(HBDT) - Tloong nhửng năm kwa, hwiḙ̂n Da̒ Bắc da̒ tâ̭p chung nhê̒w nguô̒n lư̭c, ză̒nh nhê̒w kơ chể kuu̒ng nhơ kôông tác kwáng bả, thu hút dâ̒w tư nhă̒m ftá chiến zu li̭ch, nhất la̒ zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD). Kwa rỉ xác lâ̭p bán dô̒ zu li̭ch hwiḙ̂n, zởi thiḙ̂w tiê̒m năng, lơ̭i thể dêểnh dôông dáw zu kheéch tloong nước va̒ kwuốc tể.

Khu zu li̭ch xinh thải Da̒ Bắc Ecôldge, xa̭ Hiê̒n Lương (Da̒ Bắc) la̒ diếm dêểnh lỉ tướng, thu hút zu kheéch chái ngiḙ̂m, khảm fả

Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh kỏ chiê̒w za̒i tlêênh 200km, kwa diḙ̂ fâ̭n hwiḙ̂n Da̒ Bắc khwáng 70km. Ven hô̒ nhưngx bán la̒ng mo̭l Mươ̒ng, mo̭l Zaw, mol Tă̒i kỏ nhửng ngôi nha̒ xa̒n mởi xâi nhơ diếm nhẩn tloong mâ̒w xeenh non nước.

Hwiḙ̂n Da̒ Bắc ản mắt dêểnh vi̒ kỏ nhửng zănh lam, thẳng kắnh, diếm zu li̭ch tâm linh tỉn ngươ̭ng, nhơ Dê̒n Chuổ Thác Bơ̒, mối năm thu hút ha̒ng va̭n zu kheéch. Nhửng bán laa̒ng kón ngwiên xơ kuu̒ng kác tâ̭p tṷc văn hwả dă̭c chưng kuố ngươ̒i miê̒n nủi. Ngươ̒i zân chăm chí, thâ̭t tha̒, thân thiḙ̂n cha̒w dỏn zu kheéch. Da̒ Bắc i nối thiểng kỏ nhửng diếm baảnh ha̒ng "tư̭ zác”. Ta̭i kác lản baảnh haa̒ng, ngươ̒i zân bă̒i khă̭n kác xán vâ̭t, mối mỏn haa̒ng kỏ "báng zả” viết thăi tlew cho kheéch muô ngỏ kiế.

Mẩi năm khânh ni, hwiḙ̂n da̒ thu hút môô̭ch xổ nha̒ dâ̒w tư baw fát chiến lỉnh vư̭c zu li̭ch tlêênh diḙ̂ ba̒n. Khu zu li̭ch xinh thải Da̒ Bắc Ecolodge ớ xỏm Mải, xa̭ Hiê̒n Lương la̒ diếm dêểnh lỉ tướng dổi vởi zxu kheéch tlé thuối, kỏ nhửng hwa̭t dôô̭ng chái ngiḙ̂m thiên nhiên thủ vṷ, tâ̭n hướng khôông zan ẩm áp bên tloong nhửng ngô nha̒ xa̒n kuố ngươ̒i zân tôô̭c. Dáw Zươ̒, xa̭ Vâ̒i Nươ i la̒ diếm dêểnh thủ vi̭.

Dêểnh chi̒ ni̒, Da̒ Bắc da̒ fát chiến ản nhê̒w diếm ZLKD ta̭i kác xỏm Kẻ, xa̭ Hiê̒n Lương, xỏm Dức Foong, Mỏ Hém, xa̭ Tiê̒n Foong; xỏm Xưng, xa̭ Kaw Xơn... Năm 2020, hwiḙ̂n Da̒ Bắc dỏn hơn 90 ngi̒n lươ̭t kheéch, zwănh thu bớ zu li̭ch da̭t 30 tí dôô̒ng.

Tloong chiển lươ̭c fát chiến zu li̭ch năm 2017, UBNZ hwiḙ̂n da̒ xâi zư̭ng Dê̒ ản fát chiến zu li̭ch hwiḙ̂n DA̒ Bắc dêểnh năm 2020, tâ̒m nhi̒n dêểnh năm 2030. Mṷc tiêw nhă̒m kṷ thế hwả kác di̭nh hưởng fát chiến zu li̭ch, dươ Da̒ Bắc tlớ thee̒nh 1 diếm zu li̭ch hấp zâ̭n kuố tính, kóp fâ̒n ta̭w thêm wiḙ̂c la̒, nơơng kaw thu nhâ̭p cho nhân zân, chiến zi̭ch kơ kẩw kinh tể diḙ̂ fương, ta̭w nguô̒n thu cho ngân xắch Nha̒ nướcKÁC TIN KHÁC


Khơi nguồn “waa̒ng tlẳng” Mươ̒ng Đôô̭ng

(HBDT) -–"Ươ kha̒ cho thi̭t, cho xôi/ Két kha̒ dươ dêểnh Kim Bôi, Ha̭ Bi̒" - Dó la̒ kâw chiḙ̂n dơ̒i hơ, Kim Bôi măi ni̒ kỏ thế chươ thư̭c xứ fát chiến, nhưng ôm tloong mêê̒nh "Lôô̭c kuố tlơ̒i" ôm ká môô̭ch vuu̒ng dất zu li̭ch ngí zươ̭ng. Kuu̒ng mṷc tiêw dươ zu li̭ch thee̒nh ngă̒nh kinh tể mui nhoo̭nh, hwiḙ̂n dang kỏ nhửng chiển lươ̭c kṷ thế khơi nguô̒n "waa̒ng tlẳng" ớ Mươ̒ng Dôô̭ng

Zư̭ ản khu zu li̭ch ngí zươ̭ng Robinson- diếm nhẩn tlêênh hôg Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Tloong 47 dáw kon, to mêênh môông tlêênh loo̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, dáw Xuung thuô̭c diḙ̂ fâ̭n xa̭ Tiê̒n Foong (Da̒ Bắc) kỏ vi̭ chỉ tluung tâm va̒ la̒ dáw to nhất rôô̭ng 133 ha. Daảng chủ ỉ, Kôông ti KF zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh daang dâ̒w tư xâi zư̭ng zư̭ ản khu zu li̭ch (KZL) thiên nhiên Robinson. Zư̭ ản kỏ kwi mô lởn, chất lươ̭ng kaw, ó chí thwá ma̭n nhu kâ̒w bui chơi, zái chỉ ma̒ ko̒n dáp ưửng nhu kâ̒w ngí zươ̭ng kaw kấp kuố kheéch tloong nước va̒ kwuốc tể.

Thết Dô̭c Lâ̭p "muô̒ Covid" ta̭i Haang Kiê, Pa̒ Ko̒

(HBDT) - Haang Kiê, Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) la̒ 2 xa̭ kỏ tlêênh 90% zân xổ la̒ dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c Môông. Haa̒ng năm, khwáng bớ ngă̒i 25/8, ngươ̒i zân xa̭ Haang Kiê, Pa̒ Ko̒ da̒ ta̭m kác la̭i nhửng kôông wiḙ̂c haa̒ng ngă̒i dớ chấn bi̭ dỏn Thết Dôô̭c Lâ̭p.

Hwiḙ̂n Mai Châw: Law daw zu lich, laa̒ng ngê̒ do ắnh hướng kuố da̭i zi̭ch Covid-19.

(HBDT) - Hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch, laa̒ng ngê̒ kuố hwỉḙ̂n Mai Châw daang chái kwa kwaa̭ng thơ̒i zan châ̒m lẳng zo ắnh hướn kuố da̭i zi̭ch Covid-19. Nhê̒w hô̭ la̒ zu li̭ch, ngê̒ chiê̒n thôổng tloong tính kắnh law daw, kôông wiḙ̂c fâ̭p fu̒, nguô̒n thu nhâ̭p chăng ốn di̭nh.

Kôông bổ kwi hwă̭ch chuung xâi zưư̭ngKhu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2035

(HBDT) – Ngă̒i 25/8, UBNZ tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ chư̭c tiển kôông bôe kwi hwă̭ch chuung xâi zưư̭ng Khu zu li̭ch (KZL) kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ bi̒nh dêểnh năm 2035. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính chú chi̒ hô̭i ngi̭. Kuu̒ng tham zư̭ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chsu ti̭ch UBNZ tính, lẳnh da̭w kác xớ, ngă̒nh: KH&DT, Ta̒i chỉnh, TN&MT.... Kác diếm kâ̒w chư̭c tiển TF Hwa̒ Bi̒nh, kác hwiḙ̂n Tân La̭c, Kaw Foong, Mai Châw, Da̒ Bắc, kỏ kác dôô̒ng chỉ lẳnh da̭w Thă̒nh wí, Hwiḙ̂n wí, UBNZ, HDNZ.

Xa̭ La̭c Lương: To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn minh

(HBDT) – Dớ kuúng kổ, nơơng kaw chất lươ̭ng foong tla̒w To̒n zân do̒n kết xâi zưư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả (DKXZDKVH), xa̭ La̭c Lương (Iên Thwí) da̒ kiḙ̂n to̒n Ban chí da̭w foong tla̒w kuố diḙ̂ fương, xâi zư̭ng kwi chể hwa̭t dôô̭ng va̒ kể hwă̭ch tố chức, thư̭c hiḙ̂n xát kôô̒ng ti̒nh hi̒nh thư̭c tể