Dêểnh thơ̒i diếm ni̒ da̒ kỏ nhê̒w tính, thă̒nh fổ tiếp tṷc cho ho xinh mâ̒m non, tiếw hoo̭c, TKHKX ngí hoo̭c, dêểnh kuổi khảng 3, môô̭ch xổ diḙ̂ fương áp zung li̭ch ngí ni̒ vởi ká khổi TLHFT


Tloong thơ̒i zan cho hoo̭c xinh ngí hoo̭c, kác tlươ̒ng ớ kwâ̭n Hwa̒n Kiểm, ha̒ Nô̭i vấn thươ̒ng xwiên tố chức tâ̭p foo̒ng zi̭ch cho zảw viên. Ắnh GDHK

Tlước ziển biển fức ta̭p kuố zi̭ch Covid-19, nhê̒w diḙ̂ fương da̒ kwiết di̭nh tiếp tṷc cho hoo̭c xinh ngí hoo̭c. Ngăi ká ớ nhửng nơi da̒ cho hoo̭c xinh TLHFT tlớ la̭i tlươ̒ng ku̒ng da̒ thăi dối kwiết di̭nh, cho hoo̭c xinh ta̭m ngí bớ ngă̒i 13..

Tlươ ngă̒i 13.3 UBNZ TF Ha̒ Nô̭i kwiết di̭nh cho hoo̭c xinh to̒n thă̒nh fổ bớ mâ̒m non, tiếw hoo̭c, TLKX va̒ kác kơ xớ ră̭i ngê̒ ngí hoo̭c dêểnh hết 29.3

Riêng hoo̭c xinh TLHFT ta̭m thơ̒i tiếp tṷc chí ngí dêểnh ngă̒i 22.3, vi̒ lẳnh da̭w UBNZ thă̒nh fổ cho ră̒ng zo Bô̭ ZZ&DT chươ diê̒w chính khung thơ̒i zan năm hoo̭c va̒ li̭ch thi TLHFT kuốc za, nếw kwiết di̭nh cho ngí thêm la̒ chươ fu̒ hơ̭p.

Tloong khi̒ rỉ, UBNZ Tf Hô̒ Chỉ Minh ku̒ng vươ̒ kwiết di̭nh kẻw za̒i thơ̒i zan tam ngí hoo̭c dổi vởi hoo̭c xinh mâ̒m non, TLHKX va̒ kác hoo̭c xinh TLHFT dêểnh hết ngă̒i 5.4

Ha̒ng lwa̭t tính, thă̒nh khởm kwiết di̭nh cho to̒n bô̭ hoo̭c xinh kác kấp, kế ká THFT ngí hoo̭c dêểnh hết khảng 3 nhơ: kwáng ninh, Dôô̒ng Tháp, Tiê̒n Zang, Da̒ Nẳng...

UBNZ tính Diḙ̂n Biên tiếp tṷc die̒ww chính thơ̒i zan ră̭i va̒ hoo̭c dớ foo̒ng chr zi̭ch Covid-19. Thew rỉ hoo̭c xinhmâ̒m non, tiếw hoo̭c, TLKX tiếp tṷc ngí hoo̭c dêểnh ngă̒i 22.3

Vởi kác tlươ̒ng TLHFT, zân tôô̭c nô̭i chủ, kác tlươ̒ng kaw dắng, tluung tâm zảw zṷc ngê̒ ngiḙ̂p – zảw zṷc thươ̒ng xwiên kấp hwiḙ̂n, wiḙ̂c ră̭i, hoo̭c chí tố chức 1buối/ ngă̒i baw bân khởm, ó tố chức cha̒w kơ̒ dâ̒w tâ̒n va̒ kác hwa̭t dôô̭ng wa̒i zơ̒... cho dêểnh khi UBNZ tính kỏ thôông bảw tiếp thew.

UBNZ tính Ha̒ Zang cho hoo̭c xinh mâ̒m non, tiếw hoo̭c, TLKX ngí hoo̭c bớ ngă̒i 16.3 cho dêểnh khi kỏ chí da̭w mởi, hoo̭c xinh TLHFT tiếp tṷc cho hoo̭c xinh di hoo̭c bi̒nh thươ̒ng.

Kwáng Nam kwiết di̭nh cho to̒n bô̭ hoo̭c xinh, xinh viên kác kấp tlêênh diḙ̂ ba̒n tính tiếp tṷc ngí hoo̭c dêểnh hết ngă̒i 22.3 dơ̭i thôông bảw mởi kuố UBNZ tính.

UBNZ tính Khẳnh Hwa̒ ku̒ng kwiết di̭nh va̒ thôông bảw khấn cho hoo̭c xinh ngí ho bớ ngă̒i 13.3 cho dêểnh khi kỏ thôông bảw mởi.

Thew Bảw Thanh Niên


KÁC TIN KHÁC


Nhửng diếm dêểnh zu li̭ch hấp zâ̭n ớ vu̒ng dất Mươ̒ng Tha̒ng

(HBDT) – Ku̒ng vởi hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch vớ kướ tlớ la̭i zi̭p 30/4 -–1/5 vươ̒ kwa, kác diếm zu li̭ch tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Kaw Fong tiếp tṷc thu hút khả dôông lươ̭ng kheéch dêểnh tham kwan, chái ngiḙ̂m. Thew thôổng kê 4 khảng dâ̒w năm 2020, hwiḙ̂n dỏn 114.598 lươ̭t kheéch zu li̭ch, tl rỉ kỏ 92 lươ̭t kheéch kwuốc tể, 114.506 lươ̭t kheéch nô̭i diḙ̂. Tôống zwănh thu bớ zu li̭ch da̭t 19,3 tí dôô̒ng.

Nét dôô̭c dảw nha̒ ớ kuố mo̭l Zaw Tiê̒n hwiḙ̂n Da̒ Bắc

(HBDT) – Kiển chú nha̒ ớ kuố mo̭l Zaw rất foong fủ, twi̒ thew nhỏm ma ớ nha̒ thấp hăi nướ xa̒n, nướ dất. Mo̭l Zaw Tiê̒n ớ Da̒ Bắc thươ̒n hăi ớ nha̒ dất, tươ̒ng gép kâl, mải lơ̭p lả ko̭ chiê̒n thôổng. Nhửng za di̒nh ớ ni thươ̒ng la̒ nha̒ xát kha̒, chăng dắp tươ̒ng ngăn nư̒ng ma̒ kwâi kwâ̒n do̒n tṷ.

Bu̒i Hwi Vo̭ng miḙ̂t ma̒i tlêênh “dôô̒ng na̒” zân zan Mươ̒ng

(HBDT) – Ku̒NG zo thươ̒ng liên la̭c vởi nha̒ ngiên kửw zân zan Mươ̒ng Bwi̒ Hwi Vo̭ng, xỏm Bưng, xa̭ Hương Nhươ̭ng (La̭c Xơn) wê̒l wiḙ̂c zi̭ch thwâ̭t kác ba̒i bảw thiểng Mươ̒ng tlêênh bảw Hwa̒ Bi̒nh di̭en tứ, cho rêênh tôi kỏ diê̒w kiḙ̂n dớ mắt nhê̒w wê̒l eenh. Kỏ bâ̭n iểng thiểng tlá lơ̒i ku̒ng thiểng xỏ vi vút tloong diḙ̂ thwa̭i: "Tôi dang di diê̒n za̭ ớ xa̭ vu̒ng kaw Tư̭ Zo, ngă̒i zaw tôi mḙ̂ wê̒l”, bâ̭n khác go̭i de̒ măng thiểg ltá lơ̒i: "Năi tôi di kă̭p thâ̒i mo Bu̒i Văn Minh (xa̭ Văn Xơn) dớ xưw tâ̒m, tla kửw tư liḙw môô̭ch xổ ảng Mo Mươ̒ng”...

Khai thác tiê̒m năng fát chiến zu li̭ch hwiḙ̂n Da̒ Bắc

(HBDT) – La̒ hwiḙ̂n kỏ nhê̒w khỏ khăn, mê Da̒ Bắc lḙ kỏ nhửng diê̒w kiḙ̂n li̭ch xứ, văn hwả dôô̭c dảw, dă̭c xắc. Diê̒w kiḙ̂n tư̭ nhên la̒ rư̒ng ngwiên xinh, vu̒ng hô̒ non nước hư̭w ti̒nh, nủinon hu̒ng vi̭, la̒ tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch. Mẩi năm năi hwiḙ̂n da̒ kỏ nhê̒w zái fáp kṷ thế dớ fát chiến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng gẳn ku̒ng khai thác thiên nhiên, bán xắc văn hwả, vớ tha hưởng di mởi dớ xwả dỏl, zám nge̒w, kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng nhân zân.

Chi̭ên wê̒l kác “pổ kha̒ Khôông Da̒” tham za foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) – "Kản bô̭, hô̭i viên hưw chỉ Tôống Kôông ti (TKT) Khôông Da̒ dew khấw chang nơi kôông kôô̭ng ó chí báw vḙ̂ khức khwé cho mêê̒nh, cho kôô̭ng dôô̒ng mag ko̒n kóp fâ̒n ku̒ng xa̭ hô̭i foo̒ng, chôô̒ng zi̭ch Covid-19” nhửng ha̒ng chư̭ ma̒ww xeenh lả kâl thươi, tlaảng ản in nối bâ̭t tlêênh chỉnh khươ foong bi̒ kỏ logo chiê̒n thôổng kuố Hô̭i, bên tloong boo̭c kấn thâ̭n nhửng khấw chang 3 lớp lo̭i khảng khwấn. Ni la̒ mỏn kwa̒ kon kon vươ̒ ản Hô̭i Hưw chỉ Khôông Da̒ ta̭i hwa̒ Bi̒nh tlaw tă̭ng dêểnh tâ̭n thăi tư̒ng kản bô̭, hô̭i viên vởi nhửng lơ̒i nhẳ rất ỉ ngiḙ̂n. Twi thuối khaw, khức iểw nhưng tất ká kác "pổ kha̒ Khôông Da̒” vấn tích kư̭c tham za kuô̭c chiển foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19

Xâi zư̭ng la̒ng Mươ̒ng kố thee̒nh xán fấm OCOP

(HBDT) – Da̒ hơn chṷc năm la̒ zu li̭ch, cho dêểnh ka̭ ni̒, xỏm Lwi̭ Ái, xa̭ Fong Fủ (Tân La̭c) vấn chươ fát chiến tưng xửng vởi tiê̒m năng va̒ xư̭ moong muổn. Tloong chương chi̒nh mối xa̭ môô̭ch xán fấm (OCOP) xa̭ Fong Fủ da̒ lươ̭ cho̭n zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng xỏm Lwi̭ Ái dớ thúc dấi zu li̭ch ớ la̒ng mươ̒ng kố ni̒.