(HBDT) – Miê̒n Dô̒l (La̭c Xơn) muô̒ lo̭ chỉn thôốch nhơ môô̭ch bức chănh. Nhửng ko na̒ bơ̭c thang uổn lươ̭n, lo̭ waa̒ng oỏng, xếp thơơ̒ng, xếp lớp men thew kaa̒nh dô̒l, nổl tiếp kha̒ nối bâ̭t tlêênh kôông zan xeenh kuố nủi rưư̒ng. Khôông khỉ tloong lee̒nh, maách mé, ngươ̒i zân hiê̒n hâ̭w, chan hwa̒, hiểw kheéch... nhưửng mỏn ăn ấm thư̭c hấp zâ̭n. Miê̒n Dô̒l hưở hḙn la̒ diếm dêểnh thủ vi̭ cho nhưửng ngăi ươ chái ngiḙ̂m, khảm fả.

Xa̭ Tân Mi̭: Zư̭ bán xắc văn hwả nha̒ xa̒n Mươ̒ng

(HBDT) – Wê̒l vuungf chiển khu Mươ̒ng Khỏi, xa̭ Tân Mi̭ (La̭c Xơn) ẩn tươ̭ng dâ̒w tiên la̒ kác nha̒ văn hwả xỏm, bán va̒ nha̒ zân chú iểw la̒ nha̒ xa̒n la̒ bớ vâ̭t liḙ̂w bê tông cốt thép, vươ̒ bê̒n vưng ma̒ zư̭ ản nét dḙp chiê̒n thôổng ngươ̒i Mươ̒ng.

Khơi nguồn “waa̒ng tlẳng” Mươ̒ng Đôô̭ng

(HBDT) -–"Ươ kha̒ cho thi̭t, cho xôi/ Két kha̒ dươ dêểnh Kim Bôi, Ha̭ Bi̒" - Dó la̒ kâw chiḙ̂n dơ̒i hơ, Kim Bôi măi ni̒ kỏ thế chươ thư̭c xứ fát chiến, nhưng ôm tloong mêê̒nh "Lôô̭c kuố tlơ̒i" ôm ká môô̭ch vuu̒ng dất zu li̭ch ngí zươ̭ng. Kuu̒ng mṷc tiêw dươ zu li̭ch thee̒nh ngă̒nh kinh tể mui nhoo̭nh, hwiḙ̂n dang kỏ nhửng chiển lươ̭c kṷ thế khơi nguô̒n "waa̒ng tlẳng" ớ Mươ̒ng Dôô̭ng

Zư̭ ản khu zu li̭ch ngí zươ̭ng Robinson- diếm nhẩn tlêênh hôg Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Tloong 47 dáw kon, to mêênh môông tlêênh loo̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, dáw Xuung thuô̭c diḙ̂ fâ̭n xa̭ Tiê̒n Foong (Da̒ Bắc) kỏ vi̭ chỉ tluung tâm va̒ la̒ dáw to nhất rôô̭ng 133 ha. Daảng chủ ỉ, Kôông ti KF zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh daang dâ̒w tư xâi zư̭ng zư̭ ản khu zu li̭ch (KZL) thiên nhiên Robinson. Zư̭ ản kỏ kwi mô lởn, chất lươ̭ng kaw, ó chí thwá ma̭n nhu kâ̒w bui chơi, zái chỉ ma̒ ko̒n dáp ưửng nhu kâ̒w ngí zươ̭ng kaw kấp kuố kheéch tloong nước va̒ kwuốc tể.

Thết Dô̭c Lâ̭p "muô̒ Covid" ta̭i Haang Kiê, Pa̒ Ko̒

(HBDT) - Haang Kiê, Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) la̒ 2 xa̭ kỏ tlêênh 90% zân xổ la̒ dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c Môông. Haa̒ng năm, khwáng bớ ngă̒i 25/8, ngươ̒i zân xa̭ Haang Kiê, Pa̒ Ko̒ da̒ ta̭m kác la̭i nhửng kôông wiḙ̂c haa̒ng ngă̒i dớ chấn bi̭ dỏn Thết Dôô̭c Lâ̭p.

Hwiḙ̂n Mai Châw: Law daw zu lich, laa̒ng ngê̒ do ắnh hướng kuố da̭i zi̭ch Covid-19.

(HBDT) - Hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch, laa̒ng ngê̒ kuố hwỉḙ̂n Mai Châw daang chái kwa kwaa̭ng thơ̒i zan châ̒m lẳng zo ắnh hướn kuố da̭i zi̭ch Covid-19. Nhê̒w hô̭ la̒ zu li̭ch, ngê̒ chiê̒n thôổng tloong tính kắnh law daw, kôông wiḙ̂c fâ̭p fu̒, nguô̒n thu nhâ̭p chăng ốn di̭nh.

Kôông bổ kwi hwă̭ch chuung xâi zưư̭ngKhu zu li̭ch kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2035

(HBDT) – Ngă̒i 25/8, UBNZ tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ chư̭c tiển kôông bôe kwi hwă̭ch chuung xâi zưư̭ng Khu zu li̭ch (KZL) kwuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ bi̒nh dêểnh năm 2035. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính chú chi̒ hô̭i ngi̭. Kuu̒ng tham zư̭ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chsu ti̭ch UBNZ tính, lẳnh da̭w kác xớ, ngă̒nh: KH&DT, Ta̒i chỉnh, TN&MT.... Kác diếm kâ̒w chư̭c tiển TF Hwa̒ Bi̒nh, kác hwiḙ̂n Tân La̭c, Kaw Foong, Mai Châw, Da̒ Bắc, kỏ kác dôô̒ng chỉ lẳnh da̭w Thă̒nh wí, Hwiḙ̂n wí, UBNZ, HDNZ.

Xa̭ La̭c Lương: To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn minh

(HBDT) – Dớ kuúng kổ, nơơng kaw chất lươ̭ng foong tla̒w To̒n zân do̒n kết xâi zưư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả (DKXZDKVH), xa̭ La̭c Lương (Iên Thwí) da̒ kiḙ̂n to̒n Ban chí da̭w foong tla̒w kuố diḙ̂ fương, xâi zư̭ng kwi chể hwa̭t dôô̭ng va̒ kể hwă̭ch tố chức, thư̭c hiḙ̂n xát kôô̒ng ti̒nh hi̒nh thư̭c tể

Mươ̒ng Vỏ zư̭ bán xắc Thết Dôô̭c Lâ̭p

(HBDT) – Vởi ỉ ngiḙ̂ kết thúc muồ kẩl ăn lḙ̂ ră̒m khaảng 7, nhớ ơn Daáng, Bác Hô̒, mư̒ng Kắch maa̭ng khaảng Thảm thee̒nh kôông, kâ̒w cho kâl lo thôốch thươi, la̒ng mươ̒ng iên bi̒nh, vuu̒ng Mươ̒ng Vỏ, xa̭ Nhân Ngiḙ̂ (La̭c Xơn) dỏn Thết Dôô̭c Lâ̭p haa̒ng năm dê̒w khởm hơn, bui hơn kác vuu̒ng mươ̒ng khác. Dỏn Thết Dôô̭c lâ̭p năm năi tloong diê̒w kiḙ̂n zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 chăng kỏ kắnh xe kô̭ u̒n u̒n, kheéch khưở nhô̭n nhi̭p wê̒l ăn Thết, kác za di̒nh ở Mươ̒ng vỏ môô̭ch mă̭t thư̭c hiḙ̂n ngiêm kwi di̭nh chôổng zi̭ch, xoong vấn zư̭ zư̭ zi̒n, fát hwi bán xắc zân tôô̭c, ăn Thết Dôô̭c lâ̭p tloong mổi nếp nha̒. Foỏng viên bảw Hwa̒ Bi̒nh gi la̭i môô̭ch xổ hi̒nh ắnh khôông khỉ dỏn Thết Dôô̭c lâ̭p ớ ni.

Fát chiến zu li̭ch nôông thôn kóp fâ̒n nơơng kaw chất lươ̭ng xâi zư̭ng nôông thôn mởi

(HBDT) – Thơ̒i zan kwa, zu li̭ch nôông thôn (ZLNT) ớ tính ha fát chiến leenh, kỏ nhê̒w mô hi̒nh, tour zu li̭ch dôô̭c dảw, hấp zâ̭n zu kheéch nhơ: chái ngiḙ̂m vươ̒n kam, dô̒l che̒; khảm fả khu báw tô̒n thiên nhiên; zu li̭ch la̒ng ngê̒, thi̒m hiếw van hwả ta̭i kác diếm zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD)... Fát chiến ZLNT kóp fâ̒n nơơng kaw thu nhâ̭p cho ngươ̒i zân, la̒ zái fáp kăn kơ, dôô̭ng lư̭c thúc dấi xâi zư̭ng nôông thôn mởi (NTM) bê̒n vưng.

Hwiḙ̂n La̭c Xơn chiê̒n ră̭i Mo Mươ̒ng cho 40 hoo̭c viên

(HBDT) – Ngă̒i 5/8, ta̭i xa̭ Văn Xơn (La̭c Xơn), UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn tố chức lớp chiê̒n ră̭i Mo Mươ̒ng năm 2021 cho 40 hoo̭c viên la̒ nhửng ngươ̒i iêw thích Mo Mươ̒ng nỏi riêng, văn hwả Mươ̒ng nỏi chuung. Ni la̒ lâ̒n dâ̒w tiên hwiḙ̂n tố chức chiê̒n ră̭i Mo Mươ̒ng. Nha̒ nghiên kửw văn hwả zân zan Bu̒i Hwi Vo̭ng va̒ Nghḙ̂ nhân ưw tủ Bu̒i Văn Minh chư̭c tiếp zaáng ră̭i.

Thác Mu – diếm dêểnh hút kheéch tloong nhửng ngă̒i he̒ rẳng noỏng

(HBDT) – Thác Mu ớ tlêênh diḙ̂ ba̒n xỏm Mu, xa̭ Tư̭ Zo, hwiḙ̂n La̭c Xơn, bớ lô ản mắt dêểnh la̒ môô̭ch tloong nhửng thác tư̭ nhiên dḙp kuố tính. Ớ ni luôn la̒ diḙ̂ diếm lỉ tướng thu hút dôông zu kheéch tloong va̒ wa̒i tính dêểnh tham kwan mói zi̭p kuổi twâ̒n.

Xa̭ Kwỉ Hwa̒ nô̭ lư̭c báw tô̒n bán xắc văn hwả zân tôô̭c

(HBDT) – Wê̒l Kwỉ Hwa̒ (La̭c Xơn) duủng zi̭p lo̭ daang chỉn waa̒ng. Tlêênh kác kon na̒ bơơ̭c thang, ba̒ kon tâ̭p chung hải, dam nhửng bỏ lo̭ nă̭ng tli̒w. Tlaw dối kôô̒ng dâ̒n tôi, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Zát, Chú ti̭ch UBNZ xa̭ chiê xé: Ớ Kwỉ Hwa̒, hâ̒w hết la̒ mo̭l Mươ̒ng, kuô̭c khôổng chú iểw zươ̭ baw kănh tác lo̭ tác. Wa̒i tha ba̒ kon chăn ruôi thêm za xúc, za kâ̒m. Tloong nhửng năm kwa, Dáng wí, UBNZ xa̭ da̒ chí da̭w ba̒ kon nhân chủ tloo̭ng zư̭ zi̒n va̒ báw tô̒n nhửng nét dôô̭c dảw kuố văn hwả zân tôô̭c.

Khức khôổng mởi tlêênh roóc nha̒ Mươ̒ng Waang

(HBDT) – Dô̒l Thuung la̒ vuu̒ng nủi kaw nhất kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn, dô̭ kaw do ta̭i diinh Koo̭ch Ka, xỏm Thuung 1 la̒ 1.071m xo kôô̒ng mư̭c dác biến; nhiḙ̂t dô̭ thấp hơn xo kôô̒ng tluung tâm xa̭ bớ 3 - 4oC.

Mai Châw - diếm tlaảng zu li̭ch

(HBDT) – "Nhở kwả Tâi Tiển kơm lêênh khỏi/ Mai Châw muô̒ ủn hơm kơm moóc…” Mai Châw diḙ̂ zănh nối thiểng kuố tính Hwa̒ Bi̒nh di baw ba̒i thơ "Tâi Tiển” kuố Kwang Zuủng, da̒ thúc zṷc tôi thi̒m wê̒l vuu̒ng dất ni̒.

Nhửng nét tôống wê̒l xư̭ hi̒nh thă̒nh tính Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Năm 2021, tính xḙ kỏ nhê̒w hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c kí niḙ̂m 135 thă̒nh lâ̭p tính va̒ 30 năm tải lâ̭p tính va̒ 30 năm tải lâ̭p tính.

Zư̭ nét dḙp văn hwả kác zân tôô̭c ở xa̭ Mươ̒ng Chiê̒ng

(HBDT) – Zu̒ hải lo̭ chơ̒ na̒, tlôông rố tlêênh roo̭ng, hăi kắch dắc, lể lả thuốc tlêênh rư̒ng, di chơ̭ wê̒l haa̒ng, fṷ nư̭ Tă̒i ớ xa̭ Mươ̒ng Chiê̒ng (Da̒ Bắc) dê̒w mă̭c chaang fṷc zân tôô̭c mêê̒nh nhơ baw năm kwa, nó la̒ xư̭ kwỉ mển nét văn hwả zân tôô̭c.

Kấp thé thư viḙ̂n miḙ̂n fỉ cho thiểw nhi

(HBDT) – Thư viḙ̂n tính ban hă̒nh Thôông bảw xổ 51/TB-TVT, ngă̒i 10/6/2021 wê̒l wiḙ̂c kấp thé thư viḙ̂n miḙ̂n fỉ năm 2021 .

Hwiḙ̂n Da̒ Bắc chủ tloo̭ng fát chiến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) - Tloong nhửng năm kwa, hwiḙ̂n Da̒ Bắc da̒ tâ̭p chung nhê̒w nguô̒n lư̭c, ză̒nh nhê̒w kơ chể kuu̒ng nhơ kôông tác kwáng bả, thu hút dâ̒w tư nhă̒m ftá chiến zu li̭ch, nhất la̒ zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD). Kwa rỉ xác lâ̭p bán dô̒ zu li̭ch hwiḙ̂n, zởi thiḙ̂w tiê̒m năng, lơ̭i thể dêểnh dôông dáw zu kheéch tloong nước va̒ kwuốc tể.

Mai Châw diếm dêểnh thân thiḙ̂n hấp zâ̭n

(HBDT) – Kỏ kắnh kwan thiên nhiên hu̒ng vi̭, bán la̒ng chu̒ fủ, thơ môô̭ng, hwiḙ̂n Mai Châw da̒, dang tlớ thee̒nh diếm dêểnh iêw thích kuố zu kheéch tloong va̒ wa̒i nước. Nhửng chái ngiḙ̂m thủ vi̭ tlêênh kác kuung dươ̒ng, ngươ̒i zân zâ̒w loong mển kheéch, zi̭ch vṷ chwiên ngiḙ̂p, nét văn hwả dôô̭c dảw, kác mo̒n ăn dâ̭m da̒ bán xắc zân tôô̭c da̒ ta̭w rêênh hi̒nh ắnh Mai Châw thân thiḙ̂n, hấp zâ̭n.

Zẩl zâ̭l tiê̒m năng zu li̭ch xa̭ Kwiết Chiển

(HBDT) – Khôông khỉ maách mé, tloong lee̒nh dă̭c chưng kuố vu̒ng kaw, foong kắnh xơn thwí hư̭w ti̒nh, thiên nhiên ban tă̭ng nhê̒w tiê̒m năng zu li̭ch cho xa̭ Kwiết Chiển (Tân La̭c). Ớ ni hưở hḙn la̒ diếm dêểnh hấp zâ̭n cho kheéch zu li̭ch tloong va̒ wa̒i tính.