Ngày 13/5, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông qua ý định diễn tập và các văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2024. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện Đà Bắc, Lạc Sơn và thành phố Hòa Bình.


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã báo cáo ý định diễn tập KVPT tỉnh năm 2024. Cuộc diễn tập được thực hiện với đề mục: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ.

Cuộc diễn tập được thực hiện với 3 giai đoạn, 8 vấn đề huấn luyện và thực hiện với quy mô cấp tỉnh, thời gian dự kiến diễn ra trong 3 ngày, 2 đêm vào tháng 10/2024. Hội nghị cũng thông qua dự thảo các văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập như: Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các Tiểu ban, khung diễn tập; quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức; kế hoạch tổ chức diễn tập của UBND tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến để bổ sung, hoàn thiện dự thảo các văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập; kiến nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xem xét, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2024 có quy mô lớn, địa bàn rộng với nhiều nội dung mới, nhiều đơn vị, thành phần lực lượng tham gia. Do vậy, cuộc diễn tập được xác định là nhiệm vụ quan trọng của tỉnh và của cả hệ thống chính trị trong năm 2024. Để làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc diễn tập, cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn tỉnh đẩy mạnh quán triệt, triển khai thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị số 222-CT/QK3, ngày 15/4/2024 và Chỉ thị số 50/CT-TU, ngày 8/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2024; nắm vững nguyên tắc, vận dụng sáng tạo, phát huy tính độc lập và năng lực tư duy về nghệ thuật quân sự của đội ngũ cán bộ các cấp trong tác chiến phòng thủ. Sau khi có các quyết định về thành lập Ban chỉ đạo, khung diễn tập, Ban tổ chức, các Tiểu ban, đề nghị các đồng chí tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo tiến độ đã triển khai.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Sở Tài chính, Sở KH&ĐT bố trí đảm bảo đủ kinh phí để phục vụ diễn tập KVPT tỉnh. Giao Bộ CHQS tỉnh bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 phối hợp hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị tham mưu giúp Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo trang thiết bị, vật chất cho từng khu vực diễn tập, các công trình xây dựng trong diễn tập đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí. Các sở, ban, ngành của tỉnh xây dựng tốt kế hoạch chuẩn bị hệ thống văn kiện, lực lượng, phương tiện, bố trí kinh phí phục vụ diễn tập đảm bảo chặt chẽ, toàn diện, đúng quy định. Công an tỉnh và các địa phương, đơn vị tổ chức diễn tập KVPT và diễn tập đảm bảo cùng với diễn tập KVPT tỉnh cần phải xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức diễn tập theo đúng ý định để đạt kết quả cao...   


M.H

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục