(HBĐT) - Trong những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách và triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển du lịch huyện (HBĐT) - Mai Châu, đạt những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, du lịch huyện Mai Châu phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, còn nhiều hạn chế. Đặc biệt, đối chiếu với 4 tiêu chí để được công nhận là điểm du lịch quốc gia quy định tại Điều 7, Nghị định số 92, ngày 1/6/2007 của Chính phủ, du lịch huyện Mai Châu mới đạt 2 tiêu chí là: Có tài nguyên du lịch hấp dẫn; có khả năng đáp ứng phục vụ 10 vạn lượt khách /năm. Hiện còn thiếu các tiêu chí về: Hạ tầng giao thông; các khu vệ sinh công cộng, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải, dịch vụ vui chơi giải trí và các dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu khách du lịch.

 

Để du lịch huyện Mai Châu có bước phát triển xứng tầm trong thời gian tới, BTV Tỉnh ủy vừa ban hành Nghị quyết số 06 về xây dựng huyện Mai Châu trở thành điểm du lịch quốc gia vào năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu chung là huy động tối đa nguồn lực từ các cấp, các ngành và toàn xã hội tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng, vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, xây dựng sản phẩm du lịch có chất lượng, khả năng cạnh tranh cao. Tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; phát huy giá trị các di tích, danh lam thắng cảnh; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; quan tâm sản xuất nông nghiệp sạch; bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch. Quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, kết nối với các khu du lịch trong và ngoài tỉnh để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Phấn đấu xây dựng huyện Mai Châu đạt các tiêu chí là điểm du lịch quốc gia vào năm 2020.

 

Theo đó, BTV Tỉnh ủy đề ra nhiệm vụ trọng tâm: Huy động nguồn lực từ các cấp, các ngành và toàn xã hội đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch theo định hướng của Quy hoạch phát triển điểm du lịch quốc gia Mai Châu t?m nhìn đến năm 2030; đến năm 2020, du lịch huyện Mai Châu đạt đủ các tiêu chí của điểm du lịch quốc gia. 

 

Tập trung các giải pháp thu hút đầu tư phát triển hạ tầng du lịch; nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách đặc thù, ưu đãi kêu gọi đầu tư, thực hiện các giải pháp quản lý và triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch phát triển điểm du lịch quốc gia.

 

Xây dựng cơ chế hỗ trợ các nhà đầu tư về đất đai, giải phóng mặt bằng, quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch, đào tạo nguồn nhân lực.

 

Huy động các nguồn lực hỗ trợ công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch có chất lượng; ưu tiên đào tạo lao động du lịch cho con em các dân tộc của địa phương.

 Huy động các nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường và tài nguyên du lịch; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, danh lam, thắng cảnh, sản xuất nông nghiệp sạch; khôi phục lễ hội và các làng nghề thủ công truyền thống của địa phương phục vụ du lịch.

 

Tăng cường công tác QLNN đối với hoạt động đầu tư, phát triển điểm du lịch quốc gia; xây dựng trung tâm thông tin tư vấn cho các nhà đầu tư nghiên cứu phát triển du lịch...

 

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, BTV Tỉnh ủy xây dựng 5 giải pháp chủ yếu, bao gồm:  Các giải pháp về cơ chế, chính sách huy động vốn đầu tư; Các giải pháp về QLNN trong phát triển du lịch; Các giải pháp phát triển các ngành dịch vụ khác và công nghiệp phụ trợ cho du lịch; Các giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội về phát triển du lịch; Các giải pháp về đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch.

 

 

                                                                                             P.V

 

Các tin khác


Chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

(HBĐT) - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ vừa ban hành Kết luận số 928-KL/TU, ngày 21/9/2023 về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 33/CTr-TU, ngày 10/7/2020 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Chương trình hành động số 33).

Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy gương mẫu trong phát triển kinh tế

(HBĐT) - Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", trong thời gian qua, nhiều hội viên cựu chiến binh (CCB) ở huyện Lạc Thủy đã mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình phát triển kinh tế đem lại hiệu quả cao, trở thành những tấm gương điển hình trong công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế tại địa phương.

Xã An Bình dồn sức xây dựng nông thôn mới nâng cao

(HBĐT) - Năm 2019, xã An Bình (Lạc Thủy) về đích nông thôn mới (NTM). Hiện nay, xã tiếp tục duy trì và giữ vững 19/19 tiêu chí; tăng cường nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn NTM nâng cao theo kế hoạch. Phấn đấu đến năm 2025, xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 2, khóa XI

(HBĐT) - Ngày 22/9, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 2, khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.                            

Hội Nông dân huyện Đà Bắc: Đa dạng hình thức tư vấn, hỗ trợ nông dân

(HBĐT) - Với mục tiêu nâng cao đời sống hội viên nông dân (HVND), thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Đà Bắc đã triển khai nhiều giải pháp. Qua đó hỗ trợ, đồng hành cùng hội viên trong phát triển kinh tế, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Khai mạc sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía bắc

Tối 21/9, tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ (Hà Nội), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía bắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục