(HBĐT) - Bộ LĐ-TB&XH có Văn bản số 3619/LĐTBXH-VP, ngày 31/8/2023 về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Cử tri kiến nghị: "Đề nghị Chính phủ tăng nguồn lực đầu tư và sớm bố trí kinh phí để đảm bảo hiệu quả, tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (GNBV) giai đoạn 2021 - 2023 tại địa phương. Đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành và các địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá tác động việc thực hiện chính sách, cần tích hợp, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ để đảm bảo tập trung, gọn đầu mối, giảm bớt số lượng văn bản, tránh trùng chéo và dàn trải nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách và phù hợp với nguồn lực".

Bộ LĐ-TB&XH trả lời: Về việc bố trí kinh phí giai đoạn 2021 - 2023 thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia GNBV tại địa phương: Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia GNBV giai đoạn 2021 - 2025 quy định tại Quyết định số 652/QÐ-TTg và nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương quy định tại Quyết định số 02/2022/QÐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển và hằng năm ban hành quyết định giao dự toán ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia GNBV giai đoạn 2021 - 2025. Như vậy, việc xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia GNBV tại địa phương đã được tính đúng, tính đủ, bảo đảm mục tiêu.

Về việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia GNBV giai đoạn 2021 - 2025: Tính đến ngày 6/9/2022, toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia GNBV giai đoạn 2021 - 2025 đã được các cơ quan ban hành đầy đủ theo phân công tại Quyết định số 1705/QÐ-TTg, ngày 12/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 24/2021/QH15, ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia GNBV giai đoạn 2021 - 2025. 
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 71/CĐ-TTg, ngày 23/2/2023, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài chính và Bộ KH&ĐT đã rà soát, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Chương trình; đến nay, đã trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 1 nghị định, 3 thông tư. Trong thời gian tới, Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục rà soát để trình các cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia GNBV giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng tích hợp, tránh chồng chéo nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách. 

H.L (TH)


Các tin khác


Các trường hợp không được vay vốn

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thủy (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những nhu cầu vay vốn nào không được cho vay?

Cần có hướng dẫn cụ thể về thời hạn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo

(HBĐT) - Cử tri đề nghị: Đề nghị các cơ quan tư pháp T.Ư cần có hướng dẫn cụ thể về thời hạn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đối với những trường hợp đơn có nhiều nội dung phức tạp liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp để đảm bảo chất lượng công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.

Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện quy định về đồng bộ dữ liệu trên thẻ căn cước công dân

(HBĐT) - Cử tri đề nghị: Đề nghị Bộ Công an chỉ đạo triển khai thực hiện và sớm hoàn thiện việc đồng bộ thông tin trên thẻ căn cước công dân (CCCD) để tạo thuận lợi cho người dân trong giao dịch và thực hiện các thủ tục hành chính.

Hình thức cán bộ, công chức, người lao động tham gia ý kiến

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thoa (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia ý kiến bằng những hình thức nào?

Nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở

(HBĐT) - Bà Vũ Thị Hoài (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết công dân có nghĩa vụ gì trong thực hiện dân chủ ở cơ sở?

Tiếp nhận đơn tố cáo của ông Vũ Đình Mạnh, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - Ngày 24/8, Báo Hòa Bình nhận được đơn của ông Vũ Đình Mạnh, trú tại phố Cháy, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn. Ông Mạnh tố cáo Điện lực Lạc Sơn - Hoà Bình làm khống chứng từ thu tiền bất chính của dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục