(HBDT) – Ku̒NG zo thươ̒ng liên la̭c vởi nha̒ ngiên kửw zân zan Mươ̒ng Bwi̒ Hwi Vo̭ng, xỏm Bưng, xa̭ Hương Nhươ̭ng (La̭c Xơn) wê̒l wiḙ̂c zi̭ch thwâ̭t kác ba̒i bảw thiểng Mươ̒ng tlêênh bảw Hwa̒ Bi̒nh di̭en tứ, cho rêênh tôi kỏ diê̒w kiḙ̂n dớ mắt nhê̒w wê̒l eenh. Kỏ bâ̭n iểng thiểng tlá lơ̒i ku̒ng thiểng xỏ vi vút tloong diḙ̂ thwa̭i: "Tôi dang di diê̒n za̭ ớ xa̭ vu̒ng kaw Tư̭ Zo, ngă̒i zaw tôi mḙ̂ wê̒l”, bâ̭n khác go̭i de̒ măng thiểg ltá lơ̒i: "Năi tôi di kă̭p thâ̒i mo Bu̒i Văn Minh (xa̭ Văn Xơn) dớ xưw tâ̒m, tla kửw tư liḙw môô̭ch xổ ảng Mo Mươ̒ng”...
Nha̒ ngiên kửw văn hwả zân zan Mươ̒ng Bu̒i Hwi Vo̭ng, xa̭ Hương Nhươ̭ng (La̭c Xơn) ửng zṷng tốt tiḙ̂n ích kuố kôông ngḙ̂ thôông tin tloong ngiên kửw, hoo̭c tâ̭p, xưw tâm va̒ xảng ta̭w

"Nha̒ ngiên kửw zân zan” ngiḙ̂p zư

Ră̒ng "ngiḙ̂p zư” vi̒ eenh Vo̭ng chí la̒ môô̭ch nôông zân, chăng kỏ lương, mo̭i thu nhâ̭p dê̒w tlôông dơ̭i baw dôô̒ng na̒, chuô̒ng tla̭i kuố vơ̭ kon...

Kắch ni hơn 20 năm, mắt eenh Bu̒i Hwi Vo̭ng kwa kác ba̒i ngiên kửw văn hwả zân zan Mươ̒ng dăng lêênh Bảw hwa̒ Bi̒nh. Doo̭c măng ươ, thẩi kuổn hút. Thi̒m hiếw hwả tha ngươ̒i ni̒ dang la̒ nhân viên zaw zi̭ch Bưw diḙ̂n văn hwả xa̭ (hơ̭p dôô̒ng), la̒ mo̭l Mươ̒ng, chươ tư̒ng hoo̭c kwa 1 tlươ̒ng da̭i hoo̭c no̒. Dêểnh kôô̒ng hă̒nh chi̒nh xưw tâ̒m, ngiên kửw văn hwả zân zan zân tôô̭c Mươ̒ng kỏ môô̭ch khát voo̭ng: moong hảw zái ma̭ nhửng thơơ̒ng, lớp ngư̭ ngiḙ̂ kuố văn hwả zân zan dân tôô̭c Mươ̒ng bớ kác lḙ̂ hô̭i, Mo Mươ̒ng, foong tṷc tâ̭p kwản, tlo̒ chơi zân zan... Dôô̒ng thơ̒i kỏ ỉ ră̒ng: nểw ó gi chép, xưw tâ̒m, fố biển, tiên chiê̒n thi̒ la̒ no̒ kon em zân tôô̭c Mươ̒ng, nhất la̒ lớp tlé hiếw ản văn hwả cha ôông, kô̭i nguô̒n zân tôô̭c kuố mêê̒nh...

Nhửng năm kwa, nhửng ngươ̒i mắt eenh, ba̒ kon zân mươ̒ng dươ̭c eenh khôổng thươ̒ng thẩi môô̭ch hi̒nh ánh: môô̭ch ngươ̒i da̒n ôông Mươ̒ng thấp dâ̭m, di̭w khâw lưng kẳi ba lô, khwác mẳi ánh, mẳi gi âm di khắp nơi, kă̭p ôông mo, ba̭ mơ̭i, kác ngḙ̂ nhân zân zan , ngươ̒i kaw thuối... dớ thi̒m hiếw, xưw tâ̒m wê̒l dơ̒i khôổng văn hwả, dơ̒i khôổng tâm linh mo̭l Mươ̒ng.

Ho̭c vẩn ban dâ̒w ó kaw, Bu̒i Hwi Vo̭ng "dôốch chẳl” zai dwa̭n bă̒ng wiḙ̂c ngiên kửw, doo̭c tác fấm kuố kác tác zá lớp tlước nhơ Bu̒i Thiḙ̂n, Bu̒i Chí, Tư̒ Chi... Muô khẳm mẳi tỉnh kết nổl internet dớ "kă̒l” thiểng Anh, thiểng Hản, viết ba̒i tlêênh mẳi vi tỉnh, bó zai zai dwa̭n thú kôông koo̭c keḙch bút mư̭c, bút bi môô̭ch thơ̒i... Ză̒nh thiê̒n muô kheéch, bảw "na̭p” thôông tin, kiển thức dớ bu̒ dắp wiḙ̂c hoo̭c chwiên ngiḙ̂p.

Xwất hiḙ̂n dê̒w dă̭n kác ba̒i bảw tlêênh Bảw hwa̒ Bi̒nh, Văn ngḙ̂ Hwa̒ Bi̒nh va̒ bảw Văn ngḙ̂ (Hô̭i Nha̒ văn Viḙ̂t Nam) Bu̒i Hwi Vo̭ng râ̒n ản dôô̭c zá va̒ zởi chwiên môn mắt dêểnh la̒ nha̒ ngiên kửw văn hwả zân zan Mươ̒ng... Dủng la̒ "kon oong chăm chí” khâw 20 năm vâ̭t lô̭n, "kă̒l bươ̒” tlêênh keẻnh dôô̒ng zân zan Mươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh, Bu̒i Hwi Vo̭ng da̒ kỏ lưng vổn dảng kế.

Tloong xuốt 20 năm, eenh da̒ xưw tâ̒m, viết hô̒ xơ khwa hoo̭c, tham za viết ki̭ch bán fṷc zư̭ng kác zi xán văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng nhơ: các Lḙ̂ hô̭i Đi̒nh Băng, Đi̒nh Khêênh... tlo̒ chơi zân zan Mươ̒ng... Dôô̒ng thơ̒i tham za kác dê̒ ta̒i ngiên kửw khwa hoo̭c: "Xăi zư̭ng bô̭ chư Mươ̒ng fṷc vṷ cho wiḙ̂c báw tô̒n, fát hwi văn hwả Mươ̒ng ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh” (zo Viḙ̂n Ngôn ngư̭ hoo̭c thuô̭c Viḙ̂n Ha̒n lâm Khwa hoo̭c xa̭ hô̭i chú chi̒); "Xâi zư̭ng bô̭ kó, biên xwa̭n ta̒i liḙ̂w ră̭i – hoo̭c chư Mươ̒ng ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh”; "Ắnh hướng kuố văn hwả nước wa̒i thôông kwa fương tiḙ̂n chiê̒n thôông mởi dêểnh xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả ớ miê̒n nủi fiể Bắc hiḙ̂n năi” (Zo Viḙ̂n Văn hwả ngḙ̂ thwâ̭t Kuốc za chú chi̒). Tham za viết kheéch diḙ̂ chỉ "Hwa̒ Bi̒nh Hwa̒ Bi̒nh” da̒ ngiḙ̂m thu khảng 12/2017. Va̒ kác chang bán tháw kứ lâ̒n lươ̭t tha dơ̒i...

Nhở kỏ bâ̭n ku̒ng ngô̒i nhâm nhi chẻn ra̭w Mươ̒ng Wang, eenh tâm xư̭: "Tôi kứ lo... Khâw ni̒ lớp tlé mo̭l Mươ̒ng chăng mắt dêểnh xứ thi "Dé dất – dé tác”, chăng hiếw nối kác ảng Mo Mươ̒ng nươ̭ thi̒ buô̒n lẳm. Di wê̒l no nểw ó kỏ nguô̒n kô̭i, chăng mắt wê̒l văn hwả zân zan cha ôông...”

Va̒ "muô̒ tlải ngoo̭ch” da̒ dêểnh

Bâ̭n no̒ kă̭p eenh, khi̒ ớ Bưw diḙ̂n văn hwả xa̭ hăi ta̭i nha̒ eenh..., tôi luôn thi̒m dêểnh zả kheéch kuố eenh, nhất la̒ kác tác fấm zo eenh viết. Eenh bô̭ thâ̭t: "Mối môô̭ch kuổn kheéch ngiên kửw văn hwả zân zan Mươ̒ng la̒ môô̭ch meénh dơ̒i tôi”. Mẩi năm năi eenh kwa diḙ̂n thwa̭i eenh "khwe” nhửng dưở kon tinh thâ̒n kuố mêê̒nh. Liên tṷc tloong nhê̒w năm, nhửng tác fấm kuố eenh luôn ản zởi chwiên môn, ba̭n ngê̒ deẻnh zả kaw... Năm 2016, Bu̒i Hwi Vo̭ng ản Hô̭i Văn ngḙ̂ Dân gian Viḙ̂t Nam tlaw zái A cho kôông chi̒nh "Ngḙ̂ thwâ̭t ziển xưởng Mo Mươ̒ng”, gái B cho kôông chi̒nh "Tṷc thơ̒ kâl Khi kuố ngươ̒i Mươ̒ng”; Hô̭i Văn hoo̭c – Ngḙ̂ thwâ̭t kác zân tôô̭c thiếw xổ Viḙ̂t Nam tăng zái C cho kôông chi̒nh "Ngê̒ zḙ̂t kố chiê̒n ngươ̒i Mươ̒ng”; UBNZ tính Hwa̒ Bi̒nh tlaw zái B zái thướng Văn hoo̭c – Ngê thwâ̭t tính Hwa̒ Bi̒nh zai dwa̭n 2011 – 2016 cho kôông chi̒nh "La̒ng Mươ̒ng ớ Hwa̒ Bi̒nh”. Năm 2017 eenh ản Chú ti̭ch nước tlaw tăng Zái thướng Nha̒ nước wê̒l văn hoo̭c ngḙ̂ thwâ̭t cho kác kṷm kôông chi̒nh: Foong tṷc la̒ chăi – tâ̭p I: Tṷc la̒ Chăi 7 kơ̒ kuố ngươ̒i Mươ̒ng (fâ̒n zo mơ̭i la̒ chú tể); Tang lḙ̂ kố chiê̒n kuố ngươ̒i Mươ̒ng – 3 tâ̭p; zái B Hô̭i Văn ngḙ̂ zân zan Viḙ̂t Nam cho kôông chi̒nh "Kháw xát tṷc thơ̒ kủng tố tiên va̒ kác vi̭ thâ̒n báw chơ̭ ta̭i nha̒ kuố ngươ̒i Mươ̒ng”... Nhê̒w lḙ̂ hô̭i zân zan kỏ ỉ ngiḙ̂ ản fṷc zư̭ng ớ La̭c Xơn kỏ ba̒n thăi zúp khức kuố eenh...

Khânh 20 dâ̒w kheéch ản in va̒ fát hă̒nh. Ngỏ ngươ̒i da̒n ôông Mươ̒ng âm thâ̒m di wê̒l kác mươ̒ng khânh, xa i măng xúc dôô̭ng: Chỉnh xư̭ law dôô̭ng miḙ̂t ma̒i kuố ngươ̒i ó kỏ biên chể, tư̭ law dôô̭ng kiểm khôổng dớ ruôi za di̒nh, eenh da̒ chiê̒n kám hửng wê̒l law dôô̭ng ngḙ̂ thwâ̭t cho nhê̒w ngươ̒i. Bu̒i Hwi Vo̭ng xửng dảng vởi biḙ̂t zănh "chwiên za văn hwả zân zan Mươ̒ng”


Bu̒i Hwi

KÁC TIN KHÁC


Zư̭ “wải Mươ̒ng” cho vu̒ng dất kố Mươ̒ng Bi

(HBDT) – Nhửng ngươ̒i kon khinh tha va̒ ká lêênh ớ vu̒ng dất Tân La̭c luôn tư̭ ha̒w wê̒l vu̒ng dất kố Mươ̒ng Bi.

Ngơ ngẩn nhgỏ mái vé dḙp na̒ bơơ̭c thang Miê̒n Dô̒l

(HBDT) – Ră̒NG dêểnh na̒ bơơ̭c thang ớ Hwa̒ Bi̒nh ó thế ó ră̒ng dêểnh na̒ bơ̭c thang ớ Miê̒n Dô̒l, la̒ xa̭ vu̒ng 135 kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn. Ni thư̭c xư̭ la̒ kôông chi̒nh nhân ta̭w, ta̭w ẩn tươ̭ng kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn nỏi riêng va̒ tlêênh vu̒ng dất kướ ngo̭ Tâi Bắc nỏi chung.

Kơ hô̭i dớ zu li̭ch bán Ngo̒i di lêênh

(HBDT) – Năm 2017, gi rẩw khới dâ̒w wê̒l zu li̭ch la̒ng Mươ̒ng ven hô̒ xỏm Ngo̒i xa̭ Xuổi Hwa (Tân La̭c). Kỏ xư̭ zúp dơ̭ kuố Kôông ti KF Dâ̒w tư Zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh, la̒ng Ngo̒i da̒ xwất hiḙ̂n kác hô̭ la̒ homestay dâ̒w tiên, tlớ thee̒nh môô̭ch tloong nhửng diếm dêểnh hấp zâ̭n kuố khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh.

Hwiḙ̂n Mai Châw fát chiến xán fấm OCOP gẳn kôô̒ng zu li̭ch

(HBDT) – Hwiḙ̂n Mai Châw kỏ kắnh kwan thiên nhiên tươi dḙp, khỉ hâ̭w tloong lee̒nh, xư̭ da za̭ng wê̒l văn hwả. Hwiḙ̂n ko̒n kỏ nhê̒w xán fấm thú kôông, n xán dă̭c chưng như xán fấn zḙ̂t thố kấm, tói, khwai xo̭, zươ hẩw… Ni la̒ nhửng tiê̒m năng dớ hwiḙ̂n thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh OCOP gẳn kôô̒ng zu li̭ch

Chi̭ Nhung la̒ zâ̒w bớ mô hi̒nh ruôi thó tlẳng New Zealand

(HBDT) – Ham hoo̭c hói, ti̒m to̒i, xảng ta̭w, meḙnh za̭n tloong chiến dối mô hi̒nh fát chiến kinh tể, hô̭i viên fṷ nư̭ Kwắch Thi̭ Hô̒ng Nhung, Chi hô̭i xỏm Ban Rư̒ng, thi̭ chẩn Ma̭n Dức (Tân La̭c) da̒ fát chiến kinh tể za di̒nh, la̒ zẩw bớ mô hi̒nh ruôi thó tlẳng New Zealand ta̭i chính kwê hưởng.