(HBDT) – Hwiḙ̂n Mai Châw kỏ kắnh kwan thiên nhiên tươi dḙp, khỉ hâ̭w tloong lee̒nh, xư̭ da za̭ng wê̒l văn hwả. Hwiḙ̂n ko̒n kỏ nhê̒w xán fấm thú kôông, n xán dă̭c chưng như xán fấn zḙ̂t thố kấm, tói, khwai xo̭, zươ hẩw… Ni la̒ nhửng tiê̒m năng dớ hwiḙ̂n thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh OCOP gẳn kôô̒ng zu li̭ch


Thă̒nh viên HTX Zḙ̂t thố kấm va̒ zi̭ch vṷ Zu li̭ch bán Lác, xa̭ Chiê̒ng Châw tí mí ta̭w tha nhửng xná fấm zḙ̂t thố kấm fṷ vṷ nhu kâ̒w ngươ̒i zân va̒ kheéch zu li̭ch.

 

 

Năm 2019, Mai Châw la̒ hwiḙ̂n zwi nhất kuố tính kỏ xán fấm zi̭ch vṷ zu li̭ch da̭t tiêw chấn OCOP. To̒n hwiḙ̂n kỏ 3 xán fấm ản gẳn khaw OCOP. To̒n hwiḙ̂n kỏ 3 xán fấm ản gẳn khaw OCOP, gô̒m 2 xán fấm, gô̒m: 2 xán fấm 4 khaw la̒ xán fấm dḙ̂t thăi kuố HTX Zḙ̂t thố kấm va̒ zi̭ch vṷ zu li̭ch bán Lác Mai Châw, xa̭ Chiê̒ng Châw va̒ zu li̭ch homestay bán Lác, chú thế HTX Zi̭ch vṷ nôông lâm ngiḙ̂p va̒ zi̭ch vṷ zu li̭ch xỏm Lác, xa̭ Chiê̒ng Châw; xán fấm ra̭w lải Xiêw kuố hô̭ kinh zwănh Vi̒ Thi̭ Tô̒n, xỏm Chiê̒ng Ha̭, xa̭ Mai Ha̭ da̭t 3 khaw.

Kấp wí, chỉnh kwiê̒n hwiḙ̂n Mai Châw xác di̭nh Chương chi̒nh OCOP la̒ zái fáp kwan tloo̭ng thúc dấi fát chiến kinh tể, xâi zư̭ng NTM, ta̭w dôô̭ng lư̭c fát chiến kinh tể, xa̭ hô̭i. Dớ thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá, hwiḙ̂n tâ̭p chung tiên chiê̒n dớ ngươ̒i zân hiếw mṷc dích va̒ ỉ ngiḙ̂ kuố Chương chi̒nh OCOP. Năm 2020, hwiḙ̂n dăng kỉ 3 xán fấm chiê̒n thôổng, tiê̒m năng tham za Chương chi̒nh OCOP kấp tính, gô̒m: Zḙ̂t thố kấm chiê̒n thôổng xa̭ Chiê̒ng Châw, chú thế hô̭ kinh zwănh Ma̭c Văn Fang, xỏm Chiê̒ng Châw, xa̭ Chiê̒ng Châw; khwai xo̭ xa̭ Xơn Thwí, tói tiể xa̭ Thanh Xơn.

Dôô̒ng chỉ Kha̒ Văn Ziḙ̂n, Fỏ tlướng Foo̒ng NN&FCNT hwiḙ̂n cho mắt: Kác xán fấm tham za Chương chi̒nh OCOP dê̒W la̒ xán fấm tiê̒m năng, zoong la̭i hiḙ̂w kwá kinh tể thiết thư̭c cho diḙ̂ fương. Dat tiêw chấn OCOP la̒ kơ hô̭i dớ xán fấm gẳn ku̒ng zu li̭ch, xâi zư̭ng NTM tlêênh diḙ̂ ba̒n. Ka̭ ni̒, Mai Châw la̒ diếm zu li̭ch nối thiểng, ni i chính la̒ kơ hô̭i dớ fát chiến xán fấm OCOP, fát chiến thưng hiḙ̂w, tlớ thee̒nh kwa̒ tăng cho zu kheéch. Thơ̒i zan kwa, hwiḙ̂n luôn kwan tâm zư̭ zi̒n, fát chiến thương hiḙ̂w kuố xán fấm ra̭w kuố ba̒ Vi̒ Thi̭ Tô̒n (xa̭ Mai Ha̭), nhê̒w do̒n kheéch zu li̭ch dêểnh tham kwan, nuô xán fấm. Dă̭c biḙ̂t kheéch zu li̭ch rất thích chái ngiḙ̂m tư̭ thăi tham za nổ ra̭w, zḙ̂t thố kấm.

Dô̒ng chỉ Bi̒ Văn Dông, Chú ti̭ch UBNZ xa̭ Xơn Thwí cho mắt: Ka̭ ni̒ ziḙ̂n tích tlôông kwai xo̭ kuố xa̭ Xơn Thwí khwáng 15ha, năngx wất da̭t 68ta̭/ ha, zả baảnh bớ 15.000 - 20.000/kg. Xa̭ dấi meḙnh nơơng kaw chất lươ̭ng, thư̭c hiḙ̂n la̒ tem chwi xwất nguô̒n kôốc, baw bi̒, nha̭n mác, zởi thiḙ̂w xán fấm dêểnh zu kheéch thôông kwa kác mỏn ăn bó khwai. Tăng kươ̒ng zươ̭ nôông zân va̒ kác homestay, khu ngí zươ̭ng la̒ng Ba Khan dớ xâi zư̭ng kác tuor dươ kheéch di chái ngiḙ̂m tlôông, thu hwă̭ch, chể biển mỏn ăn bớ khwai xo̭...

Thơ̒i zan dêểnh, Mai Châw dấi meḙnh thư̭c hiên xâi zư̭ng nhê̒w tiển zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng kết nổl kác vu̒ng xán xwất nôông ngiḙ̂p, la̒ ngê̒ thú kôông. Vi̒ thể nhửng xán fấm hwiḙ̂n dta̭ tiêw chấn OCOP xḙ zúp nơơng tâ̒m xán fấm, kwáng bả hi̒nh ănnhs zu li̭ch diḙ̂ fương, kps fâ̒n tăng thu nhâ̭p cho ngươ̒i zân, hưởng dêểnh fát chiến zu li̭ch, fáy chiến nôông thôn bê̒n vưng.

Thu Thwí


KÁC TIN KHÁC


Kwi hwă̭ch chung xâi zư̭ng Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tlớ thee̒nh diếm dêểnh hấp zâ̭n

(HBDT) – kwi hwă̭ch tôống thế Khu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh (KZLKZHHB) tính Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2030 ản Thú tưởng Chỉnh fú kwi di̭nh ta̭i Kwiết di̭nh xổ 1528/QĐ-TTg ngă̒i 1/8/2016 ản bước dâ̒w dươ tha kác di̭nh hưởng tôống thế fát chiến zu li̭ch cho khu vư̭c, la̒ kơ xớ va̒ dôô̭ng lư̭c kwan tloo̭ng dươ tha kác di̭nh hưởng tôống thế fát chiến zu li̭ch cho khu vư̭c, va̒ chiến khai lâ̭p kwi hwă̭ch, zư̭ ản thă̒nh fâ̒n nhă̒m mṷc tiêw fát hwi zả tli̭ hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, kóp fâ̒n fát chiến zu li̭ch va̒ KT-XH kuố tính.

Zư̭ bán xắc văn hwả kwa chang fṷc mo̭l Môông Hang Kiê – Pà Kò

(HBDT) – Chang fṷc chiê̒n thôổng la̒ nét dḙp văn hwả dă̭c chưng kuố kác zân tôô̭c. Ớ hal xa̭ vu̒ng dôô̒ng ba̒w ngươ̒i Môông Hang Kiê -–Pa̒ Ko̒ (Mai Châw), chang fṷc zân tôô̭c vấn ản ba̒ kon xứ zṷng khânh nhơ thươ̒ng ngă̒i. Kheéch zu li̭ch vi̒ thể kám thẩi thú, kỏ ẩn tươ̭ng dă̭c dêểnh khi dêểnh ni̒.

Dỏn nhâ̭n Bă̒ng Xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ văn hwả kấp tính di̒nh Khêênh

(HBDT) – Ngă̒i 9/7, ta̭i xa̭ Văn Xơn, UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn da̒ tố chức lḙ̂ dỏn nhâ̭n Bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ – ăn hwả kấp tính di̒nh Khêênh, xa̭ Văn Xơn (La̭c Xơn). Dêểnh zư̭ kỏ lẳng da̭w Xớ VH-TT&ZL va̒ lẳnh da̭w Hwiḙ̂n wí, UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn

Hwa̒ Bi̒nh chung thăi kích kâ̒w zu li̭ch nô̭i diḙ̂

(HBDT) – Nhâ̭n di̭nh zu li̭ch la̒ môô̭ch tloong nhửng ngă̒nh bi̭ ắnh hướng nă̭ng nê̒ nhất tlước "kơn ba̭w” Covid-19, xoong i la̒ ngă̒nh kỏ khá năng fṷc hô̒i leenh choỏng. Dớ lể la̭i da̒ tăng tlướng, Bô̭ VH-TT&ZL da̒ fát dôô̭ng chương chi̒nh "Mo̭l Viḙ̂t Nam di zu li̭ch Viḙ̂t Nam”. Hướng ửng chương chi̒nh, Hwa̒ Bi̒nh da̒ nhâ̭p kuô̭c kôô̒ng nhê̒w hwa̭t dôô̭ng kṷ thế dớ chung thăi kích kâ̒w zu li̭ch nô̭i diḙ̂.