iểng thiểng tlá lơ̒i ku̒ng thiểng xỏ vi vút tloong diḙ̂ thwa̭i: "Tôi dang di diê̒n za̭ ớ xa̭ vu̒ng kaw Tư̭ Zo, ngă̒i zaw tôi mḙ̂ wê̒l”, bâ̭n khác go̭i de̒ măng thiểg ltá lơ̒i: "Năi tôi di kă̭p thâ̒i mo Bu̒i Văn Minh (xa̭ Văn Xơn) dớ xưw tâ̒m, tla kửw tư liḙw môô̭ch xổ ảng Mo Mươ̒ng”...

Khai thác tiê̒m năng fát chiến zu li̭ch hwiḙ̂n Da̒ Bắc

(HBDT) – La̒ hwiḙ̂n kỏ nhê̒w khỏ khăn, mê Da̒ Bắc lḙ kỏ nhửng diê̒w kiḙ̂n li̭ch xứ, văn hwả dôô̭c dảw, dă̭c xắc. Diê̒w kiḙ̂n tư̭ nhên la̒ rư̒ng ngwiên xinh, vu̒ng hô̒ non nước hư̭w ti̒nh, nủinon hu̒ng vi̭, la̒ tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch. Mẩi năm năi hwiḙ̂n da̒ kỏ nhê̒w zái fáp kṷ thế dớ fát chiến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng gẳn ku̒ng khai thác thiên nhiên, bán xắc văn hwả, vớ tha hưởng di mởi dớ xwả dỏl, zám nge̒w, kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng nhân zân.

Chi̭ên wê̒l kác “pổ kha̒ Khôông Da̒” tham za foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) – "Kản bô̭, hô̭i viên hưw chỉ Tôống Kôông ti (TKT) Khôông Da̒ dew khấw chang nơi kôông kôô̭ng ó chí báw vḙ̂ khức khwé cho mêê̒nh, cho kôô̭ng dôô̒ng mag ko̒n kóp fâ̒n ku̒ng xa̭ hô̭i foo̒ng, chôô̒ng zi̭ch Covid-19” nhửng ha̒ng chư̭ ma̒ww xeenh lả kâl thươi, tlaảng ản in nối bâ̭t tlêênh chỉnh khươ foong bi̒ kỏ logo chiê̒n thôổng kuố Hô̭i, bên tloong boo̭c kấn thâ̭n nhửng khấw chang 3 lớp lo̭i khảng khwấn. Ni la̒ mỏn kwa̒ kon kon vươ̒ ản Hô̭i Hưw chỉ Khôông Da̒ ta̭i hwa̒ Bi̒nh tlaw tă̭ng dêểnh tâ̭n thăi tư̒ng kản bô̭, hô̭i viên vởi nhửng lơ̒i nhẳ rất ỉ ngiḙ̂n. Twi thuối khaw, khức iểw nhưng tất ká kác "pổ kha̒ Khôông Da̒” vấn tích kư̭c tham za kuô̭c chiển foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19

Xâi zư̭ng la̒ng Mươ̒ng kố thee̒nh xán fấm OCOP

(HBDT) – Da̒ hơn chṷc năm la̒ zu li̭ch, cho dêểnh ka̭ ni̒, xỏm Lwi̭ Ái, xa̭ Fong Fủ (Tân La̭c) vấn chươ fát chiến tưng xửng vởi tiê̒m năng va̒ xư̭ moong muổn. Tloong chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấm (OCOP) xa̭ Fong Fủ da̒ lươ̭ cho̭n zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng xỏm Lwi̭ Ái dớ thúc dấi zu li̭ch ớ la̒ng mươ̒ng kố ni̒.