(HBDT) - Khâw 2 năm bi̭ zản dwa̭n vi̒ da̭i zi̭ch Covid-19, hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD) kuố hwiḙ̂n Da̒ Bắc dang fṷc hô̒i tích kư̭c. Nhưửng tiê̒m năng wê̒l kắnh kwan xinh thải, bán xắc văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng, Zaw, Tă̒i ản fát hwi. Kác diếm dêểnh kỏ nhê̒w kổ gẳng tloong kái thiḙ̂n kơ xớ vâ̭t chất, nơơng kaw chất lươ̭ng zi̭ch vṷ.

Zư̭ zi̒n bán xắc văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng: Khơi zâ̭l bán xắc văn hwả Mươ̒ng

(HBDT) - Ka̭ ni̒ văn hwả chiê̒n thôổng zân tôô̭c, tloong rỉ kỏ văn hwả zân tô̭c Mươ̒ng da̒ va̒ dang tlớ thee̒nh ta̒i ngwiên kwỉ zả ản khơi zâ̭l, fát hwi meḙnh, ta̭w dôô̭ng lư̭c kwan tloo̭ng thúc dấi fát chiến KT-XH, zoong dêểnh nhưửng thăi dối to̒n ziḙ̂n tlêênh kwê hương Hwa̒ Bi̒nh.

Nô̭ lư̭c báw tô̒n pơ̭i fát hwi zả tli̭ nê̒n “Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh”

(HBDT) – Kôô̒ng pơ̭i 72 zi tích, zi chí kháw kố ản thi̒m dố tlêênh diḙ̂ ba̒n, kác nha̒ kháw kố, nha̒ khwa hoo̭c, nha̒ nhân chúng hoo̭c ta̒ xác di̭nh: Hwa̒ Bi̒nh la̒ môô̭ch tloong kải nôi kuố nê̒n "Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh”. Tí kải nôi văn hwả di̭ tlươ̒ng tô̒n pơ̭i thơ̒i zan, ta̒n năm kwa, wiḙ̂c báw tô̒n pơ̭i fát hwi zả tli̭ kuố nê̒n văn hwả Hwa̒ Bi̒nh luôn ản tính kwan tâm xâw xát.

Hwiḙ̂n Kim Bôi: Tôống thu bớ zu li̭ch ước da̭t 170 tí dôô̒ng

(HBDT) - Năm 2022, ti̒nh hi̒nh zi̭ch Covid-19 ản kiếm xwát da̒ thúc dấi fṷc hô̒i hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch. Ta̭i hwiḙ̂n Kim Bôi, lươ̭ng kheéch tham kwan, chái ngiḙ̂m va̒ dắi la̭i kác khu, diếm zu li̭ch tăng tlướng vươ̭t bơ̭c xo ku̒ng ki̒ 2021, kaw diếm zi̭p Zô̭ Tố Huu̒ng Vương va̒ ki̒ ngí lḙ̂ 30/4, 1/5.

Nhân zân xa̭ Xwân Thwí chuung khức xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả

(HBDT) – Khăw khi xáp nhâ̭p 3 xa̭ (Thươ̭ng Bi̒, Tluung Bi̒, Xơn Thwí), xa̭ Xwân Thwí (Kim Bôi) khởm ốn di̭nh ti̒nh hi̒nh mo̭i mă̭t. Nhân zân chuung khức fát chiến kinh tể, xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả ớ khu zân kư (KZK). Foong tla̒w thi duô iêw nước ta̭i diḙ̂ fương ngă̒i ka̒ng ản thúc tấi.

Chiến khai kôông tác fổi hơ̭p xâi zư̭ng hô̒ xơ khwa hoo̭c zi xán văn hwả Mo Mươ̒ng dḙ̂ chi̒nh UNESCO

(HBDT) – Ngă̒i 30/5, WBNZ tính tố chức hô̭i ngi̭ chiến khai kôông tác fổi hơ̭p xâi zư̭ng hô̒ xơ khwa hoo̭c zi xán văn hwả (ZXVH) Mo Mươ̒ng dḙ̂ chi̒nh UNESCO gi zănh tloong zănh xắch ZXVH fi bâ̭t thế báw bḙ̂ khấn kấp. Tham zư̭ kỏ dôô̒ng chỉ Hwa̒ng Da̭w Kương, Thử tlướng Bô̭ VHTT&ZL; lă̭nh da̭w Biḙ̂n Âm nha̭c; lă̭nh da̭w WBNZ các tính, thă̒nh fổ: Ha̒ Nô̭i, Dắk Lắk, Xơn La, Fủ Tho̭, Thănh Hwả, Ninh Bi̒nh. Đôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chủ ti̭ch WBNZ tính zư̭, chú tli̒ hô̭i ngi̭: kôô̒ng zư̭ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch TT WBNZ tính.

Thăm zi tích Mải dả laa̒ng Vă̒nh

(HBDT) – Ngă̒i tâ̒w khảng 5, ta̒n tôi kỏ zi̭p tlớ la̭i thăm khu Mải dả laa̒ng Vă̒nh – Zi tích kháw kố hoo̭c kấp kuốc za nă̒m tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Iên Fủ (La̭c Xơn). Khu Mải dả laa̒ng Vă̒nh nă̒m pên chơ̒ chân tlải khṷ Tlẳng thuô̭c xỏm Khu Vă̒nh, nă̒m kê̒ pên tlươ̒ng THKX, kắch tluung tâm WBNZ xa̭ Iên Fủ chăng xa mă̭n, khươ̭ pổn pên tô̒l khṷ iên ti̭nh.

Khảm fả vé dḙp dôô̭ng Thác Bơ̒

(HBDT) - Vươ̒ la̒ diếm zu li̭ch tâm linh thu hút kheéch tloong muô̒ lḙ̂ hô̭i, zi tích thẳng kắnh kwuốc za dôô̭ng Thác Bơ̒ ko̒n la̒ diếm tham kwan chỉnh kuố twiển zu li̭ch loo̒ng hô̒ khôông Da̒.

Khṷ Da̭i Ba̒ng - Diếm dêểnh mởi ta̭i hwiḙ̂n Kim Bôi

(HBDT) - Vuu̒ng dất Kim Bôi ko̒n kỏ thên kố la̒ Mươ̒ng Dôô̭ng. Bớ tlước dêểnh chi̒ ni̒, Kim Bôi thu hút kheéch dêểnh kác diếm zu li̭ch xinh thải nối thiểng nhơ Serena, An La̭c, ớ ni kỏ nguô̒n hỏl khwảng chất lươ̭ng... Boo̭ch khṷ 800 hăi khṷ Da̭i Ba̒ng, xa̭ Kuổi Ha̭ ản mắt dêểnh nhơ diếm zu li̭ch mởi tlêênh diḙ̂ ba̒n. Tloong năm 2021 da̒ kỏ nhê̒w zwănh ngiḙ̂p zu li̭ch dêểnh kháw xát dớ dâ̒w tư.

Tỏn kơ hô̭i SEA Games 31 tí kwáng bả văn hwả, zu li̭ch

(HBDT) – Kôô̒ng xư̭ kiḙ̂n SEA Games lâ̒n thử 31, pơ̭i binh zư̭ dăng kai tố chức môn xe ta̭p gô̒m 2 fâ̒n (môn xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh pơ̭i môn xe ta̭p dươ̒ng tlươ̒ng), tính taang tỏn pắt kơ hô̭i ni̒ tí zởi thiḙ̂w, kwáng bả cho văn hwả pơ̭i zu li̭ch tính Hwa̒ Bi̒nh.

Xa̭ Thuung Nai: Zu li̭ch ta̭w bước chiến tloong fát chiến kinh tể -xa̭ hô̭i

(HBDT) - Vởi dă̭c diếm hâ̒w hết kác xỏm dê̒w bảm vuu̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, xa̭ Thuung Nai (Kaw Foong) tích kư̭c tâ̭n zuṷng lơ̭i thể wê̒l zu li̭ch nhă̒m ta̭w bước chiến tloong fát chiến KT-XH.

Rẩw ẩn fṷc hô̒i hwa̭ dôô̭ng zu lci̭ch Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Khâw môô̭ch thơ̒i zan za̒i chi̭w ắnh hướng kuố da̭i zi̭ch Covid -19, zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh dang vươ̭t khỏ vươn lêênh, khắng di̭nh vi̭ thể tloong fát chiến KT-XH kuố tính.

Tlái ngiḙ̂m păl zu̒ lươ̭n ta̭i xa̭ Kwang Tiḙ̂n

(HBDT) - Ta̭i xa̭ Kwang Tiḙ̂n, UBNZ TF Hwa̒ Bi̒nh vươ̒ tố chức chương tli̒nh păl zu̒ lươ̭n nă̒m tloong chuô̭i hwa̭t dôô̭ng kích kâ̒w zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh năm 2022.

Hwiḙ̂n Tân La̭c fát hwi zả tli̭ zi xán văn hwả Mo Mươ̒ng

(HBDT) – Khăw môô̭ch thơ̒i zan chwấn bi̭, Câu la̭c bô̭ (CLB) báw tô̒n, zư̭ zi̒n pơ̭i fát hwi zả tli̭ zi xán văn hwả Mo Mươ̒ng hwiḙ̂n Tân La̭c ản thă̒nh lâ̭p, chỉnh thức tha mă̭t paw tâ̒w khaảng 4/2022, tâ̭p hơ̭p 26 thă̒nh viên têểnh pớ kác xa̭: Foong Fủ, Mi̭ Hwa̒, Dôông Lai, Thănh Hổi, Nhân Mi̭, Tứ Nê, Lô̭ Xơn, Kwiết Chiển, Vân Xơn, Fủ Kươ̒ng, Ngoo̭c Mi̭, Xuổi Hwa pơ̭i thi̭ tlẩn Ma̭n Dức. CLB kỏ nhiḙ̂m bṷ xưw tâ̒m, báw tô̒n, zi̒n dư̭, fát hwi zả tli̭ văn hwả Mo Mươ̒ng, lưw zư̭ kác ba̒i mo kố, gi chép khố khắch chwiê̒n la̭i cho thể hḙ̂ ko̒n éw thuối.

Twán tính kỏ 786 lwa̭I hi̒nh zi xán văn hwả fi vâ̭t thế

(HBDT) - Theo kháw xát viḙ̂c fát hwi zả tli̭ văn hwả tlwiến thôổng thốt dḙp kuố kác zân tô̭c thiếw xổ tlêêng di̭a ba̒n tính pở năm 2018 tếểng ka̭ ni̒ do Ban Zân to̭c (HDNZ tính) tiển haa̒nh tloong kwỉ I/2022, twa̒n tính kỏ 786 zi xán văn hwả fi vâ̭t thế. Baw gô̒m, 10 lwa̭I hi̒nh thiểng nỏi, chư̭ viết; 154 ngư̭ văn zân zan; 171 ngḙ̂ tlwâ̭t tli̒nh diḙ̂n zân zan; 113 tâ̭p kwản xa̭ hô̭I; 26 ngê̒ thú kôông tlwiê̒n thôổng; 268 tli thức zân zan. Twán tính kỏ 2 zi xán văn hwả fi vâ̭t thế ản gi zaanh va̒ zaanh mṷc zi xán văn hwả fi vâ̭t thế kuốc zâ̒l mo Mươ̒ng va̒ ngḙ̂ thwâ̭t chiêng Mướng.

Fát dôô̭ng Chương chi̒nh kích kâ̒w zu li̭ch "Hwa̒ Bi̒nh, diếm dêểnh zu li̭ch an twa̒n - Chái ngiḙ̂m tlo̭n wḙn"

(HBDT) - Vươ̒ kwa, ta̭i Kôông viên Zi xán kác nha̒ khwa hoo̭c Viḙ̂t nam (Kaw Foong), UBNZ tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ Kích kâ̒w zu li̭ch năm 2022. Dêểnh zư̭ wê̒l khả Tluung ương kỏ lẳnh da̭w Tôống kṷc Zu li̭ch; Vṷ Thi̭ tlươ̒ng zu li̭ch; Vṷ Kheéch xa̭n. Khả tính kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch TC UBNZ tính; lẳnh da̭w Xớ VH-TT&ZL; Hiḙ̂p hô̭i zu li̭ch. Wa̒i tha ko̒n kỏ da̭i ziḙ̂n kác dơn vi̭, zwănh ngiḙ̂p dang hơ̭p tác kôô̒ng tính: KLB Lư̭ hă̒nh UNESCO Ha̒ Nô̭i; Hô̭i Zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng viḙ̂t Nam; Tôống kôông ti Ha̒ng khôông Viḙ̂t Nam...

Xa̭ Mai Hi̭ch báw tô̒n bán xắc văn hwả gẳn kôô̒ng fát chiến zu li̭ch

(HBDT) - Nă̒m ớ fiể Tâi Nam kuố hwiḙ̂n Mai Châw, xa̭Mia Hi̭ch kỏ 85% zân xổ la̒ mo̭l Thải. Bán xắc văn hwả ko̒n dâ̭m dă̭c kwa nếp ăn ớ nha̒ xa̒n, thiểng khể va̒ ti̒nh kám mển kheéch. Kết hơ̭p kôô̒ng kác zả tli̭ văn hwả, ngươ̒i zân diḙ̂ fương da̒ khai thác lơ̭i thê khác bớ kắnh kwan thiên nhiên dớ fát chiến zu li̭ch.

Nôông zân Mai Châw la̒ zu li̭ch

(HBDT) - Ớ nhê̒w diḙ̂ fương tloong ká nước, fát chiến nôông ngiḙ̂p gẳn kuu̒ng zu li̭ch la̒ hưởng di mởi nhă̒m khai thác thể meḙnh kuố n ngiḙ̂p, zoong la̭i lthu nhâ̭p kaw cho nôông zân. Nẳm bắt ản xu thể rỉ, nhưửng năm khânh ni kác kấp Hô̭i Nôông zân (HNZ) hwiḙ̂n Mai Châw tích kư̭c hưởng zâ̭n, hỏ chơ̭ hô̭i viên hô̭i viên nôông zân (HVNZ) tư̒ng bước hi̒nh thă̒nh kác mô hinh chi HNZ ngê̒ ngiḙ̂p wêl zu li̭ch. Kwa rỉ, thế hiḙ̂n xư̭ dối mởi fương thức tâ̭p hơ̭p hô̭i viên, kóp fâ̒n xâi zưư̭ng tố chứ kơ xớ hô̭i ngă̒i ka̭ng vưng meḙnh.

Kôông bổ kâyl di xán Viḙ̂t Nam cho 5 kâyl cho̒ xeeng ta̭i hwiḙ̂n Da̒ Bắc

(HBDT) - Khởm 22/4, ta̭i Ban kwán lỉ Khu Báw tô̒n thiên nhiên Phu Canh (Da̒ Bắc) diḙ̂n tha lḙ̂ kôông bổ câyl di xán Viḙ̂t Nam cho kwâ̒n thể 5 kâyl cho̒ xeeng (thiểng di̭a fương la̒ câyl Phay). Dư̭ lḙ̂ kỏ PGS.TS Tlâ̒n Ngo̭c Hái, Fỏ chú ti̭ch Hô̭i dôô̒ng câyl di xán Viḙ̂t Nam.

Hwiḙ̂n Kaw Foong tố chức hô̭i tháw kwáng ba̭, xúc tiển zu li̭ch năm 2022

(HBDT) - Ngắi 22/4, UBNZ hwiḙ̂n Kaw Foong tố chức hô̭i tháw kwáng ba̭, xúc tiển zu li̭ch năm 2022.

 

Kuô̭t paw - tlo̒ chơi dôô̭c dảw kuố mo̭l Môông

(HBDT) - Kuô̭t paw la̒ tlo̒ chơ dân zan chiê̒n thôổng, dă̭c xắc kuố mo̭l Môông ớ Tâi Bắc nỏi chuung va̒ Mai Châw nỏi riêng. Kuô̭t paw thươ̒ng ản ản tố chức tloong ngă̒i lḙ̂, Thết, lḙ̂ hô̭i chiê̒n thôổng, nhưửng zi̭p bui kuố bán.

Xa̭ Vi̭nh Tiển: Diếm laảng tloong foong tla̒w văn hwả, văn ngḙ̂ kwâ̒n chuủng

(HBDT) – Pô̭ têểnh foong tla̒w văn hwả, văn ngḙ̂ kwâ̒n chuủng kuổ hwiḙ̂n Kim Bôi chăng thế chăng nhắc têểnh diếm laảng xa̭ Vi̭nh Tiển. Nơi ni̒ kỏ tư̒ ha̭t nhân tiêw biếw, kỏ tư̒ năm liê̒n zư̭ foong tla̒w ớ tổp tâ̒w kác dơn vi̭.

Hấp zâ̭n ấm thư̭c vuu̒ng hô̒

(HBDT) - Zư̭ chân zu kheéch nhơ̒ kắnh kwan thiên nhiên xơn thwí hư̭w ti̒nh kuu̒ng bán xắc văn hwả dôô̭c dảw, vuu̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh ko̒n nối thiểng kôô̒ng nhê̒w dă̭c xán, ấm thư̭c diḙ̂ fương kwiḙ̂n hương vi̭ rưư̒ng nủi.