(HBDT) – Khởm 6/8, Bô̭ Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w (ZZ&DT) tố chức hô̭i ngi̭ tlư̭c tiển tôống kết năm hoo̭c 2018 – 2019, chiến khai nhiḙ̂m vṷ năm hoo̭c 2019 – 2020. Zư̭ va̒ chí da̭w hô̭i ngi̭ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Ngwiḙ̂n Xwân Fúc, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Thú tưởng Chỉnh fú; Vṷ Dức Dam, Wi viên BCH T.Ư Dáng, Fỏ Thú tưởng Chỉnh fú. Zư̭ hô̭i ngi̭ ta̭i diếm kâ̒w kuố tính kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bui̒ Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí; Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính; lảnh da̭w môô̭ch xổ xớ, ban, nga̒nh.


kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bui̒ Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí; Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính; lảnh da̭w môô̭ch xổ xớ, ban, nga̒nh ta̭i diếm kâ̒w kuố tính

Năm hoo̭c 2018 – 2019, nga̒nh ZZ&DT tiếp tṷc chủ tloo̭ng hwa̒n thiḙ̂n hḙ̂ thôổng kơ chể, chỉnh xách nhă̒m khác fṷc nhửng ha̭n chể, bất kâ̭p, zái kwiết nhửng "nút thắt” tloong hwa̭t dôô̭ng dối mởi zảw zṷc, ta̭w ha̒nh lang fáp lỉ dớ kác diḙ̂ fương, kơ xớ ZZ&DT thư̭c hiḙ̂n. Chất lươ̭ng dô̭i ngṷ zảw viên va̒ do̭i ngṷ kản bô̭ kwán lỉ zảw zṷc kác kấp ản nơng lêênh, chwấn hwả. Chất lươ̭ng zảw zṷc mâ̒m non kỏ nhê̒w chiến biển tích kư̭c, chất lươ̭ng chăm xoóc, zảw zṷc tlé ản kwan tâm. To̒n kwuốc kỏ 99,8% kác kơ xớ zảw zṷc mâ̒m non áp zṷng da za̭ng hi̒nh thức va̒ fương fáp tố chức hwa̭t dôô̭ng chăm xoóc rét thew kwan diếm "lể tlé em la̒ tlung tâm”. Kôông tác zảw zṷc hưởng ngiḙ̂p va̒ di̭nh hưởng fân luô̒ng hoo̭c xinh kỏ nhê̒w chiến biển, Chất lươ̭ng zảw zṷ da̭i hoo̭c ngă̒i ka̭ng ản kwan tâm. Wiḙ̂c ửng zṷng kôông ngḙ̂ thoong tin tloong kôông tác kwán lỉ, chí da̭w, diê̒w ha̒nh ră̭i hoo̭c ản dấi meḙnh. Kiến di̭nh chất lươ̭ng zảw zṷc ản chiến khai tích kư̭c, hiḙ̂w kwá, Kôông tác chiê̒n thôông kỏ nhê̒w dối mởi.

Năm hoo̭c 2019 – 2020, nga̒nh ZZ&DT tiếp tṷc thư̭c hiên văn bán chí da̭w kuố Tlung ương, Kwuốc hô̭i, Chỉnh fú wê̒l dối mởi kăn bán, to̒n ziḙ̂n ZZ&DT va̒ hwa̒n tha̒nh kác diê̒w kiḙ̂n dớ chiến khai chương chi̒nh, kheéch zảw khwa zaw zṷc fố thôông mởi bớ năm hooc 2020 – 2021. Chiến khai Lwâ̭t xướ dối bố xung môô̭ch xổ diê̒w Lwâ̭t Zảw zṷc; kúng kổ kôông tác thanh tla, chiến khai tố chức hiḙ̂w kwá Hô̭i Khwé Fu̒ Dôống to̒n kwuốc lâ̒n thử X, năm 2020. Nga̒nh ZZ&DT dê̒ tha 5 fương hưởng chung, 9 nhỏm nhiḙ̂m vṷ chú iểw, 5 zái fáp kơ bán.

Ta̭i hô̭i ngi̭ kác da̭i biếw da̒ tháw lwâ̭n wê̒l vẩn dê̒: xắp xếp la̭i bô̭ mẳi nga̒nh ZZ&DT; zái kwiết nhửng tô̒n ta̭i, ha̭n chể; da̒w ta̭w xinh viên xư fa̭m, thư̭c hiḙ̂n tư̭ chú da̭i hoo̭c, nơng kaw chất lươ̭ng zảw zṷc mui nhoo̭nh.

Fát biếw ta̭i hô̭i ngi̭, Thú tưởng Ngwiḙ̂n Xwân Fúc gi nhâ̭ va̒ deẻnh zả kaw kết kwá da̭t ản kuố nga̒nh ZZ&DT tloong thơ̒i zan kwa. Wê̒l fương hưởng, nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm năm hoo̭c 2019 – 2020. Thú tưởng dê̒ ngi̭: Tâ̭p chung chiến khai kwiết liḙ̂t, dôô̒ng bô̭ kác zái fáp dớ hwa̒n tha̒nh kác mṷc tiêw kuố kể hwa̭ch 5 năm 2016 – 2020; khắc fṷc, ta̭w xư̭ chiến biển kăn bán kác vẩn dê̒ wê̒l ZZ&DT ma̒ xa̭ hô̭i kwan tâm, zư lwâ̭n bức xúc, ra̒ xwát, xắp xếp, kwi hwa̭ch ma̭ng lưởi kác kơ xớ ZZ&DT. Dấi meḙnh xắp xếp kác tlươ̒ng xư fa̭m tloo̭ng diếm...

Thú tưởng Chỉnh fú iêw kâ̒w kác diḙ̂ fưng kwan tâm bổ chỉ kwi̭ dất cho zảw zṷc, zái kwiết vẩn dê̒ tươ̒, thiểw zảw viên kṷc bô̭. Lưw ỉ vẩn dê̒ da̭w dức nha̒ zảw dớ lể la̭i niê̒m tin kuố xa̭ hô̭i, fṷ hwinh dổi vởi nga̒nh ZZ&DT; xâi zư̭ng thiết chể văn hwả cho kác kơ xớ zảw zṷc.

Zương Liḙ̂w


KÁC TIN KHÁC


Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính thăm va̒ tă̭ng kwa̒ khu kăn kử kách ma̭ng Kaw Fong – Tha̭ch Iên

(HBDT) - Nhân zi̭p kí niḙ̂m 74 năm Kwuốc khảnh 2 – 9, ngă̒i 26,8 dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí da̒ thăm, tă̭ng kwad Dáng bô̭, chỉnh kwiê̒n, nhân zân khu kăn kử kắch ma̭ng Kaw Fong – Thă̭ch Iên. Ku̒ng di kỏ lảnh da̭w Xớ LD-TB&XH; BÔ̭ CHKX tính, Hô̭i Chư thâ̭p dó, Hô̭i Kư̭w chiển binh va̒ Liên minh hơ̭p tác xa̭ tính; lảnh da̭w Hwiḙ̂n wí, UBNZ, Wí ban MTTK hwiḙ̂n Kaw Fong

Xa̭ Tân Mai khai thác tiê̒m năng fát chiến zu li̭ch

(HBDT) – Xa̭ Tân Mai (Mai Châw) kỏ dô̭ kaw 800 – 900m xo vởi mư̭c dác biến. Ớ ni kỏ diḙ̂ hi̒nh dô̒l, khṷ, thung lṷng dan xen, kweenh năm khỉ hâ̭w maách mé. Ngươ̒i zân luôn kỏ ỉ thức báw tô̒n nhửng foong tṷc, tâ̭p kwản, bán xắc văn hwả zân tôô̭c Mươ̒n, Zaw, Thải. Ka̭ ni̒ ma̭ng lưởi zaw thôông dêểnh Tân Mai khả thwâ̭n tiḙ̂n, xa̭ kỏ tính lô̭ 432 chă̭l kwa nổl kwuốc lô̭ 6, tiển da̒ng liên xa̭, liên xỏm ản nơng kấp Wa̒i tha, kỏ thế dêểnh Tân Mai bă̒ng dư̒ng thwí tlêênh khôông Da̒ dêểnh bến Xuổi Lốn. Dỏ la̒ nhửng lơ̭i thể dớ Tân Mai fát chiến zu li̭ch

Thôổng nhất kác nô̭i zung kôông tác tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch năm 2019

(HBDT) – Khởm ngă̒i 19/8, UBND tính ho̭p thôổng nhất kác nô̭i zung kôông tác tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch năm 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính, Tlươ̒ng ban tố chức Twâ̒n Văn hwả, Zu li̭ch năm 2019 chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ lảnh dawk môô̭ch xổ xớ, nga̒nh tha̒nh viên thuô̭c Ban Tố chức UBNZ kác hwiḙ̂n: Kaw Fong, Tân La̭c, Mai Châw va̒ tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh.

Khấn chương dươ dê̒ ản “Ră̭i va̒ hoo̭c thiểng khể, chư̭ viết zân tôô̭c Mươ̒ng” di baw khuô̭c khôổng

(HBDT) – Tính ha ka̭i ni̒ kỏ tlêênh 63% zân xổ la̒ mo̭l Mươ̒ng, twi nhiên bán xắc văn hwả, nhất la̒ thiêng Mươ̒ng da̒ bi̭ fai nha̭t khả nhê̒w. Lơ̭i thể wê̒l văn hwả kác zân tô̭c nỏi chung, zân tô̭c Mươ̒ng nỏi riêng chươ ản khai thác, fát hwi hiḙ̂w kwá dớ la̒ dôô̭ng lư̭c cho fát chiến KT-XH kuố tính. Khâw môô̭ch thơ̒i zan ngiên kửw, chấn bi̭ ki̭, dê̒ ản "Ră̭i va̒ hoo̭c thiểng khể, chư̭ viết zân tôô̭c Mươ̒ng” da̒ ản ban ha̒nh da̒ zoong la̭i nhê̒w ki̒ voo̭ng cho wiḙ̂c zư̭ zi̒n bán xắc văn hwả diḙ̂ fương ku̒ng nhơ fát hwi tiê̒m năng, lơ̭i thể nô̭i thư̭c bán xắc văn hwả zân tô̭c Mươ̒ng.

Kă̭p mă̭t zaw lưw kác za di̒nh khinh kon môô̭ch bê̒ la̒ môô̭ng za̭ kỏ tha̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt.

(HBDT) – Ngă̒I 14/8 Chi kṷc Zân xổ – Kể hwă̭ch hwả za di̒nh (ZX/KHHZD) tính fổi hơ̭p vởi Ban chí da̭w ZX/KHHZD hwiḙ̂n Kaw Fong tố chức Chương chi̒nh "Kă̭p mă̭t zaw lưw kác za di̒nh khinh kon môô̭ch bê̒ la̒ môô̭ng za̭ kỏ tha̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt” Tham zư̭ kỏ 40 za di̒nh khinh kon môô̭ch bê̒ la̒ môô̭ng za̭ kỏ tha̒nh tích hoo̭c tâ̭p tốt tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Kaw Fong.

Káng Thung Nai hưởng dêểnh xư̭ ha̒i loo̒ng kuố zu kheéch

(HBDT) – Ta̭i káng Thung Nai thuô̭c xa̭ Thung Nai, hwiḙ̂n Kaw Fong ó dớ xắi tha ti̒nh tla̭ng che̒w kẻw kheéch. Thew chí zâ̭n kuố tố báw vḙ̂, kheéch ha̒ng muô vẻ va̒ thuổng tâ̒w. Chú tâ̭w tlang bi̭ dâ̒i dú ảw faw, hưởng zâ̭n kheéch zu li̭ch nhửng ki̭ năng an twa̒n khi tlêênh tâ̒w. Dêểnh tla̭m kiếm tla Kánh xát dươ̒ng thwí nô̭i diḙ̂ xḙ kiếm tla xổ lươ̭ng kheéch, lâ̭nh xwất bển... Chất lươ̭ng zi̭ch vṷ káng Thung Nai hưởng dêểnh xư̭ ha̒i loo̒ng kuố zu kheéch