(HBDT) – Khuô̭ng ngă̒i 15/7, Xớ VH-TT&ZL da̒ tố chức hô̭i ngi̭ xơ kết kôông tác văn hwả – thế thaw, zu li̭ch va̒ za di̒nh 6 khảng dâ̒w năm va̒ chiến khi nhiḙ̂m vṷ 6 khảng kuổi năm 2019.

Thươ̒ wí kwiê̒n, lảnh da̭w Xớ VH-TT&ZL thaw Kơ̒ thi duô kuố  Chỉnh fú cho Tlung tâm hwẩn liḙ̂n va̒ thi dẩw TZTT- dơn vi̭ xwất xắc tloong foong tla̒w thi duô năm 2018.

Tloong 6 khảng dâ̒w năm, Xớ VH-TT&ZL da̒ chú dôô̭ng tham mưw cho UBND tính va̒ kác BCD xâi zư̭ng, ban ha̒nh va̒ tố chức chiến khai thư̭c hiḙ̂n kác Dê̒ ản, Kwiết di̭nh, kể hwă̭ch kôông tác wê̒l kác lỉnh vư̭c VH,TT, ZL va̒ za di̒nh tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Tlêênh lỉnh vư̭c văn hwả, Xớ chí da̭w Fong VH-TT, Tlung tâm VH, TT&Ttkác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ hưởng zâ̭n tố chức kác hwa̭t dôô̭ng tiên chiê̒n kố dôô̭ng, chương chi̒nh văn hwả, văn ngḙ̂ cha̒w mư̒ng kác ngă̒i lḙ̂ va̒ fṷc vṷ tiên chiê̒n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭ kuố diḙ̂ fương; zwi chi̒, vớ kướ foo̒ng tưng bă̒i "Zi xán văn hwả tiêw biếw kuố zân tôô̭c Mươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh”; fổi hơ̭p kác hwiḙ̂n tố chức tlaw bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ văn hwả kấp tính  cho kản bô̭ va̒ nhân zân ta̭i kác zi tích. Tố chức fṷc vṷ xe ô tô thư viḙ̂n lưw dôô̭ng ta̭i Lḙ̂ hô̭i Gâ̒w Ta̒w, xa̭ Pa̒ Ko̒ (Mai Châw)... Tlêênh lỉnh vư̭c thế thaw, tố chức tha̒nh kôông 3 zái thế thaw kấp tính, chí da̭w kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ tố chức 39 zái thế thaw; tố chức hwẩn liḙ̂n kac do̒n vâ̭n dôô̭ng viên tính tham za thi dẩw 8 zái thế thaw khu vư̭c va̒ to̒n kuốc; tha za duô xe da̭p "Wê̒l Diḙ̂n Biên, Kúp Bảw Kwân dô̭i nhân zân năm 2019” da̭t ha̭ng 3... Lỉnh vư̭c zu li̭ch, chi̒nh UBND tính dê̒ ản "Kơ kẩw la̭i nha̒nh zu li̭ch dáp ửng iêw kâ̒w fát chiến thee̒nh nga̒nh kinh tể tể mui nhoo̭nh”. Tố chức kuô̭c thi ánh "Ánh dḙp kwáng bả Khu zu li̭ch Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, năm 2019”... 6 khảng dâ̒w năm, hwa̒ Bi̒nh ước dỏn 2.050.000 lươ̭t kheéch, da̭t 68% kể hwa̭ch năm, tôống zwanh thu zu li̭ch ước da̭t 1.200 tí dôô̒ng, da̭t 60% kể hwa̭ch năm.

Hô̭i ngi̭ da̒ chiến khai nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm 6 khảng kuổi năm, tloong dỏ tâ̭p chung môô̭ch xổ wiḙ̂c như: Chú chi̒ fổi hơ̭p tham mưw tố chức tha̒nh kôông Twâ̒n Văn hwả – Zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2019; xâi zư̭ng chương chi̒nh ngḙ̂ thwâ̭t tham za kác hwa̭t dôô̭ng zaw lưw, hô̭i thi, hô̭i ziḙ̂n, liên hwan văn hwả zo Bô̭ VH-TT&ZL tố chức. Tố chức kác zái thi dẩw thế thaw kấp tính thew kể hwa̭ch, tiến cho̭n hwẩn liḙ̂n kác dô̭i tiến thế thaw kuố tính tham za thi dẩw ta̭i kác zái thế thaw khu vư̭c va̒ to̒n kuốc da̭t tha̒nh tích kaw. Chi̒nh UBND tính fê zwiḙ̂t va̒ chiến khai thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản "Fát chiến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng tính Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2030”. Tố chức kác hwa̭t dôô̭ng tiên chiê̒n zảw zṷc da̭w dức, lổi khôổng tloong za di̒nh Viḙ̂t nam tlêênh diḙ̂ ba̒n tính gẳn vởi thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 11/CT-TTg ngă̒i 29/3/2017 kuố Thú tưởng chỉnh fú wê̒l "Dấi meḙnh zảw zṷc da̭w dức, lổi khôổng tloong za di̒nh”...

Ta̭i hô̭i ngi̭ thươ̒ wí kwiê̒n, lảnh da̭w Xớ VH-TT&ZL tính da̒ tlaw Kơ̒ kuố Chỉnh fú cho Tlung tâm hwẩn liḙ̂n va̒ thi dẩw TZTT – dơn vi̭ xwất xắc tloong foong tla̒w thi duô năm 2018.


Hô̒ng Ngo̭c


KÁC TIN KHÁC


Tính ha dăng kai tố chức Chương chi̒nh hơ̭p tác fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng năm 2020

(HBDT) – Ta̭i thă̒nh fổ Iên Bải, Ban chí da̭w (BCD) fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết Chương chi̒nh hơ̭p tác fát chiến zu li̭ch 8 tính Tâi Bắc vớ rôô̭ng năm 2019, chiến khai hwa̭t dôô̭ng hơ̭p tác năm 2020. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ lẳnh da̭w Tôống kṷc Zu li̭ch; lẳnh da̭w UBNZ kác tính Iên Bái, Fủ Tho̭, Xơn La, Lai Châw, La̒w Kai, Diḙ̂n biên, Ha̒ Zang. Wê̒l khả tính ha kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính.