(HBDT) – Wê̒l Liên Vṷ, năi la̒ thi̭ chẩn Vṷ Bán (La̭c Xơn), di môô̭ch woo̒ng kwa kác xỏm Vôl, Chiê̒ng Ká, Chẳl, Bew... thư̭c xư̭ tôi chăng ko̒n thẩi dâ̭m xắc Mươ̒ng. Kác ngôi nha̒ xa̒n Mươ̒ng dê̒w ản thăi bă̒ng kác ngôi nha̒ bê tôông kốt thép bớ 1- 3 thơơ̒ng. Chí khi thi̒m hiếw bán xắc dơ̒i khôổng tloong zân mởi thẩi hô̒n Mươ̒ng ớ tloong rỉ.


Thă̒nh viên Kâw la̭c bô̭ Nhở Nguô̒n (La̭c Xơn) tâ̭p zươ̭t tlước zơ̒ biếw ziḙ̂n

Kỏ mă̭t tloong buối zaw lưw zươ̭ KLB thơ ka Nhở nguô̒n Kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn ku̒ng kác hô̭i viên Chi hô̭i Văn hoo̭c (Hô̭i VH-NT tính) tôi dẳm di̒m tloong diḙ̂w xênh tiê̒n, lưw thwí, muổ bôông va̒ kác diḙ̂w zân ka Mươ̒ng. Ba̒ Bu̒i Thi̭ My, xỏm Chẳl, môô̭ch ha̭t nhân tích kư̭c kuố KLB chiê xé: KLB thơ ka Nhở nguô̒n la̒ diếm hḙn kuố nhửng ngươ̒i iêw văn hwả, văn ngḙ̂ kuố 2 xa̭ Hương Nhươ̭ng va̒ Liên Vṷ (ku). Thẩi kâ̒n kỏ môô̭ch xân chơi dớ zaw lưw, chiê xé, dớ hát cho kha̒ iểng, muổ cho kha̒ ngỏ va̒ ku̒ng báw tô̒n, fát hwi bán xắc van hwả zân tôô̭c. Năm 2012, hơn chṷc ngḙ̂ nhân da̒ chṷm la̭i thee̒nh lâ̭p KLB  thơ ka dă̭ch thên la̒ ""Nhở nguô̒n"”  Dêểnh ka̭ ni̒ da̒ zwi chi̒ ản 8 năm, KLB zwi xinh hwa̭t thươ̒ng xwiên baw thổl thử 7 hwă̭c Chú nhâ̭t ha̒ng twâ̒n. Thi thwáng tham za biếw ziḙ̂n tloong kác zi̭p lḙ̂, hô̭i kuố diḙ̂ fương. hâ̒w hết kác ba̒i thơ, diḙ̂w dê̒w zo kác thă̒nh viên KLB tư̭ biên, tư̭ ziḙ̂n, chí khi kâ̒n kỏ môô̭ch chương chi̒nh kwi mô, kỏ tỉnh ngḙ̂ thwâ̭t kaw dớ di zaw lưw dổi ngwa̭i mởi nhơ̒ dêểnh xư̭ zúp dơ̭ kuố kản bô̭ Tlung tâm VH-TT hwiḙ̂n. Ka̭ ni̒ KLB Nhở nguô̒n da̒ khắng di̭nh ""thương hiḙ̂w"”kuố mêê̒nh nhửng tiết mṷc mang bán xắc van hwả Mươ̒ng: ""Deẻnh Chiêng", muổ hát ""Ngă̒i hô̭i xử Mươ̒ng", ""i̒nh ka Tâi Bắc"... va̒ nhửng la̒n diḙ̂w hát Dúp, zân ka Mươ̒ng ngo̭t nga̒w, xâw lẳng. I chí la̒ ""Kâl nha̒ lả vươ̒n", nhưng lơ̒i ka, thiểng hát, thiểng chiêng kuố KLB da̒ vươn xa dêểnh nhê̒w hwiḙ̂n ba̭n nhơ: Kim Bôi, la̭c Thwí, Iên Thwí, TF Hwa̒ Bi̒nh va̒ ká thú dô Ha̒ Nô̭i.  


Tham za kuô̭c zaw lưw, kác hô̭i viên Chi hô̭i Văn hoo̭c zoong dêểnh nhửng tiết mṷc thơ, ka dâ̭m da̒ bán xắc văn hwả Mươ̒ng, ba̒i thơ "Nha̭c rư̒ng”, "Lơ̒i ză̭n kuố ngươ̒i ba̭n vu̒ng kaw”, "Thôi dư̒ng la̒ thể eenh ơi” …. Doo̭c xoong xoong ba̒i thơ dâ̒i kám xúc kuố mêê̒nh wê̒l dất Mươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh, chi̭ Kim Kúc, chi hô̭i tlướng Chi hô̭i Văn hoo̭c bă̒i tó: Twi tôi chăng dé tha ở dất Mươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh, tôi da̒ thẩm tloong mêê̒nh nét văn hwả nơi ni. Chwiển di doong dâ̒i kám xúc zúp tôi viết tiếp nhửng vâ̒n thơ xâw lẳng, dớ bố xung baw kho ta̒ng văn ho -–ngḙ̂ thwâ̭t tính.


Ó chí riêng chi̭ Kim Kúc, nhê̒w ngươ̒i da̒ iểng, ngỏ kác chương chi̒nh zo KLB thơ ka Nhở nguô̒n biếw ziḙ̂n, mắt ră̒ng kác ngḙ̂ nhân dang tích kư̭c hưởng zâ̭n, chiê̒n ră̭i kác ba̒i chiêng, kẻw ko̒ ke, kác la̒n diḙ̂w zân ka Mươ̒ng cho thể hḙ̂ tlé. Bă̒ng nhiḙ̂t hwiết, dam mê, kác ngḙ̂ nhân dang kóp fâ̒n zư̭ hô̒n Mươ̒ng tloong  tư̒ng lơ̒i ka, diḙ̂w muổ


Lam Ngwiḙ̂tKÁC TIN KHÁC


Zư̭ “wải Mươ̒ng” cho vu̒ng dất kố Mươ̒ng Bi

(HBDT) – Nhửng ngươ̒i kon khinh tha va̒ ká lêênh ớ vu̒ng dất Tân La̭c luôn tư̭ ha̒w wê̒l vu̒ng dất kố Mươ̒ng Bi.

Ngơ ngẩn nhgỏ mái vé dḙp na̒ bơơ̭c thang Miê̒n Dô̒l

(HBDT) – Ră̒NG dêểnh na̒ bơơ̭c thang ớ Hwa̒ Bi̒nh ó thế ó ră̒ng dêểnh na̒ bơ̭c thang ớ Miê̒n Dô̒l, la̒ xa̭ vu̒ng 135 kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn. Ni thư̭c xư̭ la̒ kôông chi̒nh nhân ta̭w, ta̭w ẩn tươ̭ng kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn nỏi riêng va̒ tlêênh vu̒ng dất kướ ngo̭ Tâi Bắc nỏi chung.

Kơ hô̭i dớ zu li̭ch bán Ngo̒i di lêênh

(HBDT) – Năm 2017, gi rẩw khới dâ̒w wê̒l zu li̭ch la̒ng Mươ̒ng ven hô̒ xỏm Ngo̒i xa̭ Xuổi Hwa (Tân La̭c). Kỏ xư̭ zúp dơ̭ kuố Kôông ti KF Dâ̒w tư Zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh, la̒ng Ngo̒i da̒ xwất hiḙ̂n kác hô̭ la̒ homestay dâ̒w tiên, tlớ thee̒nh môô̭ch tloong nhửng diếm dêểnh hấp zâ̭n kuố khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh.

Hwiḙ̂n Mai Châw fát chiến xán fấm OCOP gẳn kôô̒ng zu li̭ch

(HBDT) – Hwiḙ̂n Mai Châw kỏ kắnh kwan thiên nhiên tươi dḙp, khỉ hâ̭w tloong lee̒nh, xư̭ da za̭ng wê̒l văn hwả. Hwiḙ̂n ko̒n kỏ nhê̒w xán fấm thú kôông, n xán dă̭c chưng như xán fấn zḙ̂t thố kấm, tói, khwai xo̭, zươ hẩw… Ni la̒ nhửng tiê̒m năng dớ hwiḙ̂n thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh OCOP gẳn kôô̒ng zu li̭ch

Chi̭ Nhung la̒ zâ̒w bớ mô hi̒nh ruôi thó tlẳng New Zealand

(HBDT) – Ham hoo̭c hói, ti̒m to̒i, xảng ta̭w, meḙnh za̭n tloong chiến dối mô hi̒nh fát chiến kinh tể, hô̭i viên fṷ nư̭ Kwắch Thi̭ Hô̒ng Nhung, Chi hô̭i xỏm Ban Rư̒ng, thi̭ chẩn Ma̭n Dức (Tân La̭c) da̒ fát chiến kinh tể za di̒nh, la̒ zẩw bớ mô hi̒nh ruôi thó tlẳng New Zealand ta̭i chính kwê hưởng.