(HBDT) – Khởm 10/5, ta̭i Khu kôông ngiḙ̂p Lương Xơn, Hô̭i dôô̒ng An twa̒n, vḙ̂ xinh law dôô̭ng tính fổi hơ̭p vởi UBND hwiḙ̂n Lương Xơn va̒ Kôông ti KF BDX An Thi̭nh tố chức Lḙ̂ fát dôô̭ng "Khảng hă̒nh dôô̭ng wê̒l an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng (ATVXLD)” năm 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính zư̭, chí da̭w lḙ̂ fát dôô̭ng.Tham zư̭ kỏ lẳnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế tính, kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ, Kôông ti KF BDX An Thi̭nh va̒ hơn 700 kản bô̭, kôông chức, viên chức, ngươ̒i law dôô̭ng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Lương Xơn.

Kúng kổ va̒ fát chiến Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n tính

(HBDT) – Năm 1998, Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng (TTHTKD) xa̭ kaw Xơn, Da̒ Bắc ản thă̒nh lâ̭p. Ni la̒ 1 tloong 2 TTHTKD ản xâi zư̭ng thỉ diếm dâ̒w tiên tloong kác nước. Dêểnh khảng 12/2016, to̒n tính 100% xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn kỏ TTHTKD. Ka̭ ni̒ 210 TTHTKD/ 210 xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn hwa̭t dôô̭ng ốn di̭nh, tư̒ng bước nơng kaw. Hwa̭t dôô̭ng kuốc kác TTHTKD kóp fâ̒n kúng kổ kết kwá fố kâ̭p zảw zṷc, xả mu̒ chư̭, ốn di̭nh chỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i, xâi zư̭ng khổi da̭i do̒n kết tloong nô̭i bô̭ nhân zân va̒ nổi liên kết zươ̭ kác dwa̒n thế, tó chức xa̭ hô̭i; nơng kaw nhâ̭n thức cho ngươ̒i zân wê̒l hiển fáp va̒ lwâ̭t.

Hô̭i thi thăi ngê̒ diê̒w zươ̭ng – nư̭ hô̭ xinh zói hwiḙ̂n Da̒ Bắc năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 9/5, tluung tâm I tể hwiḙ̂n Da̒ Bắc da̒ tố chức Hô̭i thi thăi ngê̒ diê̒w zươ̭ng – nư̭ hô̭ xinh zói hwiḙ̂n Da̒ Bắc năm 2019. Tham za hô̭i thi kỏ 49 thỉ xinh, tloong rỉ 36 diê̒w zươ̭ng va̒ 13 nư̭ hô̭ xinh dêểnh bớ kác khwa va̒ tla̭m i tể thuô̭c tlung tâm i tể hwiḙ̂n.

Fṷ nư̭ xa̭ Kwỉ Hwa̒ xâi zư̭ng za di̒nh ro ẩm, ha̭nh fúc

(HBDT) – Chi̭ Bu̒i Thi̭ Nhương, Chú ti̭ch Hô̭i LHPN xa̭ Kwỉ Hwa̒ (La̭c Xơn) cho mắt: Hô̭i kỏ 1.135 hô̭i viên xinh hwa̭t ta̭i 10 chi hôi. Tloong nhửng năm kwa "Xâi zư̭ng za di̒nh ro ẩm, bi̒nh dẳng, tiển bô̭, ha̭nh fúc” la̒ môô̭ch tloong nhửng nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm ản Hô̭i LHPN xa̭ chủ tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n va̒ zoong la̭i hiḙ̂w kwá ỉ ngiḙ̂, thiết thư̭c, ta̭w khức hút fṷ nưx, kóp fâ̒n tích kư̭c baw fát chiến KT-XH, zư̭ zi̒n CTATXH tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Dám báw an twa̒n tlươ̒ng hoo̭c va̒ foo̒ng, chôổng ba̭w lư̭c hoo̭c dươ̒ng

(HBDT) – Ngă̒i 17/4 Bô̭ GD&ĐT da̒ tố chức hô̭i ngi̭ tlư̭c tiển to̒n kuốc dám báw an twa̒n tlươ̒ng hoo̭c va̒ foo̒ng chôổng ba̭w lư̭c hoo̭c dươ̒ng. Zư̭ hô̭i ngi̭ ta̭i tính ha kỏ diếm kâ̒w kuố tính va̒ 10 hwiḙ̂n.

Hô̭i Khwiển hoo̭c thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tâ̭p hwẩn diếm “Khức khwé va̒ zinh zươ̭ng cho kôô̭ng dôô̒ng”.

(HBDT) – Khuô̭ng ngă̒i 12/4, ta̭i Nha̒ văn hwả tố 4 – 5 fươ̒ng Fương Lâm, Hô̭i Khwiển hoo̭c thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tâ̭p hwẩn diếm "Khức khwé va̒ zinh zươ̭ng cho kôô̭ng dôô̒ng”. Zư̭ buối tâ̭p hwẩn diếm kỏ dôô̒ng chỉ Kwách Thể Tán, Fỏ Chú ti̭ch Hô̭i Khwiển hoo̭c tính, kác dôô̒ng chỉ Chú ti̭ch Hô̭i Khwiển hoo̭c, Thươ̒ng chư̭c Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng (TTHTKD) kác xa̭, fươ̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n thă̒nh fổ.

Tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp kấp bắch foo̒ng, chôổng bêḙ̂nh za̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n tính

(HBDT) – Ngă̒i 8/4, Văn foo̒ng UBND tính kỏ Kôông văn xổ 1979/VPUBND-KGVX wê̒l wiḙ̂c tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp kấp bắch foo̒ng, chôổng bêḙ̂nh za̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Zái fáp fát chiến dổi tươ̭ng tham za báw hiếm i tể, báw hiếm xa̭ hô̭i ớ hwiḙ̂n Tân La̭c

HBDT) – Bớ dâ̒w năm dêểnh ka̭ ni̒, tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c kỏ thêm 16 ngươ̒i tham za bawí hiếm xa̭ hô̭i (BHXH) tư̭ ngwiḙ̂n. Tỉnh dêểnh chi̒ ni̒, hwiḙ̂n Tâm La̭c mởi kỏ 100 ngươ̒i tham za BHXH tư̭ ngwiḙ̂n. Xo vởi ngươ̒i tloong dô̭ thuối law dôô̭ng kuố hwiḙ̂n chươ tham za BHXH thi̒ xổ lươ̭ng ni̒ kwả thấp.

Zwi chi̒, vớ rôô̭ng ziḙ̂n baw fú, tăng kươ̒ng tiếp kâ̭n diê̒w tli̭ methadone cho mo̭l ngiḙ̂n ma twỉ

(HBDT) – Ngă̒i 20/3, BCD Chương chi̒nh Methadone tính da̒ chiến khai kể hwă̭ch, chương chi̒nh diê̒w tli̭ methadone cho ngươ̒i ngiḙ̂n ma twỉ năm 2019. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlướng BCD Chương chi̒nh Methadone tính chú chi̒ hô̭i ngi̭.

Lẳnh da̭w tính, Bô̭, ngă̒nh thăm hói, chiê xé vởi za di̒nh 8 na̭n nhân bi̭ chết dẳm tlêênh khôông Da̒

(HBDT) – Nhâ̭n ản tin 8 hoo̭c xinh Tlươ̒ng Tiếw hoo̭c va̒ THCS Hư̭w Ngi̭ tứ voong zo bi̭ chết dẳm ta̭i khu vư̭c bển Thi̭nh Minh (TF Hwa̒ Bi̒nh), kác dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, FỎ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính; Ngwiḙ̂n Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính; Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính va̒ do̒n kôông tác kuố Bô̭ GD&ĐT zo Thử tlướng Ngwiḙ̂n Thi̭ Ngiḙ̂ zẩn dâ̒w, lẳnh da̭w Kṷc Báw vḙ̂ tlé em (Bô̭ LĐ-TB&XH) va̒ lẳnh da̭w kác xớ, ngă̒nh kuố tính, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh de̒ dêểnh thăm hói, chiê xé dâw thương vởi za di̒nh kác na̭n nhân

Chiến khai kôông tác Tôống diê̒w tla zân xổ va̒ nha̒ ớ năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 21/3, BCD Tôống diê̒w tla zân xổ va̒ nha̒ ớ tính tố chức Hô̭i ngi̭ chiến khai kôông tác Tôống diê̒w tla zân xổ va̒ nha̒ ớ năm 2019. Dôô̒Ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Zủng, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlươ̒ng BCD chú chi̒ hô̭i ngi̭.

Tính Hwa̒ Bi̒nh kỏ 3 zư̭ ản da̭t zái ta̭i kuô̭c thi Khwa hoo̭c ki̭ thwâ̭t kấp kuốc za za̒nh cho hoo̭c xinh tlung hoo̭c năm 2019

(HBDT) – Bớ ngă̒i 9 – 12/3 ta̭i tlươ̒ng THPT Chwiên Ha̒ Nô̭i – Amsterdam da̒ ziḙ̂n tha kuô̭c thi Khwa hoo̭c ki̭ thwâ̭t kấp kuốc za za̒nh cho hoo̭c xinh tlung hoo̭c năm 2019 khu vư̭c fiể Bắc.

Tăng kươ̒ng xư̭ lẳnh da̭w kuố Dáng tloong foo̒ng ngươ̒, dẩw chănh dổi vởi thô̭i fa̭m va̒ vi fa̭m fáp lwâ̭t liên kwan dêểnh tỉn zṷng den.

(HBDT) – Thơ̒i zan kwa tlêênh diḙ̂ ba̒n ká nước nỏi cung va̒ diḙ̂ ba̒n tính Hwa̒ Bi̒nh nỏi riêng, ti̒nh hwa̭t dôô̭ng “tỉn zṷng den” ziển biển fức ta̭p. Nhă̒m tăng kươ̒ng hiḙ̂w kwá tloong kôông tác foo̒ng ngươ̒, dẩw chănh thô̭i fa̭m, vi fa̭m fáp lwâ̭t liên kwan dêểnh tỉn zṷng den tlênh diḙ̂ ba̒n tính, ha̭n chể fát xinh thô̭i fa̭m, vi fa̭m fáp lwâ̭t va̒ tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i. Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí vươ̒ ban hă̒nh Chí thi̭ xổ 51/CT-TU ngă̒i 4/3/2019 wê̒l tăng kươ̒ng xư̭ lẳnh da̭w kuố Dáng tloong foo̒ng ngươ̒, dẩw chănh dổi vởi thô̭i fa̭m va̒ vi fa̭m fáp lwâ̭t liên kwan dêểnh tỉn zṷng den.

Kông bổ zi̭ch beêḙ̂nh zi̭ch tá kủi châw Fi ta̭i xa̭ Hơ̭p Thanh (Lương Xơn)

(HBDT) – Tjổl ngă̒i 5/3, UBND hwiḙ̂n Lương Xơn da̒ kôông bổ zi̭ch bêḙ̂nh zi̭ch tá kủi châw Fi (ZTKCF) ta̭i xa̭ Hơ̭p Thanh. Dôô̒ng thơ̒i khấn chương chiến khai kác biḙ̂n fáp kấp bắch dớ chôổng zi̭ch, baw kảw kác kấp vẩn dê̒ dớ kỏ biḙ̂n fáp chí da̭w fổi hơ̭p chôổng zi̭ch ki̭p thơ̒i va̒ hiḙ̂w kwá, ó dớ zi̭ch lâi lan tha ziḙ̂n rôô̭ng

Tâ̭p chung kaw dô̭ ngăn chă̭n xư̭ lâi lan kuố zi̭ch tá kủi châw Fi

(HBDT) – Khởm ngă̒i 7/3, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính Ngwiḙ̂n Văn Zủng chú chi̒ hô̭i ngi̭ chư̭c tiển chién khai kấp bắch khôổng chể bêḙ̂nh zi̭ch tá kủi châw Fi (ZTKCF) vởi kác xớ, ngă̒nh liên kwan va̒ 11 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ.

Tă̭ng kwa̒ cho hoo̭c xinh, hô̭ nge̒w xa̭ Na̒ Me̒w

(HBDT) – Ngă̒i 19/1 Hiwḙ̂n Dwa̒n Mai Châw, Hô̭i LHTN Viḙ̂t Nam hwiḙ̂n Mai Châw da̒ fổi hơ̭p Pơ̭i Kṷm Dwa̒n xa̭ thi̭ chẩn xổ 4 kuố Hwiḙ̂n Dwa̒n Vṷ Thư̭ (tính Thải Bi̒nh) tố chức chương chi̒nh ti̒nh ngwiḙ̂n vởi chú dê̒ "Ẩm áp muô̒ dôông 2019” ta̭i xa̭ Na̒ Me̒w (Mai Châw)

Xơ kết hoo̭c ki̒ I, chiến khai nhiḙ̂m vṷ hoo̭c ki̒ II năm hoo̭c 1018 - 2019
Tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ:

(HBDT)- Ngă̒I 21/1, tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ da̒ tố chức Lḙ̂ xơ kết hoo̭c ki̒ I, chiến khai nhiḙ̂m vṷ hoo̭c ki̒ II năm hoo̭c 1018 - 2019

Xa̭ Pu̒ Bin xâi zư̭ng nôông thôn mởi ko̒n nhê̒w thắch thức

(HBDT) – Khâw 6 năm chiến khai Chương chi̒nh mṷc tiêw kuốc za xâi zưng nôông thôn mởi (NTM), xa̭ Pu̒ Bin (Mai Châw) mới da̭t 8/19 tiêw chỉ. Kác tiêw chỉ khỏ nhơ dươ̒ng zaw thôông nôông thôn, kơ xớ vâ̭t chất văn hwả, thu nhâ̭p, hô̭ nge̒w... vấn la̒ "ba̒i tỏn” khỏ vởi chỉnh kwiê̒n diê fương.

Tă̭ng 400 bô̭ ba̒n kể mởi cho tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ
Kôông ti liên zwanh diê̒w hă̒nh Hwa̒ng Long – Hwa̒n Vṷ:

(HBDT) - Tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ ka̭ ni̒ kỏ 45 lớp, 1.409 hoo̭c xinh. Kơ xớ vâ̭t chất nha̒ tlươ̒ng kỏ rẩw hiḙ̂w bi̭ thuổng kấp, chăng dôô̒ng bô̭. Ka̭ ni̒ mới kỏ 15/45 lớp ản tlang bi̭ xổ ba̒n kể da̭t tiêw chwấn. 30/45 lớp hoo̭c ko̒n la̭i fái xứ zṷng ba̒n kể xướ di, xướ la̭i nhê̒w lâ̒n, bo̭ koong vêênh, mổl moo̭ch, chăng dám báw iêw kâ̒w.

Xa̭ Hơ̭p Tha̒nh dươ fáp lwâ̭t baw kuô̭c khôổng

(HBDT) – Nă̒m ớ ha̭ zu khôông Da̒, Hơ̭p Tha̒nh (Ki̒ Xơn) la̒ xa̭ thwâ̒n nôông, kinh tể chú ểw zươ̭ baw xán xwất nôông ngiḙ̂p. Năm 2016 xa̭ ản kôông nhâ̭n da̭t chwấn nôông thôn mởi (NTM). Ku̒ng kôông tác lẳnh da̭w thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ fát chiến KT-XH, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xak luôn chủ tloo̭ng kôông tác tiên chiê̒n, fố biển, zảw zṷc fáp lwâ̭t, vâ̭n dôô̭ng nhân zân chấp ha̒nh tốt chú chương, chỉnh xắch, fáp lwâ̭t kuố Dáng, Nha̒ nước, kóp fâ̒n zư̭ ốn di̭nh an ninh châ̭t tư (ANCT) – châ̭t tư an twa̒n xa̭ hô̭i (CTATXH) tlêênh diḙ̂ ba̒n. 

Tlaw xư̭ tư̭ tin cho hoo̭c xinh tlước kuô̭c Kắch ma̭ng kôông ngiḙ̂p 4.0
Chwấn hwả wiḙ̂c záng ră̭i ngwa̭i ngư̭:

(HBDT) – Kết kwá ki̒ thi THPT Kuốc za năm 2018 cho thẩi kỏ 7.135/7.664 ba̒i thi môn thiểng Anh, chiểm hơn 93% kuố hoo̭c xinh ti̒nh ha da̭t diếm thi zưở tlung bi̒nh. Nơng kaw chất lươ̭ng ră̭i hcoo̭ ngwa̭i ngư̭ la̒ iêw kâ̒w kâ̒n thiết kuố ngă̒nh Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w (ZZ&DT) tính ha ka̭ ni̒, nhất la̒ tloong ti̒nh hi̒nh nước mêê̒nh dang bước baw thơ̒i ki̒ hô̭i nhâ̭p meḙnh, khu, rôô̭ng, chiến thew Kuô̭c kắch ma̭ng kôông ngiḙ̂p 4.0

Chiến khai nhiḙ̂m vṷ kôông tác khwiển hoo̭c năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 25/12, ta̭i tlươ̒ng Chỉnh tli̭, Hô̭i Khwiển hoo̭c tính da̒ tố chức xơ kết 3 năm chiến khai Dê̒ ản 281/QĐ-TTG kuố Thú tưởng Chỉnh fú, tôống kết chương chi̒nh fổi hơ̭p wê̒l "Khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p” tloong kôông nhân viên chức law dôô̭ng (KNVCLD) zai dwan 2012 - 2018, tôống kết kôông tác khwiển ho̭c năm 2018. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, lẳnh da̭w Hô̭i Khwiển ho̭c Viḙ̂t Nam, Liên dwa̒n law dôô̭ng Viḙ̂t Nam, kác xớ, ngă̒nh, diḙ̂ fương va̒ kác tâ̭p thế, kả nhân ản twiên zương khen thướng.

Kôông ti TNHH xân gol Fươ̭ng Hwa̒ng tlaw 300 khất hoo̭c bôống cho hoo̭c xinh nge̒w vươ̭t khỏ

(HBDT) – Ngă̒i 29/11, Xớ Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w, Hô̭i Khwiển hoo̭c tính da̒ fổi hơ̭p pơ̭i Kôông ti TNHH xân gol Fươ̭ng Hwa̒ng tlaw 300 khất hoo̭c bôống, mối khất tli̭ zả 2 tliḙ̂w dôô̒ng cho hoo̭c xinh nge̒w vươ̭t khỏ năm 2018. Zư̭ buối lḙ̂ kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH TƯ Dáng, Bỉ thư Tính wí; lẳnh da̭w kác xớ, ngă̒nh kuố tính.

Xa̭ Ngo̭c Mi̭ fát chiến ngê̒ la̒ nỏn

(HBDT) – Nhửng năm kwa kác kấp chỉnh kwiê̒n xa̭ Ngo̭c Mi̭ (Tân La̭c) da̒ chiến khai nhê̒w mô hi̒nh xán xwất kỏ hiḙ̂w kwá, ta̭w wiḙ̂cla̒ cho nhê̒w ngươ̒i law dôô̭ng, zúp xwả dỏl, zám nge̒w, nơng kaw thu nhâ̭p. Tloong rỉ, ngê̒ la̒ nỏn fát chiến meḙnh, zoong la̭i nguô̒n thu nhâ̭p dảng kế cho za di̒nh.