(HBDT) – Ku̒ng vởi hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch vớ kướ tlớ la̭i zi̭p 30/4 -–1/5 vươ̒ kwa, kác diếm zu li̭ch tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Kaw Fong tiếp tṷc thu hút khả dôông lươ̭ng kheéch dêểnh tham kwan, chái ngiḙ̂m. Thew thôổng kê 4 khảng dâ̒w năm 2020, hwiḙ̂n dỏn 114.598 lươ̭t kheéch zu li̭ch, tl rỉ kỏ 92 lươ̭t kheéch kwuốc tể, 114.506 lươ̭t kheéch nô̭i diḙ̂. Tôống zwănh thu bớ zu li̭ch da̭t 19,3 tí dôô̒ng.


Kôông viên zi xán kác nha̒ khwa hoo̭c Viḙ̂T Nam ta̭i xỏm Tiê̒ng, xa̭ Bắc Fong (Kaw Fong) thu hút dôông da̒w zu kheéch tloong dơ̭t ngí lḙ̂ 30/4 – 1/5 vươ̒ rô̒i.

Ản vỉ nhơ "Vi̭nh Ha̭ Long” tlêênh ka̭n kỏ nhửng ho̒n dáw nối khươ khôông Da̒ tloong xeenh, Thung Nai la̒ diếm dêểnh hấp zâ̭n. Dang la̒ thơ̒i diếm thích hơ̭p dêểnh kôô̒ng Thung Nai vi̒ thơ̒i tiết maách mé, rẳng nhê̒w, zoong la̭i kám zác thư thải khi̒ zu kheéch ngô̒i tlêênh thiê̒n za̭w kweenh hô̒, tâ̭n hướng khôông khỉ tloong lee̒nh baw ki̒ ngí lḙ̂ hăi zi̭p kuổi twâ̒n. Muô̒ ni̒ zu kheéch kỏ thế dêểnh thăm dôô̭ng Thác Bơ̒, hỏl Chă̭ch tloong vắch, dêểnh kác diếm kôông viên tác, hang Miẻng... Zu kheéch kỏ thế dêểnh dáw Zươ̒, dáw Kổl xăi xỏ. Dáw Zươ̒ ản thiết kể thew kiếw xinh thải tư̭ nhiên, wa̒i wiḙ̂c ngí zươ̭ng, zu kheéch ko̒n kỏ thế thướng thức nhê̒w lo̭i tlải kâl...


Tlêênh tiển zu li̭ch Bi̒nh Thanh – Thung Nai – loo̒ng hô̒ khôông Da̒, zu kheéch gẻ thăm la̒ng Mươ̒ng Zang Mô̭, thuô̭c xa̭ Bi̒nh Thanh. La̒ng zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng ko̒n lưw zư̭ ngwiên vḙn nhửng nét chiê̒n thôổng, dă̭c chưng da̒ ta̭w rêênh khức hút kheéch zu li̭ch dổi vởi kheéch zu li̭ch kwuốc tể.


Tha̒nh lâ̭p bớ kuổi năm 2016, Kôông viên zi xán kác nha̒ khwa hoo̭c Viḙ̂t Nam (Heritis Park) ta̭i xóm Tiê̒ng, xax Bắc Fong la̒ diḙ̂ chí zoong la̭i cho zu kheéch nhửng chái ngiḙ̂m thủ vi̭, mởi mé khi̒ dêểnh Kaw Fong. Kôông viên rôô̭ng 15 ha, ản baw kweenh la̒ kon hỏl Wa̒ng kỏ nhê̒w ha̭ng mṷc dôô̭c dảw nhơ: báw ta̒ng ngâ̒m, hô̒ bản ngwiḙ̂t, xân lḙ̂ hô̭i, dươ̒ng vinh zănh, di̒nh hiểw hoo̭c... Zu kheéch kỏ zi̭p khảm fả zả tli̭ chi thức Viḙ̂t ản lưw zư̭ ta̭i khu chiến la̭m tlưng bă̒i hi̒nh ắnh, tư liḙ̂w kác nha̒ khwa hoo̭c, nhửng ngươ̒i kỏ xư̭ doỏng kóp lởn cho xư̭ fát chiến kuố dất nước.


Kaw Fong ko̒n nối thiểng vởi kác diếm zu li̭ch tâm linh, zu li̭ch tham kwan kác diếm zi tích li̭ch xứ nhơ: Khu zu li̭ch tâm linh dê̒n thươ̒ng Bôô̒ng lai ớ chơ̒ chân khṷ Tlôốc Rôô̒ng ớ khu 3, thi̭ chẩn Kaw Fong; chuô̒ Khảnh ớ xa̭ Tha̭ch Iên, chuô̒ Kwe̒n Ang gẳn liê̒n ku̒ng xư̭ tích "Wâ̒n wa khṷ kổl”


Dôô̒ng chỉ Dăng Văn Ngwan, Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n kaw Fong cho mắt: Fát hwi nhửng tiê̒m năng, lơ̭i thể ản thiên nhiên ưw da̭i, hwiḙ̂n xác di̭nh zu li̭ch la̒ ngă̒nh mui nhoo̭nh, doỏng kóp kwan tloo̭ng cho fát chiến KT-XH kuố diḙ̂ fương. Bớ rỉ ban hă̒nh ngi̭ kwiết, xâi zư̭ng kể hwă̭ch fát chiến zu li̭ch tlêênh diḙ̂ ba̒n. Nhửng năm kwa, hwiḙ̂n da̒ xâi zư̭ng kác tuor, tiển zu li̭ch dớ la̭i ẩn tươ̭ng. Kṷ thế tỉển Bi̒nh Thanh – Thung Nai – loo̒ng hô̒ khôông Da̒ la̒ tiển zu li̭ch tloo̭ng diếm kuố tính. Tiển Hơ̭p Fong – Zủng Fong – Thă̭ch Iên khảm fả dơ̒i khôông xinh hwa̭t kuố ngươ̒i Mươ̒ng....


Dớ thúc dấi zu li̭ch, hwiḙ̂n dang tăng kươ̒ng tiên chiê̒n, kwáng bả, dôô̭ng viên, khwiển khích nhân zân zư̭ zi̒n chiê̒n thôổng văn hwả zân tôô̭c, gẳn kác lḙ̂ hô̭i kôô̒ng zu li̭ch, ta̭w diê̒w kiḙ̂n dớ ngươ̒i zân tiếp kâ̭n nguô̒n dâ̒w tư fát chiến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng. Dấi meḙnh thu hút dâ̒w tư xâi zư̭ng ha̭ thaơ̒ng zu li̭ch, dáp ửng nhu kâ̒w tham kwan, chái ngiḙ̂m kuố zu kheéch.

Bu̒i MinhKÁC TIN KHÁC


Zư̭ “wải Mươ̒ng” cho vu̒ng dất kố Mươ̒ng Bi

(HBDT) – Nhửng ngươ̒i kon khinh tha va̒ ká lêênh ớ vu̒ng dất Tân La̭c luôn tư̭ ha̒w wê̒l vu̒ng dất kố Mươ̒ng Bi.

Ngơ ngẩn nhgỏ mái vé dḙp na̒ bơơ̭c thang Miê̒n Dô̒l

(HBDT) – Ră̒NG dêểnh na̒ bơơ̭c thang ớ Hwa̒ Bi̒nh ó thế ó ră̒ng dêểnh na̒ bơ̭c thang ớ Miê̒n Dô̒l, la̒ xa̭ vu̒ng 135 kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn. Ni thư̭c xư̭ la̒ kôông chi̒nh nhân ta̭w, ta̭w ẩn tươ̭ng kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn nỏi riêng va̒ tlêênh vu̒ng dất kướ ngo̭ Tâi Bắc nỏi chung.

Kơ hô̭i dớ zu li̭ch bán Ngo̒i di lêênh

(HBDT) – Năm 2017, gi rẩw khới dâ̒w wê̒l zu li̭ch la̒ng Mươ̒ng ven hô̒ xỏm Ngo̒i xa̭ Xuổi Hwa (Tân La̭c). Kỏ xư̭ zúp dơ̭ kuố Kôông ti KF Dâ̒w tư Zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh, la̒ng Ngo̒i da̒ xwất hiḙ̂n kác hô̭ la̒ homestay dâ̒w tiên, tlớ thee̒nh môô̭ch tloong nhửng diếm dêểnh hấp zâ̭n kuố khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh.

Hwiḙ̂n Mai Châw fát chiến xán fấm OCOP gẳn kôô̒ng zu li̭ch

(HBDT) – Hwiḙ̂n Mai Châw kỏ kắnh kwan thiên nhiên tươi dḙp, khỉ hâ̭w tloong lee̒nh, xư̭ da za̭ng wê̒l văn hwả. Hwiḙ̂n ko̒n kỏ nhê̒w xán fấm thú kôông, n xán dă̭c chưng như xán fấn zḙ̂t thố kấm, tói, khwai xo̭, zươ hẩw… Ni la̒ nhửng tiê̒m năng dớ hwiḙ̂n thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh OCOP gẳn kôô̒ng zu li̭ch

Chi̭ Nhung la̒ zâ̒w bớ mô hi̒nh ruôi thó tlẳng New Zealand

(HBDT) – Ham hoo̭c hói, ti̒m to̒i, xảng ta̭w, meḙnh za̭n tloong chiến dối mô hi̒nh fát chiến kinh tể, hô̭i viên fṷ nư̭ Kwắch Thi̭ Hô̒ng Nhung, Chi hô̭i xỏm Ban Rư̒ng, thi̭ chẩn Ma̭n Dức (Tân La̭c) da̒ fát chiến kinh tể za di̒nh, la̒ zẩw bớ mô hi̒nh ruôi thó tlẳng New Zealand ta̭i chính kwê hưởng.