(HBĐT) - Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ra quyết định ban hành Chương trình tổng thể của tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2019. Mục tiêu thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác THTK, CLP trên mọi lĩnh vực của đời sống KT - XH, ngăn chặn và giảm thiểu tối đa lãng phí, đẩy lùi tham nhũng trong quản lý, sử dụng NSNN, vốn tài sản Nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực Nhà nước, quản lý khai thác sử dụng tài nguyên và hoạt động sản xuất tiêu dùng của nhân dân.


Sau khi hợp nhất, Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc đi vào hoạt động ổn định, góp phần thực hành tiết kiệm trong chi thường xuyên của đơn vị.

Xác định xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019 và cơ sở để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016-2020 của tỉnh. Do vậy, các cấp, ngành đã chú trọng xây dựng Chương trình tổng thể THTK, CLP và tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) các văn bản chỉ đạo; quan tâm lĩnh vực quản lý thu, chi NSNN, quản lý tài sản công gắn với THTK, CLP trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo là các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát về THTK, CLP và tiến hành thanh tra thường xuyên đối với các đơn vị sử dụng NSNN. Theo số liệu của UBND tỉnh, trong năm nay, thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo cơ quan thanh tra triển khai 97 cuộc thanh tra hành chính (có 7 cuộc thanh tra đột xuất) tại 376 đơn vị. Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực quản lý, điều hành và sử dụng tài chính, ngân sách, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, thanh tra trách nhiệm đối với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND cấp dưới trực tiếp trong việc quản lý Nhà nước, quản lý KT-XH, phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo… Đến nay, các cơ quan thanh tra đã kết thúc 76 cuộc thanh tra, qua đó phát hiện hơn 100 đơn vị có sai phạm với số tiền trên 5.679 triệu đồng.

Đối với thanh, kiểm tra chuyên ngành, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành đã chỉ đạo cơ quan thanh tra triển khai và tiến hành 40 cuộc tại 184 đơn vị; 406 cuộc kiểm tra đối với 597 cá nhân, 894 tổ chức về việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn, kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở, ngành. Đến nay, đã kết thúc 36 cuộc thanh tra và 406 cuộc kiểm tra chuyên ngành, qua đó phát hiện 449 tổ chức, đơn vị, 463 cá nhân có sai phạm.

Trong năm nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các sở, ban, ngành, đơn vị quản lý hành chính nhằm tăng cường tính chủ động trong việc thực hiện kinh phí một cách hợp lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thúc đẩy hoàn thiện bộ máy tổ chức tinh gọn hơn, nâng cao hiệu suất lao động, tăng thu nhập cho CB, CC, VC. Ngoài ra, việc tổ chức hội nghị của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và các cấp đã được phát huy theo hướng giảm những cuộc họp không cần thiết, tổ chức họp trực tuyến.

Bên cạnh đó, việc THTK, CLP trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí, NSNN được đặc biệt coi trọng. Ngay từ khi giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngoài các khoản chi lương và có tính chất lương để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Trong năm, T.Ư giao tỉnh ta tiết kiệm 10% là 115.828 triệu đồng; địa phương giao 116.215 triệu đồng (trong đó khối tỉnh 50.945 triệu đồng, khối huyện 65.270 triệu đồng), tăng 387 triệu đồng so với T.Ư giao. Từ tiết kiệm chi thường xuyên và tăng thu năm 2019 đã bố trí được 273 tỷ đồng để đầu tư các công trình quan trọng của tỉnh.

Việc THTK, CLP cũng được các cấp, ngành đẩy mạnh thực hiện trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực Nhà nước; trong đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng. Đặc biệt, THTK, CLP trong tổ chức bộ máy, đánh giá về cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế bước đầu đạt kết quả tốt. 9 tháng năm nay, toàn tỉnh tinh giản biên chế được 125 người với tổng số tiền chi trả 12.700 triệu đồng. Đối với việc thực hiện sáp nhập, đặt tên, đổi tên và thành lập mới thôn, xóm, tổ dân phố, toàn tỉnh đã giảm 517 xóm, tổ dân phố so với thời điểm 31/12/2018. Tổng kinh phí giảm chi từ việc chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách, khoán kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức đoàn thể mỗi tháng giảm khoảng 7,033 triệu đồng/xóm, góp phần đáng kể tiết kiệm NSNN để đầu tư các công trình thiết yếu và đảm bảo an sinh xã hội.

Thu Hiền


Các tin khác


Điều chỉnh phụ tải, giảm áp lực cho lưới điện

(HBĐT) - Thời gian qua, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã nỗ lực kêu gọi các doanh nghiệp (DN), khách hàng lớn tham gia thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR). Điều này không chỉ giúp DN giảm chi phí đầu tư, mà còn góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện, nhất là trong mùa nắng nóng.

Hiệu quả từ mô hình hợp tác xã rau củ quả xã Nhân Mỹ

(HBĐT) - Nhận thấy trên thị trường sản phẩm rau, củ, quả không đáp ứng đủ nhu cầu, anh Bùi Hùng Bạo ở xóm Cò, xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) đã vận động 20 hộ dân chung tay thành lập mô hình hợp tác xã (HTX) rau củ quả. Hoạt động của HTX đã đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần giải quyết nhu cầu của người dân địa phương.

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng - Phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn

Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng đã đề ra những chủ trương lớn phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cụ thể, Nghị quyết Ðại hội XIII nêu rõ: phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số. Văn kiện Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII xác định: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Tham vấn Quy hoạch tỉnh Hoà Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(HBĐT) - Ngày 8/6, Ban Kinh tế -  Ngân sách (HĐND tỉnh) tổ chức hội nghị tham vấn Quy hoạch tỉnh Hoà Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì hội nghị.

Diễn đàn về phát triển các chuỗi sản xuất nông, lâm nghiệp 

(HBĐT) - Ngày 6/6, tại TP Hoà Bình, Sở NN&PTNT tổ chức diễn đàn "Sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản, điểm nghẽn trong phát triển các chuỗi sản xuất nông, lâm nghiệp và giải pháp khắc phục”.

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 648/QĐ-TTg ngày 7/6/2023 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục