(HBĐT) - Ông Bùi Văn Minh (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết những tài sản nào không được kê biên trong thi hành án (THA) dân sự?

Giải đáp pháp luật:
Nội dung cán bộ, công chức, người lao động tham gia ý kiến

(HBĐT) - Bà Vũ Thị Phượng (Cao Phong) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những nội dung nào cán bộ, công chức, người lao động tham gia ý kiến?

Các trường hợp không được vay vốn

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thủy (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những nhu cầu vay vốn nào không được cho vay?

Cần có hướng dẫn cụ thể về thời hạn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo

(HBĐT) - Cử tri đề nghị: Đề nghị các cơ quan tư pháp T.Ư cần có hướng dẫn cụ thể về thời hạn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đối với những trường hợp đơn có nhiều nội dung phức tạp liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp để đảm bảo chất lượng công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.

Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện quy định về đồng bộ dữ liệu trên thẻ căn cước công dân

(HBĐT) - Cử tri đề nghị: Đề nghị Bộ Công an chỉ đạo triển khai thực hiện và sớm hoàn thiện việc đồng bộ thông tin trên thẻ căn cước công dân (CCCD) để tạo thuận lợi cho người dân trong giao dịch và thực hiện các thủ tục hành chính.

Hình thức cán bộ, công chức, người lao động tham gia ý kiến

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thoa (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia ý kiến bằng những hình thức nào?

Nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở

(HBĐT) - Bà Vũ Thị Hoài (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết công dân có nghĩa vụ gì trong thực hiện dân chủ ở cơ sở?

Tiếp nhận đơn tố cáo của ông Vũ Đình Mạnh, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - Ngày 24/8, Báo Hòa Bình nhận được đơn của ông Vũ Đình Mạnh, trú tại phố Cháy, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn. Ông Mạnh tố cáo Điện lực Lạc Sơn - Hoà Bình làm khống chứng từ thu tiền bất chính của dân.

Các trường hợp miễn trách nhiệm kỷ luật với cán bộ, công chức, viên chức

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thúy (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết những trường hợp nào được miễn trách nhiệm kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức?

Ủy ban Tư pháp sẽ tham mưu về bộ máy tổ chức, biên chế

(HBĐT) - Ủy ban Tư pháp của Quốc hội ban hành Công văn số 2403/UBTP15, ngày 8/8/2023 về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Về ý kiến của cử tri tỉnh Hòa Bình đề nghị Quốc hội tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện về chế độ, chính sách đặc thù đối với ngành Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cũng như tăng biên chế và số lượng các chức danh tư pháp, tạo nguồn nhân lực có năng lực cho các cơ quan tư pháp.

Quy định báo tin, tố giác về hành vi bạo lực gia đình

Bà Bùi Thị Thủy (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết quy định pháp luật về báo tin, tố giác hành vi bạo lực gia đình? Trả lời: Điều 19, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình quy định về báo tin, tố giác hành vi bạo lực gia đình như sau:

Giải đáp pháp luật:
Quy định về quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Linh (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra?

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT:
Các trường hợp được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Vinh (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết những trường hợp nào được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ?

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Hải (Kim Bôi) hỏi: Đề nghị cho biết những hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra?

Giải đáp pháp luật:
Các biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thúy (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết có những biện pháp nào nhằm ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình (BLGĐ)?

Nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Toàn (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết quy định của pháp luật về nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở?

Giải đáp pháp luật: Các trường hợp không xem xét công nhận người có công với cách mạng

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Hùng (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết những trường hợp nào không được xem xét công nhận người có công với cách mạng?

Giải đáp pháp luật: Quy định về tội giả mạo trong công tác

(HBĐT) - Ông Nguyễn Xuân Hải (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết tội giả mạo trong công tác được quy định như thế nào?

Quy định về bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất

(HBĐT) - Bà Lê Thị Hoa (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất (NSDĐ) được quy định như thế nào?

Quy định về tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật Nhà nước

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Tiến (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết việc tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật Nhà nước được quy định như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thoa (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết Nhà nước bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể bằng các biện pháp gì?

Căn cứ giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng’

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thoa (Đà Bắc) hỏi: Đề nghị cho biết việc giải quyết chế độ đối với người có công với cách mạng dựa trên căn cứ nào?