(HBDT) – Thơ̒i zan kwa, Thư viḙ̂n tính (Xớ VH-TT&DL) kwan tâm nơng kaw văn hwả doo̭c dêểnh kôô̭ng dôô̒ng, zwi chi̒ vớ kước 6 ngă̒i tloong twâ̒n va̒ bố xung nhê̒w dâ̒w kheéch mởi dớ fṷc vṷ nhu kâ̒w ba̭n doo̭c.

Thư viḙ̂n tính tiếp tṷc fổi hơ̭p chiến khai Kể hwă̭ch dấi meḙnh kác hwa̭t dôô̭ng hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i tloong kác thư viên, báw ta̒ng, nha̒ văn hwả, kâw la̭c bô̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Bớ dâ̒w năm dêểnh ka̭ ni̒, Thư viḙ̂n tính da̒ tố chức tlưng bă̒i kheéch, bảw, ta̭p chỉ mư̒ng Dáng – mư̒ng xwân Kí Hơ̭i; zwi chi̒ wiḙ̂c lwân chiến kheéch fṷc vṷ nhu kâ̒w ba̭n doo̭c.

Tloong kwi̭ I năm 2019, Thư viḙ̂n tính da̒ tố chứ 3 dơ̭t tlưng bă̒i kheéch, bảw fṷc vṷ 8.500 lươ̭t ba̭n doo̭c vởi 14.000 lươ̭t kheéch bảw lwâ̭n chiến. Kâ̭p nhâ̭t, dươ kác thôông tin wê̒l khwa hoo̭c – xa̭ hô̭i tlêênh chang website dớ zởi thiḙ̂w va̒ fṷc vṷ nhu kâ̒w ba̭n do̭c, kết kwá da̒ kỏ 11.312 lươ̭t chwi kâ̭p. Thư viḙ̂n tính ko̒n tố chức ô tô thư viên fṷc vṷ lưw dôô̭ng ta̭i Lḙ̂ hô̭i Gâ̒w Ta̒w, xa̭ Pa̒ Ko̒ (Mai Châw). Vươ̒ kwa, Xớ TT&TT fổi hơ̭p ku̒ng Xớ GD&ĐT, TF Hwa̒ bi̒nh tố chức Ngă̒i kheéch Viḙ̂t Nam năm 2019, kóp fâ̒n nơng kaw văn hwả doo̭c dêểnh kôô̭ng dôô̒ng, da̭c biḙ̂t la̒ thể hḙ̂ tlé.

PV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KÁC TIN KHÁC


Tính ha dăng kai tố chức Chương chi̒nh hơ̭p tác fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng năm 2020

(HBDT) – Ta̭i thă̒nh fổ Iên Bải, Ban chí da̭w (BCD) fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết Chương chi̒nh hơ̭p tác fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng năm 2019, chiến khai hwa̭t dôô̭ng hơ̭p tác năm 2020. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ lẳnh da̭w Tôống kṷc Zu li̭ch; lẳnh da̭w UBNZ kác tính Iên Bái, Fủ Tho̭, Xơn La, Lai Châw, La̒w Kai, Diḙ̂n biên, Ha̒ Zang. Wê̒l khả tính ha kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính.