(HBDT) - (HBDT) – Kỏ 91% xổ hô̭ la̒ mo̭l Mươ̒ng, 7,3% la̒ mo̭l Zaw, xa̭ dă̭c biḙ̂t khỏ khăn Dôô̭c Lâ̭p (TF Hwa̒ Bi̒nh) ko̒n zư̭ ản nhê̒w nét bán xắc văn hwả zân tôô̭c tloong lơ̒i ăn, thiểng khể, foong tṷc tâ̭p kwản, dơ̒i khôổng xinh hwa̭t haa̒ng. Dôô̒ng thơ̒i, fát hwi zả tli̭ văn hwả thôông kwa foong tla̒w thế zṷc – thế thaw, văn ngḙ̂.

Hiḙ̂w kwá xâi zưng La̒ng văn hwả, kwuốc foo̒ng an ninh ớ hwiḙ̂n Iên Thwí

(HBDT) - Xâi zư̭ng thee̒nh kôông mô hi̒nh "La̒ng văn hwả, kwuốc foo̒ng – an ninh (KF-AN)” xỏm Da̭i Dôô̒ng, xa̭ Ngoo̭c Lương (Iên Thwí) zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thư̭c wê̒l kinh tể, chỉnh tli̭, văn hwả, KF-AN, kóp fâ̒n xâi zư̭ng thể tlâ̭n loo̒ng zân, tăng kươ̒ngkhức meḙnh chỉnh tli̭, tinh thâ̒n tloong khu vư̭c foo̒ng thú (KVFT) hwiḙ̂n

Dám báw an twa̒n hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch tlêênh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Bớ Thết Năm mơit tlớ tha, zu li̭ch tlêênh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dang fṷc hô̒i dớ thư̭c hiḙ̂n "mṷc tiêw kép” dấi lu̒i zi̭ch Covid-19 va̒ fát chiến kinh tể. Wiḙ̂c kwán lỉ hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch tlêênh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, la̒ môô̭ch tloong nhửng tiển diếm zu li̭ch tloo̭ng diếm luôn ản kwan tâm, chủ tloo̭ng.

Tăng kươ̒ng xư̭ lẳnh da̭w kuố kấp wí Dáng dổi vởi kôông tác zư̭ zi̒n, báw tô̒n va̒ fát hwi zả tli̭ Zi xán văn hwả Mo Mươ̒ng

(HBDT) – Dôô̒ng chỉ Bu̒i Dức Hinh, Fỏ Bỉ thư TC Tính wí, Chú ti̭ch HDNZ tính thă̭ mă̭t BTV Tính wí kỉ ban hă̒nh Kết lwâ̭n xổ 46-KL/TU ngă̒i kúo BTV Tíh wí khwả XVI wê̒l tăng kươ̒ng xư̭ lẳnh da̭w kuố kác kấp wí Dáng dổi vởi kôông tác zư̭ zi̒n, báw tô̒n va̒ fát hwi zả tli̭i Zi xán văn hwả Mo Mươ̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n tính Hwa̒ Bi̒nh

Dêểnh Kaw Foong chái ngiḙ̂m zu li̭ch vươ̒n kam

(HBDT) – "Kam Kaw Foong vươ̒ hơm, vươ̒ maách/ Kâw hát thươ̒ng rang, kâw hát bán Mươ̒ng…” Kâw hát dâ̒i ti̒nh, ngoo̭ch rỉ nhơ mơ̒i hôốc kheéch muôn fương wê̒l kôô̒ng Kaw Foong. Năm 2014, Chí zâ̭n diḙ̂ lỉ cho xán fấm kam da̒ khắng di̭nh thương hiḙ̂w kam Kaw Foong tlêênh thi̭ tlươ̒ng. Dớ báw vḙ̂, nơơng tâ̒m, kwáng bả thương hiḙ̂w, hwiḙ̂n Kaw Foong da̒ chiến khai nhê̒w hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c. Nối bâ̭t la̒ tâ̭p chung fát chiến chuô̭i zu li̭ch chái ngiḙ̂m vươ̒n kam kôô̒ng zu li̭ch tâm linh.

Wê̒l khôông Bôi tha thiết muô̒ xwân

(HBDT) – Baw nhửng ngă̒i záp Thết Ngwiên dản, dác khôông Bôi xeenh biếc, thôốch miên man. Bớ tlêênh kaw ngỏ thuổng, khôông Bôi kỏ mâ̒w xeenh tuôn za̒i xoỏng nhơ khăn luô̭ dă̭c biḙ̂t.Tlước khi tha biến, khôông Bôi di kwa kác vu̒ng dất thươi dḙp, tloong rỉ kỏ hwiḙ̂n La̭c Thwí.

Hwiḙ̂n Mai Châw Fát chiến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng Ngi̭ kwiết kuố loo̒ng zân

(HBDT) – "Kỏ ản thă̒nh kwá nhơ măi ni̒, zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD) hwiḙ̂n Mai Châw chái kwa môô̭ch hă̒nh chi̒nh dă̭c biḙ̂t, deẻnh rẩw xư̭ chung khức, chung loo̒ng kuố Dáng bô̭, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân kác zân tô̭c tloong to̒n hwiḙ̂n” -–ôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Lâm, Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n chiê xé.

Ta̭w khức bâ̭t cho zu li̭ch hwiḙ̂n vu̒ng kaw Da̒ Bắc

(HBDT) -–Zu̒ la̒ hwiḙ̂n ko̒n nhê̒w khỏ khăn, nhưng Da̒ Bắc dang kỏ nhửng lơ̭i thể riêng, thiên nhiên hwang xơ, thươi dḙp, zâ̒w bán xắc văn hwả, ớ tloong kwi hwă̭ch fát chiến zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, ản xác di̭nh la̒ tloo̭ng diếm fát chiến zu li̭ch kuố tính. Nhửng năm khânh ni, hwiḙ̂n da̒ kỏ nhửng zái fáp kṷ thế dớ hổ chơ̭ kác tố chức, kả nhân tham za fát chiến kác lo̭i hi̒nh zu li̭ch, xâi zư̭ng xán fấm zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD), xinh thải, chái ngiḙ̂m, zoong la̭i hiḙ̂w kwá tích kư̭c, kóp fâ̒n chiến zi̭ch kơ kẩw kinh tể, kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng nhân zân.

Kích kâ̒w zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch kuố tính dang fṷc hô̒i tlớ la̭i khâw môô̭ch thơ̒i zan za̒i chi̭w ánh hướng tiêw kư̭c kuố da̭i zi̭ch Covid-19. Dảng kế, bớ kwỉ III/2020, lươ̭ng zu kheéch dêểnh tham kwan, zu lich ta̭i kác diếm dêểnh Mai Châw, Kim Bôi nhô̭n nhi̭p tlớ la̭i. Khu zu li̭ch (KZL) hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, môô̭ch tloong nhửng KZL tloo̭ng diếm i dỏn nhâ̭n nhửng tỉn hiḙ̂w tốt wê̒l thi̭ tlươ̒ng. Kác chương chi̒nh, hwa̭t dôô̭ng mang tỉnh chất kích kâ̒w zu li̭ch, dang ản tính chiến khai, thư̭c hiḙ̂n nhă̒m xúc tiển kwảng bả, thu hút zu kheéch tloong va̒ wa̒i nước dêểnh kôô̒ng Hwa̒ Bi̒nh.

Nhân rôô̭ng mô hi̒nh xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả ớ hwiḙ̂n La̭c Xơn

(HBDT) – Nhơ̒ chú dôô̭ng, xảng ta̭w tloong kôông tác chiến khai thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng dơ̒i kôổng văn (TZDKXZDKVH) kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn ngă̒i ka̭ng fát chiến rôô̭ng khắp. Khức lan twá kuố foong tla̒w da̒ kóp fâ̒n la̒ thăi dối ziḙ̂n ma̭w nôông thôn, nơơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, văn hwả tinh thâ̒n kuố nhân zân.

Hwiḙ̂n Tân La̭c Tha mă̭t Kâw la̭c bô̭ Mo Mươ̒ng xa̭ Mi̭ Hwa̒

(HBDT) – Xa̭ Mi̭ Hwa̒ (Tân La̭c) vươ̒ tố chức lḙ̂ tha mă̭t Kâw la̭c bô̭ (KLB) mo Mươ̒ng kỏ xư̭ tham za kuố 35 thă̒nh viên la̒ kác ngḙ̂ nhân Mo Mươ̒ng, hô̭i viên ieww thích, kwan tâm dêểnh kôông tác zư̭ zi̒n, báw tô̒n va̒ fát chiến văn hwả Mo Mươ̒ng.

Hwiḙ̂n Iên Thwí Xâi zư̭ng diểm zu li̭ch tâm linh, tỉn ngươ̭ng hấp zâ̭n

(HBDT) – Tloong dê̒ ản fát chiến zu li̭ch dêểnh năm 2020, tâ̒m nhi̒n 2030, hwiḙ̂n Iên Thwí dươ mṷc tiêw kṷ thế la̒ dươ hwiḙ̂n tlớ thee̒nh diếm zu li̭ch tâm linh, tỉn ngươ̭ng tloo̭ng diếm kuố tính, la̒ diếm dêểnh thân thiḙ̂n, an twa̒n, hấp zâ̭n kheéch zu li̭ch

Chái ngiḙ̂m tlang tla̭i hư̭w kơ tloong loo̒ng tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Tlang tla̭i hư̭w kơ Xen Wa̒ng ớ ngăi tloong loo̒ng tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh dang ta̭w rêênh khức noỏng cho nhửng ngươ̒i iêw mển, hảw hwa̒ mêê̒nh, khảm fả chái ngiḙ̂m xán fấm kuố thiên nhiên. Rất nhê̒w ba̭n tlé, dôi lưở dêểnh tlang tla̭i dớ check –in, kỏ ản kác bức ánh thôốch tlêênh ba̭i wa dú mâ̒w mâ̒w xắc, bớ kúc hwa̭ mi tlẳng ngâ̒n, xắc wa thươ̭c zươ̭c muôn mâ̒w ling linh, ba̭i wa tam zác ma̭ch tlái za̒i, chái ngiḙ̂m thuổng hỏl bắt kả, bắt kuô, bé văng rư̒ng… dêểnh ni zu kheéch, kác ba̭n tlé kỏ thế gi la̭i nhửng khi̒ thôốch, khôổng châ̭m la̭i tlước kác lo lẳng bâ̭n nhô̭n kuố kuô̭c khôổng.

Nhửng tỉn hiḙ̂w dảng mơơ̒ng tloong kôông tác foo̒ng chôổng ba̭w lư̭c za di̒nh

(HBDT) - Năm 2015, to̒n tính xắi tha 520 vṷ ba̭w lư̭c za di̒nh (BLZD). Ni la̒ “kí lṷc” dảng buô̒n tloong kôông tác za di̒nh. Khâw hô̒i chuông dảng bảw dôô̭ng ni̒, kác xớ, ngă̒nh diḙ̂ fương da̒ chiến khai dôô̒ng bô̭, kwiết liḙ̂t nhê̒w zái fáp nhă̒m zám ti̒nh tla̭ng BLZD. Nhơ̒ rỉ, xổ vṷ BLZD da̒ zám râ̒n kwa kác năm. Năm 2016 kỏ 240 vṷ, năm 2017 kỏ 235 vṷ, năm 2018 kỏ 275 vṷ, năm 2019 kỏ 257 vṷ, dă̭c biḙ̂t năm 2020 chí ko̒n kỏ 96 vṷ.

Fát hwi zả tli̭ văn hwả fi vâ̭t thế

(HBDT) - “Ngă̒i hô̭i da̭i do̒n kết to̒n zân tôô̭c năm 2020” tlung twâ̒n khảng 11 vươ̒ kwa, khắp kác khu zân kư tlêênh diḙ̂ ba̒n tính baw tlung twâ̒n khảng 11 vươ̒ kwa, nỏ nhơ xư̭ “khôổng la̭i"” kuố Chiêng Mươ̒ng va̒ zân ka Mươ̒ng. Ớ kác khu zân kư kỏ dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c Mươ̒ng khinh khôổng, fâ̒n văn nghḙ̂ kuố ngă̒i hô̭i ít nhất dê̒w kỏ 1 -–2 tiết mṷc chiêng Mươ̒ng, muổ Mươ̒ng hwă̭c zân ka Mươ̒ng. Cho thẩi, văn hwả fi vâ̭t thế kuố zân tôô̭c Mươ̒ng ku̒ng nhơ kác zân tôô̭c thiếw xổ khác tlêênh diḙ̂ ba̒n tính dang ản chính ngươ̒i zân chân tloo̭ng lưw zư̭, fát hwi.

Fê zwiḙ̂t Chương chi̒nh fát chiến dô thi̭ thi̭ chẩn Mai Châw dêểnh năm 2030

(HBDT) – UBNZ tính vướ ban ha̒nh Kwiết di̭nh xổ 2813/QĐ-UBND ngă̒i 16/11/2020 wê̒l Fê zwiḙ̂t Chương chi̒nh fát chiến dô thi̭ thi̭ chẩn Mai Châw dêểnh năm 2030

Diếm zu li̭ch xinh thải kết hơ̭p nghí zươ̭ng tlêêng vu̒ng dất kố La̭c Xơn

(HBDT) – Thew Kwi hwă̭ch fát chiến zu li̭ch tính zai dwa̭n 2014 – 2020, tâ̒m nhi̒n 2030, hwiḙ̂n La̭c Xơn thuô̭c Kṷm zu li̭ch Mai Châw – Tân La̭c – Kaw Foong. Kỏ ta̒i ngwiên xinh thải foong fủ va̒ nối bâ̭t, nhê̒w xán fấm da̒ di̭nh hưởng dươ baw khai thác zu li̭ch xinh thải kết hơ̭p ngí zươ̭ng ản lươ̭ cho̭n la̒ diếm nhẩn zu li̭ch vu̒ng dất kố La̭c Xơn.