(HBDT) – Năm 2021, tính xḙ kỏ nhê̒w hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c kí niḙ̂m 135 thă̒nh lâ̭p tính va̒ 30 năm tải lâ̭p tính va̒ 30 năm tải lâ̭p tính.

Hwa̒ Bi̒nh la̒ thuô̭c tiếw vuu̒ng Tâi Bắc kuố vuu̒ng tluung zu miê̒n nuỉi Bắc Bô̭, kỏ vi̭ chỉ kwan tloo̭ng, chiển lươ̭c wê̒l kinh tể, chỉnh tli̭, AN-KF… Tính la̒ miê̒n dất xán xinh tha văn hwả Hwa̒ Bi̒nh nối thiểng – kẳi nôi văn hwả kuố ngươ̒i Viḙ̂t kố; la̒ vuu̒ng dất xứ thi Dé dất dé rác.

Tính Hwa̒ Bi̒nh ản thă̒nh lâ̭p ngă̒i 22/6/1886 thew ngi̭ di̭nh kuố Kinh lươ̭c Bắc Ki̒ kỏ thên go̭i la̒ tính Mươ̒ng, tác fâ̒n dất kỏ mo̭l Mươ̒ng ớ bớ kác tính: Hiưng Hwả, Xơn Tâi, Ha̒ Nô̭i, Ninh Bi̒nh. Tính Mươ̒ng kỏ 4 fú: Waa̒ng An, Lương Xơn, La̭c Xơn, Chơ̭ Bơ̒. Tính li̭ dă̭c ở Chơ̭ Bơ̒ thuô̭c Châw Da̒ Bắc, cho rêênh hốc la̒ tính Chơ̭ Bơ̒. Dêểnh khảng11/1886 chiến wê̒l xa̭ Fương Lâm, zo Kôông Xử Fáp kai tli̭. Ban dâ̒w tính gô̒m ká Môô̭c Châw, Fù Iên Châw kuu̒ng vởi vuu̒ng kỏ zân tôô̭c Mươ̒ng thuô̭c 2 châw Thănh Xơn, Iên Lâ̭p (khaảng 10/1888 kắch 2 châw ni̒ wê̒l tính Hưng Hwả).

Ngă̒i 5/9/1896, tính li̭ Mươ̒ng chỉnh thức ản chiến wê̒l doỏng ta̭i xa̭ Hwa̒ Bi̒nh, nâ̒m tlải kôông Da̒. Bớ rỉ tính Mươ̒ng ản hôốc la̒ tính Hwa̒ Bi̒nh, kỏ 4 châw: Lương Xơn, Ki̒ Xơn, La̭c Xơn, Mai Da̒. Hwiḙ̂n La̭c Thwí khi̒ rỉ thuô̭c châw La̭c Xơn.

Bớ năm 1950, kác châw ản dối thee̒nh hwiḙ̂n va̒ kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kuố tính Hwa̒ Bi̒nh kỏ xư̭ thăi dối: Ngă̒i 21/9/1956, hwiḙ̂n Mai Da̒ chiê thee̒nh 2 hwiḙ̂n: Da̒ Bắc ở fiể Bắc Khôông Da̒ va̒ Mai Châw ở fiể Nam khôông Da̒. Ngă̒i 15/10/1957 hwiḙ̂n La̭c Xơn chiê thee̒nh e hwiḙ̂n: La̭c Xơn va̒ Tân La̭c. Ngă̒i 17/4/1959, hwiḙ̂n Lương Xơn chiê thee̒nh 2 hwiḙ̂n Lương Xơn mân Kim Bôi. Ngă̒i 17/8/1964 hwiḙ̂n La̭c Thwí chiê thee̒nh 2 hwiḙ̂n La̭c Thwí va̒ Iên Thwí

Ngă̒i 27/12/1975, ta̭i Ki̒ ho̭p thử 2, Kwuốc hô̭i khwả V da̒ tha ngi̭ kwiết hơ̭p nhất tính Hwa̒ Bi̒nh kôông tính Ha̒ Tâi thee̒nh tính Ha̒ Xơn Bi̒nh. Thew Ngi̭ kwiết kuố Kwuốc hô̭i khwả VIII, Ki̒ ho̭p thử 9 ngă̒i 12/8/1991, tính Ha̒ Xơn Bi̒nh tắch tắch tha thee̒nh 2 tính Hwa̒ Bi̒nh va̒ Ha̒ Tâi. Khi̒ rỉ tính Hwa̒ Bi̒nh kỏ ziên tích 4.967 km2 , zân xổ 670.000 mo̭l, gô̒m 10 dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n: 1 thi̭ xa̭ Hwa̒ Bi̒nh va̒ 9 hwiḙ̂n: Da̒ Bắc, Mai Châw, Lương Xơn, Ki̒ Xơn, La̭c Thwí, Kim Bôi, Tân La̭c, Iên Thwí.

Bớ ngă̒i 1/1/2020, thew Ngi̭ kwiết xổ 830/NQ-UBTVQH14, ngă̒i 17/12/2019 kuố Wí ban Thươ̒ng vṷ Kwuốc hô̭i wê̒l xắp xếp kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ thuô̭c tính Hwa̒ Bi̒nh, to̒n bô̭ ziḙ̂n tích hơn 204 km2kuố hwiḙ̂n Ki̒ Xơn xáp nhâ̭p baw TF Hwa̒ Bi̒nh

Tỉnh dêê̒nh chi̒ ni̒, tính Hwa̒ Bi̒nh kỏ 10 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ, 151 xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn.

(ko̒n nư̭a)

FV (TH)


KÁC TIN KHÁC


Khơi nguồn “waa̒ng tlẳng” Mươ̒ng Đôô̭ng

(HBDT) -–"Ươ kha̒ cho thi̭t, cho xôi/ Két kha̒ dươ dêểnh Kim Bôi, Ha̭ Bi̒" - Dó la̒ kâw chiḙ̂n dơ̒i hơ, Kim Bôi măi ni̒ kỏ thế chươ thư̭c xứ fát chiến, nhưng ôm tloong mêê̒nh "Lôô̭c kuố tlơ̒i" ôm ká môô̭ch vuu̒ng dất zu li̭ch ngí zươ̭ng. Kuu̒ng mṷc tiêw dươ zu li̭ch thee̒nh ngă̒nh kinh tể mui nhoo̭nh, hwiḙ̂n dang kỏ nhửng chiển lươ̭c kṷ thế khơi nguô̒n "waa̒ng tlẳng" ớ Mươ̒ng Dôô̭ng

Zư̭ ản khu zu li̭ch ngí zươ̭ng Robinson- diếm nhẩn tlêênh hôg Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Tloong 47 dáw kon, to mêênh môông tlêênh loo̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, dáw Xuung thuô̭c diḙ̂ fâ̭n xa̭ Tiê̒n Foong (Da̒ Bắc) kỏ vi̭ chỉ tluung tâm va̒ la̒ dáw to nhất rôô̭ng 133 ha. Daảng chủ ỉ, Kôông ti KF zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh daang dâ̒w tư xâi zư̭ng zư̭ ản khu zu li̭ch (KZL) thiên nhiên Robinson. Zư̭ ản kỏ kwi mô lởn, chất lươ̭ng kaw, ó chí thwá ma̭n nhu kâ̒w bui chơi, zái chỉ ma̒ ko̒n dáp ưửng nhu kâ̒w ngí zươ̭ng kaw kấp kuố kheéch tloong nước va̒ kwuốc tể.

Thết Dô̭c Lâ̭p "muô̒ Covid" ta̭i Haang Kiê, Pa̒ Ko̒

(HBDT) - Haang Kiê, Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) la̒ 2 xa̭ kỏ tlêênh 90% zân xổ la̒ dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c Môông. Haa̒ng năm, khwáng bớ ngă̒i 25/8, ngươ̒i zân xa̭ Haang Kiê, Pa̒ Ko̒ da̒ ta̭m kác la̭i nhửng kôông wiḙ̂c haa̒ng ngă̒i dớ chấn bi̭ dỏn Thết Dôô̭c Lâ̭p.

Hwiḙ̂n Mai Châw: Law daw zu lich, laa̒ng ngê̒ do ắnh hướng kuố da̭i zi̭ch Covid-19.

(HBDT) - Hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch, laa̒ng ngê̒ kuố hwỉḙ̂n Mai Châw daang chái kwa kwaa̭ng thơ̒i zan châ̒m lẳng zo ắnh hướn kuố da̭i zi̭ch Covid-19. Nhê̒w hô̭ la̒ zu li̭ch, ngê̒ chiê̒n thôổng tloong tính kắnh law daw, kôông wiḙ̂c fâ̭p fu̒, nguô̒n thu nhâ̭p chăng ốn di̭nh.

Kôông bổ kwi hwă̭ch chuung xâi zưư̭ngKhu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2035

(HBDT) – Ngă̒i 25/8, UBNZ tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ chư̭c tiển kôông bôe kwi hwă̭ch chuung xâi zưư̭ng Khu zu li̭ch (KZL) kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ bi̒nh dêểnh năm 2035. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính chú chi̒ hô̭i ngi̭. Kuu̒ng tham zư̭ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chsu ti̭ch UBNZ tính, lẳnh da̭w kác xớ, ngă̒nh: KH&DT, Ta̒i chỉnh, TN&MT.... Kác diếm kâ̒w chư̭c tiển TF Hwa̒ Bi̒nh, kác hwiḙ̂n Tân La̭c, Kaw Foong, Mai Châw, Da̒ Bắc, kỏ kác dôô̒ng chỉ lẳnh da̭w Thă̒nh wí, Hwiḙ̂n wí, UBNZ, HDNZ.

Xa̭ La̭c Lương: To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn minh

(HBDT) – Dớ kuúng kổ, nơơng kaw chất lươ̭ng foong tla̒w To̒n zân do̒n kết xâi zưư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả (DKXZDKVH), xa̭ La̭c Lương (Iên Thwí) da̒ kiḙ̂n to̒n Ban chí da̭w foong tla̒w kuố diḙ̂ fương, xâi zư̭ng kwi chể hwa̭t dôô̭ng va̒ kể hwă̭ch tố chức, thư̭c hiḙ̂n xát kôô̒ng ti̒nh hi̒nh thư̭c tể